Raport final plante metoda de cercetare şi prezentare a florei
Yüklə 332.72 Kb.
səhifə1/3
tarix22.04.2016
ölçüsü332.72 Kb.
  1   2   3
RAPORT FINAL - PLANTE

1. Metoda de cercetare şi prezentare a florei
Studiul asupra diversităţii vasculare din masivele Rarău – Giumalău a început în vara anului 2005, în luna iulie, prin cercetarea sumară şi în ansamblu a teritoriului şi a diferitelor zone în vederea acumulării datelor de corologie a speciilor din anexele Directivei Habitate, precum şi prin colectarea speciilor de cormofite, urmată de determinarea acestora, şi până în iulie 2006.

Pentru determinarea şi prelucrarea exemplarelor vegetale s-au folosit lucrările: Flora R.P.R – R.S.R., vol. I-XIII (1952 – 1976, coord. Tr. Săvulescu); Flora ilustrată a României – Pteridophyta şi Spermatophyta (2000, V. Ciocârlan); Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României, vol. I-II (2001, I. Sârbu, N. Ştefan, Lăcrămioara Ivănescu, C. Mânzu).

Nomenclatura utilizată în studiu are ca referinţă lucrările Flora ilustrată a României – Pteridophyta şi Spermatophyta, 2000, V. Ciocârlan şi Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României, 2001, I. Sârbu şi colaboratorii.

Pentru fiecare taxon menţionat în conspectul floristic sunt prezentate bioformele sau formele de vegetaţie (Bf.), elementul floristic (E.f.), indicii ecologici (lumina L, temperature T, continentalitatea CT, umiditatea U, reacţia solului R, cantitatea de azot din sol N) precum şi categoriile economice în care se încadrează specia respectivă (medicinală, alimentară, toxică, industrială, tanantă etc.).1.1 Abrevieri folosite în conspectul floristic
Bioformele (formele biologice, formele de viaţă):

Ch = camefite

G = geofite

H = hemicriptofite

HH = hidrohelofite
Ht = hemiterofite

Ph = fanerofite

T = terofite
Elementele floristice (geoelementele)
elemente de origine nordică :

Circ. = circumpolare

Euras. = eurasiatice

Eur. = europene

Eur. centr. = central – europene

Carp. = carpatice

Alp. = alpine

Arct. alp. = arctic alpine


elemente de origine sudică:

Submedit. = submediteraneene

Medit. = mediteraneene
elemente de origine sud – estică:

Balc. = balcanice

Dacic = dacice
elemente de origine estică :

Medit. pont. = mediteranean – pontice

Pont. = pontice

Cont. = continentale


elemente endemice:

End. = endemice
elemente policore:

Adv. = adventive

Cosm. = cosmopolite


Indicii ecologici


Lumina:

L1 = plante de umbră plină

L2 = plante între L1 şi L3

L3 = plante de umbră

L4 = plante între L3 şi L5

L5 = plante de semiumbră

L6 = plante între L5 şi L7

L7 = plante de lumină, care suportă slab umbrirea

L8 = plante între L7 şi L9

L9 = plante de lumină plină

L0 = plante indiferente
Temperatura :

T1 = plante răspândite în zone reci

T2 = plante între T1 şi T3

T3 = plante răspândite în zone răcoroase

T4 = plante între T3 şi T5

T5 = plante răspândite în zone temperate

T6 = plante între T5 şi T7

T7 = plante răspândite mai ales în zone calde

T8 = plante între T7 şi T9

T9 = plante răspândite în zone calde

T0 = plante indiferente


Continentalitatea :

CT1 = euoceanic

CT2 = oceanic

CT3 = între CT2 şi CT4

CT4 = suboceanic cu aria principală de răspândire în Europa Centrală

CT5 = intermediar, de la suboceanic la subcontinental

CT6 = subcontinental, răspândite în partea estică a Europei Centrale

CT7 = între CT6 şi CT8

CT8 = continental, regăsite doar în extremitatea estică a Europei Centrale

CT9 = eucontinental, foarte rare în Europa Centrală

CT0 = indiferente
Umiditatea :

U1 = plante răspândite în soluri foarte uscate

U2 = între U1 şi U3

U3 = plante de soluri uscate

U4 = între U3 şi U5

U5 = plante de soluri moderat umede, reavăne

U6 = între U5 şi U7

U7 = plante de soluri jilav – umede

U8 = între U7 şi U9

U9 = plante de soluri umed – ude

U10 = plante de soluri inundate

U11 = plante acvatice, natante

U12 = plante submerse

U0 = indiferenteReacţia solului :

R1 = numai soluri foarte acide

R2 = între R1 şi R3

R3 = mai ales în soluri acide

R4 = între R3 şi R5

R5 = soluri moderat – salb acide

R6 = între R5 şi R7

R7 = soluri neutre (de la slab acide la slab alcaline)

R8 = între R7 şi R9

R9 = numai în soluri neutre şi bazice

R0 = indiferente
Cantitatea de azot din sol :

N1 = numai în soluri foarte sărace în N mineral

N2 = între N1 şi N3

N3 = mai ales în soluri sărace în N mineral

N4 = între N3 şi N5

N5 = soluri cu conţinut moderat în N mineral

N6 = între N5 şi N7

N7 = mai ales în soluri bogate în N mineral

N8 = indicatoare de N mineral în sol

N9 = numai în soluri excesiv de bogate în N, indicând depozitare, poluareN0 = indiferente

1.2 Conspectul floristic

Fam. Lycopodiaceae

Lycopodium annotinum L. (cornişor): Ch, Circ, L3, T4, Ct3, U6, R3, N3, Rarău, Giumalău;

Lycopodium clavatum L.(pedicuţă): Ch, Cosm, L8, T4, Ct3, U4, R2, N2, Med., Rarău, Giumalău;

Lycopodium selago L. (brădişor): Ch, Cosm, L5, T3, Ct3, U6, R3, N5, Med., Rarău, Giumalău;
Fam. Selaginellaceae

Selaginella selaginoides (L.) Link.: Ch, Circ, L7, T1, Ct3, U7, R7, N3, Rarău ;
Fam. Equisetaceae

Equisetum arvense L. (coada calului): G, Cosm, Rarău, Giumalău;

Equisetum fluviatile L. (pipirig): HH, Circ., L8, T4, CT0, U10, R0, N6, Rarău – Todirescu;

Equisetum palustre L. (iarba ursului de bahne) : G, Circ., L7, T0, CT5, U7, R0, N3, Tox., Rarău – Todirescu ;

Equisetum sylvaticum L.: G, Circ, L3, T4, Ct0, U6, R3, N4, Rarău;

Equisetum telmateia Ehrh.: G, Circ., L5, T7, Ct2, U8, R8, N5, Rarău, Giumalău;
Fam. Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Swartz (limba cucului): G, Cosm., L7, T3, CT3, U4, R0, N2, Rarău – Piatra Zimbrului;
Fam. Polypodiaceae

Asplenium adulterinum Milde: H, Eur, Rarău –

Asplenium ramosum L. (straşnic): H, Circ, Rarău;

Asplenium ruta – muraria L. (ruginiţă): H, Euras, L8, T0, Ct3, U3, R8, N2, Rarău ;

Asplenium scolopendrium L. (limba cerbului, năvalnic): G, Circ., L4, T6, CT2, U5, R8, N6, Rarău – Cheile Moara Dracului;

Asplenium trichomanes L.: H, Cosm, L5, T0, Ct3, U5, R0, N4, Rarău;

Athyrium filix – femina (L.) Roth. (spinarea lupului): H, Cosm, L4, T0, Ct3, U7, R0, N6, Rarău, Giumalău;

Cystopteris fragilis (L.) Bernh (feriguţa de stâncă): H, Cosm, L5, T0, Ct3, U7, R8, N5, Rarău, Giumalău;

Cystopteris Montana (Lam.) Desv.: G, Circ – arct – alp – euram, Rarău;

Cystopteris sudetica A. Br. et Milde: G, Circ. – arct. – alp. – euram., Rarău – Piatra Zimbrului;

Dryopteris filix – mas (L.) Schott. (ferigă): H, Euras, L3, T0, Ct3, U5, R5, N6, Rarău, Giumalău ;

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (spata dracului): H, Circ, L5, T5, Ct4, U7, R7, N7, Rarău;

Polypodium vulgare L. (feriguţa de stâncă): H, Circ, L5, T0, Ct3, U0, R2, N0, Rarău, Giumalău;

Polystichum aculeatum (L.) Roth (creasta cocoşului): H, Euras, L3, T6, Ct2, U6, R6, N7, Rarău, Giumalău;

Polystichum lonchitis (L.) Roth (şarpe): H, Circ, L6, T2, Ct3, U5, R8, N0, Rarău;

Polystichum setiferum (Forskal) Woynar: H, Cosm., Giumalău;

Pteridium aquilinum (L.) Kuhh (feriga de câmp) : G, Cosm, L6, T5, Ct3, U6, R3, N3, Tox., Rarău, Giumalău ;
Fam. Pinaceae

Abies alba Miller (brad): Ph, Centr. – eur. – mont., L3, T5, Ct4, U0, R0, N0, Ind, Tan., Orn., Rarău, Giumalău;

Larix decidua Mill. ssp. carpatica (Dom.) Siman (lariţă, zadă): Ph, Carp. – sudet., L8, T0, Ct6, U4, R0, N3, Rarău ;

Picea abies (L.) Karst. (molid): Ph, Centr. – eur, L5, T3, Ct6, U0, R0, N0, For., Orn., Ind., Tan., Rarău, Giumalău;

Pinus cembra L. (zâmbru): Ph, Euras. – arct. – alp., L5, T2, Ct7, U5, R4, N0, For., Orn., Giumalău ;

Pinus mugo Turra (jneapăn): Ph, Med. Centr. – eur. – mont., L8, T3, Ct3, U0, R0, N0, Med., Rarău, Giumalău ;
Fam. Cupressaceae

Juniperus communis L. (ienupăr) : Ph, Circ, L8, T0, Ct0, U4, R0, N0, Med., cond., Giumalău ;

Juniperus sibirica Lodd. in Burgsd. (ienupăr pitic): Ph, Arct. – alp., Rarău, Giumalău;
Fam. Ranunculaceae

Aconitum anthora L. : H, Euras, Tox, Rarău – Piatra Zimbrului ;

Aconitum degenii Gayer : H, Alp. – carp., L6, T2, CT4, U6, U6, R7, N7, Rarău ;

Aconitum moldavicum Hacq. (omag) : H, End., Tox., Rarău ;

Aconitum tauricum Wulf. : H, Alp. – carp., Tox., Med., Rarău – Piatra Zimbrului;

Aconitum toxicum Rchb. : H, Carp. – balc., Tox., Rarău, Giumalău;

Anemone narcissiflora L.: G, Circ. – arct. – alp., L8, T2, Ct7, U5, R7, N4, Rarău;

Anemone nemorosa L.: G, Circ, L0, T0, Ct3, U0, R5, N0, Rarău, Giumalău;

Aquilegia nigricans Baumg.(căldăruşă) : H, Eur, Rarău ;

Caltha palustris L. (calcea calului) : H, Circ, L6, T4, Ct6, U9, R6, N4, Tox., Rarău, Giumalău ;

Clematis alpina (L.) Mill. (curpen de pădure): Ph, Euras. – arct. – alp. – eur., L4, T3, Ct7, U5, R3, N0, Rarău – Pietrele Doamnei ;

Hepatica nobilis Schreber (trei răi) : H, Circ., L4, T6, CT4, U4, R7, N0, Rarău;

Ranunculus acris L. (piciorul cocoşului): H, Euras., L7, T0, CT3, U0, R0, N0, Rarău, Giumalău;

Ranunculus carpaticus Herb. (gălbenele de munte) : H, End. Carp., Rarău, Giumalău ;

Ranunculus oreophillus Bieb. : H, Alp. – eur., Rarău – Todirescu;

Ranunculus platanifolius L. : H, Eur, Rarău ;

Ranunculus polyanthemos L. (gălbenele) : H, Eur, L6, T0, Ct5, U4, R0, N0, Rarău, Giumalău ;

Thalictrum aquilegifolium L. (rutişor) : H, Eur., L5, T0, CT4, U8, R7, N8, Rarău – Todirescu;

Thalictrum minus L. (rutişor) : H, Euras. cont., L6, T0, CT7, U3, R8, N3, Rarău ;

Trollius europaeus L. (bulbuci) : H, Carp. – balc., L9, T3, Ct5, U7, R7, N6, Rarău – fânaţul Todirescu, vf. Bodea ;
Fam. Aristolochiaceae

Asarum europaeum L. (pochivnic, piperul lupului) : H, Euras, L3, T5, CT5, U6, R8, N6, Tox., Rarău, Giumalău ;
Fam. Papaveraceae

Chelidonium majus L. (rostopască) : H, Euras, L6, T6, Ct0, U5, R0, N8, Med., Tox., Rarău, Giumalău ;
Fam. Fumariaceae

Corydalis solida (L.) Clairv. (brebenei) : G, Eur., L3, T6, CT5, U5, R7, N7, Rarău ;
Fam. Urticaceae

Urtica dioica L. (urzică mare) : H, Cosm, L0, T0, CT0, U6, R0, N8, Alim., Ind., Rarău, Giumalău;
Fam. Fagaceae

Fagus sylvatica L. (fag) : Ph, Centr. – eur. – atl., L3, T5, CT2, U5, R0, N0, Ind., Rarău, Giumalău;
Fam. Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn (anin negru): Ph, Euras, L5, T5, CT3, U9, R6, N0, Cult., For., Rarău

Alnus incana (L.) Moench.: Ph, Eur, L6, T4, CT5, U7, R8, N0, Cult., For., Rarău;

Betula pendula Roth (mesteacăn): Ph, Euras., L7, T0, CT0, U0, R0, N0, Ind., Orn., Rarău, Giumalău;
Fam. Corylaceae

Corylus avellana L. (alun): Ph, Eur., L4, T6, CT3, U0, R0, N0, Alim., for., orn., Rarău ;
Fam. Caryophyllaceae

Cerastium fontanum Baumg. ssp. triviale (Link.) Jalas (struna cocoşului): Ch – H, Euras., L6, T0, CT0, U5, R0, N5, Rarău;

Dianthus barbatus L. subsp. compactus (Kit.) Heuffel: Ch, Alp. – carp. – balc., Rarău, Giumalău;

Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz: H, Dacic, Rarău, Giumalău;

Dianthus superbus L. ssp. speciosa (garoafe de munte) : H, Euras, L7, T0, CT7, U8, R8, N2, Rarău ;

Dianthus tenuifolius Schur (garoafă roşie) : H, End. Carp. Rom., Rarău – Piatra Zimbrului, Popii Rarăului, Pietrele Doamnei;

Lychnis flos – cuculi L. (floarea cucului): H, Euras, L7, T5, CT3, U6, R0, N0, Rarău, Giumalău;

Lychnis viscaria L. (lipicioasă): Ch. (H), Euras, L7, T5, CT4, U3, R0, N2, Rarău, Giumalău;

Silene dioica (L.) Clairv. (luminiţă de munte): H, Euras, L0, T0, CT4, U6, R7, N8, Rarău, Giumalău;

Silene heuffelii Soó (opaiţă): Ht – H, Carp. – balc., Rarău, Giumalău;

Silene nutans L. ssp. dubia (Herb.) Zapal.: H, End. Carp., Rarău – Piatra Zimbrului;

Silene zawadzkii Herb.: Ch., End. Carp., Rarău – stâncării: Pietrele Doamnei, Piatra Zimbrului, traseu Moara Dracului;

Stellaria graminea L. (rocoţea): H, Euras., L6, T0, CT0, U4, R4, N0, Tox., Rarău – Todirescu ;

Stellaria holostea L. (iarbă moale): H, Euras, L5, T6, CT3, U5, R6, N5, Rarău, Giumalău,

Stellaria nemorum L. : H, Eur, L4, T4, CT4, U7, R5, N7, Rarău, Giumalău ;
Fam. Polygonaceae

Polygonum bistorta L. (răculeţ) : G, Euras, L7, T4, CT7, U7, R5, N5, Rarău, Giumalău ;

Polygonum viviparum L. (iarba şopârlelor) : G, Circ. – arct. – alp., L7, T2, CT0, U3, R3, N0, Rarău, Giumalău ;

Rumex acetosa L. (măcriş) – H, Cosm, L8, T0, CT0, U0, R0, N5, Rarău, Giumalău ;

Rumex acetosella L. (măcriş mărunt) : H, Eur, L8, T5, CT3, U5, R1, N2, Rarău, Giumalău ;

Rumex alpinus L. (ştevia stânelor) : H. Alp. – eur., L8, T3, CT4, U6, R7, N9, Rarău, Giumalău ;

Rumex obtusifolius L. (măcrişul calului) : H, Eur, L7, T5, CT3, U6, R0, N9, Rarău, Giumalău ;
Fam. Crassulaceae

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell ssp. globifera : Ch., Centr. şi SE Eur., Rarău - Piatra Zimbrului ;

Sedum annum L. : T – Ht, Euras. arct. – alp. – eur., Giumalău – Zugreni ;

Sedum hispanicum Jusl. (şoaldină aurie) : T – Ht., Medit., Giumalău ;

Sedum maximum (L.) Hoffm. (iarbă grasă, iarbă de urechi) : H, Eur., Giumalău – Zugreni ;

Sedum telephium L. ssp. fabaria (Koch) Kirschl. : H, Euras. – Cont., L7, T0, CT0, U4, R7, N0, Rarău – Piatra Zimbrului;
Fam. Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. (turiţă mare): H, Euras, L7, T6, CT4, U4, R8, N4, Rarău, Giumalău;

Alchemilla glabra Neygenf. (creţişoară): H, Eur, Rarău, Giumalău;

Alchemilla vulgaris L.: H, Eur, L6, T4, CT3, U6, R0, N6, Rarău;

Crataegus monogyna Jacq. (păducel): Ph, Euras, L7, T5, CT3, U4, R8, N3, Rarău;

Dryas octopetala L. (arginţică) : Ch, Cir5c. – arct. – alp., L9, T0, CT7, U4, R8, N4, Rarău – Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului, Vârful Rarău pe stânci;

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (creţuşcă): H, Euras, L7, T0, CY0, U8, R0, N4, Med., Rarău, Giumalău;

Filipendula vulgaris Moench (aglică): H, Euras, L7, T5, CT5, U4, R8, N2, Rarău – Izvorul Alb;

Fragaria vesca L. (fragi): H, Euras, L7, T0, CT5, U5, R0, N6, Rarău, Giumalău;

Fragaria viridis Duchesne (căpşuni): H, Euras, L7, T5, CT5, U3, R8, N3, Rarău, Giumalău;

Geum rivale L. (călţunul doamnei) : H, Circ, L6, T0, CT5, U8, R0, N4, Rarău, Giumalău ;

Geum urbanum L. (cerenţel) : H, Circ, L4, T5, CT5, U5, R0, N7, Med., Rarău – Izvorul Alb;

Potentilla anserina L. (coada racului) : H, Cosm, L7, T5, CT0, U6, R0, N7, Med, Rarău, Giumalău ;

Potentilla aurea Torn. (sclipeţi) : H, Alp. eur, L8, T2, CT4, U0, R3, N2, Rarău, Giumalău ;

Potentilla erecta (L.) Rausch (sclipeţi) : H, Euras, L6, T0, CT3, U0, R0, N2, Rarău ;

Poetntilla ternata C. Koch (scânteuţa de munte) : H, Carp. – balc., Giumalău ;

Rosa canina L. (măceş) : Ph, Eur, L8, T5, CT3, U4, R0, N0, Rarău ;

Rosa pendulina L. (măceş de munte) : Ph, Eur. centr., L7, T4, CT2, U5, R7, N5, Alim, Rarău, Giumalău ;

Rubus caesius L. (mur): Ph, Eur, L7, T5, CT3, U7, R7, N9, Giumalău;

Rubus hirtus W. et K. : Ph, Eur, Rarău ;

Rubus idaeus L. (zmeur): Ph, Circ, L7, T0, CT0, U5, R0, N8, Cult, Fruct., Alim., Med., Rarău, Giumalău ;

Sanguisorba officinalis L. (sorbrestea) : H, Circ, L7, T5, CT7, U7, R0, N3, Rarău, Giumalău ;

Sorbus aucuparia L. (scoruş de munte) : Ph, Eur, L6, T0, CT0, U0, R0, N0, Rarău, Giumalău ;

Spirea chamaedryfolia L. (cununiţă): Ph, Euras, Rarău, Giumalău;
Fam. Saxifragaceae

Chrysosplenium alternifolium L. (splinuţă): H, Circ, L4, T4, CT0, U7, R7, N4, Rarău, Giumalău;

Parnassia palustris L. (şopârliţă albă): H, Circ, L8, T0, CT0, U8, R7, N2, Rarău, Giumalău;

Saxifraga paniculata Mill. (iarba surzilor): Ch, Euras. – arct. – alp. – eur., L7, T2, CT3, U2, R8, N0, Rarău;
Fam. Grossulariaceae

Ribes uva – crispa L. (agriş) : Ph, Eur, L4, T5, CT2, U0, R0, N6, Rarău, Giumalău ;
Fam. Fabaceae

Anthyllis vulneraria L. (vătămătoare) : H, Eur, L8, T5, CT3, U3, R8, N3, Rarău, Giumalău ;

Lathyrus pratensis L. (lintea pratului) : H, Euras., L7, T5, CT0, U6, R7, N6, Rarău – Todirescu ;

Lathyrus vernus (L.) Bernh. (pupezele) : G, euras., L4, T0, CT4, U4, R7, N0, Rarău, Giumalău ;

Lotus corniculatus L. (ghizdei) : H, Euras, L7, T0, CT3, U4, R7, N2, Rarău, Giumalău ;

Medicago lupulina L. (lucernă) : T – H, Euras, L7, T5, CT0, U4, R8, N0, Rarău, Giumalău ;

Trifolium alpestre L. (trifoi) : H, Eur. centr. şi SE, L7, T5, CT4, U3, R6, N3, Rarău, Giumalău ;

Trifolium medium L. : H, Euras., L7, T5, CT4, U4, R0, N3, Rarău, Giumalău;

Trifolium montanum L. (trifoi alb) : H, Euras. – cont, L7, T0, CT4, U3, R8, N2, Rarău, Giumalău ;

Trifolium pannonicum Jacq. : H, Pont. medit., Rarău – Todirescu;

Trifolium pratense L. : H, Alp. – Eur., L7, T0, CT3, U0, R0, N0, Rarău, Giumalău ;

Trifolium repens L. (trifoi alb) : H, Carp. – balc., L8, T0, CT0, U0, R0, N7, Rarău, Giumalău;
Fam. Onagraceae

Chamerion angustifolium (L.) Holub. (zburătoare): H, Circ, L8, T0, CT5, U5, R3, N8, Rarău, Giumalău ;

Circaea alpina L.: G, Circ., L4, T4, CT4, U7, R5, N5, Giumalău;

Epilobium palustre L.: H, Circ., L7, T0, CT0, U9, R3, N3, Rarău, Giumalău;
Fam. Aceraceae

Acer pseudoplatanus L. (paltin de munte) : Ph, Eur. centr., L4, T0, CT4, U6, R0, N7, Rarău, Giumalău ;
Fam. Oxalidaceae

Oxalis acetosella L. (măcrişul iepurelui) : H (G), Circ, L1, T0, CT3, U6, R0, N7, Rarău, Giumalău ;
Fam. Geraniaceae

Geranium palustre L. (frigări): H, Euras., L8, T5, CT4, U7, R8, N8, Rarău;

Geranium phaeum L. (pălăria cucului) : H, Eur. centr., Rarău ;

Geranium pratense L. (Greghetin) : H, Euras, cont., L8, T5, CT5, U5, R8, N7, Rarău, Giumalău;

Geranium robertianum L. (năpraznic): T – Ht, Cosm, Rarău, Giumalău;
Fam. Balsamiaceae

Impatiens noli – tangere L. (slăbănog) : T, Euras, L4, T5, CT5, U7, R7, N6, Rarău, Giumalău ;
Fam. Polygalaceae

Polygala amara L. (amăreală) : H, Eur. centr., L8, T3, CT4, U0, R8, N2, Rarău, Giumalău ;

Polygala vulgaris L. : H, Eur., L7, T0, CT3, U5, R3, N2, Rarău ;
Fam. Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides L. (laptele câinelui) : Ch, Centr. eur., subatl., submedit., L4, T5, CT2, U5, R7, N6, Rarău ;

Mercurialis perennis L. : G (H), Eur, L2, T5, CT3, U0, R7, N7, Tox., Rarău, Giumalău ;
Fam. Apiaceae

Aegopodium podagraria L. (piciorul caprei): H (G), Euras, L5, T0, CT3, U6, R7, N8, Rarău, Giumalău;

Astrantia major L.: H, Eur. centr., L6, T4, CT4, U6, R8, N5, Rarău, Giumalău;

Chaerophyllum aureum L.: H, Eur. centr. şi S., L6, T5, CT4, U5, R9, N9, Rarău ;

Chaerophyllum hirsutum L. (asmăţui sălbatic): H, Eur. centr., L6, T3, CT4, U8, R0, N7, Rarău, Giumalău;

Daucus carota L. (morcov): Ht, Euras, L8, T6, CT5, U4, R0, N4, Rarău, Giumalău;

Ligusticum mutellina (L.) Cr. (brie, brioară) : H, Alp. eur, L7, T2, CT4, U6, R5, N0, Rarău – vf. Rarău ;

Pimpinella saxifraga L. (petrinjel de câmp) : H, Euras, L7, T0, CT5, U3, R0, N2 , Rarău, Giumalău ;

Sanicula europaea L. (stânişoară): H, Euras, L4, T5, CT3, U5, R8, N6, relict terţiar, Rarău – Codrii Seculari Slătioara;
Fam. Hypericaceae

Hypericum maculatum Crantz (sunătoare): H, Euras., L8, T0, CT3, U6, R3, N2, Rarău, Giumalău;

Hypericum montanum L.: H, Eur., L5, T6, CT4, U4, R6, N3, Rarău, Giumalău;
Fam. Violaceae

Viola biflora L. (toporaşi galbeni) : H, Circ., L3, T3, CT4, U6, R7, N6, Rarău, Giumalău ;

Viola declinata Waldst. et Kit. (unghia păsării) : H, Carp. – balc., Rarău, Giumalău;

Viola tricolor L. (trei fraţi pătaţi): T – Ht, Euras., L7, T0, CT2, U5, R0, N6, Rarău, Giumalău ;
Fam. Brassicaceae

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande : Ht – H, Euras, L5, T6, CT3, U5, R7, N9, Rarău ;

Cardamine pratensis L. (stupitul cucului) : H, Eur, L5, T0, CT0, U7, R0, N0, Rarău, Giumalău ;

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek : H, Eur. centr., L8, T4, CT4, U6, R3, N0, rarău – Todirescu ;

Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. (breabăn) : G, End. Carp., Rarău, Giumalău ;

Erysimum witmannii Zaw (micsandre sălbatice) : Ht, End. Carp. E şi S, Rarău – Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului, vf. Rarău, Piatra Zimbrului;
Fam Salicaceae

Populus tremula L. (plop tremurător) : Ph, Euras, L6, T5, CT5, U5, R0, N0, Ind., Rarău, Giumalău ;

Salix bicolor Willd. : Ph, Euras. bor, Rarău;

Salix capraea L. (salcie căprească) : Ph, Euras, L7, T0, CT3, U6, R7, N0, Rarău, Giumalău ;

Salix cinerea L. (zălog) : Ph, Euras., L7, T0, CT5, U9, R5, N4, Rarău, Giumalău ;

Salix pentandra L. : Ph, Euras., L0, T0, CT7, U8, R6, N4, Rarău ;

Salix purpurea L. (răchită roşie) : Ph, Euras., L8, T5, CT4, U0, R8, N0, Rarău ;

Salix silesiaca Willd (iovă) : Ph, Carp. – balc. – sudet., Rarău,
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə