Prosjektbeskrivelse for Arnatveit barnehage jan-juni 2011
Yüklə 18.51 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü18.51 Kb.
Prosjektbeskrivelse for Arnatveit barnehage jan-juni 2011
Fokusområde: Musikk

Bruk av trommer med fokus på språk og rytme

Deltakere 20 voksne 61 barn ( 1-6 år)
Tittel: TROMMEGLEDE

Kunstner: Lars Kolstad ( Trommelars)


Mål:

Legge til rette for at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.


Delmål:

Gjennom arbeid med musikk og rytmer skal barna:

- utforske spennende rytmeinstrumenter,

- bli kjent med tromme som instrument

- bli inspirert,og oppleve glede ved å arbeide med musikk
Prosjekteamets sammensetting:

- Styrer leder prosjektet sammen med den interne prosjektgruppen ( en fra hver avdeling oppnevnt etter interesse og kompetanse)

-Alle barn og voksne deltar i prosjektet
Rammefaktorer og forutsetninger ( økonomi/kompetanse/personal):

Prosjektet har en helhetlig hensikt og integreres i barnehagens årsplan. Musikk og rytme sees i sammenheng med vårt arbeid med språk / språkstimulering.

Barnehagen har tidligere arbeidet med Terje Isungset og prosjektet fikk tittel " Høstspill".

Barna ble kjent med instrument i hovedsak hentet fra naturen: Blåse, slag og riste

Et viktig delmål var at barna skulle få skape seg " sitt" eget instrument.

Vi ser på instrumentet, tromme som en direkte videreføring av dette prosjektet. Barnehagen har fått en teoretisk og praktisk innsikt som vi kan ha nytte av i vårt nye musikkprosjekt.

Personalet hos oss har lang fartstid, har evne til å arbeide selvstendig og til å følge opp planer. De har god trening i å arbeide prosjektorganisert.

Det er viktig for oss - etter en del år i DKB- å samarbeide med en kunstner som kan inspirere, og har evne til å kommunisere med barna.


Arbeidsmåter:

For de voksne:

To samlinger med personalet på kveldstid:Mål: Inspirere til rytmisk-musikalske samspillsaktiviteter i barnehagen.
Personalet viste seg å være mottagelige, modige og lekelystne.

Musikken var preget av lytting, nysgjerrighet, støtte, utforsking og barnlig spilleglede.

Vi fikk selvtillit til å bruke trommer og rytmeinstrumenter, og hadde lært noen enkle grep for å etablere samspill med barna.
For barna:

Vi ønsker at alle barna skal delta, og de ble inndelt i 5 grupper. Vi har erfaring med å involvere alle barn og voksne i våre prosjekt. I mellomperiodene arbeidet vi med barna på egenhånd, etter veiledning av kunstner, og avsluttet med flere konserter.


Hensikten er at bruk av tromme skal få en naturlig plass i barnehagens egenaktivitet, på våre felles sangstunder, samlingsstunder i smågrupper m.m. Vi ville investere i flere trommer og rytmeinstrumenter.

Med de yngste la vi vekt på trygghet og undring i forhold til lydkilder, både trommer og perkusjon. Dette gjorde vi gjennom musikkeventyr der dynamikk, tempo, klangvariasjoner understøtter handlingen. Vi la til rette for ulike motoriske uttrykk, fra musens miniatyrsteg til bjørnens veldige potetrykk. Vi laget orkester der vi oppmuntret til fri utfoldelse, så vel på instrumenter som på dansegulvet. Barna hadde ulik tilvenningstid, noen spratt ut i det med det samme, andre måtte observere og delta litt på avstand, men deltagelsen var upåklagelig, takket være den introduksjonen personalet hadde vært igjennom.

For de eldste barna introduserte vi " rytmespråket", det trommene bruker hvis de skal snakke med hverandre. Vi spilte navnene våre på trommene, og samarbeidet om å lage rytmeeventyr. Vi merket at det var viktig å ta lyttepauser for å høre hva de andre spilte, og da kunne vi spille noe som var fint sammen. Dette krevde konsentrasjon, og barna var engasjerte og lærenemme.
4. Resultater

Hva har prosjektet gitt barnehagen?


Prosjektet har gitt barnehagen inspirasjon til rytmisk-musikalske samspillaktiviteter. Trommelars har lagt et grunnlag hos oss, og startet en prosess som vi selv kan drive videre.

Gjennom to kvelder har personalet fått et innblikk i bruk av trommer og gitt oss nok selvtillit og mot til å bruke trommer i arbeid med barna.


Barnehagen har gått til innkjøp av 5 trommer som skal brukes i musikk, drama og eventyrstunder med barna. Som personale har vi bestemt at på alle våre sangstunder skal vi alltid ha trommer med. Vi har fått en utvidelse av vårt repertoar som kan gi en bedre kvalitet på fagområdet musikk/ rytmer i barnehagen.
Trommesangen:

Jeg har en tromme som vil hilse på deg kan du si ditt navn?

Jeg heter Amalie

Du heter Amalie

er du venn med trommen
Sitat fra barna:
"Eg vil ha bokstaver

Terningen triller…..

Eg vil ha trommer"

( Trykker på trommer og ler)

Stian 4 år på Smartboard
"Det var gøy!"

Sa Marius 2 år etter trommesamlingen


"Simen, nå er Trommelars kommet tilbake til oss!"

Sier Anina Mathea 2 år når hun hører trommelyd på naboavdelingen.


"Jeg hoppet på trommen!"

Sier Aleksander 2 år når han så på bilde fra en trommesamling. Aleksander hoppet og danset mens han spilte på trommen.

Denne episoden vises på filmen
" Tromme- Lars hvor er trommen din!

Sier Aleksander 2 år begeistret da Trommelars kom på besøk 2. gang


" Nå er det bare 2 sovinger til han kommer"!

Sier Carly 5 år som gleder seg til Trommelars kommer neste gang.


" Kommer han snart igjen?"

" Hvor er bilen?"

" Hvor er trommene?"

Daglidagse spørsmål på de minste avdelingene.


Hva var bra med prosjektet?

Valg av fokusområde og kunstner. Lars sine faglige og personlige egenskaper, og at prosjektet inkluderer alle barn og voksne.

Trommeglede har skapt et engasjement hos barna. De gleder seg til trommestunder, viser en stor gjensynsglede og interesse for Trommelars når han kommer og alle deltar i musikkstundene. Det virker som vi er på

" samme kanal" som barna.

Kroppen beveger seg, de smiler, ser, lytter og gjennomfører med full konsentrasjon. Et signal på at vi har funnet et område som appellerer til barnas interesser?!
Praksisfortellinger:

Ved frokostbordet:

Vi samtaler om dagen og hva vi skal gjøre. I dag kommer Trommelars sier en voksen. Det kom umiddelbart en kommentar fra en jente på 3 år som viste glede med hele kroppen sin.

" Jippi ! "
Personalutviklingsprosessen / prosjektarbeidets læring.

Medbestemmelse og myndiggjorte medarbeidere er filosofien bak hvorfor vi velger å arbeide prosjektorganisert med kunst og kultur. Det har og en sammenheng med våre verdier. En av våre fire verdier er nyskapenhet. Vi er en organisasjon med lang fartstid, stabilt personale, og et lavt sykefravær. Dette ser vi på som et kvalitetskriterie,og det kan være en fallgruve. Vi kan gå inn i mønstre med rutiner som hindrer nytenkning og nyskaping. Å samarbeide med profesjonelle kunstnere gir oss ikke bare ny kunnskap. Det er en inspirerende prosess, der vi får bruke hele mennesket. Prosjektarbeid er nært knyttet til utviklingsoppgaver og gjennomføring av endringer i en organisasjon. Å være med i Den Kulturelle Bæremeisen har vært svært berikende for personalet og barna.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə