Qaydalari ümumi müddəalar
Yüklə 38.56 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü38.56 Kb.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli, 84 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili
QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq hazırlanmışdır və haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Haqqı ödənilən ictimai işlər (bundan sonra - ictimai işlər) işaxtaran və işsiz vətəndaşların xüsusi peşə hazırlığı tələb edilməyən müvəqqəti əmək fəaliyyətidir.

1.3. İctimai işlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin yerli orqanlarında (bundan sonra - şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərində) işaxtaran kimi qeydiyyatda olan vətəndaşların yaş və başqa xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müvəqqəti məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə təşkil edilir.2. İctimai işlərin təşkili

2.1. İctimai işlər yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları tərəfindən şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərinin təklifi və iştirakı ilə təşkil olunur.

2.2. İşaxtaranların müvəqqəti işlə təmin olunmasına kömək göstərilməsi məqsədi ilə əmək bazarında işçi qüvvəsinə olan tələb və təklifin proqnozu əsasında şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri ictimai işlərin görülməsi üçün sosial əhəmiyyətli sahələr, mülkiyyət və təsərrüfat formasından asılı olmayaraq konkret müəssisə, idarə və təşkilatlar (bundan sonra - müəssisələr) haqqında təkliflər hazırlayır və yerli əlaqələndirmə komitələrində müzakirə edildikdən sonra ərazi məşğulluq proqramına daxil edilir.

Ərazi məşğulluq proqramı yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər il üçün təsdiq edilir.

2.3. İctimai işlər ərazi məşğulluq proqramında nəzərdə tutulan müəssisə və şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir.

Müqavilədə ictimai işlərə göndəriləcək işaxtaran vətəndaşların sayı, görüləcək işin yeri, adı, həcmi, yerinə yetirilmə müddəti, ümumi əmək haqqı məbləği, bu məbləğin ödənilməsinin müəssisə və şəhər, rayon məşğulluq mərkəzi arasında bölgüsü, habelə tərəflərin digər öhdəlikləri göstərilir.

Ərazi məşğulluq proqramında nəzərdə tutulmayan müəssisələrdə ictimai işlər yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanlarının qərarı ilə təşkil edilə bilər.

2.4. İctimai işlərin aşağıdakı növləri təşkil edilə bilər:

şəhər, rayon ərazisinin, küçə, park və meydanların abadlaşdırılması;

yaşayış əraziləri, xəstəxana, məktəb, məktəbəqədər uşaq müəssisələri, yataqxana və pansionatlar, qocalar və əlillər üçün internat evləri, habelə sosial sferanın digər obyektlərində tikinti və təmir işləri;

yol və körpülərin, istilik və qazanxana sistemlərinin təmiri və tikintisi;

kənd təsərrüfatı müəssisələrinə kömək göstərilməsi ilə əlaqədar işlər;

təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması işləri;

qocalara , əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara qulluq;i[1]

digər sosial əhəmiyyətli işlər.

2.5. İşaxtaran vətəndaşların ictimai işlərə göndərilməsi onların razılığı əsasında qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi normalarına və bu Qaydalara əməl edilməklə şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir və bu zaman təklif olunan iş növləri və fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq onların peşə vərdişləri, təcrübəsi, yaşı, eləcə də iş rejimi və zəruri əmək şəraiti nəzərə alınmalıdır. Vətəndaşın ictimai işlərdə iştirakdan imtina etməsi onun münasib işdən imtina etməsi kimi sayıla bilməz.

2.6. İctimai işlər, bir qayda olaraq, 2 aya qədər müddətə təşkil olunur. Zəruri hallarda müəssisə və şəhər, rayon məşğulluq mərkəzinin birgə razılığı ilə bu müddət artırıla bilər.

2.7. İctimai işlərə cəlb olunan vətəndaşlarla işəgötürənlər arasında müddətli əmək müqaviləsi bağlanılır. Şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydə alınmış, lakin işsizlik müavinəti (təqaüd) almayan işsiz vətəndaşlar belə müqavilələrin bağlanmasında üstün hüquqa malikdirlər.

Əmək qanunvericiliyi və sosial sığorta haqqında qanunvericilik, habelə işsizlik müavinəti almaq hüququ ictimai işlərdə məşğul olan vətəndaşlara da şamil edilir.

2.8. Müqaviləyə əsasən ictimai işlərin yerinə yetirilməsi müddəti qurtardıqda və bu müddət ərzində vətəndaş daimi iş yeri ilə təmin olunmadıqda şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri vətəndaşı yenidən ictimai işlərə göndərə bilər və yaxud ona yeni peşə və ixtisasa yiyələnmək təklif edə bilər.

2.9. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyə, əməyin ödənilməsi, mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmasına işçilərin əməyindən səmərəli istifadəyə görə məsuliyyəti ictimai işlərin yerinə yetirilməsi üçün müddətli əmək müqavilələri bağlayan müəssisələr daşıyır.

2.10. İctimai işlərdə məşğul olan işçinin işlədiyi müddət haqqında müvafiq qaydada əmək kitabçasında qeydiyyat aparılır. İşçilərin ictimai işlərdə iştirak etdiyi müddət ümumi əmək stajına daxil edilir. Eyni zamanda onlara pensiya təminatı və müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməyə görə müavinət almaq hüququ daxil olmaqla bütün sosial təminatlar şamil edilir.

2.11. İctimai işlərdə çalışan işçilərə iş vaxtının müddəti qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq təyin edilir.

3. İctimai işlərin maliyyələşdirilməsi

3.1. İctimai işlər bu işləri gördürən müəssisələrin vəsaiti hesabına və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitinin cəlb edilməsi hesabına maliyyələşdirilir.

3.2. Şəhər rayon məşğulluq mərkəzlərinə müvafiq dotasiyaların məbləği Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsi tərəfindən müəyyən edilir.

3.3. İctimai işlərin görülməsi üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitinin cəlb edildiyi hallarda ictimai işlərin maliyyələşdirilməsi şəhər, rayon məşğulluq mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinə aşağıdakı sənədlər təqdim edildikdən sonra həyata keçirilir:

görüləcək işlərin xüsusiyyəti, iş rejimi, əməyin ödənilməsi forması və işçi qüvvəsinə olan tələbat haqqında müəssisənin şəhər, rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət məktubu;

şəhər, rayon məşğulluq mərkəzi və müəssisə arasında bağlanmış müqavilə;

ictimai işə cəlb edilən vətəndaşların şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri və müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş siyahısı.

3.4. Müəssisələr ictimai işlərə cəlb edilmiş vətəndaşların faktiki gördükləri işlər haqqında bu Qaydalara əlavə edilmiş formada arayış təqdim etdikdən sonra şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri müvafiq vəsaiti müəssisənin hesabına köçürürlər.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 24 may tarixli, 84 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş "Haqqı ödənilən ictimai işlərin
təşkili Qaydaları"na əlavə
Təsdiq edirəm:

Baş Məşğulluq İdarəsinin rəisi

___________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

"____"_____________200__ci ilƏrazi məşğulluq proqramına uyğun ______________________ rayonu (şəhəri) üzrə görülmüş haqqı ödənilən ictimai işlər barədə aylıq
ARAYIŞ

Obyektlərin adlı siyahısı

Görülmüş işlərin adlı siyahısı

İşin həcmi (müvafiq ölçü vahidi ilə)

Ümumi işin tərkibində əmək haqqı xərci (manatla)

Şəhər (rayon) məşğulluq mərkəzləri tərəfindən ödənilməli olan vəsaitin məbləği (manatla)

Ümumi işin həcmində dotasiyanın ödənilən hissəsi

məbləğ
(manatla)

Faiz

1

2

3

4

5

6

7

8
Şəhər (rayon) məşğulluq İctimai işlərə cəlb edən işəgötürən

mərkəzinin direktoru
_________________________ ______________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (soyadı, adı, atasının adı)


M. Y. M. Y.

İşlər müdiri A.Hacıyev
İstifadə olunmuş mənbə sənədlərinin siyahisi


  1. 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130)


Qərara edilmiş dəyişiklik və əlavələrin siyahisi


i[1] 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə 2.4-cü bəndinin yeddinci abzasında «və əlillərə» sözləri « , əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara» sözləri ilə əvəz edilmişdir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə