Republika crna gora komisija za hartije od vrijednosti
Yüklə 9.23 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü9.23 Kb.REPUBLIKA CRNA GORA

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Podgorica, 28.07.2006. godine
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore objavljuje

P O Z I V


na otvoreno lokalno javno nadmetanje za nabavku usluga izrade projekta

"Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore"

broj 1074/2
Predmet nadmetanja je nabavka usluga izrade projekta "Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore".
Nabavka će se finansirati iz sredstava Komisije za hartije od vrijednosti.
Poziv je otvoren za sve lokalne ponuđače.
Ponuda mora da sadrži:

  • naziv i adresu ponuđača,

  • iznos naknade sa porezom i svim pratećim davanjima,

  • uslove i način plaćanja,

  • rok završetka projekta,

  • obavezne dokaze o podobnosti ponuđača iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama, PJN4 i dokaz o nezavisnosti,

  • dokaz o realizaciji minimalno dva projekta sa sličnom strukturom projektnog zadatka i metodologijom izrade,

  • ukoliko je ponuđač joint venture svaki od činilaca join venture-a mora imati dokaz o realizaciji minimalno dva projekta sa sličnom strukturom projektnog zadatka i metodologijom izrade.

Ponude se dostavljaju na službenom jeziku Republike Crne Gore.


Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 2% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 60 dana.
Licitacioni elaborat (tenderska dokumentacija) se može preuzeti kod Komisije za hartije od vrijednosti počev od 31.07.2006. godine svakog radnog dana od 11-12 časova. Licitacioni elaborat za nadmetanje se izdaje u prostorijama pisarnice Komisije, uz pružanje dokaza o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije u iznosu od 50€, na račun Komisije za hartije od vrijednosti broj 510-2461-29.
Ponude se predaju dana 01.09.2006. godine od 09,00 do 10,00 časova neposredno u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti Podgorica, ul. Novaka Miloševa b.b. službeniku Milošu Sekuloviću, u omotima sa naslovima kako je predvidjeno uslovima licitacionog elaborata (tendera).
Otvaranje ponuda izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (»Službeni list RCG« br. 40/01) istog dana sa početkom u 10,15 časova u Komisiji za hartije od vrijednosti, Podgorica, ul. Novaka Miloševa b.b.
Učesnici nadmetanja mogu podnijeti samo jednu ponudu.
Za ocjenu podobnosti ponuđača i izboru najpovoljnije ponude polaziće se od sljedećih kriterijuma po redosljedu važnosti:

- usklađenost ponude za projektnim zadatkom 35 poena

- cijena 25 poena

- rok završetka projekta 10 poena

- reference članova projektnog tima 20 poena

- uslovi plaćanja 10 poena

O ishodu javne nabavke ponuđači će biti obaviješteni pismeno i Odlukom na sajtu www.nabavke.vlada.cg .yu. i www.scmn.cg .yu.

Za vrijeme trajanja poziva o nadmetanju zainteresovani ponudjači preko svog ovlašćenog predstavnika mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa nabavkom koja je predmet nadmetanja neposredno u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti svakog radnog dana od 10-12 časova ili na telefon 081/231-525 i 081/231-526. Službenik za kontakt Miloš Sekulović.
PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə