ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı
Yüklə 63.86 Kb.
tarix30.03.2016
ölçüsü63.86 Kb.
ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: CEREN KARADENİZ

2.      Doğum Tarihi: 11.01.1980

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Turizm Rehberliği

Başkent Üniversitesi

1998-2001

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Müze Eğitimi

Tez: Dünyada Çocuk Müzeleri, Bilim, Keşif ve Teknoloji Merkezlerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Çocuk Müzesi Modeli Oluşturulması,

Danışman: Prof. Dr. Bekir ONUR

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü2006-2009

Doktora

Güzel Sanatlar Eğitimi

Tez: Müze ve Kültürel Çeşitlilik - Arkeoloji Müzesi Uzmanlarının Kültürel Çeşitliliğe İlişkin Yaklaşımları

Danışman: Prof. Dr. Bekir ONUR

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü2009-2015

Doktora Araştırma

Doktora Araştırmacısı

Danışman: Prof. John Hutnyk

Goldsmiths Üniversitesi, Londra, İngiltere

Kültürel Çalışmalar Bölümü2012


4.     Yayınlar

4.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

4.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

4.2.1. İlhan, Ç.,A.; Artar, M.; Okvuran; Karadeniz, C. (2014). “Museum Education Experiences in Seven Cities of Turkey: Development of Museum Training Programme, Friendship Train and Children’s Education Rooms in Kars and Erzurum Provinces”. Creative Education, 5, 1725-1732. Published Online November 2014 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ce

http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.519192(Index: Educational Research Abstracts Online (ERA), INDEX COPERNICUS)

4.2.2. Çıldır, Z.; Karadeniz, C. (2014). "Museum, Education and Visual Culture Practices: Museums in Turkey." American Journal of Educational Research 2.(7): 543-551. doi:10.12691/education-2-7-18

(Index: INDEX COPERNICUS)

Erişim: http://www.sciepub.com/education/content/2/7

4.2.3. Karadeniz, C. (2010). Children’s Museums and the Necessity of Children’s Museums in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 600–608.

4.2.4. Karadeniz, C. (2014). Müzenin Toplumsal İşlevleri Bağlamında Türkiye’deki Devlet Müzeleriyle Özel Müzelerde Çalışan Uzmanların Kültürel Çeşitlilik ve Müzenin Ulaşılabilirliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 7 (35), 405-422.

Erişim: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi35turkce.htm

(Index: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM)

4.2.5. Karadeniz, C.; Onur. B. (2015). İngiltere’deki müzelerin kültürel çeşitlilik politikaları ve Londra’dan uygulama örnekleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12 (1), 109-128. DOI: 10.14687/ijhs.v12i1.3108

(Index: Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg), Index Copernicus International, WILSON Database (discontinued and transferred to EBSCO), EBSCO, ICAAP, DOAJ, intute: social sciences, WestCat University Libraries Catalog, Michigan State University Libraries, WorldCat, ULAKBİM, Michigan Library, J-Gate, ScientificCommons.org, GENAMICS, ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY: SOCIAL SCIENCES: COMPREHENSIVE WORKS, Asos Akademia Sosyal Bilimler İndeksi.4.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

4.3.1. Çıldır, Z.; Karadeniz, C. (2010). Müze Eğitimi Bağlamında Çocuk Müzeleri. International Conference on New Horizons in Education, Famagusta, June 23-25 2010, Turkish Republic of Northern Cyprus.

4.3.2. Karadeniz, C., Sungurtekin, Ş., İlhan, Ç. A. (2011). “Bringing in Cultural Awareness to Primary School Students through Museum Education (Example of Ankara Museum of Foundation Works)” INTED 2011, International Technology, Education and Development Conference Proceedings CD içinde, 6397-6407, Valencia, Spain.

4.3.4. Karadeniz, C.; Artar, M., Onur, B. (2012). Ankara Üniversitesi Müzeleri ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, MUSEUNI Uluslararası Konferans: AB ve Türkiye'deki Üniversite Müzeleri için Yeni Perspektifler içinde, 35-49 ve 220-231.

4.4.  Yazılan uluslararası kitap veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Karadeniz, C. (2012). A Step Closer to Children’s Museum. Research on Teacher Education and Training (ed. Feyza Doyran) içinde, 229-241. Athens: Athens Institute for Education and Research.

4.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Karadeniz, C. (2009). Çocuk ve Müze. Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı: 88, s: 43-45. Ankara: Kök Yayıncılık.

4.5.2. Karadeniz, C. (2010). Beatrix Potter Çocuk Edebiyatı Yapıtları Koleksiyonu, Öğretmen Dünyası, Sayı: 369, Sayfa: 21-24, Ankara.

4.5.3. Karadeniz, C. (2010). Avrupa’da Çocuk Müzeleri: Hamburg ve Frankfurt Örneği. Folklor Edebiyat Dergisi, Sayı:63, 169-178.

4.5.4. Karadeniz, C. (2012). Amerika Birleşik Devletleri’nde Çocuk ve Bilim Müzeleri: Miami Çocuk Müzesi ve Miami Bilim Merkezi Örneği. Folklor Edebiyat Dergisi, cilt:19, sayı: 74, 225-240.

4.5.5. Karadeniz, C. (2011). Beatrix Potter’ın Tavşan Peter adlı Çocuk Edebiyatı Yapıtının Çocuğun Gelişim Sürecindeki Yeri, Öğretmen Dünyası, Sayı: 380, Sayfa: 11-14, Ankara.

4.5.6. Karadeniz, C. (2012). Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nde Okutulan Müze Eğitimi Ders Programının İncelenmesi. Öğretmen Dünyası, Sayı:33, 27-31.

4.5.7. İlhan, Ç. A.; Artar, M.; Okvuran, A., Karadeniz, C. (2013). Müze Eğitimi ve Dostluk Treni Projesi. Eğitimci Öğretmen Dergisi, Mayıs 2013, sayı:20, s:22.

4.5.8. Karadeniz, C. (2013). Müze, Sanat ve Yaratıcı Drama. Çoluk Çocuk Dergisi. S: 103, 6-8.

4.5.9. Karadeniz, C. (2013). Ankara’nın Bir Oyuncak Müzesi Var. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 30, s: 114-119. Ankara.

4.5.10. Karadeniz, C. (2014). Akdeniz Medeniyetleri Müzesi MUCEM: Postmodern Müzenin Medeniyet, Göç ve Kadın Algısı Üzerine. Eleştirel Pedagoji, sayı: 31, 114-117. Ankara.

4.5.11. Karadeniz, C. (2014). Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Eğitim Uygulamaları. Eleştirel Pedagoji, Sayı: 32, 103-107.

4.5.12. Karadeniz, C. (2014). Kırşehir’de Bir Höyük, Höyükte Bir Müze: Arkeoloji, Keşif ve Eğitim. Eleştirel Pedagoji, Mayıs-Haziran, Sayı: 33, 80-81.

4.5.13. Karadeniz, C.; Okvuran, A. (2014). Müzede bir Gece: Ankara Üniversitesi Öğrencileriyle Çorum Arkeoloji Müzesi’nde Müze Eğitimi. Elementary Education Online, 13(3), 865- 879. Erişim: http://ilkogretimonline.org.tr

4.5.14. Karadeniz, C.; Çıldır, Z. (2014).Türkiye Müzelerinde Teknoloji Uygulamaları. Eleştirel Pedagoji, Yıl:6, Sayı: 34, 78-81.

4.5.15. Karadeniz, C. (2014). Çatıda Mola: Nepal’de 200 Kilometre. Kathmandu’dan Pokhara’ya Nepal. Eleştirel Pedagoji, Yıl:6, Sayı:35, 73-75.

4.5.16. Karadeniz, C. (2014). Çatıda Mola: Nepal’de 200 Kilometre. İkinci Bölüm: Himalaya Dağ Köylerinden Pokhara’ya İniş, Eleştirel Pedagoji , Yıl:6, Sayı:36, 94-96.

4.5.17. Karadeniz, C. (2014). Eğitimde Müze, Müzede Eğitim: Müze Eğitimcisinin Görev ve Sorumluluklarına Yeni Yaklaşımlar, Eleştirel Pedagoji, Yıl:6, Sayı:37, 84-86.

4.5.18. Karadeniz, C. (2015). İncirli Tralleis ve Yeni Aydın Arkeoloji Müzesi. Eleştirel Pedagoji, Yıl:6, Sayı: 38, 85.

4.5.19. Karadeniz, C. (2015). Bahar, Piknik, Samsun, Müze. Eleştirel Pedagoji, Yıl:7, Sayı: 39, 87-88.

4.5.20. Karadeniz, C. (2015). Postmodern Müzede Kadın, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (1), 132-147. DOI: 10.1501/sbeder_0000000095 

4.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4.6.1. Karadeniz, C. (2012). Dünyada Çocuk Kütüphaneleri ve Japonya Örneği: Bunko. III Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu (05-07 Ekim 2011) Bildiriler ve Atölye Çalışmaları Kitabı, 841-848. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:4.

4.6.2. Karadeniz, C. (2014). Çağdaş Müzelerde Eğitim Yaklaşımları: Çocuk Müzeleri, Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezleri, Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar içinde, ss:173-197, (Yay. Haz.: Dilek Maktal Canko). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

4.6.2. Karadeniz, C.; Çıldır Z. (2014). Müzede Okul Kültürü: İngiltere Örneği. Okul Kültürü ve Çocuk: 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde, s:413-430, (Yay. Haz.: Yrd. Doç. Dr. Tülin Şener). Ankara: Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

4.7.  Kitap/lar

4.7. 1. Karadeniz, C. (2010). Dünyada Çocuk Müzeleri ve Bilim Merkezleri. (Yay. Haz. Prof. Dr. Bekir Onur). 256 sf. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştirma ve Uygulama Merkezi Yayınları, no:19. Ürün Yayınları, no:228.

4.7. 2. Müze Eğitimi Modülü (2011). İlhan, Ç. A., Artar, M., Okvuran, A., Karadeniz, C. (2011). Müze Eğitimi Modülü (Müze Eğitimi Akran Kitabı, Yetişkin Kitabı, Etkinlik Kitabı, Kars Kitabı, Erzurum Kitabı. Ankara: UNICEF, Yorum Matbaacılık.

4.7. 3. Çok, F.; Karadeniz, C. (2013). Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan: Çocuk, Gençlik ve Müze Yazıları. Ankara: Anı Yayıncılık.

4.7. 4. Karadeniz, C.; Çıldır, Z. (2014). İngiltere’de Müze Eğitimi: “İzlenimler” (Yay. Haz. Prof. Dr. Bekir Onur). Ankara: Kalemkitap Yayınevi.

4.7. 5. Karadeniz, C. (Yay. Haz.). Çocukluğun Farklı Yüzleri (Panel): Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no:22.

4.8. Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler

4.8.1. Karadeniz, C. (2010). Çocuk Kültürü Bibliyografyası. Müze Eğitimi Seminerleri (II), Mardin Müzeleri. Sayfa: 113-176. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:18.

4.8.2. Onur, B., İlhan, Ç., A., Artar, M., Karadeniz, C. (2010). Mardin Çocuk Sanatları Müzesi Projesi. Müze Eğitimi Seminerleri (II), Mardin Müzeleri. Sayfa: 95-113. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:18.

4.8.3. Karadeniz, C. (2010). Türkiye’de Müze Eğitimi Uygulamaları. Müze Eğitimi Seminerleri (II), Mardin Müzeleri. s:73-95. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:18.

4.8.4. Karadeniz, C. (2011). Yunanistan’da Müze Eğitimi. Çocuk Müzeleri ve Drama Semineri Bildiriler Kitabı, sayfa:69-91. Ankara: Natürel Yayınevi.

4.8.5. Karadeniz, C. (2013). Çocuk Müzeleri ve Kültürel Çeşitlilik. (Yay. Haz.: Figen Çok ve Ceren Karadeniz) Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan: Çocuklar, Gençler ve Müze Eğitimi içinde, s:321-353. Ankara: Anı Yayıncılık.

4.8.6. Karadeniz, C. (2014). İleri Görüşlü bir Müzeci: John Cotton Dana (1856-1929). Çocukluğun Farklı Yüzleri (Panel): Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan (Ceren Karadeniz, yay. haz) içinde, 55-81. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no:22.

4.9. Diğer Yayınlar

4.9.1. Karadeniz, C. (2014). Çocuk Müzeleri Üzerine, Ceren Karadeniz ile Söyleşi. Evrensel Kültür Dergisi, sayı: 276, Aralık 2014.

5.    Projeler

 • 2010-2011: Ankara Üniversitesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, UNICEF, MDG-F ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Müze Eğitimi ve Dostluk Treni” Projesi. Proje asistanı.

 • 13-19 Temmuz 2012: Gençlik Eylemde Programında Yaygın Eğitim için Yeni Yaklaşımlar: Müze Eğitimi (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Projesi Eylem 3.1 Eğitim Kursu Projesi. Organizasyon: Anka Kültür ve Yaygın Eğitim Derneği. Katılımcı Ülkeler: Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Portekiz, Avusturya, Litvanya, Bulgaristan ve Türkiye. Müze Eğitimcisi.

 • 2012: Mevsimlik Tarım İşçileri Haritalandırma Projesi (Ank. Üniv. ÇOKAUM ve Bernard Van Leer Vakfı). (Proje no:TUR-2012-094). Proje sekreteri.

 • 2014: (Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa): Mevsimlik Tarım İşçisi Anneler için Anne Destek Eğitimi. (Proje no: TUR 2014-13). Bernard Van Leer Vakfı ve Ankara Üniversitesi işbirliği. Proje asistanı.

 • 2015: Museum Professionals, ERASMUS PLUS Projesi. Proje araştırmacısı.

6. Çalıştaylar

2010 : Karadeniz, C. (2010). “Türkiye’de Müze Eğitimi (Museum Education in Turkey)”, Savannah School of Art and Design, Georgia, ABD, 20 Temmuz 2010 (Sözlü Bildiri/ Söyleşi).

2011: İlhan, Ç. A., Artar, M., Okvuran, A., Karadeniz, C.; Çıldır, Z.; Günay, Ö. (2011). “Kent Müzesi’nde Drama Yöntemiyle Müze ve Müze Eğitimi Çalıştayı”. 10. Mudurnu İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali 01-03 Temmuz 2011, Mudurnu, Bolu. (etkinlik ile katılım)

2010: Müze Eğitimi ve Dostluk Treni Projesi Değerlendirme ve Sürdürebilirlik Çalıştayı 24-25 Ekim 2011. (Katılımcı)

2013: Uluslararası Müzeler Çalıştayı, 13-14 Eylül 2013 Beypazarı, Ankara. (Katılımcı)

2014: Ankara’nın Bir Oyuncak Müzesi Var. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi. III. Müzecilik Çalıştayı, Başkent Üniversitesi, 12 Mayıs 2014, Ankara. (sözlü bildiri ile katılım)

2014: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi. I. Üniversite Müzeleri Platformu. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Üniversite Müzeler Birliği, 30 Mayıs 2014, İstanbul Deniz Müzesi. (sözlü bildiri ile katılım)

2015: ICEFIC Kongresi kapsamında Dr. Maritza McDonald tarafından düzenlenen “How do Cultural Institutions Participate in the Education of New Science Teachers?” adlı çalıştay. (Katılımcı)

2015: Sharing History adlı sanal müze ve sanal sergi projesi çalıştayı. 17-18 Nisan 2015. (Katılımcı).

2015: ÇOKAUM 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi kapsamında Prof. Dr. Suzanne Gaskins tarafından düzenlenen “Understanding Difference in Family Learning in Museums” Çalıştayı, 10.10.2015. (Katılımcı).

7. Katıldığı Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

7.1. Karadeniz, C.; Çıldır, Z. (2012). "Müzede Okul Kültürü: İngiltere Örneği". 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 17-19 Ekim 2012, Ankara. (Sözlü Bildiri)

7.2. Karadeniz, C. (2012). İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi AB Projesi "Tarihin Tanıkları Oyuncaklar" Sempozyumu: Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar (25-26 Eylül 2012), İzmir. Sözlü Bildiri: "Çağdaş Müzelerde Eğitim Yaklaşımları ve Çocuk Müzeleri, Bilim, Keşif ve Teknoloji Merkezleri".(Sözlü Bildiri)

7.3. İlhan, Ç., A.; Artar, M.; Okvuran, A.; Karadeniz, C. (2012). ‘Müze Eğitimi Projesi: Müze Eğitimi Modülü’ Sabancı Üniversitesi, Eğitimde İyi Örnekler Kongresi, 31 Mart 2012, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

7.4. Karadeniz, C. (2011). ‘Dünyada Çocuk Kütüphaneleri ve Japonya Örneği: Bunko’,05-07 Ekim 2011 III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara. (Sözlü Bildiri)

7.5. Karadeniz, C. (2010). “Yunanistan’da Müze Eğitimi”, Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Semineri, 22 Ekim 2010, Ankara. (Sözlü Bildiri)

7.6. Karadeniz, C. (2010). “Türkiye’de Müze Eğitimi Uygulamaları, II. Müze Eğitimi Semineri, 05 Mart 2010, Mardin Müze Müdürlüğü, Mardin Valiliği ve Ankara Üniversitesi. (Sözlü Bildiri)

7.7. Karadeniz, C. (2012). "Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi". TOYCO: Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği Toplantısı, 19 - 20 Kasım 2012, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

7.8. Karadeniz, C. (2013). “Ankara’da Sanat ve Sanat Eğitimi”. Cumhuriyet’in 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 30 – 31 Ekim 2013, Ankara. (Sözlü Bildiri)

7.9. Karadeniz, C. (2014). “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi”. I. Üniversite Müzeleri Platformu, 30 Mayıs 2014, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Deniz Müzesi. (Sözlü Bildiri)

8. Katıldığı Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

8.1. Karadeniz, C. (2010). "Children’s Museums and Museum Education in Turkey”, ATINER 12. Uluslararası Eğitim Kongresi, 23 – 25 Mayıs 2010, Atina. (Sözlü Bildiri)

8.2. Karadeniz, C. (2010). "Museum Education and Friendship Train Project", EDULEARN 2010, 05 – 07 Temmuz 2010, Barcelona. (Sözlü Bildiri).

8.3. Karadeniz, C. ; Çıldır, Z. (2010). “Müze Eğitimi Bağlamında Çocuk Müzeleri (Children’s Museums in the Context of Museum Education)”, INTED 2010, 23 – 25 Haziran 2010, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (Sözlü Bildiri)

8.4. Karadeniz, C.; Sungurtekin Ş.; İlhan, Ç. A. (2011). “Bringing in Cultural Awareness to Primary School Students Through Museum Education (Example of Ankara Museum of Foundation Works)", INTED 2011, 7 – 9 Mart 2011, Valencia. (Sözlü Bildiri)

8.5. Poster: İlhan, Ç.,A.; Artar, M.; Okvuran, A.; Karadeniz, C. (2011). “Museum Education and Friendship Train Project: A Step in to a Children’s Museum”, 8th HANDS-ON! International Conference, 11-15 Ekim 2011, Slovenia. (Poster Bildiri).

8.6. Karadeniz, C., Artar, M., Onur, B. (2012). Ankara Üniversitesi Müzeleri ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi. MUSEUNI International Conference New Perspectives for University Museums in EU and Turkey, 07-09 November 2012, Kocaeli. (Sözlü Bildiri).

8.7. Çıldır, Z.; Karadeniz, C. (2014). Museum, Education and Visual Culture: Examples of Museums in Turkey. 3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE 2014, Croita, May 2-3 2014). (Sözlü Bildiri).

8.8. Karadeniz, C. (2013).Postmodern Müzede Kadın”, 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi 14-17 Kasım 2013. Ankara. (Sözlü Bildiri).

8.9. Karadeniz, C. (2014). “Müze Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Kapsayıcı Müze ve Eğitim”. 24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı, 23-25 Mart 2015, Şanlıurfa. (Sözlü Bildiri).

8.10. İlhan, Ç., A.; Artar, M.; Okvuran, A.; Karadeniz, C. (2015). Çağdaş Müzecilik Bağlamında Müzede Eğitim ve Müze Eğitimcisinin Yeterlikleri (Education in the museum and qualities of a museum educator within contemporary museology”, Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek için Eğitim (ICEFIC), 13-15 Mayıs 2015, Ankara. (Sözlü Bildiri)

8.11. Karadeniz, C.; Çıldır, Z. (2015). Evaluation of the Primary School Teacher’s Training Programme Students’ Views on Cultural Heritage Theme Regarding Optional Museum Education Course. 4th World Conference on Design, Arts and Education (DAE 2015, St. Petersburg, June 24-26 2015). (Sözlü Bildiri).

9. İdari Görevler

 • 2012 - 2014: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Danışma Kurulu Üyeliği (devam ediyor).

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Hands-On Europe (International Association of Children’s Museums) – Avrupa Çocuk Müzeleri Birliği (2011’den beri) üyesi.

 • Müze Eğitimcileri Derneği üyesi. (2013-2014)

 • Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Odası üyesi (2001’den beri).

 • Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesi (2016).

11.  Ödüller / Burslar

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen İngiltere’de 6 aylık öğrenim hareketliliği bursu /ERASMUS.Üniversite: Goldsmiths, University of London, New Cross London SE14 6NW UK / Center for Cultural Studies

Dönem: Şubat – Temmuz 2012

(Referans: Prof. Dr. John Hutnyk/ Academic Director, Convenor of PhD Cultural Studies

Phone: +44 (0)20 7919 7061 e-posta: john.hutnyk@gold.ac.uk12.  Katıldığı Eğitimler, Seminerler ve Aldığı Sertifikalar

 • Ankara Üniv. ÇOKAUM ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ortaklığında 8. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Çalıştayı “Understanding Differences in Family Learning in Museums (Prof. Dr. Suzanne Gaskins, 10.10.2015)”, Ankara.

 • Museum Professional Project, 28.10.2015 – 02.10.2015 Roma, İtalya.

 • TUBİTAK – Proje Yazma Eğitimi (2014). TED Üniversitesi, 19-21 Haziran 2014, Ankara.

 • Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle, 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi “Rolün Ötesinde Oynama” Roberta Secci – Yaratıcı Drama Atölyesi (6 saat), 14-17 Kasım 2013, Ankara.

 • Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle, 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi “Bir Örnek Kadınlar” Dr. Tülay Üstündağ – Yaratıcı Drama Atölyesi (6 saat), 14-17 Kasım 2013, Ankara.

 • Çocuk Müzeleri Kurma Derneği, Çağdaş Drama Derneği işbirliğiyle, “Sosyal Bilgiler, Kültür ve Miras” Dr. Tülay Üstündağ – Yaratıcı Drama Atölyesi (5+3 saat), 05-07 Ekim 2013, Ankara.

 • Yaratıcı Drama Liderliği / Çağdaş Drama Derneği (5 Aşamalı liderlik eğitimi ve uluslar arası yaratıcı drama lideri ve eğitmeni adayı - 48 saat eğitim) 1. Aşama Sertifikası.

 • Yaratıcı Drama Liderliği / Çağdaş Drama Derneği (5 Aşamalı liderlik eğitimi ve uluslar arası yaratıcı drama lideri ve eğitmeni adayı - 48 saat eğitim) 2. Aşama Sertifikası.

 • Yaratıcı Drama Liderliği / Çağdaş Drama Derneği (5 Aşamalı liderlik eğitimi ve uluslar arası yaratıcı drama lideri ve eğitmeni adayı - 48 saat eğitim) 3. Aşama Sertifikası.

 • 25 – 26 Ocak 2013 tarihlerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi 15 müze gönüllüsüne 6 + 3 saatlik Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama Eğitimi verilmiştir.

 • ‘Charles Dickens and Childhood’, Conference, Reception, Symposium. V&A Museum of Childhood, London, 18 Haziran 2012.

 • Karadeniz, C. (2010). “Müze Eğitimi”, 4 Kasım 2010, Jale Tezer Koleji, (Seminer).

 • Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi Geçici Sergi, 19 Eylül / 2 Ekim 2011 Cepa Alışveriş Merkezi, sergi görevlisi.

 • Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri Semineri (22.10.2010), Çocuk Müzeleri Kurma Derneği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Ankara.

 • Müze Eğitimi Seminerleri II, (05.03.2010), Mardin.

 • “Türkiye’de Müzecilik Çalıştayı”, 19-20 Kasım 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

 • Çocuk Şenliği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mayıs 2007. (Gönüllü)

 • “Çocuk ve Müze Rehberliği” Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derneği ve Türkiye Profesyonel Turist Rehberleri Derneği İşbirliği ile gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projesi, «Çocuk ve Müze Rehberliği Sertifikası », Ankara, 2005.

13. Katıldığı Sergiler

Karadeniz, C. (2013). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 29. Geleneksel Kalem Bayramı (13-15 Mayıs 2013) kapsamında gerçekleştirilen “Sokak” temalı Çağdaş Sanatlar Sergisi’nde “Ayakkabı” isimli yerleştirme ve fotoğraf sergisi.

Karadeniz, C. (2015). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 31. Geleneksel Kalem Bayramı (25 - 27 Mayıs 2015) kapsamında gerçekleştirilen Çağdaş Sanatlar Sergisi’nde “Namaste (Depremden Önce Nepal...)” adlı kişisel fotoğraf sergisi.

14. Atıflar

 1. Dünyada Çocuk Müzeleri ile Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezlerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Çocuk Müzesi Modeli Oluşturulması.

C. Karadeniz - Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, 2009

Alıntılanma sayısı: 3 1. Children's museums and necessity for children's museums in Turkey.

C. Karadeniz - Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010 - Elsevier

Alıntılanma sayısı: 5 1. Müze Eğitim Modülü.

A. İlhan, M. Artar, A Okvuran, C. Karadeniz - Ankara: MDGF, 2011.
Alıntılanma sayısı: 2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə