Nur təFSİRİ BİRİNCİ Cİld müƏLLİF: MÖHSÜn qəRAƏTİ TƏRCÜMƏ edəN: haci arzu
Yüklə 8.69 Mb.
səhifə98/98
tarix22.04.2016
ölçüsü8.69 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98
3 “Yunus”, 38.

1 “Ənbiya”, 98.

1 “Rəd”, 13.

2 “Təfsiri-Rahnüma”, “Dürrül-mənsur”.

1 “Rum”, 58ö

2 “Ənkəbut”, 43.

3 “Rəd”, 27.

4 “Maidə”, 16.

5 “Ənkəbut”, 69.

1 “Əhzab”, 7.

2 “Ali-İmran”, 187.

3 “Ə`raf”, 176.

1 “Bihar”, c. 72, s. 198.

2 “Tövbə”, 111.

3 “Tövbə”, 4.

4 “Rəd”, 25.

5 “Bəqərə”, 124.

6 “Nəhcül-bəlağə”, c. 1.

7 “Bihar”, c. 71, s. 8.

1 “Bəqərə”, 258.

1 “İbrahim”, 24.

2 “Qaf”, 9.

1 “Ə`raf”, 179.

2 “Nəcm”, 9.

3 “Tin”, 4.

4 “Mu`minun”, 14.

5 “Yunus”, 3; “Naziat”, 5.

1 “Şüəra”, 80; “Nəhl”, 69.

2 “Yunus”, 20; “Cinn”, 27.

3 “Nisa”, 18.

4 “Fəth”, 10.

5 “Camei kəbirə” ziyarəti.

6 “Bəqərə”, 124.

1 “Kəhf” 50.

2 “Kəhf” 50.

3 “Zümər”, 72.

4 “Ə`raf”, 11.

5 “Təfsiri-safi”.

6 “Fussilət”, 29.

7 “Hicr”, 29.

1 “Saffat”, 146.

2 “Ali-İmran”, 142.

3 “Hicr”, 48.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1. s. 50.

1 Bax: “Ə`raf”, 21.

2 Bax: “Ə`raf”, 21.

3 Bax: “Taha”, 120.

4 “Ə`raf”, 20.

1 “Təfsiri-dürrül-mənsur”, c. 1, s. 60.

2 “Ə`raf”, 23.

1 “Bəqərə”, 124.

2 “Vəsail”, c. 1, s. 110.

1 “Nəhcül-bəlağə”, k. 49.

1 “Nümunə”, c. 1, s. 214.

2 “Bihar”, c. 2, s. 37.

3 Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 57.

4 “Nəhcül-bəlağə”, x. 175.

5 “Nəhcül-bəlağə”, h. 73.

6 “Bihar”, c. 7, s. 99.

7 “Bihar”, c. 7, s. 100.

8 Kənzül-ümmal, h, 29109.

1 “Bihar”, c. 14, s. 309.

2 “Ğurərul-hikəm”.

3 “Bihar”, c. 2, s. 39.

4 “Bihar”, c. 71, s. 70.

1 “Rə’d”, 24.

2 “Səcdə”, 24.

1 “Nəcm”, 28.

2 “Bəqərə”, 249.

3 “Ali-İmran”, 110.

4 “Casiyə”, 16.

1 “Bəqərə”, 166.

2 “Mo`minun”, 101.

3 “Mursəlat”, 36.

4 “Şuəra”, 88.

5 “Mumtəhinə”, 3.

6 “Haqqə”, 29.

7 “Ənbiya”, 28.

8 “Hədid”, 15.

9 “Bəqərə”, 254.

10 “Səcdə”, 4.

2 “Bəqərə”, 255.

3 “Ənbiya”, 28.

4 “Qafir”, 18.

5 “Qafir”, 7.

6 “Təhrim”, 10.

1 “Bəqərə”, 160.

2 “Nisa”, 31.

3 “Hud”, 114.

4 “Yunus”, 92.

1 “Taha”, 77; “Şuəra”, 63; “Duxan”, 24.

2 “Ə`raf”, 142; “Taha”, 86.

1 “Nisa”, 48, 116.

1 “Hucurat”, 11.

2 “Nur”, 61.

1 “Nisa”, 66.

2 “Ə`raf”, 154.

1 “Ali-İmran”, 85.

2 “Ə`raf”, 156.

3 “Səff”, 14.

4 “Bəqərə”, 62; “Maidə”, 69; “Həcc”, 19.

1 “Bəqərə”, 93; “Nisa”, 154; “Ə`raf”, 17.

2 “Bəqərə”, 40, 82; “Maidə”, 12.

1 “Ə`raf”, 163, 166.

2 “Maidə”, 60.

1 “Bihar”, c. 14, s. 787.

1 “Təfsiri-Fəxr Razi”.

1 “Maidə”, 101.

2 “Təfsiri-nümunə”, c. 5, s. 96.

3 “Şərhe-İbn Əbdül-Hədid”, c. 18, s. 102.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 89.

1 “Təfsiri-Dürrül-Mənsur”, c. 1, s. 78.

2 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 88.

1 “Nisa”, 80, 120; “Bəqərə”, 109; “Maidə”, 21.

1 “Ənfal”, 75.

1 “Təfsiri Ətyəbul-bəyan”.

1 “Hud”, 91.

2 “Fussilət”, 5.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”.

1 “Maidə”, 18.

2 “Bəqərə”, 111.

3 “Bəqərə”, 80.

4 “Bihar”, c. 28, s. 233.

1 “Təfsiri-Rahnüma”.

1 “Təhrim”, 6.

1 “Rum”, 10.

1 Yəhudilər "raina" sözünü təhqiredici bir mə’na nəzərdə tutaraq işlədirdilər.

1 “Nüxbətut-təfasir”.

1 “Maidə”, 64.

1 “Təfsiri-Fəxr Razi”.

1 “Təfsiri-bürhan” ; “Təfsiri-Rahnüma”.

2 “Ali-İmran”, 191.

3 “Bəqərə”, 177.

1 “Tövbə”, 30.

2 “Tövbə”, 30.

3 “Nəhl”, 57.

4 “Kafi”, c. 1, s. 109.

1 “Ənfal”, 29.

1 “Muddəsir”, 52.

1 “Kafi”, c. 1, s. 215.

1 “Kafi”, c. 1, s. 175.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 122.

1 “İbrahim”, 37.

2 “Nəhcül-bəlağə”, x. 192.

1 “Cumuə”, 2.

2 “Bəqərə 258.

3 “Ənbiya”, 58.

1 “Şuəra”, 83.

1 “Nisa”, 137.

1 “Ali-İmran”, 52.

2 “Təfsiri-bürhan”.

1 “Təfsiri-Məcməül-bəyan”; “Təfsiri-Rahnüma”.

2 “Qəsəs”, 88.

3 Ayətullah Cavadi, “Təfsiri-mövzui”, c. 5, s. 132.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 136.

1 “Tövbə”, 105.

2 “Əhzab”, 33.

3 “Nəhl”, 120.

1 “Təfsiri-Məcməül-bəyan”.

1 “Fəth”, 29.

2 “Bəqərə”, 159.

1 “Ənbiya”, 90.

2 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 139.

1 “Fəth”, 2.

1 “Bihar”, c. 22, s. 483.

2 “Bihar”, c. 6, s. 211-303.

3 “Bəqərə”, 129.

1 “Bəqərə”, 40.

2 “Taha”, 14.

3 “Bəqərə”, 40; “Mücadilə”, 11.

4 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 140.

1 “Mücadələ”, 19.

2 “Təkasur”, 1.

3 “Hicr”, 3.

1 “Təfsiri-Ruhul-Məani”.

2 “Təfsiri-safi”, c. 1, s. 111.

3 “Təfsiri-Ətyabul-bəyan”, c. 2, s. 258.

4 “Təfsiri-Rahnüma”.

5 “Hədid”, 4.

6 “Təfsiri-bəyan”.

1 “Nəhcül-bəlağə”, xütbə. 143.

2 “Cinn”, 16.

3 “Ali-İmran”, 146.

4 “Bəqərə”, 153.

5 “Furqan”, 75.

6 “Zümər”, 10.

7 “Bəqərə”, 155.

8 “Bihar”, c. 45, s. 46.

1 “Məryəm”, 67; “İnsan”, 1.

2 “Dürrül-Mənsur”, c. 1, s. 377.

3 “Məaric”, 20.

4 “Bəqərə”, 155.

5 “Ziyarəte-Aşura”.

1 “Ğaşiyə”, 4.

2 “Tövbə”, 103.

3 “Təfsiri-Məcməül-bəyan”.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 145.

2 “Təfsiri-Tibyan”, c. 1, s. 44.

1 “Həcc”, 29.

1 “Təfsiri-Əl-mizan”.

1 “Sad”, 78.

1 “Ə`raf”, 38.

2 “Yusuf”, 101.

3 “Bəqərə”, 132.

1 “Zariat”, 47.

2 “Nəbə”, 12.

3 “Mulk”.

4 “Fussilət”, 12.

5 “Rəd”, 2.

6 “Ənbiya”, 32.

7 “Haqqə”, 6.

8 “Təfsiri-Sifvətut-Təfasir”, c. 1, s. 113.

1 “Kafi”, c. 1, s. 374.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 151.

1 “Bihar”, c. 27, s. 184.

2 “Maidə”, 90.

1 “Bəqərə”, 60.

2 “Ə`raf”, 31.

3 “Həcc”, 28.

1 “Nəhl”, 100.

2 “Hicr”, 42.

3 “Nəhcül-bəlağə”, hikmət. 147.

1 “Təfsiri-Safi”.

2 “Bəqərə”, 168.

3 “Mu`minun”, 51.

1 “Vəsail”, c. 16, s. 310.

2 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 130.

3 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 145.

1 “Nisa”, 10.

1 “Təfsiri-Məraği”.

2 “Furqan”, 75.

3 “Rə`d”, 24.

4 “Səcdə”, 24.

5 "Bihar",c . 78, s. 6.

6 "Bihar",c . 1, s. 225.

7 "Bihar",c . 1, s. 106.

8 "Bihar",c . 71, s. 352.

9 "Bihar",c . 71, s. 325.

10 "Bihar",c . 108, s. 171.

1 “Təfsiri-Qurtubi”.

2 “Kafi”, c. 2, s. 665.

1 “Rum”, 50.

2 “Ənfal”, 24.

3 “Bəqərə”, 154.

4 “Bəqərə”, 28.

1 “Səfinətül-bihar”.

2 “Səfinətül-bihar”.

3 Nəhcül-fəsahə, c. 626.

4 “Təfsiri-Ətyəbul-bəyan”.

1 “Vəsail”, c. 13, s. 252.

1 “Təfsire-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 159.

1 “Təfsiri-Əl-Minar”.

1 “Təfsiri-Ruhul-bəyan”.

2 Sahibe-Cəvahir”, Ayətullah Cavadinin dilindən.

3 “Təfsiri-Məraği”, c. 2, s. 69.

4 “Təfsiri-Məraği”, c. 2, s. 69.

5 “Kafi”, c. 2, s. 100.

6 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 136.

7 “Bihar”, c. 69, s. 380.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 164.

2 “Təfsiri-Bürhan”, c. 1, s. 182.

1“Bihar”, c. 96, s. 356.

1 “Vəsail”, c. 7, s. 119.

1 Bax: “Bəqərə”, 116.

2 Bax: “Ər-rəhman”, 29.

1 Bax: “Ğafir”, 14.

2 Bax: “Ə’raf”, 56.

3 Bax: “Ənbiya”, 90.

4 Bax: “Ə’raf”, 55.

5 Bax: “Məryəm”, 3.

6 “Kafi”, c. 2, “Kitabud-dua”.

1 “Bihar”, c. 77, s. 54.

2 “Bihar”, c. 104, s. 273.

3 “Vəsail”, c. 12, s. 63.

4 “Nəhcül-bəlağə” xütbə 131.

5 “Nəhcül-fəsahə”, hikmət 2693.

6 “Nəhcül-bəlağə” xütbə 224.

7 “Nəhcül-fəsahə” hikmət 539.

1 “Təfsiri-Bürhan”, c. 1, s. 190.

2 “Təfsiri-Məcməul-bəyan”, c. 2, s. 509.

1 “İsra”, 29.

2 “Bihar”, c. 93, s. 168.

1 “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”, c. 3, s. 183.

1 “Kafi”, c. 4, s. 207.

2 “Cümə”, 10.

3 “Vəsail”, c. 8, s. 9.

1 “Təfsiri-“Məcməul-bəyan”, c. 2, s. 529; “Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 198.

2 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 199.

1 “Həcc”, 41.

1 “Təfsiri-Əhsənul-hədis”, c. 1, s. 376.

2 “Şərhe-nəhcül-bəlağə”, c. 13, s. 262.

1 “Təfsiri-Safi”, c. 1, s. 241.

2 “Mumtəhinə”, 8.

3 “Ali-İmran”, 64.

4 Bax: “Bəqərə”, 208.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 205.

1 Bax: “Bəqərə”, 47.

2 Bax: “Bəqərə”, 61.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 209.

1 “Təfsiri-Kaşif”, c. 1, s. 3109.

2 “Təfsiri-minhacüs-sadiqin”, c.1, s. 552.

3 “Saffat”, 172.

4 “Mucadələ”, 21.

1 “Bihar”, c. 77, s. 58.

1 Tövrat, s. t. b. 13, c. 15.

2 Tövrat, s. t. b. 7, c. 3.

3 Tövrat, s. t. b. 20, c. 1.

1 Tövrat, s. t. x. c. 36.

2 Tövrat, s. ə. b. 31, c. 3.

3 İncil, m. b. 10, c.7.

4 İncil, m. b. 10, c.39.

5 İncil, l. b. 22, c. 36.

1 Bax: “Zumər”, 53.

2 “Kafi”, c. 2, s. 72.

3 Bax: “Ğafir”, 7, “İbrahim, 41.

4 Bax: “Bəqərə”, 261.

5 Bax: “Nisa”, 18.

6 Bax: “Bihar”, c. 81, s. 176.

7 Bax: “Furqan”, 70.

1 “Ali-İmran”, 92.

2 “Nəhl”, 67.

3 “Nisa”, 43.

4 “Maidə”, 90.

1 Mərhum Qumşeyinin tərcüməsi.

2 “Təfsiri-Əl-Mizan”.

1 “Tövrat”, səfəre-laviyan, 19-21-ci cümlələr.

2 “Vəsail”, c. 2, s. 567; Təfsiri-Nurus-səqəleyn, c.1, s. 178.

1 “Bihar”, c. 76, s. 47.

1 Bax: “Maidə”, 89.

1 “Təfsiri-Məcməul-bəyan”.

1 Bax: “Mücadələ”, 12.

1 “Rum”, 21.

1 “Kafi”, c.3, s. 268.

2 “Rum”, 26.

1 “Təfsiri-nümunə”, c. 2, s. 148; “Nurus-səqəleyn”, c. 2, s. 239.

1 “Təfsiri-Ətyəbul-bəyan”.

2 “Kafi”, c. 6, s. 105.

1 “Təfsiri-Ruhul-Məani”.

1 “Nəhcül-bəlağə” x. 183.

2 “Təfsiri-Ruhul-bəyan c. 1, s. 381.

3 “Bihar”, c. 100, s. 138.

4 Bax: “Nəml”,89; “Ən’am”, 160.

5 “Təfsiri-əl-Mizan”, c. 2, s. 310.

6 “Ali-İmran”, 181.

7 “Münafiqun”, 7.

1 Tövrat, “Səfəre-xuruc”, f. 37.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 251.

1 “Təfsiri-Dürrül-mənsur”, c. 1, s. 764.

1 Bax: “Ğafir”, 78.

2 Bax: “Nisa”, 41.

1 “Təfsiri-Ruhul-məani”, c. 3, s. 10; “Təfsiri-Əl-Mizan”, c. 2, s. 354.

2 “Təfsiri-Nümunə”, c. 2, s. 191; “Təfsiri-Əl-Mizan”, c. 2, s. 355.

3 Bax: “Furqan”, 43.

4 Bax: “Həcc”, 73.

5 Bax: “Həcc”, 31.

1 “Kənzul-Ümmal”, h.35 541.

2 “Səvabul-ə’mal”, s. 20.

3 “Bihar”, c. 93, s. 196.

4 “Bihar”, c. 3, s. 7.

5 “Sireye-Hələbi”, c.1, s. 387.

6 “Sireye-Hələbi”, c.3, s. 272.

7 “Nəhcül-bəlağə” hikmət 31.

1 Bax: “Furqan”, 58.

2 “Mufrədate-Rağib”.

3 “Nəhcül-bəlağə” xütbə 108.

4 “Ruhul-bəyan”, c. 1, s. 400.

5 “Bihar”, c. 1, s. 225.

6 Bax: “Ə’raf”, 194.

7 Bax: “Qiyamət”, 36.

1 “Tətimmətul-muntəha”, s. 329.

2 “Bihar”, c. 1, s. 225.

3 Bax: “Loğman”, 25.

4 Bax: “Yunis”, 18.

5 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 258.

6 Bax: “Müddəssir”, 48.

1 Bax: “Yunus”, 18.

2 Bax: “Qəsəs”, 25; “Ali-İmran”, 153; “Ali-İmran”, 104.

3 “Səba”, 2.

4 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 259; “Təfsiri-bürhan”, c.1, s. 240.

5 “Bəqərə”, 116; “İbrahim”, 19.

6 “Hud”, 66.

7 “Nəhcül-bəlağə” x. 228.

1 “Ələq”, 14.

1 “Təfsiri-Burhan”, c. 1, s. 141.

1 Bax: “Bəqərə”, 138.

2 Bax: “Bəqərə”, 247.

3 Bax: “Yunus”,9; “Bəqərə”, 156; “Yusif”, 56.

4 “Bəqərə”, 173.

5 Bax: “Bihar”, c. 44, s. 192.

6 Bax: “Bəqərə”, 245.

7 Bax: “Ə’raf”, 128.

8 bax: “Nəhcül-bəlağə”, x. 193.

9 Bax: “Maidə”, 44, 45.

1 “Yusif”, 39.

1 “Ğurərul-hikəm”, “Təfsiri-ruhul-bəyan”, c. 1, s. 410.

1 “Təfsiri-Əl-Mizan” c. 2, s. 406.

1 “Təfsiri-Qurtubi”, “Təfsiri-nümunə”.

2 “Təfsiri-kaşif”, c. 1, s. 272.

3 “Təfsiri-Qurtubi”.

1 “Bihar”, c. 8, s. 186.

2 “Təfsiri-Bürhan”, c. 1, s. 255; “Təfsiri-rahnüma”.

1 “Təfsiri-Fəxr-Razi”.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 287.

2 Bax: Nisa”, 77.

3 Bax: “Muddəssir”, 48.

1 “Təfsiri-Nurus-səqəleyn”, c. 1, s. 289.

2 Bax: “Nisa”, 31.

1 Əllamə Təbatəbainin əxlaq ustadı Ayətullah Mirzə Əli Ağa Qazi ilə bağlı bir əhvalat nəql olunur. Nəcəfdə onun bir tərəvəz satandan təravətini itirmiş göyərti aldığını görüb soruşurlar ki, nə üçün belə şeylər alır? O belə cavab verir: “Bu dükançı fəqir bir şəxsdir. Ona kömək etmək istəyirəm. Amma istəmirəm ki, abrını itirsin və kimdənsə nəsə almağa vərdiş etsin...

1 “Təfsiri-Məraği”.

1 “Rum”, 39.

2 “Ali-İmran”, 130.

3 Bax: “Nisa”, 161.

4 “Tövrat”, “Sifre-xüruc”, f. 23, c. 25; “Sifre-Laviyan”, f. 25.

1 “Təfsiri-Əl-Mizan”.

2 “Vəsail”, c.12, s. 429.

3 “Kafi”, c. 5, s. 147.

4 “Kənzul-Ümmal”, c. 4, s. 104.

5 “Vəsail”, c. 12, s. 430.

6 “Təfsiri-Dürrül-Mənsur”,c.2, s. 102.

7 “Vəsail”, c. 12, s. 423.

8 “Vəsail”, c. 12, s. 424; “Bihar”, c. 103, s.119.

9 “Əl-həyat”, c. 4, s. 334.

1 “Nəhcül-bəlağə”, c. 447.

2 “Təfsir-Məraği”.

1 “Təfsiri-fi-Zilalil-Qur’an”.

1 “Təfsiri-Bürhan”.

1 “Kənzul-dəqaiq”, c. 2, s. 465.

1 “Təfsir”, c. 7, s.176.

1 “Bəqərə”, 225.

2 “Bəqərə”, 283.

3 “İsra”, 36.

4 “Nur”, 19.

5 “Nəhcül-bəlağə”, x. 45.

1 “Taha”, 126.

2 “Bihar”, c. 22, s. 263.

i “Кафи”, ҹ. 2, с. 18.1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə