Przedmiot międzynarodowe stosunki polityczne
Yüklə 21.6 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü21.6 Kb.

Przedmiot

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE


Prowadzący zajęcia

Mgr. Marcin Matuzik

Forma zaliczenia

Na zaliczenie konwersatorium z MSP II będą miały wpływ 2 referaty oraz raport:

- referat dotyczący wydarzeń bieżących z uwzględnieniem teorii Stosunków Międzynardowych,

- referat dotyczący wydarzeń XX wieku również z uwzględnieniem teorii Stosunków Międzynarodowych - wybór tematów do 10.03.2007.

- raport


Każda grupa będzie miała wyznaczony termin referowania prac.

Referaty będą publikowane na blogu w związku z czym prosimy o ich wersję elektroniczną. Poniżej znajduje się spis tematów do referowania oraz teorie Stosunków Międzynarodowych.Tematy (wydarzenia XX wieku)

1. I Wojna Światowa

2. II Wojna Światowa

3. Bomba Atomowa

4. Zimna wojna i upadek komunizmu

5. Świat przed i po 11 września

6. Papież Polak

7. Ład Jałtański

8. Terroryzm

9. Islam


10. Upadek ZSRR

11. SolidarnośćWydarzenia współczesne

12. Kryzys Kubański

13. Europa - Rosja (bezpieczeństwo)

14. Azja Centralna

15. Energetyka

16. Środowisko

17. Polska - Ukraina

18. UE - USATeorie Stosunków

Międzynarodowych

1. Pluralizm

2. Realizm

3. Liberalizm - Idealizm

-Instyucjonalizm

-Funkcjonalizm

-Neofunkcjonalizm

4. Realizm Kulturowy

5. Neorealizm

6. Konstruktywizm

7. Dynamizm

8. Marksizm

9. Feminizm

10. Teorie cykliczne w stosunkach

międzynarodowych

11. Liberalizm Kulturowy

12. Antropologizm Kulturowy

13. Behawioryzm

14. Matematyzacja


Zespoły badawcze mają za zadanie rozwinąć wybrane przez siebie teorie stosunków międzynarodowych: realizm, liberalizm (idealizm), realizm kulturowy lub inne. Zespoły mogą tworzyć własne nowe teorie lub zmieniać istniejące. Podstawą metodologiczną i merytoryczną prac teoretycznych w zespołach są lektury oraz wykład MSP II (teorie stosunków międzynarodowych) oraz tematy 1-14 (sylabus)

Każdy zespół przygotowuje, przedstawia i poddaje pod dyskusję referaty o ważnych wydarzeniach i zjawiskach w Europie i świecie XX i XXI wieku, stosując wybraną przez siebie teorię. Każde wydarzenie lub zjawisko jest badane przez kilka zespołów przy pomocy kilku różnych teorii, dla wykazania różnic i zbieżności między teoriami oraz ich wzajemnego uzupełniania się.Lektury

Lektura obowiązkowa
1. Karl R. Popper. “Nauka: domysły i refutacje”. W: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Do końca głównego tekstu przed “Dodatkiem [...]” na s. 107.

Przypomnienie wybranych lektur obowiązkowych przedmiotu
Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych

2. Raymond Aron. Pokój i wojna między narodami (teoria). Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995. Rozdziały III, V.
3. Samuel P. Huntington. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998 (lub późniejsze wydanie). Rozdziały I II, VI VII.
4. Immanuel Kant. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny. W: O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny. Wydawnictwo COMER, Toruń 1995. Rozdziały I II, dodatek II.
5. Paul M. Kennedy. Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500 2000. Książka i Wiedza, Warszawa 1994. Wstęp, rozdziały 1, 4 (do końca podrozdziału “Wielka Brytania jako hegemon?”)..
Lektury uzupełniające
6. Stephen Chan, Cerwyn Moore, editors. Theories of International Relations. Vols. 1 4. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005.
7. James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. 5th edition. New York: Longman, 2001.
8. „International relations theory” (also follow the links to all related entries — articles). Wikipedia: The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/International_relations_theory. Uwaga: brak odpowiedników w wersji polskiej.
9. Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika. Red. Edwarda Haliżak, Roman Kuźniar. Wydanie 3 zmienione. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

Termin zaliczenia

Każda z grup ma wyznaczony termin

Sylabus


1. Elementy filozofii i metodologii nauki. Definicje, cele, źródła, kryteria oceny, testowanie teorii. Rywalizacja między teoriami, ich współistnienie i uzupełnianie się. Ewolucja a „rewolucje kopernikańskie” w nauce.
2. Pluralizm i dynamizm teorii stosunków międzynarodowych. Rywalizacja realizmu z liberalizmem (idealizmem), metod jakościowych z ilościowymi, oraz inne wielkie spory teoretyczne.
3. Realizm. Źródła intelektualne i polityczne od Starożytności. Realizm klasyczny z połowy XX wieku. Elementy etyczne kulturowe w klasycznym realizmie.
4. Neorealizm. Testy końca Zimnej Wojny i wielobiegunowego świata pozimnowojennego.
5. Liberalizm (idealizm). Źródła intelektualne i polityczne od Oświecenia. Liberalizm klasyczny z pierwszej połowy XX wieku.
6. Odmiany neoliberalizmu: instytucjonalizm; funkcjonalizm i neofunkcjonalizm, teoria integracji międzynarodowej. Testowanie funkcjonalizmu i neofunkcjonalizmu na rozwoju i problemach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
7. Konstruktywizm — samodzielna nowa teoria czy zaawansowana odmiana liberalizmu?
8. Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych: teoria zależności i teoria systemu światowego.
9. Feministyczna teoria stosunków międzynarodowych.
10. Realizm kulturowy. Związek z antropologią kulturową.
11. Testowanie modelu realizmu kulturowego na głównych wydarzeniach międzynarodowych końca XX i początku XXI wieku.
12. Teorie cykliczności w stosunkach międzynarodowych. Cykliczność pokoleniowa wojny. Cykliczność wzrostu i upadku mocarstw i imperiów. Cykle ilościowe a jakościowe.
13. Behawioryzm (scjentyzm) i matematyzacja (metody ilościowe, modelowanie komputerowe) w nauce o stosunkach międzynarodowych.
14. Ewolucyjna zbieżność i pola wspólne a trwałe fundamentalne różnice między rywalizującymi teoriami stosunków międzynarodowych.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə