Pevné látky-částice kmitají neustále kolem rovnovážného pohybu
Yüklə 49.34 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü49.34 Kb.
Pevné látky-částice kmitají neustále kolem rovnovážného pohybu

Kapaliny- -||- mění se součastně s pohybem tělesa

U=∑Ek + ∑Ep

Volný povrch kapaliny má obdobné vlastnosti jako tenká pružná blána

Povrchová vrstva kapaliny je tvořena molekuly směřující dovnitř do kapaliny

Povrchová síla F=*l

Povrchové napětí =F/l [N/m]

Povrchová energie E [J]

Každá energie zaujímá takový tvar, aby energie byla co nejmenší.

Změna povrchové energie E= S S=l*s l=2r

FG=2F E=W= FGS

smáčí stěnu nádoby (sklo,H2O) 000 0 dokonale smáčí

nesmáčí stěnu nádoby (sklo,Hg) 9000 dokonale nesmáčí

Kapelární tlak

kapalina v kapeláře pk=2 /R-vnitřní poloměr trubice

mýdlová bublina pk=4R

pk=2 /R=hg

Kapelární elevace-zvýšení volné hladiny, smáčí povrch trubice

Kapelární deprese-snížení volné hladiny, nesmáčí povrch trubice

Teplotní roztažnost

teplotní délková roztažnost (teplotní dilatace)

změna délky tělesa je přímosměrná změně teploty

teplotní roztažnost – objemový, délkový

Teplotní délková roztažnost tělesa závisí na materiálu tělesa.

Změna délky tělesa je přímo úměrná změně teploty.l [m] – absolutní prodloužení

 - teplotní součinitel délkové roztažnosti látky[K-1]

 - teplotní součinitel objemové roztažnosti látky[K-1]

*t – poměrné prodloužení

anomálie vody – blízko 00C mění objem nerovnoměrně,nejmenší objem má voda při 40C

Bimetalový pás=různá roztažnost dvou látek u sebe,jedna se prodlouží více než druhá,pásek se ohnel / l0 – relativní prodloužení

l=l+l0l=l0**t

l=l0*(1+*t)-alfa finta-konečná délka tělesa při teplotní délkové roztažnosti

V=V0*(1+*t)-beta finta= V=V0*(1+3**t)Změny skupenství látek

A – trojí bod vody

Lt – skupenské teplo tání/tuhnutí

Lv – skupenské teplo varu/kondenzace

lt – měrné skupenské teplo tání

lv – měrné skupenské teplo varu

Tk – kritická teplota (vyrovnání hustoty kapaliny a plynu)

vyšší teplota=jen plyn žádná kapalina

sytá pára – žádné další přesouvání částic, jsou ve stejném poměru

/vypařování a kondenzace = pára a kapalina ve stejném poměru/

Q1,Q3,Q5…….. Q=m*c*t

Q2,Q4…………Lt=m* ltLv=m* lv

lt = 334kJ/kg

lv=2,257MJ/kg

cvoda=4,18*103J/kgK

cled=2,1*103J/kgK

cpára

Pevné látky-částice kmitají neustále kolem rovnovážného pohybu

Kapaliny- -||- mění se součastně s pohybem tělesa

U=∑Ek + ∑Ep

Volný povrch kapaliny má obdobné vlastnosti jako tenká pružná blána

Povrchová vrstva kapaliny je tvořena molekuly směřující dovnitř do kapaliny

Povrchová síla F=*l

Povrchové napětí =F/l [N/m]

Povrchová energie E [J]

Každá energie zaujímá takový tvar, aby energie byla co nejmenší.

Změna povrchové energie E= S S=l*s l=2r

FG=2F E=W= FGS

smáčí stěnu nádoby (sklo,H2O) 000 0 dokonale smáčí

nesmáčí stěnu nádoby (sklo,Hg) 9000 dokonale nesmáčí

Kapelární tlak

kapalina v kapeláře pk=2 /R-vnitřní poloměr trubice

mýdlová bublina pk=4R

pk=2 /R=hg

Kapelární elevace-zvýšení volné hladiny, smáčí povrch trubice

Kapelární deprese-snížení volné hladiny, nesmáčí povrch trubice

Teplotní roztažnost

teplotní délková roztažnost (teplotní dilatace)

změna délky tělesa je přímosměrná změně teploty

teplotní roztažnost – objemový, délkový

Teplotní délková roztažnost tělesa závisí na materiálu tělesa.

Změna délky tělesa je přímo úměrná změně teploty.l [m] – absolutní prodloužení

 - teplotní součinitel délkové roztažnosti látky[K-1]

 - teplotní součinitel objemové roztažnosti látky[K-1]

*t – poměrné prodloužení

anomálie vody – blízko 00C mění objem nerovnoměrně,nejmenší objem má voda při 40C

Bimetalový pás=různá roztažnost dvou látek u sebe,jedna se prodlouží více než druhá,pásek se ohnel / l0 – relativní prodloužení

l=l+l0l=l0**t

l=l0*(1+*t)-alfa finta-konečná délka tělesa při teplotní délkové roztažnosti

V=V0*(1+*t)-beta finta= V=V0*(1+3**t)Změny skupenství látek

A – trojí bod vody

Lt – skupenské teplo tání/tuhnutí

Lv – skupenské teplo varu/kondenzace

lt – měrné skupenské teplo tání

lv – měrné skupenské teplo varu

Tk – kritická teplota (vyrovnání hustoty kapaliny a plynu)

vyšší teplota=jen plyn žádná kapalina

sytá pára – žádné další přesouvání částic, jsou ve stejném poměru

/vypařování a kondenzace = pára a kapalina ve stejném poměru/

Q1,Q3,Q5…….. Q=m*c*t

Q2,Q4…………Lt=m* ltLv=m* lv

lt = 334kJ/kg

lv=2,257MJ/kg

cvoda=4,18*103J/kgK

cled=2,1*103J/kgK

cpára

Pevné látky-částice kmitají neustále kolem rovnovážného pohybu

Kapaliny- -||- mění se součastně s pohybem tělesa

U=∑Ek + ∑Ep

Volný povrch kapaliny má obdobné vlastnosti jako tenká pružná blána

Povrchová vrstva kapaliny je tvořena molekuly směřující dovnitř do kapaliny

Povrchová síla F=*l

Povrchové napětí =F/l [N/m]

Povrchová energie E [J]

Každá energie zaujímá takový tvar, aby energie byla co nejmenší.

Změna povrchové energie E= S S=l*s l=2r

FG=2F E=W= FGS

smáčí stěnu nádoby (sklo,H2O) 000 0 dokonale smáčí

nesmáčí stěnu nádoby (sklo,Hg) 9000 dokonale nesmáčí

Kapelární tlak

kapalina v kapeláře pk=2 /R-vnitřní poloměr trubice

mýdlová bublina pk=4R

pk=2 /R=hg

Kapelární elevace-zvýšení volné hladiny, smáčí povrch trubice

Kapelární deprese-snížení volné hladiny, nesmáčí povrch trubice

Teplotní roztažnost

teplotní délková roztažnost (teplotní dilatace)

změna délky tělesa je přímosměrná změně teploty

teplotní roztažnost – objemový, délkový

Teplotní délková roztažnost tělesa závisí na materiálu tělesa.

Změna délky tělesa je přímo úměrná změně teploty.l [m] – absolutní prodloužení

 - teplotní součinitel délkové roztažnosti látky[K-1]

 - teplotní součinitel objemové roztažnosti látky[K-1]

*t – poměrné prodloužení

anomálie vody – blízko 00C mění objem nerovnoměrně,nejmenší objem má voda při 40C

Bimetalový pás=různá roztažnost dvou látek u sebe,jedna se prodlouží více než druhá,pásek se ohnel / l0 – relativní prodloužení

l=l+l0l=l0**t

l=l0*(1+*t)-alfa finta-konečná délka tělesa při teplotní délkové roztažnosti

V=V0*(1+*t)-beta finta= V=V0*(1+3**t)Změny skupenství látek

A – trojí bod vody

Lt – skupenské teplo tání/tuhnutí

Lv – skupenské teplo varu/kondenzace

lt – měrné skupenské teplo tání

lv – měrné skupenské teplo varu

Tk – kritická teplota (vyrovnání hustoty kapaliny a plynu)

vyšší teplota=jen plyn žádná kapalina

sytá pára – žádné další přesouvání částic, jsou ve stejném poměru

/vypařování a kondenzace = pára a kapalina ve stejném poměru/

Q1,Q3,Q5…….. Q=m*c*t

Q2,Q4…………Lt=m* ltLv=m* lv

lt = 334kJ/kg

lv=2,257MJ/kg

cvoda=4,18*103J/kgK

cled=2,1*103J/kgK

cpára

Pevné látky-částice kmitají neustále kolem rovnovážného pohybu

Kapaliny- -||- mění se součastně s pohybem tělesa

U=∑Ek + ∑Ep

Volný povrch kapaliny má obdobné vlastnosti jako tenká pružná blána

Povrchová vrstva kapaliny je tvořena molekuly směřující dovnitř do kapaliny

Povrchová síla F=*l

Povrchové napětí =F/l [N/m]

Povrchová energie E [J]

Každá energie zaujímá takový tvar, aby energie byla co nejmenší.

Změna povrchové energie E= S S=l*s l=2r

FG=2F E=W= FGS

smáčí stěnu nádoby (sklo,H2O) 000 0 dokonale smáčí

nesmáčí stěnu nádoby (sklo,Hg) 9000 dokonale nesmáčí

Kapelární tlak

kapalina v kapeláře pk=2 /R-vnitřní poloměr trubice

mýdlová bublina pk=4R

pk=2 /R=hg

Kapelární elevace-zvýšení volné hladiny, smáčí povrch trubice

Kapelární deprese-snížení volné hladiny, nesmáčí povrch trubice

Teplotní roztažnost

teplotní délková roztažnost (teplotní dilatace)

změna délky tělesa je přímosměrná změně teploty

teplotní roztažnost – objemový, délkový

Teplotní délková roztažnost tělesa závisí na materiálu tělesa.

Změna délky tělesa je přímo úměrná změně teploty.l [m] – absolutní prodloužení

 - teplotní součinitel délkové roztažnosti látky[K-1]

 - teplotní součinitel objemové roztažnosti látky[K-1]

*t – poměrné prodloužení

anomálie vody – blízko 00C mění objem nerovnoměrně,nejmenší objem má voda při 40C

Bimetalový pás=různá roztažnost dvou látek u sebe,jedna se prodlouží více než druhá,pásek se ohnel / l0 – relativní prodloužení

l=l+l0l=l0**t

l=l0*(1+*t)-alfa finta-konečná délka tělesa při teplotní délkové roztažnosti

V=V0*(1+*t)-beta finta= V=V0*(1+3**t)Změny skupenství látek

A – trojí bod vody

Lt – skupenské teplo tání/tuhnutí

Lv – skupenské teplo varu/kondenzace

lt – měrné skupenské teplo tání

lv – měrné skupenské teplo varu

Tk – kritická teplota (vyrovnání hustoty kapaliny a plynu)

vyšší teplota=jen plyn žádná kapalina

sytá pára – žádné další přesouvání částic, jsou ve stejném poměru

/vypařování a kondenzace = pára a kapalina ve stejném poměru/

Q1,Q3,Q5…….. Q=m*c*t

Q2,Q4…………Lt=m* ltLv=m* lv

lt = 334kJ/kg

lv=2,257MJ/kg

cvoda=4,18*103J/kgKcled=2,1*103J/kgK

cpára


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə