Seslendirme sistemi
Yüklə 33.9 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü33.9 Kb.

LCW TEMA MAĞAZACILIK DEPO PROJESİ”ACİL ANONS, GENEL ANONS VE MÜZİK YAYIN SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

SESLENDİRME SİSTEMİ

Binada kullanılacak Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemlerinin kullanım amaçları ve özellikleri aşağıda belirtilmiş olup, teklif verecek tüm firmaların gerek kullandıkları malzeme kalitesi ve gerek ise oluşturdukları sistem yapısı kesin olarak bu özellikleri sağlamalıdır. Tüm sistem malzemelerinin montaj, test ve devreye alma, idarenin belirleyeceği teknik ve kullanıcı personel eğitimi ile, gerek malzemelerin orijinal kullanma kitapları ve gerek ise Türkçe hazırlanmış sistem mimarisi ve montajı ile ilgili detaylı bilgiler içeren tüm hizmetler teklife dahil olacaktır.


Sistemin bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasından teklif veren firmalar sorumlu olacaktır. Sonuç olarak, bu entegrasyon için gerekebilecek, her türlü donanım (arabirim, ara kuvvetlendirici, empedans çevirici, vs.) ve yazılım tekliflere dahil olacaktır. Sistemlerin donanım malzeme sayısı, ancak idarenin isteği üzerine, sistem kapasitesi bir öncekine göre artırıldığı zaman, artabilir.
Tesislerde aşağıda belirtilen sistemler kurulacaktır:

A. Acil Anons, Genel Anons ve Müzik Sistemi
 1. ANONS VE MÜZİK YAYIN SİSTEMİ

Kayıtlı mesajlarının iletimi veya genel amaçlı anons ile sürekli fon müziği yayınlaması amacıyla modüler yapıda, bu konunun ileri teknolojisinin gereklerini yerine getirecek bir genel seslendirme ve acil anons sistemi planlanmıştır.


Seslendirme tesisatı, ana merkezin projede gösterilen yerde ve teknik özellikleri bu şartnamede belirtildiği şekilde tesis edilecek hoparlör tesisatı bağlantısı yapılacak ve işler vaziyette teslim edilecektir.
1 Zona hitap eden mikrofon istasyonları sayesinde anons yapabilecektir. Mikrofonların anons esnasında ses seviyesi ayarlanabilen ve Ding-dong ikazı verebilen özellikte olacaktır.
Müzik yayını sırasında herhangi bir mikrofon istasyonundan anons yapılması gerektiğinde müzik yayını kesilecek ve anons bitiminde otomatik olarak yeniden devreye girecektir.
Sistemde kullanılan fonksiyonların tümüne yetecek kadar kaynak ve mikrofon girişi bulunacaktır. Ayrıca gelecekteki ihtiyaçlar da düşünülerek, sisteme en az 2 adet daha mikrofon bağlanabilecektir.

Sisteme istenildiği takdirde telefon üzerinden anons imkânı, gerekli aparatlar sisteme ilave edilerek yapılabilecektir. Bunun için telefon imalatçı firmalar karşılıklı görüşmeler sonucu mutabakata varacaktır.


Sistem üzerindeki mikrofonları personelin açık bırakmasını önlemek amacıyla, anons edilecek Zone anahtarları bas – konuş tipinde olmalıdır.
Masa üstü ya da masaya gömme tip olabilecek mikrofon istasyonlarının kuğu boyunlu mikrofonu bulunacak ve aktif uzun hat sürücü devresi ile donatılmış, hat kısa devrelerine karşı korumalı olacaktır.
Sistemde müzik yayını için bir adet 5’ li CD bulunacaktır. Müzik yayını için kaynak seçimi merkez üniteden yapılacaktır.
Tüm cihazlar 19" rack standardına göre tesis edilecektir.
Devreye alınacak Genel Yayın ve Acil Anons sistemi 24 saat aralıksız olarak hizmet verebilecek özellikte olacaktır.
Teklif verecek firmalar, imalatçının bu konudaki referanslarını da tekliflerine ekleyeceklerdir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler ve kataloglar verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, şartnameden farklı hususlar varsa izah edilecektir.


  1. Kaynak Cihazları

   1. Stereo CD Player

Yüksek performanslı filtreye, yüksek sadakatli disk stabilizasyonuna, 16 program beher disk program kontrollüne sahip olacak CD ’nin müzik preamplifikatörüne bağlantıları yapılacaktır.


En az 5 veya 6 disk çalabilecek özelliklere sahip olmalıdır. Disklerin çalınması için programlanabilme, rasgele yada sıralı çalma gibi özelliklere haiz olmalıdır.
Cihaz mekanik yapısı 19” standardında 3U yapısında boya veya plastik giydirmeli saç gövdeye haiz olmalıdır.


  1. Preamplifikatör Modülü (Anons tipi)

Teklif edilecek preamplifikatörler sistemin anons ve müzik yayınını gerçekleştirmek üzere konsola monte edilecektir. Müzik amaçlı kullanılacak preamlifikatörün 4 girişi ve anons amaçlı kullanılacak preamlifikatörün ise 6 girişi bulunacaktır. Tamamen yarıiletken teknolojisi kullanılarak imal edilmeli ve entegre devreler baskılı devreler üzerine soketler vasıtasıyla monte edilmelidir.


Preamlifikatör modülleri üzerinde aşağıda verilen özellikler bulunacaktır:


 • Her giriş için ayrı ses potansiyometresi, devreye alma anahtarı ve pilot ledi

 • Monitör kulaklık çıkışı

 • VU metre (digital)

 • Bass ve treble ayar potansiyometresi

 • Açma / kapama anahtarı ve pilot lambası

Preamlifikatör modülleri aşağıda verilen giriş/çıkış teknik özelliklere haiz olacaktır:


Özellikler:

 • Çıkış: 0 dB (1,5 V), Low.emp. 20 adet power amp. sürebilecek kapasitede

 • Ton Kontrolü: -+20 dB Treble ve Bass Kontrol

 • Frekans Karakteristiği: 20 Hz-20 kHz. -+3 dB

 • İşaret Gürültü Oranı: 70 dB

 • Harmonik Bozulma: %0,1

 • Ding Dong Seviyesi: 0 dB

 • Ding Dong Süreleri: Ayarlanabilir

 • Ding Dong Tonları: 3 yada 2 ton

 • Besleme gerilimi: 220 Vac ± %15, 50 Hz ±5 Hz

 • Çalışma ortamı: -10°C + 45°C / %95 nem


  1. AKTİF MİKROFON ÜNİTESİ:

Aktif Anons mikrofon üniteleri aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.


* Besleme anahtarı ve yeşil besleme ledi

* Kırmızı anons devrede ledi

* Ding-dong (ton) tuşu mikrofon amplifikatörü: Anons mikrofonuna 60 ohm (dengeli) hat çıkış seviyesi sağlayarak 2 damarlı mikrofon kablosu ile maksimum 1000 m kullanım uzaklığı

* Limit er: çıkış seviyesini sınırlamak için.


Normal şartlarda anons sırasında –varsa- müzik yayını kesilecek ve anons bitiminde otomatik olarak devreye girecektir. Ayrıca istenirse, ton tuşu vasıtasıyla, anons dan önce anons yapılacak bölgelere ikaz verilebilecektir.
Mikrofon ünitesi ile cihazlar arasındaki blendajlı mikrofon ve bununla kombine kumanda hatlarını ihtiva eden yeterli uzunluktaki (min. 15 m) özel kablosu, ünite ile beraber verilecektir. Elektrostatik boyanmış olmalıdır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır.

  1. Güç Amplifikatörleri

Teklif edilecek güç amplifikatörleri 100 V çalışma prensibine uygun olacaktır. Güç Amplikatörlerinin çıkış devreleri açık devre, aşırı yük, kısa devre ve aşırı ısıya karşı elektronik korumalı olacaktır. Amplifikatörler üzerinde aşağıda sıralanan kontrol ve bağlantılar mevcut olacaktır.


Kanal ses potansiyometresi

On/off anahtarı ve pilot lambası


Sistemde kullanılacak güç amplifikatörleri, Zone ve Hoparlör sayısına göre 3Adet 480 W rms olarak seçilecektir.
Güç amplifikatörleri teknik özellikleri;


 • Çıkış gücü: 480 W RMS / 680W

 • Çıkış gerilimi: 50V/70V/100 V

 • Frekans Aralığı: 50Hz – 20 KHz ( -3dB )

 • Sinyal gürültü oranı: 75 dB

 • Çalışma ortamı: -0°C - 40°C

 • Ölçüler: 483 x 133 x 385mm

 • Ağırlık: 25kg

Modül tamamen SAÇ malzemeden yapılmış olup, tüm parçalar özel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmış olmalıdır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır.


Cihaz 19" rack standardına göre tesis edilmiş olmalıdır.


  1. Emergency Modülü

Yangın veya benzeri bir acil durumda sistemi otomatik olarak açılmasını sağlayacak, sayısal ortamında sakladığı mesajı yayınlayacak olan bu modülün yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacı ile, üzerinde kilitli bir anahtarı olacaktır.


Emergency modül otomatik ve elle çalışabilmelidir. Otomatik çalışmada, cihaz yangın ihbar santralının belirlediği zonlara önceden sayısal ortama kayıt edilmiş mesajını yayınlayacaktır. Cihazın otomatik olarak çalıştığını gösteren bir LED lamba bulunacaktır. Elle çalıştırmada, anahtarı bulunan yetkili kişi, sistemi açık duruma geçirecek ve otomatik yada elle yapılacak anons zonlarını anons kontrol modülünden belirleyecektir. Her iki halde, sistem beslemesi kapalı dahi olsa, bir kontaktör yardımı ile sisteme enerji verilecektir.

Cihaz üzerinde bulunması gerekenler aşağıda verilmiştir:
 • Besleme lambası

 • Start ve stop tuşları ile, bu tuşlara izin veren kilitli anahtar

 • Otomatik çalışma lambası

Emergency modülün teknik özellikleri:

 • Çıkış gerilimi: 1.5 Vrms

 • Frekans aralığı: 50 - 4.000 Hz

 • Sinyal gürültü oranı: 70dB

 • Harmonik Bozulma: %0.5

 • Çalışma ortamı: -10°C + 45°C / %95nem

 • Besleme gerilimi: 220Vac ± %15, 50Hz ±5Hz

Modül tamamen SAÇ malzemeden yapılmış olup, tüm parçalar özel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmış olmalıdır. Ünitenin üzerindeki yazı ve işaretler silinmeyen serigrafik baskı tekniğiyle yapılmıştır.

Cihaz 19" rack standardına göre tesis edilmiş olmalıdır.


  1. Cihaz dolapları (konsollar)

Sistemi oluşturan merkezi ünite, güç amplifikatörleri ses kaynaklarının (radyo, teyp vs.) ve diğer cihazların yerleştirilmesine uygun olarak tasarımlanmış, 19" standardında ve tekniğine uygun cihaz dolabı imal edilecektir.


Cihaz dolabının önünde camlı ve kilitlenebilir bir kapak bulunacaktır.
Modüler cihazlar, cihaz dolabında bulunan yerlerine özel rayları ile itilerek bağlantı kurulmalı ve önlerinden iki vida ile cihaz dolabına sabitlenmelidir.
19" standardındaki modüllerin giriş, çıkış ve besleme irtibatları cihaz dolabının üzerinde bulunan özel konnektör ve kapalı kablo kanalları ile yapılmalıdır.
Modüllerin sisteme bağlanması, arkalarındaki özel fonksiyonlarına göre değişik fiş ve prizler ile sağlanmalıdır.
Cihaz dolabı en az 1,5 mm DKP saçtan imal edilmeli ve bir kat astar iki kat fırın boya ile boyanmalıdır.
Dolap, cihazların arkasında tüm kablajı metal kablo kanalları vasıtasıyla yapılmış ve kablo spirali ile bağlantılı özel panosu içindeki terminallerde sonlandırılmış vaziyette teslim edilecektir.
Dolap içerisinde, yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava panjurları bulunacak, gerekirse sessiz çalışan ve termal devreli (ısı yükseldiğinde çalışan) bir fan motoru yerleştirilecektir.
Cihaz dolabının altında tekerlekler bulunmalı ve rahatça hareket ettirilebilmelidir
Konsolların, tablolara irtibatı ayrı bir kablo ile yapılmalı, konsol ile tablo arasındaki kablolar metal spiral içine alınmalıdır. Tablo içinde klemens grupları bulunacak ve tüm klemensler numaralanacaktır. Kullanılacak tüm klemensler ray tipi olacak ve bakır alaşımlı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Pano üzerinde, kablo girişleri için uygun ölçülerde rakorlar bulunacak ve tüm kablolar plastik kablo kanalları ile taşınacaktır.


  1. Rack Bağlantı kutusu

Dağıtım tabloları, seslendirme tesisatı kablolarının eklenmeleri için kullanılan tablolardır. 1,5 mm saçtan imal edilecek dağıtım tabloları, bir kat astar iki kat fırın boya ile boyanacaktır.


Dağıtım tabloları içinde klemens grupları bulunacak ve tüm klemensler numaralanacaktır. Kullanılacak tüm klemensler ray tipi olacak ve bakır alaşımlı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Pano üzerinde, kablo girişleri için uygun ölçülerde rakorlar bulunacak ve tüm kablolar plastik kablo kanalları ile taşınacaktır.
Tablo kapağı içinde şema cebi bulunacaktır ve tüm bağlantı detayları bu şemada verilecektir.

  1. Hoparlörler (Hat trafoları ile birlikte)

   1. Kolon Tipi Hoparlörler

Geniş alan salonlarda üniform seslendirme tesis edilebilmesi ve ankastre tesislerde kullanılması için dizayn edilecek olan hoparlör cinsidir.


Kesin suretle ABS yapıda, 5” Hoparlör + 1” Twitter Yüksek Performans Sıvaüstü Hoparlör olmalıdır.

Hoparlör Teknik Özellikleri: • Uygulama gücü: 6 W rms

 • Frekans Bandı: 70–14.000 Hz Full-Range

 • Giriş gerilimi: 100 Vrms

 • Ses basınç seviyesi: 90 dB (1 kHz, 1 m/1 W)

 • Ebatlar: 250(en)mm x 145mm(boy) x 105mm(derinlik)


   1. Hat Trafoları


Hoparlörlere ses dağıtımı 100 V gerilim ile yapılacağından, hoparlörler gerekli güçlerdeki hat trafoları ile hatlara bağlanacaktır. Tüm hat trafoları kullanıldığı hoparlörün şasesi içinde monte edilmiş ve gerekli bağlantıları yapılmış olarak teslim edilecektir.
  1. Kablolar

Seslendirme sisteminde kullanılacak kablo tipleri aşağıda gösterilmiştir. Kablo metrajları proje üzerinden hesaplanacaktır. Kablolar TSE ve VDE standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.   1. Kablolar

Tip: Blendajlı, esnek

Kesit: 2 x 0,75 LIYCY

Nominal Gerilim: 380 Vac olacaktır.
   1. Mikrofon Kabloları

Tip: Blendajlı, esnek

Kesit: 4 x 0,75 LIYCY

Nominal Gerilim: 380 Vac olacaktır.
  1. MARKALAREPAŞ

MERIDIAN

ELEKTROPANÇ

TOA
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə