Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə11/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

D. OBRAZCIPODATKI O PONUDNIKUNAZIV PONUDNIKA:


NASLOV PONUDNIKA:


KONTAKTNA OSEBA:


ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:


TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:


MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:


ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:


POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
Kraj in datum:


Ponudnik:
Žig in podpis:PRILOGA D/2

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo št. 4300-28/2012, za »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«, z dne _____________;


___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)


izjavljamo, da smo registrirani za naslednje dejavnosti:

ŠIFRA

dejavnostiNAZIV dejavnosti
Med našimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.


Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .


B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________, izdano pri _____ dne ________________, in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., obkrožite točko C.)
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:


 • potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali

 • lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
PRILOGA D/3


REFERENČNA LISTA ponudnika za javni razpis

»Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«
Navedite najmanj eno referenco za uspešno opravljene dobave storitev, zaključenih v zadnjih treh letih pred objavo postopka, o izvajanju psihosocialnih in drugih programov/storitev/ projektov na področju zaposlovanja ranljivih skupin, dolgotrajno brezposelnih, težje zaposljivih in invalidov in /ali programov/storitev/projektov na socialnovarstvenem področju, kjer je razvidno, da sta bili izvedeni najmanj dve delavnici ali najmanj dve skupinski obliki obravnave /reference se nanašajo na dobavo storitev opisanih v točki 2.2.1 teh Navodil./


Zap

Št.

Naročnik

Naslov

Čas realizacije

(od – do)

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Zavod si pridržuje pravico, da lahko zahteva dodatna dokazila za preverljivost reference npr. dokazilo o plačilu ipd.


Če iz opisa posamezne reference primerljivost referenčnega projekta ne bo razvidna, Zavod te reference ne bo upošteval.
OPOMBE:


 1. Pri navedbi posameznih opravljenih storitev mora ponudnik vsako pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Dobav posameznega programa za enega naročnika ni dopustno razbijati na več referenc.

 2. Obrazcu morajo biti priloženi opisi referenčnih storitev na razpisnem obrazcu D4/a in potrdila naročnika na razpisnem obrazcu D4/b za vsako referenco posebej.


Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:PRILOGA D4/a

OPIS POSAMEZNE REFERENCE
Navodilo:

Opis posamezne reference mora biti dovolj natančen, da bo iz opisa posamezne reference razvidna primerljivost referenčnega projekta s projektom, ki je predmet tega javnega naročila v skladu z obrazložitvijo primerljivosti (točka 2.2.1 teh navodil). Iz opisa mora biti razviden tudi način sodelovanja z naročnikom, s poudarkom na kadrih, ki jih bo ponudnik angažiral za delo na tem projektu.Če iz opisa posamezne reference ne bo razvidna primerljivost referenčnega projekta, Zavod te reference ne bo upošteval. Zavod si pridržuje pravico, da referenco, ki jo bo naročnik navedel v opisu, preveri pri naročniku.
Opis naj vsebuje naslednje:


 • Podatki o naročniku: naziv, naslov.

 • Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe pri naročniku, ki lahko potrdi opisano referenco.

 • Predmet pogodbe.

 • Vrednost primerljive storitve opredeljene v obrazcu D4/b, če je bila le ta izvedena v sklopu drugih storitev.

 • Opis projekta/programa/storitve.

 • Opis opravljenega dela.

 • Število sodelujočih na projektu.

 • Način sodelovanja z naročnikom.

 • Primerljivost referenčnega projekta s projektom, ki je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora obrazec ožigosati in podpisati.
Datum:

Žig:

Podpis:


NAVODILO: Za vsako referenco skopirajte svoj obrazec.

PRILOGA D4/b
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə