Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2008 – 2013
Yüklə 26.8 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü26.8 Kb.

FF UK, první verze, červenec 2008


Projekt podpory malých oborů

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2008 – 2013

Vypracoval:

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan fakulty

Praha 15. 7. 2008

Příjemce projektu:

Ministerstvo vnitra České republiky

I. Úvod
Projekt představuje zajištění systémové dlouhodobé podpory malých speciálních oborů pěstovaných tradičně na Filozofické fakultě, které představují mimořádný potenciál pro využití ze strany České republiky. Zároveň se jedná o obory, které jejich náročnost v konfrontaci se systémem financování studijních programů ze strany resortu školství staví před aktuální nebezpečí zániku. Jejich ukončení a přerušení kontinuity výchovy studentů a především absolventů by znamenalo výrazné oslabení vědeckého potenciálu České republiky, jakož i omezení znalosti významných regionů světa.

II. Stav 2008
Na Filozofické fakultě UK se jedná především o vyvrcholení dlouholetých problémů na třech pracovištích, a to Ústavu Blízkého východu, Ústavu Dálného východu a Ústavu východoevropských a slavistických studií. Obory zde pěstované se dostaly do personální nouze ze strany zajištění akademickými pracovníky. V některých případech bylo nutné zajistit kontinuitu přímou spoluprácí se zeměmi, kterých se dané studium týká (např. Irán, Vietnam), což sice na jedné straně řeší akutní nedostatek díky podpoře daných zemí, na druhé straně to dle našeho názoru představuje jisté bezpečnostní riziko. Primárně se nyní jedná o následující obory pěstované na FF UK: perština, arabistika, afrikanistika, hebraistika, albanistika, sinologie, turkologie, vietnamistika, východoevropská studia, jihovýchodoevropská studia. Tyto obory lze rozdělit dle aktuální situace na tři skupiny. Obory relativně personálně zajištěné: arabistika, hebraistika, sinologie; Obory procházející reakreditací s hraničním personálním zajištěním: turkologie, východoevropská studia, jihovýchodoevropská studia, vietnamistika; Obory samostatně prakticky zanikající s nutností okamžité sanace: albanistika, perština, afrikanistika. Z tohoto přehledu je patrné, že bez rychlého zásahu není možné většinu těchto oborů udržet. Kroky vedoucí k nápravě je třeba uskutečnit, dokud ještě FF UK disponuje organizační silou zajistit budoucnost těchto oborů (tzn. dokud existují odborníci, prostory, knihovny, studijní plány, atd.) Podporu je nutné směrovat do oblasti personálního zajištění těchto oborů s následnou nutností nových akreditací.
III. Návrh řešení
Řešením se jeví systémová finanční podpora personálního zajištění těchto oborů na nejméně pět let střednědobého výhledu ze strany MV ČR.

Během těchto let dojde:  1. K personální stabilizaci a zajištění oborů

  2. K zajištění potřebných akreditací oborů

Následně by se již mělo podařit při kvalitním personálním obsazení zajistit finanční soběstačnost, především kombinací dalších zdrojů, kromě financování vzdělávací činnosti především v oblasti výzkumu, projektů a dalšího vzdělávání.
Ad a) Personální stabilizace
Personální náročnost těchto oborů lze kvantifikovat poměrně jednoznačně jistým „zrcadlem“ personálních potřeb konkrétních oborů. Jedná se přitom o přehled těch míst, které není schopna ve stávající situaci financování vysokého školství FF UK pokrýt ze zdrojů MŠMT.
1) Arabistika: 2 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 600.000,- Kč ročně.

2) Hebraistika: 2 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 600.000,- Kč ročně.

3) Sinologie: 2 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 600.000,- Kč ročně.

4) Turkologie: 2 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 600.000,- Kč ročně.1

5) Vietnamistika: 3 tabulková místa: (á 300.000,- Kč ročně): 900.000,- Kč ročně.

6) Východoevropská studia: 8 tabulkových míst (á 300.000,- Kč ročně): 2,400.000,- Kč ročně.2

7) Jihovýchodoevropská studia: 7 tabulkových míst (á 300.000,- Kč ročně): 2,100.000,- Kč ročně.3

8) Perština: 3 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 900.000,- Kč ročně.

9) Afrikanistika: 3 tabulková místa (á 300.000,- Kč ročně): 900.000,- Kč ročně.

CELKEM: 32 tabulkových míst ročně

CELKEM: 9,600.000,- Kč personálních nákladů ročně.

Ideálním stavem by byla podpora 5, 000.000,- Kč ještě v roce 2008 a dále pak systémová podpora 9,600.000,- Kč po pět let 2009 – 2013.
ad b) Akreditace


  1. Stav 2008

Ohrožené obory jsou z hlediska akreditací v této chvíli rovněž v rozdílné situaci a v návaznosti na personální zajištění a dosavadní vývoj je lze rozdělit až do čtyř oblastí. Obory s několikaletou akreditací a bez akutních problémů (které ovšem skýtá další akreditační proces): arabistika4, hebraistika, sinologie; Obory s čerstvou akreditací s nutností prověření fungování a případné změny do dvou let: východoevropská studia, jihovýchodoevropská studia;5 Obory s připravovanou akreditací: vietnamistika, turkologie; Obory s nedostatečným personálním zajištěním pro akreditaci: perština, afrikanistika.

  1. Výhled 2009 – 2013

V této chvíli je nutné personálně zajistit obory s platnou akreditací, tj. první skupinu, dále personálně podpořit obory, u kterých se akreditace připravuje, popř. u kterých byla schválena a nyní se stále z hlediska financování potýkají s problémy, hlavní důraz je poté v oblasti oborů, které nebude možné zachránit, či obnovit bez této podpory.

Trendem, který je již nyní zřejmý, je v rámci připravovaných akreditací zajištění dostatečného prostoru pro předměty zaměřené na poznání kultury a dějin dané země a regionu. Touto cestou se ostatně již vydala slavistická studia, jakož i vietnamistika (zde ve spojení s etnologií), jakož i obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky. Podobně jsou koncipovány nové akreditace turkologie a ve výhledu by mělo dojít k tomuto posunu také v akreditacích afrikanistiky a perštiny. Z hlediska absolventa klademe dlouhodobě důraz na jazykové znalosti a znalosti historie. Tato tradiční orientace by měla být rozšířena o znalost aktuální situace, znalost současné kultury a náboženství, jakož i orientaci v hospodářské situaci. Předpokládáme i nadále akreditace v studijním programu filologie, kde je prostor pro 1/3 předmětů orientovaných právě tímto směrem – kultura, historie, aktuální problémy, neboť u takto speciálních oborů představuje poznání jazyka stále největší váhu studia, tj. 2/3. Primárně je zde dále trend akreditovat tyto obory jako dvouoborové, tudíž se nabízí kombinace v rámci FF UK ve směru sociologie, politologie, atp.

Důležitou složkou studia zmíněných oborů je i možnost zahraničních stáží, kterou studenti FF UK mohou ve velké míře využívat, a získat tak i nezprostředkovanou znalost dané oblasti.


IV. Harmonogram

  1. Finanční podpora MV ČR oborům FF UK, sanace personálií, 2008 – 2013

  2. Akreditace připravovaných oborů (turkologie, vietnamistika): 2008/2009

  3. Akreditace krizových oborů (perština, afrikanistika): 2009/2010

  4. Analýza funkčnosti stávajících nových akreditací (východoevropská studia, jihovýchodoevropská studia): 2009/2010

  5. Spuštění funkčních oborů (všech v přehledu): 2011/2012

  6. Analýza funkčnosti: 2013/2014


V. Další oblasti spolupráce
1) V rámci dalšího vzdělávání FF UK kurzy jazyků

2) Příprava vědeckých projektů (kontinuálních)

3) Pořádání tématických akcí k aktuálním problémům

4) Podpora publikační činnosti


VI. Závěr
Je nutné konstatovat, že bez této podpory bude FF UK jen velmi těžko garantovat dlouhodobý rozvoj těchto oborů, u některých pak ani krátkodobou existenci, a to v horizontu jednoho roku. Zdůrazňujeme přitom, že FF UK je zároveň v mnoha oborech jediným pracovištěm, které tuto kontinuitu zajišťuje.

V rámci dlouhodobé tradice, zkušeností a schopností FF UK se nám jeví jako mimořádně nešťastné, aby takto významná součást vzdělávací a vědecké činnosti byla ukončena z finančních důvodů, zvláště když se minimální finanční investice v podobě necelých deseti milionů ročně podle našeho názoru vrátí naší společnosti mnohonásobně. Bylo by krátkozraké zbavit se schopnosti poznání okolního světa, zvláště v situaci, kdy jsme stále více jeho součástí a nelze existovat jako izolovaný systém uprostřed Evropy.

1 Na tento obor jsou nutná tři tabulková místa, jedno je ovšem finančně zajištěno ze strany tureckého státu, ovšem při zachování svobody výběru daného akademika českou stranou.

2 Předpokládáme v rámci těchto míst rozšíření nabídky přednášek také o témata týkající se kavkazské oblasti.

3 Nepředpokládáme samostatnou akreditaci albanistiky, ale zajištění této specializace v rámci studia tohoto oboru.

4 V rámci Ústavu Blízkého východu je realizován ještě obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky, který se zaměřuje více právě na reálie a kontext celého regionu a doposud jistým způsobem krizově saturuje končící obory (perština, turkologie, afrikanistika).

5 Jedná se skutečně o „čerstvou“ akreditaci z roku 2007, která napomohla zachránit slavistické obory, které byly před zánikem.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə