Ntnu fakultet for naturvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige og teknologi universitet Institutt for fysikk
Yüklə 180.26 Kb.
səhifə3/5
tarix24.04.2016
ölçüsü180.26 Kb.
1   2   3   4   5

Oppgaver innen biofysikkStudier av lysindusert celledød.

Veiledere: Thor Bernt Melø, Anders Johnsson, Ståle Ramstad


Vi er interessert i mekanismene for lysindusert inaktivering av kreftceller og bakterier. Ved å tilføre et stoff populært kalt ALA (amino levulinic acid) kan man i kreftceller og bakterier øke konsentrasjonen av fotopigmenter. Etter lyseksitasjon av disse starter en rekke reaksjoner som fører til celledød. Metoden blir nå brukt klinisk, bl.a. for å lysbehandle enkelte former av tumor på hud, og prøves også på andre tumor-former ved bruk av lysledere. Behandlingen blir kalt PDT (Photo Dynamic Therapy).

Vi studerer slike nedbrytingsprosesser av kreftcelle-linjer og bakterier, hvor de lysfølsomme molekylene er porfyriner. Vi studerer slike lysreaksjoner hos Propioniumbakterier (som bl.a. er kjent for a ta del i sykdommen akne), og i Jurkat kreftceller. Man håper at lysbehandling av bakterier kan bli et alternativ til antibiotikabehandling. Aktuelle oppgaver er:  1. Bruk av flow cytometri for å studere celledød etter PDT (apoptose – nekrose) i

Jurkat celler.

  1. Målinger av frie radikaler som dannes i lysreaksjonene. Disse radikalene studeres ved elektronspinresonans (ESR, eller EPR). Såkalte spin-traps vil bli tatt i bruk.

c) Blærekreft cellers følsomhet for PDT studert ved flow cytometri og spinn trapping.

I litteraturen er det rapportert at magnetfelt (100 Hz, sinusformet) kan påvirke opptaket av de aktuelle stoffene som genererer de lysfølsomme molekylene. Dette kan være et viktig funn for å studere magnetfelts eventuelle påvirkning av opptak gjennom cellemembranene.  1. Denne oppgaven er å studere stoffopptak og lysinduserte reaksjoner i bakterier

(med og uten pålagte magnetfelt).

Disse oppgavene vil gi kunnskaper i fotobiofysikk, lysspektroskopi, målinger av elektromagnetiske felt samt gi erfaring av eksponeringsutstyr for elektromagnetiske felt.Måling av fasefølsom fluorescens fra planter.

Veileder: Thor Bernt Melø


Måling av fluorescens fra planter kan brukes til å bestemme fotosyntesekapasiteten, som er et mål for hvor mye av den absorberte lysenergien som omsettes til kjemisk energi i en plante.

Fotosyntesekapasiteten vil variere med plantens tilstand, og oppgaven tar sikte på å måle denne som funksjon av plantetemperatur og belysningsnivå.

Oppgaven vil omfatte litteraturlesning, modifisering av eksisterende utstyr, datainnsamling og bearbeiding og fortolkning av målingene i lys av ulike teorier fra litteraturen.
Studier av elektromagnetiske felts påvirkning av celler og organismer.

Veiledere: Anders Johnsson, Gunnhild Oftedal, Aksel Straume


Vi gjennomfører et prosjekt hvor elektromagnetiske felts forekomst og biologiske effekter blir studert. Av interesse er både effekter av lavfrekvente magnetiske felt -typisk 50Hz -og kartlegging av feltintensitetene. Videre er vi interesserte i effekter i radiobøgeområdet -typisk 30 MHz -og høyere frekvenser. Arbeidet kan tilpasses interessen hos studenten.

Vi ønsker a bygge opp en eksponeringsenhet for deler av det radiofrekvente bølgelengdeområdet (pr idag har vi kun gjennomført studier ved 27 MHz, som brukes ved plastsveising, diatermi m.v.). I denne enheten skal forsøk på enkelt-celler bli gjennomført.

Til slutt ønsker vi å fortsette studier av effektene av strøm-eksponering og magnetfelt-eksponering av spesielle typer celler. Disse studiene tar sikte på å avk1are om magnetiske felts virkning kan skje via induserte strømmer i celler og organismer.

Oppgaven kan utformes slik at den dekker et eller flere av forslagene ovenfor. I enkelte forslag er det av interesse å vektlegge de måletekniske aspektene, i det siste forslaget er det biofysiske aspektet viktig og fokusering vil skje på ce1le-parametrer og lysspektroskopiske målinger.Photophysical studies of systems containing carotenoids and/or vitamin E

Veileder: Thor B. Melø and Razi Naqvi


The names carotenoids and vitamin E describe two families of organic compounds, which play a host of vital roles—photosynthesis, vision, protection against the harmful consequences of singlet oxygen. Over the last decade there has been much debate as to whether carotenoids and vitamin E become more effective when they act together. Carotenoids are widely used as safe, natural colourants for food. Some commercial sunscreen formulations contain carotenoids and/or vitamin E.
A great deal is known about the photophysical and photochemical properties of carotenoids, mainly as a result of research on photosynthesis, but very little effort has so far been spent on obtaining similar information about vitamin E. Our group has recently started investigating the photo(phys/chem) behaviour of vitamin E, and the interaction of its long-lived transient photoproducts with carotenoids. The vast majority of carotenoids are insoluble in water. Our group (together with two chemists in NTNU and a few other scientists in Hawaii Biotech, Inc., a privately held biopharmaceutical company) has lately become interested in examining water-soluble carotenoids (both naturally occurring and custom-made). We can propose several topics (suitable for project work) involving time-resolved and steady-state optical spectroscopy.


PROSJEKTOPPGAVE INNEN SYNSBIOFYSIKK

Kvantitativ testing av fargesyn

Ca. 8% av den mannlige befolkningen og 0,5% av den kvinnelige har svekket fargesyn. Årsakene er mange. Såkalt "rød-grønn fargeblindhet" skyldes f.eks. fravær av en av de tre tappetypene i netthinnen, men det finnes antagelig også mindre fargesynsvekkelser som skyldes at antallet av en tappetype er redusert. Oppgaven består i å bruke en rekke forskjellige tester for å karakterisere en persons fargesyn og å sammenligne resultatene med noen nye databaserte tester som vi har utviklet. En håper at disse nye testene kan gi kvantitative mål for graden av avvik fra det normale.

Interesserte kontakter Arne Valberg på tel. 73598373 eller på e-post:arne.valberg@phys.ntnu.no


OPPGAVER INNEN BIOFYSIKK OG MEDISINSK TEKNOLOGI

i samarbeid med Institutt for bioteknologi, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Institutt for elektronikk og telekomunikasjon, Kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital og Ultralydgruppen ved SINTEF Helse.

1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə