Qaydalar I ümumi MÜDDƏalar
Yüklə 3.84 Mb.
səhifə1/18
tarix09.03.2016
ölçüsü3.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2008-ci il 8 may tarixli 112 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR


Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması
Q A Y D A L A R I
1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Bu Qaydalar “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 1 oktyabr tarixli 423-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 noyabr tarixli 664 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılmasının əsas məqsədlərini, pasportlaşdırılmanın aparılması və təqdim edilməsi mexanizmini müəyyənləşdirir.

1.3. Bu Qaydalara riayət etməklə, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması meliorasiya və irriqasiya sistemlərini istismar edənlər üçün məcburidir. Pasportlaşdırılma aparılarkən meliorasiya və irriqasiya sistemləri, habelə meliorasiya və irriqasiya sistemlərinə daxil olan və ya ayrılıqda yerləşən hər bir hidrotexniki qurğu üçün onların texniki xarakteristikası və vəziyyəti barədə məlumatları özündə əks etdirən pasport tərtib edilir.
2. PASPORTLAŞDIRILMANIN APARILMASININ MƏQSƏDLƏRİ
2.1. Pasportlaşdırılmanın aparılmasının məqsədləri aşağıdakılardır:

2.1.1. meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların texniki-iqtisadi göstəricilərini müəyyənləşdirmək;

2.1.2. meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların texniki vəziyyətini müəyyənləşdirmək, sistemin və qurğunun bərpası və yenidən qurulması üzrə tədbirlər hazırlamaq;

2.1.3. vahid texniki sənədlər (pasport və qiymət cədvəlləri) tərtib etmək, sistem və qurğularda baş verən dəyişiklikləri əks etdirmək.


3. PASPORTLAŞDIRILMANIN APARILMASI
3.1. Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra - Cəmiyyət) tərəfindən aşağıdakı qaydada aparılır:

3.1.1. hər ilin sonuncu ayında meliorasiya və irriqasiya sistemlərini istismar edənlərə Cəmiyyət tərəfindən texniki pasportların formaları (1-10 nömrəli əlavələr) göndərilir;

3.1.2. meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarı ilə məşğul olanlar bu formaları dolduraraq, növbəti ilin I rübündən gec olmayaraq Cəmiyyətə təqdim edir;

3.1.3. Cəmiyyət təqdim edilmiş pasportlarda göstərilən məlumatları yoxlayır, yoxlama zamanı müvafiq düzəlişlərin edilməsi zəruri olan pasportları meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin istismarı ilə məşğul olanlara qaytarır və yenidən təqdim edilmiş pasportları qeydiyyata alır.


Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması Qaydaları”na1 nömrəli əlavə


TP 1. Suvarma (su təminatı) sisteminin texniki pasportunun nümunəvi forması

Suvarma (su təminatı) sisteminin texniki pasportu
Sistemin adı ________________________________________________________________________

İstismara verildiyi il __________________________________________________________________

Suvarma mənbəyinin adı ____________________________________________________________

Su hövzəsi __________________________________________________________________________

Suvarma mənbəyinin qidalanma növü: qar, buzlaqlar, yağış qarışıq (xətt çəkməli)____________

Suvarma mənbəyinin növü tənzimlənən, tənzimlənməyən (xətt çəkməli)____________________

Su anbarının adı və onun məqsədi _____________________________________________________

Baş suqəbuledicinin növü: bəndli, bəndsiz (xətt çəkməli)__________________________________

Suyun qəbul olunma növü: öz-özünə axınla, mexaniki (xətt çəkməli)_______________________

Bu qurğunun hesabı suburaxma qabiliyyəti ___________________________________kub. m/san

o cümlədən, nizamlayıcının ______________kub.m/san və ya nasos stansiyasının məhsuldarlığı _______________kub. m/san

Sistemin növü: öz-özünə axınla, mexaniki, qarışıq (xətt çəkməli)____________________________

Avtomatlaşdırılma səviyyəsi: hidrotexniki qurğular, suölçən qurğular, bütün sistem (xətt çəkməli)____________________________

Sistemin balans dəyəri_________________________________min manat

Ümumi sahə:

suvarılan torpaqlar ____________________________________________________________ hektar

su ilə təmin olunmuş torpaqlar ___________________________________________________hektar

Sistemə rəhbərlik edən təşkilatın adı____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(su təsərrüfatı təşkilatının adı)

Sistem ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ərazisində yerləşir.(rayonların adları göstərilməklə)


TP 1.1. Suvarma mənbəyinin xarakteristikaları
_________________________yerləşən________________________stansiya (məntəqə) üzrə
Məntəqə üzrə suyığıcı sahə_______________________________________________kv.km
Mənsəbdən məsafəsi_________km, istismar suölçən məntəqəsinin yerləşdiyi yer______
Suölçən məntəqələri üzrə çoxillik və faktiki sərf və ya səviyyələrAylar

Müşahidə müddətində çoxillik sərflər____ildən ilədək, kub m/san

Dekadalar

İllər üzrə faktiki sərflər, kub. m/san

orta

ən böyük

ən kiçik

20__

20__

20__

20__

20__

1
2
3
4


1

2

3
5


1

2

3
6


1

2

3
7


1

2

3
8


1

2

3
9


1

2

3
10
11
12
İl ərzində-orta
Vegetasiya dövrünə cəmi
Ən böyük
Ən kiçik
Tarix

TP 1.2. Sistemin su balansı

İstismar hidrometriya məlumatları əsasında 20__il üçün (ilbəil əlavə vərəqələr yapışdırmaqla) tərtib edilir
Aylar və dekadalar

Sudan istifadə planı üzrə

Sistemə qəbul edilən su, kub.m/san

Sərf olunmuş, kub.m/san

faktiki daxil olmuşdur

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

suayırıcı məntəqələrdə

başqa sistem-lərə veril-mişdir

mənbəyin adı

suvarma mənbə-yindən

digər mən-bədən

mənbəyin adı

suvarma

üçün


digər məq-sədlər üçün

IIIIIIIV 1

2

3ay ərzində

V 1

2

3ay ərzində

VI 1

2

3ay ərzində

VII 1

2

3ay ərzində

VIII 1

2

3ay ərzində

IX 1

2

3ay ərzində

XXIXIIİl ərzində ortaVegetasiya dövründə orta  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə