Plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Plastik cərrahiyyədə ilk anlayışlar
Yüklə 460.21 Kb.
səhifə4/6
tarix22.04.2016
ölçüsü460.21 Kb.
1   2   3   4   5   6

211) Damaq yarığı deformasiyası əsasən hansı əməliyyat metodu ilə aradan qaldırılır ?
A) Le-fort

B) Ternison-Randall

C) Millard

D) Mohler

E) Veau-Vardill-Kilner
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
212) Dodaq və damaq yarıqları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir ?
A) Damaq bərpası dodaq əməliyyatından ən azı altı ay sonra aparılmalıdır

B) Udma funksiyası pozulduğu üçün damaq yarığı olan xəstələr əməliyyata qədər nazoqastral zondla qidalandırılmalıdırlar

C) Dodaq və Damaq yarıqlarında nitq qüsuru müşahidə edilmir

D) Əməliyyatlarda ən çox Millard üsulundan istifadə olunur

E) Damağın inkişafının pozulmaması üçün əməliyyat ən azı üç yaşa qədər ləngidilməlidir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
213) İki frontal sümük arasındakı tikiş hansıdır?
A) Frontal və Sagital tikiş

B) Lyambdayabənzər tikiş

C) Koronar tikiş

D) Metopik tikiş

E) Sagital tikiş
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
214) Hansı spesifik patologiya məhz Kraniosinostoz üçün səciyyəvidir ?
A) Doğuş Travması

B) Kranial tikişlərin tez sorulması

C) Başın ölçülərinin normadan böyük olması

D) Kəllə daxili təyziqin artması

E) Kranial tikişlərin gec bağlanması
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
215) Damaq yarığının etiologiyası ilə bağlı hansı səhvdir?
A) Çoxsaylı faktorların təsiri

B) hamiləliyin 20 həftəliyində dərman preparatlarının qəbulu

C) Hamiləliyin ilk 2 həftəsi ərzində dərman preparatlarının qəbulu

D) Hamiləlikdə alkaqol qəbulu

E) Hamiləlikdə Qıcolma əleyhinə preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
216) Dodaq yarığının bərpasında hansı əzələ bərpa edilməlidir?
A) m.angulus depressor oris-Ağız bucağını endirən əzələ

B) m.zygomatis major- Böyük almacıq əzələsi

C) m.levator labium superior-Y uxarı dodağı qaldıran əzələ

D) m.levator labium inferior- Aşağı dodağı endirən əzələ

E) m.orbicularis oris-Ağızın dairəvi əzələsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
217) Dodaq-damaq yarığı olan ailənin növbəti uşağında eyni patologiyanın olma riski nə qədərdir?
A) 4%

B) 8%


C) 16%

D) 12%


E) 1%
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
218) Hansı damaq əzələsi üçlü sinirin çənə şaxəsi ilə innervasiya olunur?
A) m.uvulae

B) m.levator veli palatini

C) m.palatopharingeus

D) m.palatoglossus

E) m.tensor veli palatini
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
219) Hansı preparatın Hamiləlik zamanı istifadəsi kraniofassial anomaliya riskini artırır?
A) Talidomid

B) Fenitoin

C) Kortikosteroidlər

D) Hamısı

E) Tretinoin
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
220) Ən çox rast gəlinən kraniofassial anomaliya hansıdır?
A) “Teacher Collins “ sindromu

B) Bilateral hamifassial mikrosomiya

C) Nagor sindromu

D) Hemifassial mikrosomiya

E) Golderhar sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
221) Dodaq-damaq yarığı, glossoptoz, mikroretrognatiyadan ibarət sindrom hansıdır?
A) Vardenberq sindromu

B) Piyerr-robin sindromu

C) Apert sindromu

D) 13-cü xromosomun trisomiyasısı

E) Van Der Ueyd sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
222) Nitq probleminin olmaması üçün damaq yarığının müalicəsi ən gec nə vaxt aparılmalıdır?
A) 5 yaş

B) 6 yaş


C) 4 yaş

D) 2 yaş


E) 3 yaş
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
223) Dodaq yarıqları nə vaxt əməliyyat edilir?
A) 14-16 aylıqda

B) 16-18 aylıqda

C) 2.5-6 aylıqda

D) 8-12 aylıqda

E) 12-14 aylıqda
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
224) Damaq yarığı olan yenıdoğulmuş necə qidalanmalıdır?
A) Sağ tərəfi üstə

B) Qarnı üstə

C) 45 dərəcə maili vəziyyətdə

D) Sol tərəfi üstə

E) Arxası üstə uzanıqlı vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
225) Aşağıdakılardan hansı kraniofassial cərrahiyyənin ağırlaşmalarına aiddir ?
A) Kəllədaxili hematoma

B) Korluq

C) Hidrosefaliya

D) Hamısı

E) Meningit
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
226) Hansı halda Kraniofassial cərrahiyyə əməliyyatı aparılır?
A) Krouzon sindromu zamanı

B) Hamısı düzdür

C) Apert sindromu zamanı

D) Piyerre-Robin sindromu zamanı

E) Golderhar sindromu zamanı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
227) Dodaq-damaq yarıqları ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Rastgəlinmə tezliyi 1/750 ilə 1/1000 arasındadır

B) Etiologiyası multifaktorialdır

C) Müxtəlif sindromların tərkibində rast gəlinir

D) Yerli anesteziya ilə əməliyyat aparılır

E) Cərrahi müalicəsində “10- lar” qaydası əsasdır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
228) Ən çox rast gəlinən damaq yarığı hansıdır?
A) İkincili natamam damaq yarığı

B) Birincili natamam damaq yarığı

C) Dilçəyin ikiləşməsi ( Bifid uvula )

D) İkincili tam damaq yarığı

E) Birincili tam damaq yarığı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
229) Kraniosinostozlar haqqında hansı doğrudur?
A) Plagiosefaliya daha çox rast gəlinən patologiyadır

B) ən gec Metapik tikiş bağlanır

C) Prosesə məruz qalan tikişə perpendikulyar böyümə davam edir

D) Xəstələrin 80% də hər hansı sindroma bağlı inkişaf edir

E) Prosesə məruz qalan tikişə paralel böyümə davam edir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
230) Ən çox rast gəlinən izolyasiya olunmuş tikiş sinostozu hansıdır?
A) Holoprozonsefaliya və Plagiosefaliya

B) Skafosefaliya

C) Holoprozonsefaliya

D) Plagiosefaliya

E) Trigonosefaliya
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
231) Damaq yarığının bərpası üçün ən uyğun yaş hansıdır?
A) 8 ay

B) 4-6 ay

C) 20 ay

D) 24 ay


E) 12-14 ay
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
232) Damaq yarığının bərpasında qarşıya qoyulan əsas məqsədə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Aspirasyon pnevmoniyanın qarşısının alınması

B) Üz inkişafının pozulmasının qarşısının alınması

C) Qidalanma probleminin aradan qaldırılması

D) Qulaq infeksiyalarının əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

E) Nitq probleminin aradan qaldırılması
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
233) Yanıqla bağlı gecikmiş ağırlaşmalar hansıdır?
A) Estetik problemlər

B) Psixoloji problemlər

C) əmək qabiliyyətinin itirilməsi

D) Hamısı

E) Çapıq kontrakturası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
234) Yanıq zamanı əmələ gələn çapıq toxumasının müalicə variantları hansıdır?
A) Hamısı

B) Qreft


C) Lokal flep

D) Sərbəst flep

E) Z plastika
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
235) Üzün qocalmasına səbəb olmayan faktor hansıdır?
A) Ani çəki dəyişiklikləri

B) Genetik faktorlar

C) Piylənmə

D) Günəş şüalarına çox məruz qalmaq

E) Emosional faktorlar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
236) 30 kiloqramlıq uşağın bazal günlük maye ehtiyacı nə qədərdir?
A) 2000 ml

B) 2200 ml

C) 1500 ml

D) 1700 ml

E) 1000 ml
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
237) Hansı sindrom zamanı 15-ci xromosomda mutasiya ,fibrin zulalının defisiti nəticəsində birləşdirici toxumanın zədələnməsi baş verir?
A) Ehler-Danlos sindromu

B) Apert sindromu

C) Werner sindromu

D) Marfan sindromu

E) Pfeyfer sindromu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
238) Hansı hospitalizasiyaya göstəriş deyil?
A) Böyüklərdə Bədən səthinin 20% dən çoxunu əhatə edən yanıqları

B) Inhalyasiya yanıqları

C) Üz, əl, ayaq yanıqları olan xəstələr

D) Bədən səthinin 10% dan çoxunu əhatə edən II dərəcəli yanıqlar

E) Bədən səthinin 10% dan çoxunu əhatə edən I dərəcəli yanıqlar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
239) Hansı halda yanığı olan xəstənin yanıq mərkəzinə aparılmasına ehtiyac yoxdur?
A) Bədən səthində yanığın 20% dən çox olması

B) Üzdə, əldə, ayaqda, aralıqda yanığın olması

C) Xəstənin komada olması

D) Böyüklərdə bədən səthinin 5%-nin yanması

E) İnhalyasiya yanığı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
240) epidermisin yalnız üst qatlarının zədələnməsinə səbəb olan yanıq neçənci dərəcəlidir?
A) Səthi II

B) III


C) I

D) Dərin II

E) II və III
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
241) ikincili burun əməliyyatları zamanı toxuma artırmaq üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Sümük

B) Qığırdaq və sümük

C) Hamısı

D) Qığırdaq

E) Bioimplantlar
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
242) Kimyəvi yanıqla təcili yardıma qəbul edilmiş xəstəyə təcili olaraq hansı müdaxilənin aparılmasına ehtiyac yoxdur?
A) Ağrıkəsicilərin inyeksiyası

B) Damar yolu ilə maye köçürməyə başlamaq

C) Yanıq nahiyyəsini yumaq

D) Yanığı əmələ gətirən maddəni tapmaq

E) Antibiotik mualicəsinə başlamaq
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
243) Üzdə olan sıyrıqların müalicəsinə hansılar aiddir?
A) Dermobraziya

B) tam qalınlıqlı dəri qrefti

C) İncə dəri qrefti

D) Flep ilə bağlama

E) Sarğı və müşahidə
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
244) Hansı əməliyyat yalnız kosmetik məqsədlə aparılır ?
A) Çəpər əyriliyinin aradan qaldırılması

B) Progeniyanın aradan qaldırılması

C) Liposaksiya ilə kontur düzəltmə

D) Makromastiyada süd vəzisinin kiçildilməsi

E) Total süd vəzi rekonstruksiyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
245) Neçənci dərəcəli yanıq yarası terapevtik müalicə ilə tam sağalmır?
A) Dərin II dərəcə

B) III dərəcə

C) I dərəcə

D) Səthi II dərəcə

E) I və səthi II dərəcə
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
246) Hansı yanıqlarda klassik düsturlara əsasən köçürülməsi lazım olan miqdardan daha artıq maye köçürmək tələb olunur?
A) Bədənin ümumi səthinin 80% dən artıq yanıqlarında

B) Körpə uşaq yanıqlarında

C) Elektrik yanıqlarında

D) Hamısı

E) İnhalyasiya yanıqları ilə birgə yanıqlarda
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
247) Süd vəzisinin protez ilə böyüdülməsi əməliyyatı zamanı hansı ağırlaşmalar yarana bilər ?
A) İnfeksiya

B) Hematoma

C) Kapsulyar kontraktura

D) Hamısı

E) İmplantın cırılması
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
248) Dəridəki çapıq və qırışlar hansı üsulun köməyi ilə aradan qaldırılır ?
A) Dermobraziya

B) Kimyəvi soyma

C) Hamısı

D) piy toxumasının inyeksiyası

E) Lazer
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
249) Qocalan dəridə nə kimi dəyişikliklər əmələ gəlir?
A) Dərinin elastikliyinin azalması

B) Hamısı

C) Dərinin qalınlığının azalması

D) Piy atrofiyası

E) Dərinin dərialtı toxuma ilə birləşməsinin zəifləməsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
250) Elektrik yanıqları ilə bağlı səhv hansıdır?
A) III dərəcəli yanıqlarda təmas və ağrı hissiyyatı olmur

B) Mioqlobinuriya müşahidə olunarsa mütləq mannitol istifadə olunmalıdır

C) Elektrikə ən yüksək müqaviməti olan toxumalar damarlar,sinirlər və sümüklərdir

D) Dərinin II və III dərəcəli yanıqları zamanı adətən yerli antibiotiklərin təyini məsləhətdir

E) İlk 12 saatda kolloid mayelərin köçürülməsi məqsədə uyğun deyil
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
251) Pulaski və Tennisona görə doqquzlar qaydasına uyğun olmayan hansıdır?
A) Baş 9%

B) Hər bir yuxarı ətraf 9%

C) Hər bir aşağı ətraf 9 %

D) Aralıq 9%

E) Gövdənin ön səthi 18%
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
252) Aşağıdakılardan hansı kosmetik cərrahiyyəyə aid deyil?
A) Üz dartma

B) Blefaroplastika

C) Liposaksiya

D) Alın dartma

E) Dodaq-damaq yarığının bərpası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
253) Liposaksiya nədir?
A) Daxili orqanların ətrafındakı piy toxumasının xaric edilməsi

B) Göz qapaqlarındakı yağın xaric edilməsi

C) Dərman preparatları ilə yağların miqdarının azaldılması

D) Piy toxumasının kəsilərək ekssiziya edilməsi

E) Xüsusi aspirator vasitəsilə bədən konturlarını pozan piylərin bədəndən xaric edilməsi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
254) Aşağıdakılardan hansı yanıq müalicəsində istifadə olunan elektrolit mayelərə aid deyil?
A) Qan plazması

B) Qələvi mayelər

C) Ringer laktat

D) Dekstrozalı ringer laktat

E) Fizioloji məhlul
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
255) Aşağıdakılardan hansı Maye çatışmazlığınin klinik simptomlarına aid deyil ?
A) Tərləmə

B) Qusma


C) bədən tempraturunun aşağı düşməsi

D) Mərkəzi Sinir Sistemi pozulmaları

E) Susuzluq hissiyatı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
256) Molyar augmentasiya nədir?
A) Maksillar implant öncəsində yetərli sümük qalınlığı,yüksəkliyi və genişliyi əldə etmək üçün tətbiq edilən əməliyyatdır

B) Molyar dişlərin protezləridir

C) Molyar sahəyə implantın qoyulmasıdır

D) Molyar sahənin tunerlərinin çıxarılmasıdır

E) Molyar sahənin sınıqlarının müalicə üsuludur
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
257) Estetik cərrahiyyə üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Kimyəvi soymada fenol istifadə edilir

B) Blefaroplasikada göz qapaqlarında əməliyyat aparılır

C) Liposaksiya arıqlama metodudur

D) Sizanaqdan sonrakı çapıqlarda dermobraziya istifadə edilir

E) Rinoplastikada həm estetik həm də funksional nəticə əldə edilməlidir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
258) Yanıq zamanı hansı hal traxeostomiyaya göstərişdir?
A) Traxeanın zədələnmələri

B) Ağız boşluğuna qusuntu kütlələrinin yığılması

C) Hamısı

D) İnhalyasiya yanıqları

E) Kəllə beyin travmaları
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
259) Yanıq haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Müalicədə mayelərin köçürülməsi vacibdir

B) Yanıq sahəsi doqquzlar qaydası ilə təyin edilir

C) Antibiotiklərlə müalicə mütləqdir

D) III dərəcəli yanıqlarda dərinin bütün qatları zədələnir

E) Təsnifatı Dərinliyinə və sahəsinə görə aparılır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
260) Yanıq sahəsi neçə faiz olduqda hospitalizasiya lazımdır?
A) 7%

B) 10%


C) 20%

D) 5%


E) 9%
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
261) Parkland formuluna görə yetkin xəstənin ilk 24 saatdakı maye ehtiyacı nə qədərdir?
A) 2000 mm x xəstənin boyu (m) /xəstənin ağırlığı (kg)

B) Yanıq sahəsi faizlə miqdarının x 200mm x xəstələrin boyu

C) 4mm x xəstənin bədən səthi x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı

D) 4mm x xəstənin çəkisi (kg) x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı

E) 10mm x xəstənin ağırlığı (kg) x yanıq sahəsinin faizlə miqdarı x xəstələrin boyu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
262) 32 yaşlı qadın 4 ildir ki, qulaq önü törəmənin olması şikayəti ilə ilə klinikaya daxil olmuşdur. Xəstənin fiziki müayinəsində dərin qulaq önu yerləşən təxminən 3x4 cm hərəkətli bir kütlə təyin edilmışdir.Boyun limfadenopatiyası inkar edilən bu xəstəyə yüksək ehtimalla hansı diaqnozu qoymaq olar?
A) Onkositoma

B) Qarışıq şiş

C) Limfoma

D) Pilomatriksoma

E) Pleomorfik adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
263) Aşağıdakılardan hansı bədxassəli parotis (qulaq dibi tüpürcək vəzisi ) şişlərindən deyil?
A) Adenoid kistalı karsinoma

B) Limfoma

C) Asinar hüceyrə şişi

D) Mukoepidermoid karsinoma

E) Pilomatriksoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
264) Aşağıdakılardan hansı hemangioma müalicəsində istifadə edilmir?
A) Antiplatelet agentlər

B) Hemangiomadaxili flukanazol

C) Triamsinolon asetonid

D) Hemangiomadaxili OK-432

E) İnterferon alfa 2a
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
265) Vaskulyar anomaliyalar üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Hemangiomalar adətən qazanılmış olur

B) Vaskulyar malformasiyalar bədənlə mutənasib olaraq böyüyürlər

C) Hemangiomalar zəif və sürətli axımlı zədələnmələr olaraq təsnif olunur

D) Vaskulyar malformasiyaların venoz mənşəliləri pulsasiya etmirlər, yumşaqdırlar

E) Hemangiomalar bir çox hallarda proliferasiyası və involyusiyası 7 yaşına kimi tamamlanır
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
266) Trombositlərin tutulması ilə əlaqəli, həyat üçün təhlükəli kaogulopatiya hansı hemangioma üçün xarakterikdir?
A) Mafucci sindorumu

B) Klaynfelter sindorumu

C) Klippel-trenaunay sindorumu

D) Kasabax-Meritt sindorumu

E) Osler-Veber-Rendu sindorumu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
267) Hansı cibin xərçənginə daha çox rast gəlinir?
A) Xəlbir cibi

B) Əng cibi

C) Xəlbir cibi, Əsas cib

D) Əsas cibi

E) Alın cibi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
268) Parotis vəzisinin ən çox rast gəlinən xoşxassəli şişi hansıdır?
A) Monoformik adenoma

B) Xoşxassəli miks şiş

C) Onkositoma

D) Xoşxassəli limfoepitelial törəmə

E) Varthin şişi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
269) Tüpürcək vəzi şişlərində, histoloji mərhələ ilə birgə aşağıdakılardan hansının olması pis proqnoz əlaməti deyil?
A) Boyun metastazı

B) Frey sindromu

C) Ağrı

D) Üz sinirinin ifliciE) Dəri invaziyası
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
270) Parotis vəzi xəstəliklərinin diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Nuklear sintiqrafiya

B) Kompyuter Tomoqrafiyası

C) Rengenografiya

D) Maqnit RezonansTomoqrafiyası

E) Sialogramma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
271) Dil şişləri ilə bağlı aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Ən çox rast gəlindiyi yer dilin hərəkətli hissəsinin yan kənarıdır

B) Ən çox rast gələn tipi skvamoz hüceyrəli karsinomadır

C) Daha çox yaşlılarda və kişilərdə rast gəlir

D) Nadir hallarda limfatik metastaz verdiyinə görə hemiglosektomiyanın aparılması kifayətdir

E) Müalicəsində ilk cərrahi metod tətbiq edilir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
272) Aşağıdakılardan hansı ağız boşluğu şişlərinin etiologiyasında mühüm rol oynayır?
A) Paradontoz

B) Ağız boşluğu zədələnmələri

C) Tütün,alkogol,pis gigiyena

D) Plummer-Vilson sindromu.

E) Hepatit C və B Virusu
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
273) Ən çox rast gəlinən tüpürcək vəzi şişi hansıdır?
A) Skvamoz hüceyrəli karsinoma

B) Mukoepidermoid karsinoma

C) Xoşxassəli pleomorfik adenoma

D) Bədxassəli pleomorfik adenoma

E) Varthin şişi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
274) Uşaqlarda ən çox rast gəlinən tüpürcək vəzi şişi hansıdır?
A) Xoşxassəli miks şiş

B) Varthin şişi

C) Mukoepidermoid karsinoma

D) Liposarkoma

E) Hemangioma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
275) Aşağıdakılardan hansı ağız boşluğu xərçənginin etioloji faktorlarıdan deyildir?
A) Siqaret

B) Alkoqol

C) ağzın Pis gigiyenası

D) Gingivit

E) Tütün çeynəmə
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
276) Tüpürcək vəzi şişləri ən çox hansı nahiyələrdə rast gəlinir ?
A) Gözyaşı vəzi

B) Kiçik tüpürcək vəziləri

C) Sublingual vəz

D) Submandibulyar vəz

E) Parotis vəzi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
277) Parotis vəzisində ən çox rast gəlinən şiş hansıdır?
A) Varthin şişi

B) Skvamoz hüceyrəli karsinoma

C) Pleomorfik adenoma

D) Bazal hüceyrəli karsinoma

E) Monomorfik adenoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
278) Ən çox rast gəlinən dəri xərçəngi hansıdır?
A) Bəd xassəli melanoma

B) Bouven xəstəliyi

C) Keratoakantoma

D) Bazal hüceyrəli karsinoma

E) Skvamoz hüceyrəli karsinoma
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
279) Aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Eritroplagiya rezeksiya olunmalıdır

B) Eritroplagiya ən bəd xassəli prekanserogen törəmələrdəndir

C) Leykoplagiyanın təxminən 10%-nin xərçəngə keçmə riski var

D) Leykoplagiya xroniki zədələnmələr nəticəsində yaranır

E) Ağız aftaları prekanseroz prosesdir
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
280) Çənə rekonstruksiyasında aşağıdakı sərbəst fleplərdən hansı istifadə oluna bilər?
A) TRAM

B) Sərbəst fibula

C) İnguinal flep

D) Latissimus dorsi

E) Pektoralis mayor əzələ dəri flepi
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
281) Paratiroidektomiyada hansı strukturun zədələməməsinə çalışmaq lazımdır ?
A) n.facialis

B) n.trigeminus

C) a.temporalis superfacialis

D) Çeynəmə əzələsi

E) Stenon kanalı
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
282) Parotis vəzinin ən çox rast gəlinən bədxassəli şişi hansıdır?
A) Adenokista

B) Onkositoma

C) Mukoepidermoid

D) Varthin şişi

E) qarışıq şiş
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
283) Dəri xərçəngi üçün əsas risk faktoru hansıdır?
A) Travma

B) Ultrabənövşəyi şüalar

C) Yaş

D) QidalanmaE) Cinsiyyət
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
284) Sialitiazis ən çox hansı vəzidə rast gəlinir?
A) Sublingual

B) Parotis

C) Sublmandibulyar

D) Parotis, Minor vəzlər

E) Minor vəzlər
Ədəbiyyat: Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
285) Tüpürcək vəzi şişləri üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. Pleomorfik adenomalar ən çox rast gəlinən şişlərdir

2. Parotis şişləri adətən bədxassəlidir

3. Bədxassəli şişlərin çoxu minor kiçik vəzlərdən başlayır

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə