Navodila ponudnikom za oddajo ponudbe
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə1/15
tarix22.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


platno 2


NAVODILA PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:


IZVEDBA PROGRAMA SPODBUJANJA NEAKTIVNIH OSEB, KI SO DALJ ČASA ODDALJENE OD TRGA DELA, ZA NJIHOVO VRNITEV OZIROMA PONOVNI VSTOP NA TRG DELA S POGLOBLJENO INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO OBRAVNAVOKlasifikacijska številka JN:

4300-28/2012

Število strani navodil ponudnikom za oddajo ponudbe:

84

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 2.1. prednostne usmeritve: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih.

VSEBINA NAVODIL PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
C. OBRAZCI

Obrazec ponudbe, priloga C

Obrazec predračuna, priloga C/1

Obrazec predračuna, priloga C/2

Obrazec predračuna, priloga C/3

Obrazec predračuna, priloga C/4

Obrazec predračuna, priloga C/5

Obrazec predračuna, priloga C/6

Obrazec predračuna, priloga C/7

Obrazec predračuna, priloga C/8

Obrazec predračuna, priloga C/9

Obrazec predračuna, priloga C/10

Obrazec predračuna, priloga C/12
D. OBRAZCI

Podatki o ponudniku, priloga D/1

Izjava ponudnika, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, priloga D/2

Referenčna lista, priloga D/3

Opis posamezne reference, priloga D4/a

Potrdilo o dobro opravljeni storitvi/dobavi, priloga D4/b

Krovna izjava, priloga D/5

Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje Navodil ponudnikom za oddajo ponudbe, priloga D/6

Kadrovska sposobnost ponudnika, priloga D/7

Tehnična sposobnost ponudnika, priloga D/8


E. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Vzorec okvirnega sporazuma E/1


PRILOGE K OKVIRNEMU SPORAZUMU

Kriteriji za ugotavljanje težav E/2

Opis kompetenc za brezposelne osebe E/3

Dogovor o aktivnostih triaža E/4

Dogovor o aktivnostih 3. modul E/5

Dogovor o aktivnostih 4. modul E/6

Poročilo triaža E/7

Končno poročilo E/8

Lista prisotnosti E/9
F. OBRAZEC

Obrazec ovoja ponudbe, priloga F

Obrazec »Oprema vloge/ponudbe, priloga F/1
G. OBRAZCI

Izjava banke/zavarovalnice - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, priloga G/1


H. OBRAZCI

Izjava zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, priloga H/1
  1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Podatki o razpisu in predmet razpisa
Na podlagi 2. odstavka, 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008,19/2010 in 18/2011, v nadaljevanju: ZJN-2) vabi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s temi Navodili ponudnikom za oddajo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila).
Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika: »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo”, klasifikacijska številka 4300-28/2012.
Predmet javnega naročila: Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo.

Podatki o naročniku
Naročnik javnega razpisa je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1000 Ljubljana – Slovenija (v nadaljevanju Zavod).
Kontaktni osebi: Karin Zakrajšek, Patricija Koren

E-mail: karin.zakrajsek@ess.gov.si, patricija.koren@ess.gov.siPodatki o ponudnikih
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s temi Navodili ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu, objavljene v njem.
Pridobitev navodil
Predmetna navodila so brezplačno dostopna na internetni strani Zavoda RS za zaposlovanje http://www.ess.gov.si.
Predložitev ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe, umike ter morebitne dopolnitve ponudbe po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno na okencu vložišča (pritličje, soba 1) na naslovu: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, vsak delovni dan do dneva in ure, določene za oddajo ponudb.
Rok za oddajo ponudbe na zgoraj navedeni naslov je do dne 24. 10. 2012, najkasneje do 12.00 ure.

Rok za oddajo ponudbe se dne 19. 10. 2012 podaljša do 5. 11. 2012, najkasneje do 12.00 ure.

Za sodelovanje na razpisu in Vašo ponudbo se zahvaljujemo.
S spoštovanjem!
Ljubljana, dne 24. 09. 2012 Lučka Žižek

generalna direktorica
B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
  1. SPLOŠNI DEL
    1. Pravna podlaga

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.
    1. Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je »Izvedba programa spodbujanja neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo«.


Natančen opis storitev, splošne in tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujene storitve, so opisane v nadaljevanju (Tehnična dokumentacija), točka 8.


      1. Viri financiranja

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih« (v nadaljevanju: operacija). Operacija je bila potrjena z Odločbo na podlagi instrumenta neposredna potrditev operacije »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, 2.1 prednostne usmeritve: Spodbujanja zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih. Sredstva za financiranje javnega naročila so v višini 85% vrednosti sredstev sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada ter v višini 15% vrednosti sredstev sofinancirana iz slovenske udeležbe.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə