Mustafa kemal üNİversitesi tayfur ata sökmen tip faküLtesi dolaşim ve solunum sistemleri ders kurulu
Yüklə 121.15 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü121.15 Kb.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

( Dönem III, Kurul 4)

DEKAN Prof. Dr. Yusuf ÖNLEN

DEKAN YRD. Prof. Dr. Cahit ÖZER

BAŞKORDİNATÖR Prof. Dr. Cahit ÖZER

BAŞKORDİNATÖR YRD. Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAHRAMAN

Doç. Dr. Harun ALP

Ders Kurulu Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru

Ders Kurulunun Başlangıcı : 08 Aralık 2013

Ders Kurulunun Bitimi : 31 Aralık 2014

Ders Kurulu Sınavı : 02 Ocak 2015
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.. Dr. Esin ATİK (Patoloji AD)

Prof. Dr. Selim TURHANOĞLU ( Anestezi ve Reanimasyon AD)

Prof Dr. Fatih YALÇIN ( Kardiyoloji AD)

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ ( Patoloji AD)

Prof. Dr. Ertap AKOĞLU (KBB AD)

Prof. Dr. Sebahat GENÇ (Göğüs Hastalıkları AD)

Doç. Dr. Harun ALP (Farmakoloji AD)

Doç. Dr. Nihat ŞEN (Kardiyoloji AD)

Doç. Dr. Burak AKÇAY (Kardiyoloji AD)

Doç.Dr. Ersin Şükrü ERDEN (Göğüs Hastalıkları AD)

Doç. Dr. Mustafa KURT (Kardiyoloji AD)

Doç.Dr.Eyüp Büyükkaya (Kardiyoloji AD)

Doç.Dr. Tümay Özgür (Patoloji AD)

Yrd.Doç. Dr. Nesrin ATÇI ( Radyoloji AD)

Yrd. Doç. Dr. Cenk BABAYİĞİT (Göğüs Hastalıkları AD)

Yrd Doç Dr Hasan GÖKÇE (Patoloji AD)

Yrd. Doç. Dr. Neslihan PINAR (Farmakoloji AD)

Yrd. Doç. Dr. Sibel DOĞRU (Göğüs Hastalıkları AD)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞİLFELER ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Yrd.Doç. Dr. Bayram Ali DORUM (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Yrd.Doç. Dr. Burak Alper NACAR (Kardiyoloji AD)

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Özcan (Biyokimya AD)

Yrd.Doç.Dr.Gökhan Çayırcı (Biyokimya AD)

Yrd.Doç.Dr.Ebuzer Kalender (Nükleer Tıp AD)

Yrd.Doç.Dr.Ali Erayman (Kardiyoloji AD)

Yrd.Doç.Dr.Nuh Yılmaz (Çocuk Hastalıkları AD)MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

( Dönem III, Kurul 4)DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

TEORİK

PRATİK

TOPLAM

Patoloji

14

6

20


Farmakoloji

21
21


Kardiyoloji

17
17


Göğüs Hastalıkları

12
12


Çocuk Hastalıkları

8
8


Radyoloji

4
4


Anestezi

2
2


KBB

1
1


Nükleer Tıp

1
1


İyi Hekimlik Uygulaması
4

4


Tıbbi Biyokimya

4
4

TOPLAM

80

10

94


AMAÇ: 3. sınıf öğrencilerine erişkin ve çocukta solunum ve dolaşım hastalıklarının; etyopatogenezi, farmakolojisi, klinik ve radyolojik bulguları ve tedavi yöntemleri ve yaklaşımı ile ilgili güncel bilgileri kazandırma, hekimlik mesleğinin gerektirdiği temel beceri ve tutumları edindirme.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

Bilgi

Ses kısıklığı, burun tıkanıklığı, obstrüksiyon gibi üst solunum yolu problemlerini tanımlayabilmeli,

Otonom sinir sistemi ve farmakolojisini tanımlayabilmeli,

Akciğerin enfeksiyöz hastalıklarını ve Obstrüktif akciğer hastalıkları, tüberküloz ve akciğer tümörlerini çok yönlü olarak yorumlayabilmeli

Kalp hastalıklarını açıklayabilmeli

Erişkin ve çocukta kardiyak problemlerin ayırımını yapabilmeli, klinik olarak tanımlayabilmeli, Koroner dolaşım ve koroner arter hastalıklarını kavrayabilmeli

Normal kalp sesi, siyanoz, üfürümleri klinik önemini değerlendirebilmeli

Kalp kapak hastalıkları, myokart ve perikart hastalıklarının patolojisini, radyolojisini tanımlayabilmeli

Dolaşım ve solunum sistemde etkili olan ilaçların etkilerini yorumlayabilecek

Beceri

Siyanoz, üfürümler ve normal kalp seslerini tanımlayabilmeli

Solunum seslerini ayırabilmeli

Tutum

Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının önemini kavramak ve psikopatolojiye işaret eden bulguların farkına varmalı
Saat

8 Aralık

Pazartesi

9 Aralık

Salı

10 Aralık Çarşamba

11 Aralık Perşembe

12 Aralık

Cuma

08:00-08:50

Kalp Sesleri
Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


Otonom Sinir Sisteminin farmakolojik yönleri

Dr H. ALP

Farmakoloji


Ekg'ye giriş

Dr.Nihat Şen

Kardiyoloji


Siyanoz

Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


Serbest Çalışma

09:00-09:50

Kardiak Fizik Muayene

Dr B. Akçay

Kardiyoloji


Hipertansiyon

Dr. Fatih Yalçın

Kardiyoloji


Ekg'ye giriş Dr.Nihat Şen

Kardiyoloji
Aritmiler

Dr.Nihat Şen

Kardiyoloji
10:00

10-50


Romatizmal Ateş ve Endokardit Patolojisi

Dr H. Gökçe

Patoloji


Hipertansiyon

Dr. Fatih Yalçın

Kardiyoloji


Perikardit, Miyokardit ve Kalp Tümörleri Patolojisi

Dr T. Özgür

Patoloji


Aritmiler

Dr.Nihat Şen

Kardiyoloji
11:00-11:50

Romatizmal Ateş ve Endokardit Patolojisi

Dr H. Gökçe

Patoloji


Kalp Hipertrofisi, Dilatasyonu ve Kardiyomiyopatiler

Dr H. Gökçe

Patoloji

Göğüs Hastalıklarında Fizik Bakı

Dr S. Doğru

Göğüs H.Ateroskleroz Patolojisi
Dr T. Özgür

Patoloji


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Dr C. Babayiğit

Göğüs H.
13:00-13:50

Kardiyak Semptomlar

Dr B. Akçay

Kardiyoloji


Otonom sinir sistemine giriş

Dr H. ALP

Farmakoloji


Muskarinik Agonistler ve Antikolinesterazlar

Dr H. Alp

Farmakoloji


Ganglion Blokörleri ve Adrenerjik Nöron Blokörleri

Dr H. Alp

Farmakoloji

Solunum Sistemi Oskültasyon Becerileri (İHU)

Dr E.Ş. Erden

Göğüs Hastalıkları
14:00-14:50

Kardiyak Oskültasyon Becerileri (IHU)

Dr B. Akçay

Kardiyoloji


Sempatomimetik ilaçlar: Katekolaminler

Dr H. ALP

Farmakoloji

Parasempatolitik İlaçlar: Antimuskarinikler ve diğerleri

Dr H. Alp

Farmakoloji
Beta-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri

Dr H. Alp

Farmakoloji

Solunum Sistemi Oskültasyon Becerileri (İHU)

Dr E.Ş. Erden

Göğüs Hastalıkları
15:00

15:50


Kalp Üfürümleri
Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


Göğüs Hastalıklarında Semptomlar
Dr S. Doğru

Göğüs H.

Saat

15 Aralık Pazartesi

16 Aralık

Salı

17 Aralık Çarşamba

18 Aralık Perşembe

19 Aralık

Cuma

08:00-08:50

Konjenital Kalp Hastalıkları


Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H..Anjina Pektoris Tedavisinde kullanılan İlaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Kalp Kapak Hast. ve İnfektif Endokardit

Dr. Mustafa Kurt

Kardiyoloji


Kalp Yetmezliğinde kullanılan ilaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Periferik Vazodilatörler

Dr Harun ALP

Farmakoloji


09:00-09:50

Kalp Hastalıklarında Hemodinamik Değişiklikler

Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


Anjina Pektoris Tedavisinde kullanılan İlaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Kalp Kapak Hast. ve İnfektif Endokardit

Dr. Mustafa Kurt

Kardiyoloji


Kalp Yetmezliğinde kullanılan ilaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Korpner arter hastalığı +Ateroskleroz

Dr.Burak Alper Nacar

Kardiyoloji10:00

10-50


Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

Dr C. Babayiğit

Göğüs H.


Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Dr S. Genç

Göğüs H.

Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Patolojisi

Dr E. Atik

Patoloji


Kalp Kapak Hast. ve İnfektif Endokardit

Dr. Mustafa Kurt

Kardiyoloji


Korpner arter hastalığı +Ateroskleroz

Dr.Burak Alper Nacar

Kardiyoloji11:00-11:50

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

Dr C. Babayiğit

Göğüs H.


Ateroskleroz Dışı Damar Hastalıkları Patolojisi

Dr H Gökçe

Patoloji


Astım
Dr S. Genç

Göğüs H


Akciğer Dolaşım Bozuklukları

Dr H Gökçe

Patoloji


Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Dr S. Genç

Göğüs H.
13:00-13:50

İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi

Dr H Gökçe

Patoloji


LAB: Kalp ve Vasküler Hastalıklar Patolojisi

Dr H. Gökçe

Patoloji


Kardiyovasküler Sistemin Radyolojisi

Dr. Nesrin Atçı

Radyoloji

Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları

Dr E. Ş. Erden

Göğüs H.


DÖNEM I SINAVI

14:00-14:50

Myokardit ,Kardiyomyopati, Kardiyak tm

Dr.Eyüp Büyükkaya

Kardiyoloji


LAB: Kalp ve Vasküler Hastalıklar Patolojisi

Dr H. Gökçe

Patoloji

Kardiyovasküler Sistemin Radyolojisi

Dr. Nesrin Atçı

RadyolojiAntihipertansif İlaçlar

Dr H. ALP

Farmakoloji


15:00

15:50


Myokardit ,Kardiyomyopati, Kardiyak tm

Dr.Eyüp Büyükkaya

Kardiyoloji


Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları

Dr.Ebuzer Kalender

Nükleer Tıp


Tüberküloz
Dr E.Ş.Erden

Göğüs H.Antihipertansif İlaçlar

Dr H. ALP

FarmakolojiSaat

22 Aralık

Pazartesi

23 Aralık

Salı

24 Aralık Çarşamba

25 Aralık Perşembe

26 Aralık

Cuma

08:00-08:50

İnfektif Endokarditler

Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H

Kistik Fibrozis


Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları

Dr E. Akoğlu

KBB


Dislipidemilerde kullanılan İlaçlar

Dr H.Alp FarmakolojiAntikoagülan, Trombolitik ve Antiagregan İlaçlar

Dr N.Pınar Farmakoloji09:00-09:50

Üst Solunum Yolları Tümörleri Patolojisi

Dr M. Yaldız

Patoloji


Serbest Çalışma


Solunum Sistemi Radyolojisi

Dr. Nesrin Atçı

Radyoloji


Plevra ve Mediasten Tümörlerinin Patolojisi

Dr M. Yaldız

Patoloji


Romatizmal Ateş

Dr Nuh Yılmaz

Çocuk H


10:00

10-50


Perikardit

Dr. Ali Erayman

Kardiyoloji


Akciğer Kanserleri
Dr S Doğru

Göğüs H.


Solunum Sistemi Radyolojisi

Dr. Nesrin Atçı

Radyoloji


Konjestif Kalp yetersizliğinde Tanı ve Tedavi

Dr.Ali Erayman

Kardiyoloji


Kan gazı testleri Dr. Oğuzhan Özcan

Biyokimya
11:00-11:50

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Patolojisi

Dr M. Yaldız

Patoloji


Akciğer Kanserleri
Dr S Doğru

Göğüs H.


Akciğer Tümörlerinin patolojisi

Dr E. Atik

Patoloji


Konjestif Kalp yetersizliğinde Tanı ve Tedavi

Dr.Ali Erayman

Kardiyoloji


Kan gazı testleri

Dr. Oğuzhan Özcan

Biyokimya
13:00-13:50

Akciğer Tüberkülozu Patolojisi

Dr E. Atik

Patoloji


Kardiyak Disritmilerde kullanılan İlaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Bronşial astım tedavisinde kullanılan ilaçlar

Dr N.Pınar

FarmakolojiLAB: Akciğer Hastalıklarının Patolojisi

Dr M. Yaldız

Patoloji


LAB: Olgu Sunumları
Dr M. Yaldız

Patoloji


14:00-14:50

Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon

Dr S. Turhanoğlu

Anestezi


Kardiyak Disritmilerde kullanılan İlaçlar

Dr Neslihan Pınar

Farmakoloji


Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında kullanılan İlaçlar

Dr N.Pınar

Farmakoloji


LAB: Akciğer Hastalıklarının Patolojisi

Dr M. Yaldız

Patoloji


LAB: Olgu Sunumları
Dr M. Yaldız

Patoloji


15:00

15:50


Kardiyopulmoner Arrest ve Resusitasyon

Dr S. Turhanoğlu

Anestezi


Kardiyak markerlar

Dr. Gökhan ÇayırcıKardiyak markerlar

Dr. Gökhan ÇayırcıAstım ve KOAH Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Dr N.Pınar Farmakoloji


Saat

29 Aralık Pazartesi

30 Aralık

Salı

31 Aralık Çarşamba

01 Ocak Perşembe

02 Ocak 2013

Cuma

08:00-08:50

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

RESMİ TATİL

TEORİK SINAV
09:00-09:50

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

10:00

10-50


Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

11:00-11:50

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma


13:00-13:50

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

14:00-14:50

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

15:00

15:50


Serbest Çalışma

Serbest Çalışma


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə