Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə12/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENI STORITVI / DOBAVI

Naziv in naslov potrjevalca reference ter kontaktna oseba:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik
_______________________________________________________________________
opravljal in dobavil storitve, zaključene v zadnjih treh letih pred objavo postopka, o izvajanju psihosocialnih in drugih programov/storitev/projektov na področju zaposlovanja ranljivih skupin, dolgotrajno brezposelnih, težje zaposljivih in invalidov in/ali programov/storitev/projektov na socialnovarstvenem področju z najmanj dvema izvedenima delavnicama oziroma najmanj dvema izvedenima skupinskima oblikama obravnave.

po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________, v


obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.

(datum) in (leto) (datum) in (leto)


Dobava je bila opravljena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.
OPOMBA:

  • Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika.

  • Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik v skupnem nastopu in ne ponudnik sam sebi.


POMEMBNO:

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se bodo pri ocenjevanju ponudb upoštevale le v primeru, ko ponudnik na tem obrazcu navede vse podatke o potrjevalcu reference, da lahko Zavod sam preveri referenco.


Kraj in datum:


Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:Žig potrjevalca reference:PRILOGA D/5
KROVNA IZJAVA

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo št. 4300-28/2012, za »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«, z dne _____________;

izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.


OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista.


Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
PRILOGA D/6


OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE NAVODIL PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE


Na osnovi povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo št. 4300-28/2012, za »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«, z dne _____________;

izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v teh Navodilih, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma, ki ne more biti kontradiktoren tem pogojem.


Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
PRILOGA D/7

KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom št. 4300-28/2012, za »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo, z dne _____________

_______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo,


  1. da bomo v obdobju od __________ do ______

angažirali najmanj 4 strokovnjake kot člane posameznih strokovnih timov:
ter po potrebi tudi: psihiatra, andragoga, idr.Ime in priimek*

Vloga v strokovnem timu:

Sodeluje pri naslednjih modulih:

1.
SKUPAJ sodelujočih:


Za vsakega, v tabeli navedenega strokovnjaka, mora biti k temu obrazcu priložen življenjepis (CV), s katerim se dokazuje strokovna usposobljenost posameznega strokovnjaka za področje, na katerem ga bo ponudnik angažiral. Iz življenjepisa mora biti razvidno, da strokovnjak obvladuje zahteve navedene v tehničnih specifikacijah teh Navodil, točka 8. in v katerih referenčnih projektih in na katerih področjih je sodeloval.


Če iz življenjepisa ne bodo razvidne zahtevana strokovna usposobljenost in izkušnje, Zavod te reference ne bo upošteval.
Obveznost angažiranja tukaj navedenih strokovnjakov bo opredeljena tudi v pogodbi, ki jo bo Zavod sklenil z izbranim izvajalcem.


Datum:

Žig:

Podpis:b.)

da bomo v obdobju od __________ do ______ zagotovili kot mentorje strokovnih timov ( ime priimek)
Ime in priimek*

Sodeluje pri naslednjih modulih:

1.


SKUPAJ sodelujočih:
  • V primeru večjega števila strokovnjakov se obrazec fotokopiraOsebni mentor mora biti strokovnjak iz enega od področij naštetih v točki a na tem obrazcu ali z drugega ustreznega strokovnega področja in delovnimi izkušnjami v skladu s kadrovskimi pogoji in predmetom naročila. Osebni mentor udeleženca je oseba, s katero se bo udeleženec prednostno dogovarjal o vključevanju v posamezne module, o vseh aktivnostih v sklopu posameznega modula in o vseh eventualnih temah, ki bi se pojavile tekom vključitve v program. Osebni mentor je odgovoren za skupino praviloma 12 udeležencev.
Če iz življenjepisa ne bo razvidna zahtevana strokovna usposobljenost in izkušnje, ponudnik ne bo izpolnjeval pogoja.


Datum:

Žig:

Podpis:


PRILOGA D/8
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə