Saksnr.: 2007/184 Løpenr
Yüklə 15.27 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü15.27 Kb.

Saksnr.:

2007/184

Løpenr.

12452/2008

Klassering:

C03

Saksbehandler:

Pål Scott Hagen


Møtebok - Saksframlegg

Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Opplæring, kultur og helsekomiteen

15.04.2008

35/2008Strømforsyning opera- økonomisk bidrag
Vedlegg


Ingen

Bakgrunn for saken


Fredriksten festning har i løpet av Fylkestusenårsstedets prosjektperiode utviklet seg til å bli en regional kulturarena for mange ulike kulturgenre.

Med tanke på de store arrangementene som f.eks operaoppsetningene, Allsang på Grensen og andre store konserter er det i dag for lite el-kapasitet på Place de Armes.

Operaoppsetningen Aurora i 2005 viste at oppsetningen krevde en el-kapasitet på ca. 600 amper. Det er ca 400 amper mer en det som i dag er tilgjengelig på Place de Armes.

Løsningen for Auroraoppsetningen var leie av et stort strømaggregat som pga fare for motorstøy under forestillingene måtte plasseres i indre festning.

Samme behov for el-kapasitet var det under Trubaduroppsetningen i 2007. Da ble behovet løst med en midlertidig trafo bak scenebygget med en 200 meter lang høyspentkabel trukket over fjellet fra en trafo i indre festning.

Fakta


På bakgrunn av erfaringer fra operaoppsetningene, Allsang på grensen m.fl. har Nasjonale festningsverk og Mansbach stiftelse utarbeidet et forslag til permanent krafttilførsel på Place de Armes. Forslaget går ut på å borre et hull gjennom fjellet fra en trafo i indre festning til nærmeste punkt i vestre del av Place d’Armes. Deretter trekkes kabler gjennom fjellet og det settes det opp to el-skap med uttak for 800 amper 230 V på Place de Armes.

Prosjektet er kostnadsestimert til kr 690.000 + uforutsett kr 60.000 = totalt 750.000 eks mva.


Engangsinvesteringen til permanent strømtilførsel på Place de Armes foreslås dekket som et spleiselag mellom de største aktørene på følgende måte:

Halden kommune kr. 400.000

Østfold fylkeskommune kr. 200.000

Mannsback stiftelse kr. 70.000

Fredriksten festnings venner kr. 20.000

Nasjonale festningsverk (uforutsette utgifter) kr. 60.000


Etter ferdigstillelse overtar Nasjonale festningsverk drifts- og vedlikeholdsansvaret på anlegget.

Det er videre forslått at avtalepartene i en 10-års periode ikke skal betale for tilknytning til anlegget ved arrangementer, kun for strømforbruk. I tillegg vil også arenaleie på Place de Armes i en periode bli noe redusert for avtalepartene.

Andre arrangører vil bli avkrevd en tilknytningsavgift i tillegg til ordinær arenaleie.

Fri tilknytningsperiode og arenaleie er p.t. gjenstand for forhandlinger med Nasjonale festningsverk.Fylkesrådmannens vurdering


Det er vesentlig for gjennomføringen av de ulike operaoppsetningene på Place de Armes at det er tilstrekkelig el-kapasitet tilgjengelig på området.

Det er i dag permanente el-skap på Place de Armes som gir totalt 163 amper. Sammen med nye 800 amper vil det dekke operaoppsetningenes behov for el-kapasitet.


Som nevnt tidligere kan el-kapasiteten løses midlertidig, men løsningene er på sikt lite økonomisk hensiktsmessige.

På bakgrunn av erfaringstall fra Auroraoppsetningen i 2005 og Trubaduroppsetningen i 2007 beregner Opera Østfold en utgift til fremføring av ekstra el-kapasitet for Turandotoppsetningen i 2009 på kr. 50.000. Det er en utgift som må medregnes til alle fremtidige operaoppsetninger dersom det ikke bygges et nytt permanent el-uttak på Place de Armes.


Dersom Østfold fylkeskommune / Opera Østfold går inn med et økonomisk bidrag på kr. 200.000 i et spleiselag med de ovennevnte aktører vil det på sikt være det mest økonomisk regningssvarende. Med en periode med fri tilknytning til den nye el-tilførselen, noe redusert arenaleie og uten fremtidige utgifter til fremføring av ekstra el-kapasitet vil engangsinvesteringen være inntjent innen relativt kort tid.
Fredriksten festning er et av Norges mest besøkte turistmål og i løpet av den perioden operaoppsetningen blir innøvd og fremført er det mange mennesker rundt på området. I tillegg er det mange deltagere under operaoppsetningene både på og bak scenen.

En permanent strømtilførsel vil være en tryggere og bedre løsning også med tanke på sikkerhet.


Engangsinvesteringen foreslås inndekket på følgende måte:

Opera Østfolds driftsbudsjett for Turandotoppsetningen i 2009 kr. 50.000

Omdisponering innenfor kulturseksjonens / regionavdelingens

rammeområder kr. 150.000Fylkesrådmannens forslag til innstilling/vedtak


  1. Opera Østfold bidrar med kr. 200.000 til utbygging av permanent el-kapasitet på Place de Armes på Fredriksten festning. Beløpet inngår i et spleiselag med Halden kommune, Mansback stiftelse, Fredriksten festnings venner og Nasjonale festningsverk.
  1. Engangsinvesteringen foreslås inndekket på følgende måte:
    Opera Østfolds driftsbudsjett for Turandotoppsetningen i 2009 kr. 50.000
    Omdisponering innenfor kulturseksjonens / regionavdelingens
    rammeområder kr. 150.000
  1. Som en kompensasjon for det økonomiske bidraget skal Opera Østfold fremforhandle en avtale med Nasjonale festningsverk som regulerer perioden med fri tilknytning til anlegget samt perioden med redusert arenaleie ved egne arrangementer. Opera Østfold sin styringsgruppe får fullmakt til å godkjenne avtalen.

---- slutt på innstilling -------

Sarpsborg, 27.mars 2008


Atle Haga Odd Roald Andreassen


fylkesrådmann fylkesdirektørVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə