Prokaryota oddział cyanophyta
Yüklə 138.08 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü138.08 Kb.

Jednolity Porządek Gromad (Klas) i Rzędów


Rodzaje i gatunki ułożono według stricte praktycznego Jednolitego Porządku Gromad (Klas) i Rzędów; nie jest to systematyka o charakterze naukowym; w niektórych przypadkach stosowano też inne systemy klasyfikacyjne.
Królestwo PROKARYOTA
Oddział CYANOPHYTA (Myxophyta, Cyanobacteria)

.


Klasa CYANOPHYCEAE

Rząd Chroococcales

Rząd Pleurocapsales

Rząd Nostocales

Rząd StigonematalesKrólestwo PROTISTA (Protoctista) [pierwotniaki]


Oddział RHODOPHYTA (Rhodospermae; Rhodophyceae) [krasnorosty]

.


Rząd Cyanidiales

Klasa BANGIOIDAE

.

Rząd Porphyridiales (Goniotricha­les Rhodochaetales; Stylonematales)Rząd Bangiales

Klasa FLORIDAE

Rząd Corallinales [lito­tamnia]

Rząd Acrochaetiales (Colaconematales; Balbianiales, Balliales)

Rząd Nemaliales (Bonnemaisoniales; Batrachospermales)

Rząd Hildebran­diales

Rząd Gracilariales

Rząd Gigartinales (Rhodymeniales; Plocamiales; Cryptonemiales = Halymeniales)

.

Rząd CeramialesRząd Ahnfeltiales (Phiellales)

Rząd Cyrtophorida

Rząd Chonotricha

Rząd Phyllopharyngia

Rząd Suctoria

Rząd RhynchodiaOddział RHIZOPODAKlasa FORAMINIFERA [otwor­nice]

Rząd Allogromiida

Rząd Textulariida

Rząd Fusulinida

Rząd Involutinida

Rząd Miliolida

Rząd Silicoloculinida

Rząd Spirillinida .

Rząd Lagenida

Rząd Robertinida

Rząd Globigerinida [globigeriny]

Rząd Rotaliida

Rząd Carterinida

Klasa TESTACEA. (Testace­alobosa)

Rząd Arcellinida

Oddział ACTINOPODAKlasa RADIOLARIA [radiolarie]

Rząd Spumellaria (Taxopodida)

Rząd Albaillellaria

Rząd Phaeodaria

Rząd Nassellaria (Collodaria);

Klasa ACANTHARIA
Królestwo PLANTAE (Regnum Vegetabile) [rośliny]

Oddział ALGAE (Chlorobionta) [glony zielone]


Klasa PRASINOPHYTA

Rząd Mamiellales

Rząd Pseudoscourfieldiales

Rząd Microthamniales

Rząd Pyramimonadales

Rząd Tetraselmiales

Klasa CHLOROPHYTA (Chlorophyceae; Chloro­spermae) [zielenice]

Rząd Volvocales [toczki]

Rząd Chlorococcales [pierwotki]

Rząd Chlorosarcinales

Rząd Chaetophorales

Rząd Oedogoniales

Klasa ULVOPHYCEAE

Rząd Ulotrichales

Rząd Ulvales .

Rząd Cladophorales [gałęzatki]

Rząd Dasycladales (Caulerpales; Bryopsidales;)

Klasa CHAROPHYTA [ramie­nice s.l.]

Rząd Chaetosphaeridiales (Mesostigmatophyceae)

Rząd Klebsormidiales

Rząd Conjugales (Zygnematales) [sprzężnice]

.Rząd Coleochaetales;

Rząd ?Protosalviniales

Rząd Charales [ramienice]


Oddział BRYOPHYTA [mszaki]„turma” Cryptosporites

Rząd Horneophytales

Klasa HEPATICAE [wątrobowce]

Rząd Marchantiales

Rząd Anthocerotales

Rząd Jungermanniales

Klasa MUSCI (Bryopsida) [mchy]

Rząd Sphagnales [torfowce]

Rząd Andreales

Rząd Bryales

Rząd Tetraphidiales

Rząd Polytrichales [płonniki]

.

Oddział PTERIDOPHYTA [paprotniki]Klasa PSILOPHYTA [psy­lofity]

Rząd Rhyniales

Rząd Psilophytales (Trime­rophytales)

Klasa LYCOPHYTA

Rząd Zosterophyllales

Rząd Lycopodiales [widłaki]

Rząd Isoëtales [porybliny, lepido­dendrony i sigillarie]

Rząd Lepidocarpales

Rząd Selaginellales [widliczki]

Klasa EQUISETINA

Rząd Sphenophyllales (Bowmanitales) [klinolisty]

Rząd Calamitales [kalamity]

Rząd Equisetales [skrzypy]

Klasa FILICINAE [paprocie]

Rząd Protopteridales (Aneurophytales, Protopityales)

Rząd Cladoxylales (Ibykales)

Rząd Zygopteridales (Coenopteridales)

Rząd Archaeopteridales (Neoggerathiales)

Rząd Botryopteridales

Rząd Ophioglossales [nasięźrzały i podejźrzony]

Rząd Marsileales [paprocie wodne];

Rząd Marattiales

Rząd Osmundales

Rząd Polypodiales


Oddział GYMNOSPERMAE [nagozalążkowe]Klasa PTERIDOSPERMAE [paprocie nasienne]

Rząd Lyginopteridales (Lagenostomales)

Rząd Medullosales (Trigonocarpales)

Rząd Calamopityales

Rząd Callistophytales

Rząd Peltaspermales

Rząd Gigantopteridales (Gigantonomiales)

Rząd Glossopteridales (Arberiales; ?Caytoniales)

Rząd Pentoxylales

Klasa GNETINAE

Rząd Gnetales

Klasa CYCADINAE

Rząd Cycadales [sagowce]

Rząd Bennetitales [bennetyty]

Klasa GINGKOINAE

Rząd Czekanowskiales

Rząd Gingkoales [miłorzęby]

Klasa CONIFERAE

Rząd ?Dicranophyllales

Rząd Pinales [iglaste]

Rząd Cordaitales (Cordaitanthales) [kordaity]

Rząd ?Iraniales

.

Oddział ANGIOSPERMAE [okrytozalążkowe]

.


Klasa MAGNOLIANAE

Rząd Amborellales

Rząd Nymphaeales

Rząd Austrobaileyales

Rząd Chloranthales

Rząd Magnoliales

Rząd Piperales

Rząd Laurales

Rząd Canellales

Klasa MONOCOTYLEDONAE (Liliopsida) [jednoliścienne]

Rząd Acorales (Arales)

Rząd Helobiae (Alismatales)

Rząd Petrosaviales

Rząd Pandanales

Rząd Dioscoreales

Rząd Liliales [lilie]

Rząd Asparagales (Orchidales) [storczyki]

Rząd Arecales [palmy]

Rząd Cyperales

Rząd Commelinales

Rząd Zingiberales

Klasa EUDICOTYLEDONAE

Rząd Ranunculales (Papavera­les; Ceratophyllales)

Rząd Proteales

Rząd Buxales

Rząd Trochodendrales (Gunnerales)

Rząd Zygophyllales

Rząd Celastrales

Rząd Oxalidales

Rząd Malpighiales (Rhizophorales, Salicales, Euphorbiales, Linales, Violales)

Rząd Fabales (Legumino­sae)

Rząd Rosales (Polygalales, Urticales, Rhamnales)

Rząd Fagales (Myricales, Juglandales, Casuarina­les)

Rząd Cucurbitales

Rząd Geraniales

Rząd Myrtales

Rząd Crossosomatales

Rząd Picramniales

Rząd Sapindales

Rząd Huerteales

Rząd Brassicales (Cruciferae, Capparales)

Rząd Malvales

Rząd Dilleniales

Rząd Saxifragales (Hamamelidales);

Rząd Vitales

Rząd Berberidopsidales

Rząd Santalales (Plumbaginales)

Rząd Caryophyllales (Centrospermae; Cactales)

Rząd Cornales (Eucommiales; Umbelliflorae)

Rząd Ericales (Theales, Ebenales, Primulales)

Rząd Garryales

Rząd Gentianales (Contortae, Rubiales)

Rząd Solanales (Scrophulariales)

Rząd Aquifoliales

Rząd Escalloniales

Rząd Asterales (Synandrae, tu Compositae)

Rząd Lamiales (Tubiflorae)

Rząd Bruniales

Rząd Apiales

Rząd Paracryphiales

Rząd Dipsacales

Królestwo ANIMALIA [zwierzęta]


Typ PORIFERA (Spongiae) [gąbki]

.


Gromada ARCHAEOCYATHA [archeocjaty]

Rząd Monocyathida

Rząd Ajacicyathida

Rząd Syringocnemida

Rząd Sphinctozoa (Capsulacy­athida Verticillitida)

Gromada RECEPTACULITA (Radio­cyatha)

Rząd Heteiracyathida

Rząd Receptaculitida [receptakulity]

Gromada CALCISPONGIAE J (Calcarea) [gąbki wapienne]

Rząd Octactinellida

.

Rząd Pharetrones (Inozoa; Murrayonida)Rząd Calcinea (Clathrinida; Leucettida; Sycettida)

Rząd Calcaronea (Lithonida; Leucosoleniida; Baeriida)

Gromada STROMATOPOROIDEA [stromatopory]

Rząd Labechiida

Rząd Clathrodictyida (Stromatoporellida, Stromatoporida)

Rząd Actinostromatida

Gromada DEMOSPONGIAE

Rząd Sclerospongiae [sklerogąbki]

Rząd Chaetetida

Rząd:?Lichenariida

Rząd Plakinida (Homosclerophora) (Plakinidae)

Rząd Haplosclerida

Rząd Poecilosclerida

Rząd Hadromerida (Monaxonia)

Rząd Agelasida (Sclerospongiae)

Rząd Tetractinellida (Choristida Spirophorida; Astrophorida + Streptosclero-phorida? Halichondrida?)

Rząd Keratosa (Dictyoceratida, Dendroceratida)

Rząd Myxospongiae (Chondrosida, Halisarcida, Verongida)

Gromada HEXACTINELLIDA (Vitrea; Hyalospongiae; Triaxonia)[gąbki szklane]

Rząd Protospongiida;

Rząd Hemidiscaria (Reticulosa)

Rząd Amphidiscophora

Rząd Lyssakiida (Lyssacinosa auctorum)

Rząd Hexactinosa (Aulocalycoida; Fieldingida)

Rząd Lychniscosa

.

Typ CTENOPHORA [żebropławy]


Gromada ?TRILOBOZOA

Rząd Pteridiniida

Rząd Tribrachidiida

Rząd ?Angustiochreida [anabarity]

Gromada PETALONAMAE

Rząd Rangeida

Gromada CTENOPHORA [żebropławy]

Rząd Beroida (Nuda)

Rząd Cydippida (Tentaculata, Cambodjida, Ganeshida)

Rząd Platyctenida

Rząd Cestida (Lobata, Thalassocalycida)

.

Typ CNIDARIA (Coelenterata) [jamochłony]

.

Gromada ANTHOZOA [kora­lowce]

.

Podgromada RUGOSA [rugosy, korale czteropromienne]Rząd Cothoniida (?Hydro­conida)

Rząd Cystiphyllida

Rząd Stauriida

Rząd Heterocorallia

Rząd Ceriantharia

Podrząd Spirularia

Podrząd Penicilaria

Rząd Antipatharia [czarne korale]

Podgromada ZOANTHARIA

?Rząd Kilbuchophyllida

Rząd Scleractinia (Hexacorallia; Corallimorpharia); [skleraktinie, korale madreporowe, sześciopromienne]

Rząd Actiniaria [ukwiały]

Rząd Zoanthida (Zoanthiniaria)

Podgromada TABULATA [tabulaty]

Rząd ?Tetradiida

Rząd Auloporida

Rząd Sarcinulida

Rząd Favositida

Rząd Heliolithida

Podrząd Heliolithina

Podrząd Halysitina

Podgromada ALCYONARIA (Octoco­rallia) [korale ośmiopromienne]

Rząd Alcyonida

Rząd Gorgoniida [gorgonie]

Rząd Helioporida (Coenothecalia)

Rząd Pennatularia [pióra morskie]

Gromada CONULATA

Rząd Hexaconulariida

Rząd Conulariida [konularie]

Rząd ?Hyolithellida

Rząd ?Sabellitida

Gromada SCYPHOZOA [krążko­pławy]

Rząd Stauromedusae

Rząd Coronatae

Rząd Semaestomae

Rząd Rhizostomae

Rząd Cubomedusae (Carybdeida)

Gromada HYDROZOA [stułbiopławy]

Rząd Actinulida

Rząd Myxosporidia (Myxozoa)

Podgromada ATHECATA (Anthoathecata, Leptolinae)

Rząd Milleporida (Capitata)

Rząd Stylasterida (Filifera)

Rząd Hydrida (Aplanulata, Anthomedusae, Laingiome­dusae)

Rząd Siphonophora

Podrząd Chondrophora

Podrząd Physophorae (Cystonectae)

Podrząd Calycophora

.

Podgromada THECATA (Leptothecata, Leptomedusae)Rząd Macrocolonia

Rząd Statocysta

Rząd incertae sedis Placozoa

.

Typ NEMATHELMINTHES (Aschelminthes) [robaki obłe, obleńce]


Gromada PRIAPULA [priapuły]

Rząd Priapulida (Seticoronaria)

Rząd Loricifera

Gromada NEMATOMORPHA [nitnikowce]

Rząd Palaeoscolecida

Rząd Nectonematida

Rząd Gordiida

Gromada NEMATODA [nicienie]

Rząd Enoplida (Tripylida)

Rząd Dorylaimida

Rząd Trefusiida

Rząd Isolaimida

Rząd Mononchida

Rząd Trichocephalida

Rząd Mermithida

Rząd Muspiceida

Rząd Araeolaimida

Rząd Chromadorida

Rząd Desmoscolecida + Desmodorida

Rząd Monhysterida

Rząd Rhabditida (Diplogasterida)

Rząd Tylenchida

Rząd Strongylida

Rząd Ascaridida

Rząd Spirurida

Rząd Aphelenchida

Gromada KINORHYNCHA

Rząd Cyclorhaga

Rząd Homalorhaga

Typ CHAETOGNATHA [strzałki morskie, szczecioszczękie]Gromada CHAETOGNATHA

Rząd Protoconodonta

Rząd Sagittida

?Gromada GNATHOSTOMULIDA

Rząd Filospermoidea

Rząd Bursovaginoidea

Rząd Micrognathozoa

.

Typ LOBOPODIA

.


Gromada XENUSIA

Rząd Xenusiida

Rząd Protonychophora

Rząd Scleronychophora

Gromada TARDIGRADA [niespor­czaki]

Rząd Arthrotardigrada

Rząd Echiniscoidida (Thermozodia)

.

Rząd Eutardigrada (Parachela, Apochela)Gromada ONYCHOPHORA [pra­tchawce]

.

Incertae sedis Chitinozoa


Typ ARTHROPODA [stawonogi]

Podtyp DINOCARIDES


Gromada ANOMALOCARIDES

Rząd Anomalocarida (Radiodonta)

Rząd Opabiniida

Gromada THYLACOCEPHALA

Rząd Isoxyida

Rząd Concavicarida

Gromada PYCNOGONIDA

Rząd Leanchoillida

.

Rząd PalaeopantopodidaRząd Pantopoda [kikutnice]

?Gromada VETULICOLIA

Rząd Vetulicolida

Gromada TULLIMONSTRA

?Rząd Vetustovermida

?Rząd Amiskwiida

Rząd Tullimonstrida

Podtyp CHELICERATA [szczękoczułkowce, cheliceraty]

.


Gromada MEROSTOMATA [mero­stomaty]

Rząd Xiphosura [limulidy, skrzy­płocze]

Gromada ARACHNIDA [paję­czaki]

Rząd Eurypterida

Rząd Scorpionida [skorpiony]

Rząd Cheliferida (Pseudoscorpiones) [zaleszczotki]

Rząd Ricinulei (Anthracomartida; Trigonotarbida)

Rząd Phalangiida (Opiliones) [kosarze]

Rząd Solifugae [solpugi]

Rząd Acari [kleszcze i roztocze]

Rząd Araneida [pająki]

Podtyp ANTENNATAGromada TRILOBITA [trylobity]

Rząd Marrellida;

Rząd Olenellida

Rząd Mimetasterida

Rząd Redlichiida

Rząd Agnostida

Rząd Naraoida

Rząd Corynexochida (Scutellu­ina, Leiostegina)

Rząd Asaphida

Rząd Ptychopariida (Olenina; Harpina; Proetida)

Rząd Phacopida (Calymenina, Phacopina; Cheirurina)

Rząd Lichida (Odontopleurida)

Gromada CRUSTACEA [skoru­piaki]

Podgromada ENTOMOSTRACA

Rząd Anostraca (Lipostraca, Ce­phalocarida)

Rząd Notostraca [przekopnice]

Rząd Branchiura [splewki s.l.]

Rząd Pentastomida [pentastomidy, wrzę­chy]

Rząd Copepoda [widło­nogi]

Rząd Phyllocarida (Archaeostraca, Leptostraca)

Rząd Ascothoracica

Rząd Cirripedia [wąsonogi]

Rząd Protocarida

Rząd Ostracoda

Rząd Conchostraca (Diplostraca; Laevicaudata; Spinicaudata)

Rząd Cladocera [wioślarki]

Podgromada MALACOSTRACA

Rząd Euphausiida (Eocarida) [krill]

Rząd Mysida (Thermosbaenacea , Speleogriphacea)

Rząd Syncarida (Anaspidacea; Bathynellacea; Stygocaridacea)

Rząd Remipedia

Rząd Hemicaridea (Tanaidacea; Cumacea)

Rząd Stomatopoda

Rząd Isopoda [równonogi]

Rząd Amphipoda [obunogi]

Rząd Decapoda [raki]

.

Podtyp ATELOCERATAGromada MYRIAPODA [wije]

Podgromada DIPLOPODA [krocionogi]

Rząd Euthycarcinida

Rząd Arthropleurida (?Euphobe­riida)

Rząd Chilognatha (Glomerida; Glomeridesmida; Amynilyspedida) [skulice]

Rząd Polyxenida

Rząd Pauropodida

Rząd Colobognatha (Platydesmida; Polyzoniida; Siphonoiulida)

Rząd Helminthomorpha (Polyde­smida; Chordeumida; Spirostreptida; Spi­robolida; Julida)

Podgromada CHILOPODA [pareczniki]

Rząd Scutigerida [skutigery]

Rząd Lithobiida [drewniaki]

Rząd Scolopendrida [skolopendry]

Rząd Geophilida Pocock, 1895 [zieminki]

Podgromada LABIATA

Rząd Symphyla

Rząd Diplura

Rząd Collembola [skoczogonki]

Rząd Protura

Gromada INSECTA [owady]

Rząd Thysanura

Rząd Ephemerida

[jętki]


Rząd Odonata [ważki]

Rząd Palaeodictyoptera (Dia­phanoperodea; Paoliida; Mega­secoptera; Permothemistida; Archodonata)

Rząd Grylloblattida

Rząd Blattida [karaczany]

Rząd Isoptera [termity]

Rząd Mantida [modliszki]

Rząd Plecoptera [widelnice]

Rząd Dermaptera (Protelytrodea) [skorki]

Rząd Orthoptera [prostoskrzydłe]

Rząd Phasmatodea [straszyki]

Rząd Hemiptera (Homoptera, Heteroptera) [pluskwiaki]

Rząd Psocoptera [gryzki]

Rząd Thysanoptera [przylżeńce]

Rząd Anoplura (Phtiraptera; Mallophaga) [wszoły i wszy)

Rząd Glosselythrodea

Rząd Neuroptera [siatkoskrzydłe]

Rząd Raphidiida

Rząd Coleoptera [chrząszcze]

Rząd Megaloptera

Rząd Mecoptera [wojsiłki]

Rząd Siphonaptera Latreille, 1798 [pchły]

Rząd Trichoptera [chruściki]

Rząd Lepidoptera [motyle]

Rząd Hymenoptera [błonkówki]

Rząd Diptera [muchówki]

.

Typ MOLLUSCA [mięczaki]

Podtyp AMPHINEURA [obunerwce]

.


Rząd ?Tommotiida

Gromada POLYPLACOPHORA (Loricata) [chitony]

Rząd Hercolepadida (Multiplacophora)

Rząd Septemchitonida

Rząd Chelodida

Rząd Lepidopleurida

Rząd Ischnochitonida

.

Rząd AcanthochitonidaGromada APLACOPHORA

Rząd Solenogastres (Neomeniida)

Rząd Caudofoveata (Chaetodermatida)

.

Podtyp CONCHIFERA [mięczaki muszlowe]

.


Gromada MONOPLACOPHORA [jednotarczowce]

Rząd ?Sachitida [halkierie]

Rząd Tryblidiida

Gromada SCAPHOPODA [walco­nogi]

Podgromada ROSTROCONCHIA

Rząd Ribeiriida

Rząd Conocardiida

Podgromada SCAPHOPODA

Gromada BIVALVIA [małże]

Podgromada PROTOBRANCHIA

Rząd Nuculida

Podgromada CRYPTODONTA

Rząd Solemyida

Rząd Praecardiida

Podgromada ANOMALODESMATA

Rząd Pholadomyida

Podgromada ANISOMYARIA

Rząd Mytilida

Rząd Arcoida

Rząd Pteriida

Rząd Pectinida (Limida)

Rząd Ostreida

Podgromada HETERODONTA

Rząd Trigoniida

Rząd Unionida

Rząd Lucinida

Rząd Venerida

Rząd Rudistae

Rząd Myida

Rząd Pholadida

Gromada HYOLITHA Mar [hyolity]

Rząd Orthothecida

Rząd Hyolithida

Gromada GASTROPODA [ślimaki]

Podgromada CYCLOMYA

Rząd Bellerophontida

Rząd Jinonicellida

Podgromada PROSOBRANCHIA [przodoskrzelne]

Rząd Pelagiellida

Rząd Pleurotomariida (Veti­gastropoda)

Rząd Mimospirida (Hyperstrophina

Rząd Macluritida

Rząd Patellida (Docoglossa)

Rząd Trochida

Rząd Neritopsida

Rząd Loxonematida;

Rząd Heterostropha (Allogastro­poda)

Rząd Cerithiida (Cerithiomor­pha)

Rząd Littorinida (Litto­rinimorpha)

Rząd Ptenoglossa (Triphoroidea, Janthinoidea, Eulimoidea)

Rząd Calyptraeida

Rząd Turritellida (Neotaenioglossa)

Rząd Naticida (Simrothina)

Rząd Strombida (+ Tonnacea)

Rząd Cypraeida

Rząd Heteropoda

Rząd Stenoglossa (Neogastropoda)

Podgromada OPISTHOBRANCHIA [tyłoskrzelne]

Rząd Cephalaspidea

Rząd Pteropoda

Rząd Sacoglossa

Rząd Aplysiida (Anaspidacea)

Rząd Gymnosomata

Rząd Nudibranchia

Rząd Soleolifera

Rząd Systellommatophora (Ditremata, Teletre­mata, Digonophora, Gymnophila)

Podgromada PULMONATA [płuco­dyszne]

Rząd Archaeaopulmonata [ellobie]

Rząd Basommatophora (Hy­grophila)

Rząd Stylommatophora

Gromada CEPHALOPODA [głowo­nogi]

Podgromada NAUTILOIDEA [ło­dziki]

Rząd Endoceratida

Rząd Tarphyceratida

Rząd Discosorida

Rząd Oncoceratida

Rząd Orthoceratida

Rząd Nautilida

Podgromada AMMONOIDEA [amo­nity]

Rząd Goniatitida [goniatyty]

Rząd Clymeniida [klymenie]

Rząd Ceratitida [ceratyty]

Rząd Phylloceratida

Rząd Lytoceratida

Rząd Ammonitida

Podgromada COLEOIDEA

Rząd Aulacoceratida

Rząd Phragmoteuthida

Rząd Belemnitida [belemnity]

Rząd Sepiida [sepie, mątwy]

Rząd Teuthida [kalmary]

Rząd Octopoda [ośmiornice]


Typ ANNELIDA [pierścienice]Gromada POLYCHAETA [wielosz­czety]

?Rząd „Myoscolecida”

Rząd Canadiida

Podgromada ERRANTIA (Aci­culata)

Rząd Turrilepadida (Machaeridia)

Rząd Eunicida (Amphinomiida)

Rząd Phyllodocida (Glycerida)

Podgromada SCOLECIDA

Rząd Arenicolida

Podgromada SEDENTARIA

Rząd Spionida

Rząd Terebellida

Rząd Sabellida

Rząd Pogonophora (Vestimenti­fera)

Gromada ECHIURA [echiuro­idy]

Rząd Echiurida

Rząd Xenopneusta

Rząd Heteromyota

.Gromada OLIGOCHAETA [skąpo­szczety]

Rząd Lumbriculida (Prosopora)

Rząd Haplotaxida (+ Moniligastrina) (Plesiotheca)

Gromada HIRUDINEA [pijawki]

Rząd Acanthobdellida

Rząd Rhynchobdellae

Rząd Pharyngobdellae

Rząd Gnathobdellae

.

Typ SIPUNCULA

Gromada SIPUNCULIDIA

Rząd Sipunculida


Typ TENTACULATA [czułkowce]

Gromada TENTACULITA [tenta­kulity]

Rząd Cornulitida

Rząd Microconchida

Rząd Tentaculitida

Rząd Nowakiida

Gromada BRYOZOA [mszy­wioły]

Podgromada PHYLACTOLAEMATA

Rząd ?Hederellida

Podgromada GYMNOLAEMATA

Rząd Cyclostomata

Rząd Trepostomata

Rząd Cryptostomata

Rząd Ctenostomata

Rząd Cheilostomata

Podgromada KAMPTOZOA (Ento­procta);

Gromada PHORONOIDEA

Rząd Cambroernida

Rząd Phoronida

Gromada ?ELDONIOIDEA

Rząd Dinomischida

Rząd Velumbrellida

Gromada BRACHIOPODA [ramie­nionogi]

.

Podgromada INARTICULATARząd Lingulida [lingule]

Rząd Acrotretida

Rząd Kirengellida

Rząd Craniida (Craniopsida; Trimerellida)

Rząd Kutorginida (Obolellida)

Podgromada ARTICULATA

Rząd Orthida

Rząd Strophomenida

Rząd Pentamerida

Rząd Rhynchonellida

Rząd Spiriferida

Rząd Atrypida

Rząd Terebratulida

Typ NEMERTINI [wstężnice]

.


Gromada ANOPLA
Rząd Palaeonemertea

Rząd Heteronemertea

Gromada ENOPLA (Hoplonemer­tea)

Rząd Polystylifera

Rząd Monostylifera (Paramono­stylifera; Monoxiphidia; Mictosemia)

Rząd Bdellonemertea (Malacobdellidae)

.

Typ PLATHELMINTHES [robaki płaskie, płazińce]

.


Gromada TURBELLARIA [wirki]

Rząd Nemertodermatida

Rząd Catenulida

Rząd Macrostomida

Rząd Polyclada

Rząd Triclada (Seriata)

Rząd Rhabdocoela (zwykle dzielone na liczne rzędy, m.in. Kalyptorhynchia, Dalyellida, Temnoce­phala)

Rząd Acoela

Gromada TREMATODA [przy­wry]

Rząd Udonelloida

Rząd Monogenea

Rząd Aspidogastrida (Aspidocotylea)

Rząd Digenea

Gromada CESTODA [tasiemce]

Rząd Gyrocotylida (Cestodaria)

Rząd Amphilinida

Rząd Caryophyllida

Rząd Spathebothriida

Rząd Trypanorhyncha

Rząd Pseudophyllida

Rząd Tetraphyllida

Rząd Diphyllida

Rząd Cyclophyllida (Proteocephalida; Tetra­bothriida)

Rząd Nippotaeniida

Gromada MESOZOA (Rhom­bozoa; Dicyemida; Orthonectida)

Gromada GASTROTRICHA

Rząd Macrodasyida

Rząd Chaetonotida

Gromada ROTATORIA (Rotifera) [wrotki]

Rząd Seisonida

Rząd Bdelloida

Rząd Monogononta

Gromada ?CYCLIOPHORA

Gromada ACANTHOCEPHALA [kolcogłowy]

Rząd Archiacanthocephala (Oligacanthorhyn­chida; Gigantorhynchida)

Rząd Eoacanthocephala (Neoechinorhynchida)

Rząd Echinorhynchida

Rząd PolymorphidaIncertae sedis

Rząd Myzostomida

.

Typ ECHINODERMATA [szkarłupnie]Rząd Helicoplacida

Rząd Ctenocystida

Podtyp PELMATOZOA

Gromada EDRIOASTEROIDEA [edrioasteroidy]

Rząd Camptostromatida

Rząd Thecoida

Rząd ?Cyclocystoidida


Gromada CRINOIDEA [liliowce]

Podgromada INADUNATA

Rząd Aethocrinida

Rząd Disparida

Rząd Cladiida

Podgromada CAMERATA

Podgromada FLEXIBILIA

Podgromada ARTICULATA

Rząd Encrinida (Millericrinida; ?Bourgueticrinida);

Rząd Cyrtocrinida

Rząd Isocrinida

Rząd Comatulida

Rząd Bourgueticrinida

Rząd Roveacrinida

Gromada CYSTOIDEA [cystoidy]

Rząd Eocrinoidea

Rząd Rhombifera

Rząd Coronata

Rząd Blastoidea

Rząd Diploporita

Gromada CARPOIDEA [karpoidy]

Rząd Soluta

Rząd Cornuta (Mitrata; Stylophora)

Rząd Cincta


Podtyp ELEUTHEROZOAGromada ASTEROIDEA [roz­gwiazdy]

Rząd Somasterida

Rząd Platyasterida

Rząd Paxillosa

Rząd Granulosa

Rząd Valvata

Rząd Forcipulata

Gromada OPHIUROIDEA [wężowidła]

Rząd Stenurida

Rząd Oegophiuroidea

Rząd Phrynophiuroidea

Rząd Ophiurida

Gromada ECHINOIDEA [jeżowce]

Rząd Ophiocystia

Rząd Bothriocidarida

Rząd Echinocystitida

Rząd Palechinida

Rząd Cidarida

Rząd Diadematida (rozdzielane zwykle na wiele rzędów)

Rząd Clypeasterida (Holectypoida)

Rząd Cassidulida (Holasteroida)

Rząd Spatangida

Gromada HOLOTHURIOIDEA [strzykwy]

Rząd Dendrochirota

Rząd Dactylochirota

Rząd Aspidochirota

Rząd Apoda

Rząd Elasipoda


Typ HEMICHORDATA [półstrunowce]

.

Gromada PTEROBRANCHIA [pióroskrzelne]Rząd Cephalodiscida

Rząd Rhabdopleurida

Rząd Graptolithida [graptolity].

Gromada ENTEROPNEUSTA [jelitodyszne];Incertae sedis

Rząd Xenoturbellida

Gromada ?DIPLEUROZOA

Rząd Dickinsoniida


Typ CHORDATA [strunowce]

Podtyp CEPHALOCHORDATA [bezczaszkowce s.l.]

.


Gromada YUNNANOZOA

Rząd Yunnanozoida

.

Gromada ACRANIA (Amphioxi) [bezczaszkowce s.s.]


Podtyp TUNICATA (Urochordata) [osłonice]

.


Gromada APPENDICULARIAE [apendikularie, ogonice]

Gromada ASCIDIA [ascidie, żachwy]

Gromada SALPAE (Thaliacea ) [salpy]

Rząd Conodontochordata


Podtyp CONODONTA

.


Gromada CONODONTA [kono­donty s.l.].

Podgromada PARACONODONTA

Podgromada EUCONODONTA [konodonty s.s.]

Rząd Panderodontida

Rząd Protopanderodontida

Rząd Prioniodontida

Rząd Ozarkodinida

Podgromada MYXINI [śluzice]

Rząd Myxinida

Podtyp VERTEBRATA (Craniata) [kręgowce, czaszkowce]

.


Gromada AGNATHA [bezszczę­kowce]

Podgromada HETEROSTRACI [heterostraki]

Rząd Thelodontida (Katoporida; Phlebolepidida)

Rząd Furcacaudiida

Rząd Astraspida

Rząd Pteraspida

Rząd Psammosteida

Podgromada OSTEOSTRACI [osteostraki]

Rząd Anaspida;

Rząd Cephalaspidida

Podgromada PETROMYZONI [minogi] Rząd Petromyzonida

Gromada PISCES [ryby] (najczęściej dla rzędów ichtiolodzy stosują końcówki -formes)

.


Podgromada CHONDRICHTHYES [ryby chrzęstnoszkieletowe]

Rząd Acanthodida [akantody]

Rząd Chlamydoselachida (Hybo­dontiformes)

Rząd Xenacanthida

Rząd Edestida

Rząd Petalodontida

Rząd Selachii (Neoselachii) [rekiny s.s.]

Podrząd Heterodontina

Podrząd Hexanchiina

Rząd Batoidei (Rajiformes Berg, 1940) [płaszczki]

Podgromada HOLOCEPHALI [zrosłogłowe]

Rząd Placodermi [plakodermy]

Rząd Chimaerida (Bradyodonti; Iniopterygia) [chimery]

Podgromada SARCOPTERYGII

Rząd Dipnoi [ryby dwudyszne]

Rząd Crossopterygii [ryby trzonopłetwe]

Podgromada OSTEICHTHYES [ryby kostnoszkieletowe]

Rząd Palaeoniscida (Polypteri­formes) [ryby ganoidowe]

Rząd Acipenserida (Saurichthyida) [jesiotry];

Rząd Amiida (Holostei; Semiono­tiformes; Pachycormiformes; Lepisosteiformes; Pholidophoriformes)

Podgromada TELEOSTEI [ryby cienkołuskie, ościste]

Rząd Osteoglossida

Rząd Anguillida (Elopiformes) [węgorzowate]

Rząd Clupeida [śledziowate]

Rząd Salmonida (Esociformes) [łososiowate]

Rząd Cyprinida [karpiowate]

Rząd Percida (Acanthopterygii, Batrachoidiformes, Per­copsiformes, Cyprinodontiformes) [okoniowate]

Gromada AMPHIBIA [płazy]

Rząd Labyrinthodontia [labi­ryntodonty, płazy tarczogłowe]

Rząd Anthracosauria (Seymouriamorpha);

Rząd Microsauria (Aistopoda)

Rząd Apoda (Gymnophiona) [płazy beznogie];

Rząd Urodela (Caudata) [płazy ogoniaste]

Rząd Anura (Salientia) [płazy bezogonowe]

Gromada REPTILIA [gady]

Podgromada ANAPSIDA (Pa­rareptilia)

Rząd Captorhinida (Cotylosauria; Diadectomorpha) [kotylozaury]

Rząd Testudines (Chelonia) [żół­wie]

Rząd Mesosaurida (Proganosauria)

.

Rząd Procolophonida (Pareiasauria; Bolosauria)Podgromada SYNAPTOSAURIA

Rząd Plesiosauria [plezjo­zaury]

Rząd Ichthyosauria [ichtio­zaury]

Rząd Placodontia [plakodonty]

Podgromada LEPIDOSAURIA (Squamata) [gady łuskonośne]

Rząd Araeoscelida (Eosuchia; Rhynchosauria)

Rząd Rhynchocephalia (Spheno­dontia) [hatterie]

Rząd Lacertilia [jaszczurki s.l.]

Rząd Ophidia (Serpentes) [węże]

Podgromada ARCHOSAURIA [gady naczelne]

Rząd Thecodontia (Aetosauria; Phy­tosauria) [tekodonty]

Rząd Crocodilia [krokodyle]

Rząd Pterosauria [pterozaury]

Rząd Dinosauria Owen, 1842 [dinozaury]Gromada AVES [ptaki] (ornitolodzy stosują naj­częściej końcówki -formes dla rzędów)

.


Podgromada ARCHAEORNITHES (Sauriurae, Odontognathae) [praptaki]

Rząd Archaeopterygida

Rząd Enantiornithida

Rząd Hesperornithida

Podgromada RATITAE

Rząd Tinamida [tinamu]

Rząd Apterygida [kiwi]

Rząd Struthionida [strusie]

Podgromada CARINATAE

Rząd Gallida [kuraki]

Rząd Anserida [blaszkodziobe]

Rząd Gruida [żurawiowate]

Rząd Charadriida (Phoenicopteri­formes) [siewkowate]

Rząd Ciconiida (Ardeiformes) [brodzące]

Rząd Accipitrida (Falconiformes, Cathartiformes) [drapieżne]

Rząd Strigida [sowy]

Rząd Gaviida [nury]

Rząd Spheniscida [pingwiny]

Rząd Podicipedida [perkozy]

Rząd Procellariida [rurkonose]

Rząd Pelecanida [pełnopłetwe]

Rząd Cuculida (Musophagiformes) [kukułkowate]

Rząd Columbida [gołębie]

Rząd Caprimulgida [lelki]

Rząd Trogonida

Rząd Apodida [jerzyki i kolibry]

Rząd Coraciida (Bucerotiformes) [kraskowate]

Rząd Psittacida [papugi]

Rząd Picida (+ Coliida) [dzięciołowate]

Rząd Passerida [wróblowate]

.


Gromada MAMMALIA

Podgromada THEROMORPHA (Sy­napsida) [gady ssakokształtne]

Rząd Pelycosauria

Rząd Cynodontia (Gorgonopsia; Therapsida, The­riodontia; Therocephalia)

Rząd Ictidosauria

Rząd Deinocephalia

Rząd Dicynodontia (Anomodontia):

Podgromada PROTOTHERIA [stekowce s.l.]

Rząd Triconodonta

Rząd Multituberculata [multituber­kulaty];

Rząd Pantotheria (Trituberculata)

Rząd Monotremata [stekowce s.s.]

.

Podgromada METATHERIARząd Marsupialia [torbacze]

Podgromada PLACENTALIA (=Eutheria) [łożyskowce]

Gałąź Afrotheria

Rząd Tubulidentata

Rząd Hyracoidea

Rząd Proboscidea [słonie]

Rząd Sirenia [syreny]

Gałąź Xenarthra

Rząd Edentata (Xenarthra) [szczer­baki]

Gałąź Archonta

Rząd Chiroptera [nietoperze]; paleocen – dziś

Rząd Dermoptera [cynocefale]

Rząd Primates [naczelne]

Rząd Rodentia. (Glires, Lagomorpha) [gryzo­nie]

Gałąź Laurasiatheria

Rząd Insectivora (Lipotyphla) [owadożerne]

Rząd Pholidota [łuskowce]

Rząd Carnivora (+ Creodonta) [drapieżne]

Rząd Pinnipedia [płetwonogie – foki i uchatki]

Rząd Perissodactyla + Condylarthra (kilku innym grupom wymarłych ko­pytnych również nadaje się rangę rzędów) [nieparzystokopytne]

Rząd Cetacea [walenie]

Rząd Artiodactyla [parzystokopytne]


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə