ÖZ. Köpeklerde Femoral Anjiyografi Olanakları
Yüklə 25.6 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü25.6 Kb.

ÖZ.

Köpeklerde Femoral Anjiyografi Olanakları

Anjiyografi damar sistemini değerlendirmek için; belirlenen bir damara, suda eriyebilen organik iyotlu bir kontrast maddenin enjeksiyonu ile damarın bir bölümünü görüntülemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Anjiyografi vasküler sistemin morfolojisini ve damar duvar kalınlığı, intimal hastalıklar, lumen genişliği, kalsifikasyon gibi patomorfolojik değerlendirmeleri inceler. Ekstremitelerin vasküler sisteminde arteriyovenöz fistüla, arteriyoskleroz, anevrizma, arteryel tromboz, arteriyografi ile teşhis edilir. Bu çalışmada; köpeklerde arka ekstremite bölgelerinde anjiyografi yapılarak arterlerin radyografi ile görüntülenmesi, incelenmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi için iyi bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır.Anahtar Sözcükler: Femoral anjiyografi, köpek, ekstremite.
ABSTRACT

Femoral Angiography Possibilities at Dogs.

Angiography is the method used for imaging the vascular system. With injection of an water soluble organic ionic contrast agent, one part of the vessel imaging is possible. Angiography examines the morphology of vascular system and patomorphologic evaluations which was include; wall thickness of the vessel, intimal disorder, width of lumen, calcification etc. The arteriovenous fistula, arteriosclerosis, aneurysma, arterial trombus on vascular system of extremities, will be diagnosing with arteriography. The aim of this study, is to evaluate the arteries of the hind extremities by using angiography with radiography and to be a guide for evaluating of these findings.Key Words: Femoral angiography, dog, extremity

ŞEKİLER LİSTESİ

Şekil numarası Şekil açıklaması Sayfa numarası

Şekil 1 Urovist ile 30. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 1). 55

Şekil 2 Urovist ile 30. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 2). 56

Şekil 3 Ürografin % 76 ile 60. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 3). 57

Şekil 4 Urovist ile 60 sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 4). 58

Şekil 5 Urovist ile 60. sn‘deki anjiyografi görüntüsü (Olgu 5). 59

Şekil 6 Urovist ile 60. sn’deki subrakondiler femur kırığı tanısı konulan 60

olguya ait anjiyografik görüntü (Olgu 6).

Şekil 7 Urografin % 76 ile 90. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 7). 61


Şekil 8 Konray 400 ile 120. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 8). 62

Şekil 9 Urovist ile 180. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 9). 63

Şekil 10 Ürografin % 76 ile 180. sn’deki anjiyografik görüntü (Olgu 10). 64

İÇİNDEKİLER

ÖZ. ABSTRACT I
ŞEKİLLER LİSTESİ II 1.GİRİŞ 1
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2

2.1. Anatomik Bilgi 2

2.1.1. Arka ekstremitelerin arterleri 2

2.1.1.1. A. profunda femoris (derin femoral arter) 2

2.1.1.2. Truncus pudentaepigastricus (pudentaepigastrik ana kol) 2

2.1.1.3. A. circumflexa medialis (medial cirfumflex femoral arter) 2

2.1.1.4. Ramus obturatorius (obturator kol) 2

2.1.1.5. Arteria femoralis 3

2.1.1.6. A. cirfumflexa ilium superficialis (superficial cirfumflex iliak arter) 3

2.1.1.7. A. circumflexa femoris lateralis (lateral cirfumflex femoral arter) 4

2.1.1.8. Rami musculares ( musküler kolllar) 4

2.1.1.9. A. caudalis femoris proximalis (proximal caudal femoral arter) 5

2.1.1.10. A. caudalis femoris media (middle caudal femoral arter) 5

2.1.1.11. A. saphenous 5

2.1.1.12. Ramus cranialis (a. saphenousun kranial kolu) 5

2.1.1.13. Ramus caudalis (a. saphenousun kaudal kolu) 6

2.1.1.14. A. genus descendens (descending genicular arter) 6

2.1.1.15. A. caudalis femoris distalis (distal femoral caudal arter) 6

2.1.1.16. A. poplitea 7

2.1.1.17. Caudal genicular arterler (aa. genus caudales) 7

2.1.1.18. Rami musculares (muskuler kollar) 7

2.1.1.19. A. tibialis caudalis (caudal tibial arter) 7

2.1.1.20. A. tibialis cranialis (cranial tibial arter) 8


2.1.1.21. Arka ayağın arterleri 8

2.2. Anjiyografi 13

2.2.1. Tanım 13

2.2.2. Diyagnostik Radyoloji Yöntemleri 14

2.2.2.1. İnvaziv Yöntemler 14

2.2.2.2. Noninvaziv Yöntemler 14

Monitörlü Flüoroskopi Sisteminin Çalışması 16

Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA) 16

2.2.3. Subtraksiyon Teknikleri 17

2.2.3.1. Temporal subtraksiyon 17

Mask Subtraksiyon 17

Time-interval Ayrımı 17 Temporal Filtreme 17

2.2.3.2. Çift Enerji Subtraksiyonu 17

2.2.3.3. Hibrid Subtraksiyonu 17

2.2.4. Dijital Subtraksiyon Anjiyografi’nin Avantajları 17


2.2.5. Anjiyografi Yöntemleri 18


2.2.5.1. Arteriyografi 18

Kontrast maddenin artere veriliş teknikleri 18

Perkutan İğne Yöntemi 18

Perkutan Arter Kateterizasyonu Yöntemi 18

Kateterizasyon Tipleri 18

Aortografi 18


Selektif Arter Kateterizasyonu 19

Süper selektif Arter Kateterizasyonu 19

Arteriyografinin Komplikasyonları 19

Genel Komplikasyonlar 19

Lokal Komplikasyonlar 19

Arterlerde görülen hastalıklar 20

Arteryovenöz fistül 20

Arteryoskleroz 22

Anevrizma 23

Arteryel tromboz 24

Yapılan diğer deneysel çalışmalar 26

2.2.5.2 Venografi (Flebografi) 34

Arka ekstremite venografisi 34

Ön ekstremite ve vena kava kranialisin venografisi 34

Pelvis ve v. kava kaudalis’in venografisi 34

Renal ve adrenal venografi 34

Intraosseöz venografi 34

Portal venografi 35

2.2.5.3. Lenfografi (Lenfanjiyografi) 35

2.3. Kontrast Maddeler 36

2.3.1. Kontrast madde 36

2.3.2. Negatif kontrast (radyolusent) maddeler 36      1. Pozitif kontrast (radyo-opak) maddeler 37

2.3.3.1. Baryum sülfat 38

2.3.3.2. İyotlu bileşikler 38

Yüksek osmolaliteli iyot bileşikleri 39

İyonik monomerik kontrast maddeler 39

Düşük osmolaliteli iyot bileşikleri 40

İyonik olmayan monomerik kontrast maddeler 41

İyonik dimerik kontrast maddeler 41

İyonik olmayan dimerik kontrast madde 42

İyonik ve non-iyonik bileşikler 42


      1. Kontrast madde uygulama şekilleri 49

IA (Intra arteryel) Uygulama 49

IV (Intra venöz) Uygulama 49

3. MATERYAL ve METOT 50

3.1. Materyal 50

3.2. Metot 50

4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 52

4.1. Anestezi tekniğine ait bulgular 52

4.2. Kateterizasyon tekniğine ait bulgular 52

4.3. Anjiyografi tekniğine ait bulgular 52

4.4. Anjiyogram bulguları 53

4.4.1. 30. saniye bulguları 53

4.4.2. 60. saniye bulguları 53

4.4.3. 90. saniye bulguları 53

4.4.4. 120. saniye bulguları 53

4.4.5. 180. saniye bulguları 53

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 64

ÖZET 65

SUMMARY 66TEŞEKKÜR 67

KAYNAKLAR 68ÖZGEÇMİŞ 72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə