Priloga 1 Kode za navajanje vrst jesetrovk (Acipenseriformes), njihovih križancev in mešanih vrst
Yüklə 153.76 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü153.76 Kb.
PRILOGA 1
Kode za navajanje vrst jesetrovk (Acipenseriformes), njihovih križancev in mešanih vrst

Vrsta

Koda

Acipenser baerii

BAE

Acipenser baerii baicalensis

BAI

Acipenser brevirostrum

BVI

Acipenser dabryanus

DAB

Acipenser fulvescens

FUL

Acipenser gueldenstaedtii

GUE

Acipenser medirostris

MED

Acipenser mikadoi

MIK

Acipenser naccarii

NAC

Acipenser nudiventris

NUD

Acipenser oxyrhynchus

OXY

Acipenser oxyrhynchus desotoi

DES

Acipenser persicus

PER

Acipenser ruthenus

RUT

Acipenser schrencki

SCH

Acipenser sinensis

SIN

Acipenser stellatus

STE

Acipenser sturio

STU

Acipenser transmontanus

TRA

Huso dauricus

DAU

Huso huso

HUS

Polyodon spathula

SPA

Psephurus gladius

GLA

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

FED

Pseudoscaphirhynchus hermanni

HER

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

KAU

Scaphirhynchus albus

ALB

Scaphirhynchus platorynchus

PLA

Scaphirhynchus suttkusi

SUS

Mešane vrste (izključno za »stisnjen« kaviar)

MIX

Osebki križancev: koda za vrsto samca x koda za vrsto samice

YYYxXXX


PRILOGA 2
1. Izvirnik dovoljenjaNavodila in razlaga<0}
1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika.

2. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika.

4. Opis izdelkov z navedbo tarifne številke iz priloge II Uredbe 3254/91.


  1. Navede se neto masa izdelkov.

  2. Navede se število kosov izdelkov.

7. Za izdelek se navede tarifna številka (KN) iz priloge II Uredbe 3254/91.

8. Navede se država, v kateri so osebki živalskih vrst, za katere se izdaja potrdilo, odvzeti iz narave, ter ustrezno potrdi, če so osebki rojeni in gojeni v ujetništvu.

9. Navede se znanstveno ime vrste iz priloge I Uredbe 3254/91.
Polja A, B, C in D se uporabljajo za različne osebke živalskih vrst oziroma izdelke iz njihovih kožuhov. Če se katero od polj ne uporablja, se ga prečrta.
Instructions and explanations

1. Full name and adress of the actual (re-) exporter, not of an agent.

2. Full name and adress of the actual importer, not of an agent.

4. Description of goods indicating the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

5. Indicate the Net weight of goods.
6. Indicate the amount of goods.

7. Indicate the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

8. Indicate the country where the specimens of animal species concerned have been taken from the wild and confirm if the specimens were born and bred in captivity.

9. Indicate the scientific name of species from Annex I to Regulation (EC) No 3254/91.


The fields A, B, C and D are used for different specimens of animal species and/or products manufactered from their pelts. Any field not in use must be crossed out.

2. Kopija dovoljenja za imetnika

Navodila in razlaga<0}
1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika.

2. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika.

4. Opis izdelkov z navedbo tarifne številke iz priloge II Uredbe 3254/91.


  1. Navede se neto masa izdelkov.  2. Navede se število kosov izdelkov.7. Za izdelek se navede tarifna številka (KN) iz priloge II Uredbe 3254/91.

8. Navede se država, v kateri so osebki živalskih vrst, za katere se izdaja potrdilo, odvzeti iz narave, ter ustrezno potrdi, če so osebki rojeni in gojeni v ujetništvu.

9. Navede se znanstveno ime vrste iz priloge I Uredbe 3254/91.
Polja A, B, C in D se uporabljajo za različne osebke živalskih vrst oziroma izdelke iz njihovih kožuhov. Če se katero od polj ne uporablja, se ga prečrta.
Instructions and explanations

1. Full name and adress of the actual (re-) exporter, not of an agent.

2. Full name and adress of the actual importer, not of an agent.

4. Description of goods indicating the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

5. Indicate the Net weight of goods.
6. Indicate the amount of goods.
7. Indicate the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

8. Indicate the country where the specimens of animal species concerned have been taken from the wild and confirm if the specimens were born and bred in captivity.

9. Indicate the scientific name of species from Annex I to Regulation (EC) No 3254/91.
The fields A, B, C and D are used for different specimens of animal species and/or products manufactered from their pelts. Any field not in use must be crossed out.

3. Vloga za izdajo dovoljenja


Navodila in razlaga<0}
1. Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika.

2. Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika.

4. Opis izdelkov z navedbo tarifne številke iz priloge II Uredbe 3254/91.


  1. Navede se neto masa izdelkov.  2. Navede se število kosov izdelkov.7. Za izdelek se navede tarifna številka (KN) iz priloge II Uredbe 3254/91.

8. Navede se država, v kateri so osebki živalskih vrst, za katere se izdaja potrdilo, odvzeti iz narave, ter ustrezno potrdi, če so osebki rojeni in gojeni v ujetništvu.

9. Navede se znanstveno ime vrste iz priloge I Uredbe 3254/91.
Polja A, B, C in D se uporabljajo za različne osebke živalskih vrst oziroma izdelke iz njihovih kožuhov. Če se katero od polj ne uporablja, se ga prečrta.
Instructions and explanations

1. Full name and adress of the actual (re-) exporter, not of an agent.

2. Full name and adress of the actual importer, not of an agent.

4. Description of goods indicating the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

5. Indicate the Net weight of goods.
6. Indicate the amount of goods.
7. Indicate the CN code in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 3254/91.

8. Indicate the country where the specimens of animal species concerned have been taken from the wild and confirm if the specimens were born and bred in captivity.

9. Indicate the scientific name of species from Annex I to Regulation (EC) No 3254/91.
The fields A, B, C and D are used for different specimens of animal species and/or products manufactered from their pelts. Any field not in use must be crossed out.

PRILOGA 3
1. Izvirnik potrdila


Navodila in razlaga


1. Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika.


2. Se izpolni le za osebke, odvzete iz narave v Republiki Sloveniji.
4. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo iz prilog Uredbe 865/06/ES.
5/6. Uporabimo enote količine in/ali neto mase iz prilog Uredbe 865/06/ES.
7. Vpišemo številko CITES dodatka (I, II ali III), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.
8. Vpišemo številko priloge Uredbe 338/97/ES (B, C ali D), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.
9. Za navedbo vira uporabimo naslednje kode:
W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


A umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

C v ujetništvu gojeni osebki živalskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojeni osebki živalskih vrst, za katere merila iz Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (moramo utemeljiti)

10 do 12. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.


13 do 15. Kraj pridobitve se nanaša na osebke, zakonito odvzete iz narave na območju Republike Slovenije, v polji 14 in 15 se vneseta številka in datum dovoljenja za odvzem iz narave.
16. Znanstveno ime mora biti v skladu s standardnimi viri nomenklature iz prilog Uredbe 865/06/ES.

2. Kopija potrdila za organ izdajatelj

Navodila in razlaga


1. Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika.


2. Se izpolni le za osebke, odvzete iz narave v Republiki Sloveniji.
4. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo iz prilog Uredbe 865/06/ES.
5/6. Uporabimo enote količine in/ali neto mase iz prilog Uredbe 865/06/ES.
7. Vpišemo številko CITES dodatka (I, II ali III), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.
8. Vpišemo številko priloge Uredbe 338/97/ES (B, C ali D), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.
9. Za navedbo vira uporabimo naslednje kode:
W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


A umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

C v ujetništvu gojeni osebki živalskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojeni osebki živalskih vrst, za katere merila iz Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (moramo utemeljiti)

10 do 12. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.


13 do 15. Kraj pridobitve se nanaša na osebke, zakonito odvzete iz narave na območju Republike Slovenije, v polji 14 in 15 se vneseta številka in datum dovoljenja za odvzem iz narave.
16. Znanstveno ime mora biti v skladu s standardnimi viri nomenklature iz prilog Uredbe 865/06/ES.
3. Vloga za izdajo potrdila


Navodila in razlaga


1. Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika.


2. Se izpolni le za osebke, odvzete iz narave v Republiki Sloveniji.
4. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo iz prilog Uredbe 865/06/ES.
5/6. Uporabimo enote količine in/ali neto mase iz prilog Uredbe 865/06/ES.
7. Vpišemo številko CITES dodatka (I, II ali III), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.

8. Vpišemo številko priloge Uredbe 338/97/ES (B, C ali D), če je vrsta navedena na seznamu v času izdaje dovoljenja/potrdila.

9. Za navedbo vira uporabimo naslednje kode:
W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


A umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

C v ujetništvu gojeni osebki živalskih vrst ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojeni osebki živalskih vrst, za katere merila iz Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (moramo utemeljiti)

10 do 12. Država porekla je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.


13 do 15. Kraj pridobitve se nanaša na osebke, zakonito odvzete iz narave na območju Republike Slovenije, v polji 14 in 15 se vneseta številka in datum dovoljenja za odvzem iz narave.


  1. Znanstveno ime mora biti v skladu s standardnimi viri nomenklature iz prilog Uredbe 865/06/ES.
  1. Navedemo čim več podatkov in upravičimo kakršnokoli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.


PRILOGA 4
1. Izvirnik priloge k dovoljenju ali potrdiluNavodila in razlaga
8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s prilogo VII k Uredbi 865/06/ES.

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz priloge VII k Uredbi 865/06/ES.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi 338/97/ES (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


D živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno izmed naslednjih kod:B gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, E izobraževanje, G botanični vrtovi, H lovske trofeje, L uveljavljanje, M biomedicinske raziskave, N ponovna naselitev ali naselitev v naravo, P osebni nameni, Q cirkusi in potujoče razstave, S znanstveni nameni, T komercialni nameni, Z živalski vrtovi

15 do 17. Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti.<0} {0><}100{>Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili.<0} {0><}100{>V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz priloge VIII k Uredbi 865/06/ES.
Instructions and explanations
8. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

12. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

13. Use one of the following codes to indicate the source:

>W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operation

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.

I Confiscated or seized specimens; to be used only in conjunction with another source code

O Pre-Convention; to be used only in conjunction with another source code

U Source unknown (must be justified)

14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:B breeding in captivity or artificial propagation, E educational, G botanical gardens, H hunting trophies, L enforcement, M bio-medical research, N reintroduction or introduction into the wild, P personal, Q circuses and travelling exhibitions, S scientific, T commercial, Z zoos

15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.

18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before being re-exported from the Republic of Slovenia. In the case of an import permit, it is the re-exporting country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.

21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.
2. Kopija priloge k dovoljenju ali potrdilu za imetnika

Navodila in razlaga
8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s prilogo VII k Uredbi 865/06/ES.

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz priloge VII k Uredbi 865/06/ES.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi 338/97/ES (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


D živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno izmed naslednjih kod:B gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, E izobraževanje, G botanični vrtovi, H lovske trofeje, L uveljavljanje, M biomedicinske raziskave, N ponovna naselitev ali naselitev v naravo, P osebni nameni, Q cirkusi in potujoče razstave, S znanstveni nameni, T komercialni nameni, Z živalski vrtovi

15 do 17. Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti.<0} {0><}100{>Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili.<0} {0><}100{>V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz priloge VIII k Uredbi 865/06/ES.
Instructions and explanations
8. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

12. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

13. Use one of the following codes to indicate the source:

>W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operation

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.

I Confiscated or seized specimens; to be used only in conjunction with another source code

O Pre-Convention; to be used only in conjunction with another source code

U Source unknown (must be justified)

14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:B breeding in captivity or artificial propagation, E educational, G botanical gardens, H hunting trophies, L enforcement, M bio-medical research, N reintroduction or introduction into the wild, P personal, Q circuses and travelling exhibitions, S scientific, T commercial, Z zoos

15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.

18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before being re-exported from the Republic of Slovenia. In the case of an import permit, it is the re-exporting country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.

21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.3. Kopija priloge k dovoljenju ali potrdilu, ki jo carinski organ vrne organu izdajatelju


Navodila in razlaga
8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s prilogo VII k Uredbi 865/06/ES.

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz priloge VII k Uredbi 865/06/ES.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi 338/97/ES (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


D živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno izmed naslednjih kod:B gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, E izobraževanje, G botanični vrtovi, H lovske trofeje, L uveljavljanje, M biomedicinske raziskave, N ponovna naselitev ali naselitev v naravo, P osebni nameni, Q cirkusi in potujoče razstave, S znanstveni nameni, T komercialni nameni, Z živalski vrtovi

15 do 17. Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti.<0} {0><}100{>Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili.<0} {0><}100{>V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz priloge VIII k Uredbi 865/06/ES.
Instructions and explanations
8. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

12. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

13. Use one of the following codes to indicate the source:

>W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operation

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.

I Confiscated or seized specimens; to be used only in conjunction with another source code

O Pre-Convention; to be used only in conjunction with another source code

U Source unknown (must be justified)

14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:B breeding in captivity or artificial propagation, E educational, G botanical gardens, H hunting trophies, L enforcement, M bio-medical research, N reintroduction or introduction into the wild, P personal, Q circuses and travelling exhibitions, S scientific, T commercial, Z zoos

15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.

18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before being re-exported from the Republic of Slovenia. In the case of an import permit, it is the re-exporting country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.

21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.4. Kopija priloge k dovoljenju ali potrdilu za organ izdajatelj


Navodila in razlaga
8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s prilogo VII k Uredbi 865/06/ES.

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz priloge VII k Uredbi 865/06/ES.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi 338/97/ES (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


D živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno izmed naslednjih kod:B gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, E izobraževanje, G botanični vrtovi, H lovske trofeje, L uveljavljanje, M biomedicinske raziskave, N ponovna naselitev ali naselitev v naravo, P osebni nameni, Q cirkusi in potujoče razstave, S znanstveni nameni, T komercialni nameni, Z živalski vrtovi

15 do 17. Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti.<0} {0><}100{>Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili.<0} {0><}100{>V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz priloge VIII k Uredbi 865/06/ES.
Instructions and explanations
8. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

12. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

13. Use one of the following codes to indicate the source:

>W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operation

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.

I Confiscated or seized specimens; to be used only in conjunction with another source code

O Pre-Convention; to be used only in conjunction with another source code

U Source unknown (must be justified)

14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:B breeding in captivity or artificial propagation, E educational, G botanical gardens, H hunting trophies, L enforcement, M bio-medical research, N reintroduction or introduction into the wild, P personal, Q circuses and travelling exhibitions, S scientific, T commercial, Z zoos

15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.

18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before being re-exported from the Republic of Slovenia. In the case of an import permit, it is the re-exporting country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.

21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.5. Priloga k vlogi za izdajo dovoljenja ali potrdila


Navodila in razlaga
8. Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s prilogo VII k Uredbi 865/06/ES.

9/10. Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz priloge VII k Uredbi 865/06/ES.

11. Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

12. Vpišemo črko priloge k Uredbi 338/97/ES (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13. Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W osebki, odvzeti iz narave

R osebki iz farmske vzreje


D živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A rastline vrst iz priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C živali vrst iz priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu, skladno s poglavjem XIII Uredbe 865/06/ES, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe 865/06/ES niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I odvzeti ali zaseženi osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

O predkonvencijski osebki; uporablja se le skupaj s še eno kodo izvora

U vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14. Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno izmed naslednjih kod:B gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, E izobraževanje, G botanični vrtovi, H lovske trofeje, L uveljavljanje, M biomedicinske raziskave, N ponovna naselitev ali naselitev v naravo, P osebni nameni, Q cirkusi in potujoče razstave, S znanstveni nameni, T komercialni nameni, Z živalski vrtovi

15 do 17. Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države porekla.

18 do 20. Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti.<0} {0><}100{>Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili.<0} {0><}100{>V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz priloge VIII k Uredbi 865/06/ES.
Instructions and explanations
8. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

9/10. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006.

11. Enter the number of the CITES Appendix (I, II, or III) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

12. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A or B) in which the species is listed at the date of issue of the permit/certificate.

13. Use one of the following codes to indicate the source:

>W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operation

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C Annex A animals bred in captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof.

I Confiscated or seized specimens; to be used only in conjunction with another source code

O Pre-Convention; to be used only in conjunction with another source code

U Source unknown (must be justified)

14. Use one of the following codes to indicate the purpose for which the specimens are to be (re-)exported/imported:B breeding in captivity or artificial propagation, E educational, G botanical gardens, H hunting trophies, L enforcement, M bio-medical research, N reintroduction or introduction into the wild, P personal, Q circuses and travelling exhibitions, S scientific, T commercial, Z zoos

15 to 17. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country, boxes 16 and 17 must contain details of the relevant permit.18 to 20. The country of last re-export is, in the case of a re-export certificate, the re-exporting country from which the specimens were imported before being re-exported from the Republic of Slovenia. In the case of an import permit, it is the re-exporting country from which the specimens are to be imported. Boxes 19 and 20 must contain details of the relevant re-export certificate.

21. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə