MÜraciƏt formasi
Yüklə 93.6 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü93.6 Kb.INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD


  BEYNƏLXALQ ƏTRAF MÜHTİN MÜHAFİZƏSİ LAYİHƏ OLİMPİADASI


MÜRACİƏT FORMASI
* ” işarəsi ilə qeyd olunmuş sahələri mütləq doldurulmalıdır .Əks halda sizin gondərdiyiniz forma qəbul olunmayacaq.

”Cins” və “Layihə üçün əsas mövzular” bildirən seçim qutuları uzərinə siçanla 2 dəfə basılaraq açılan pəncərədən “ Checked ” seçılərək işarələnə bilər.


İştirakçıların özləri ilə dövlət rəmzləri və ölkələrini tanıdan foto şəkillər gətirmələri məsləhət görülür.


Doldurulmuş formalar 15.02.2010 tarixinə qədər info@inepo-euroasia.com e-poçt ünvanlarına göndərilməlidir.*Liseyin adı:

Bakı Avropa Liseyi

*Ünvan:

Rostropoviçlər küç. 21

*Şəhər:

Bakı

*Ölkə:

Azərbaycan

*Telefon:

4971081

Faks:
Poçt kodu:

AZ1001

İnternet saytı:

http://bel.az

*E-Poçt:

allahverdi.suleymanov@gmail.com  *Məktəb müdiri

*Soyadı:

Veysova

*Adı:

Zülfiyyə

*Cinsi

Kişi Qadın

Telefon:
Faks:


  *Rəhbər müəllim:

*Soyadı:
*Adı:
*Cinsi

Kişi Qadın

Telefon:
Faks:
*Qısaqol köynəyin ölçüsü

 S M L XL


Layihəyə kömək edən referans şəxs:

*Soyadı:

Süleymanov

*Adı:

Bəhram

Telefon:
Faks:
İxtisası:
Ünvanı:
İşlədiyi yer:

Müracət edən şəxs haqqında məlumat: 

*Layihəyə cavabdeh (1-ci şagird)

*Soyadı:

Süleymanov

*Adı:

Allahverdi

*Cinsi

Kişi Qadın

Telefon:
Faks:
*Doğum tarixi:

01.11.1995

*Oxuduğu sinif:

8

*E-Poçt:

allahverdi.suleymanov@gmail.com

Ev ünvanı:
*Qısaqol köynəyin ölçüsü

 S M L XL

1-ci şagird üçün şəkil
3x5 sm (300 dpi)


Layihəyə cavabdeh (2.Şagird)

*Soyadı:

İbrahimli

*Adı:

Vüsal

*Cinsi

Kişi Qadın

Telefon:
Faks:
*Doğum tarixi:
*Oxuduğu sinif:

8

*E-Poçt:
Ev ünvanı:
*Qısaqol köynəyin ölçüsü

 S M L XL

2-ci şagird üçün şəkil
3x5 sm (300 dpi)

Layihənin xülasəsi:


*Layihə üçün əsas mövzular:

frame1  *Layihə başlığı (adı): Layihənizə tək bir cümlə ilə Layihəniz haqqında qısa və əsaslı  fikir doğuracaq bir ad verin.
*Layihənizin qısa məzmunu:

Layihənizin məqsədi, onun metodu və əlda etdiyiniz nəticənin məzmunu haqqında 250 kəlmə ilə qisa məlumat verin.

Təklif etdiyimiz layihə qapalı otaqlarda insanın işləmə fəaliyyətinə təsir göstərən havadakı oksigenin konsentrasiyasının düzgün idarə olunmasına aiddir. Biz, atmosfer havası ilə nəfəs alırıq, onun köməyi ilə yaşayırıq. Amma hər yerdə hava təmiz deyildir. Havanın təmiz olması onun tərkibində olan oksigen qazının konsentrasiyası ilə təyin olunur.
Bizim layihəmizin əsas məzmunu insanların yaxşı iş şəraitinin düzəldilməsidir. Bunun üçün biz havada SO2, CO, NO2 qazlarının konsentrasiyasını minimuma endirməli, havanın təmiz saxlanmasına maksimum nəzarət etməliyik.
Nümunə olaraq biz, Bakı Avropa Liseynin bir sinif daxilində havadakı oksigenin konsentrasiyasını, sinifdən xaricdə isə zəhərli qazların (CO, SO2, NO2) konsentrasiyalarını ölçmək üçün sensorlar quraşdırmışıq. Biz tərəfindən yaradılmış proqram sistemi otağın daxilində və xaricində olan havanın tərkibi haqqında informasiyanı analiz edir və sinifdəki havanın yəmizlənməsi üçün idarəetmə siqnalları formalaşdırılmışdır. Nəticədə həm sinifdə O2 konsentrasiyasının aşağı düşməsi (uyğun olaraq CO2-nin konsentrasiyasının artmasına) imkan verilmir və eyni zamanda bina kənarından (küçüdən) maşınların hərəkəti zamanı yaranan zəhərli qazların (CO, SO2, NO2) sinifə daxil olmasına nəzarət edilir.
Havada olan qazların konsentrasiyaları isə birbaşa veb-saytda yerləşdirilir, bunun vasitəsi ilə xaricdən (müəllimlər və ya valideynlər tərəfindən) bu məlumatlar əldə oluna biləcək.
Oksigen konsentrasiyasının normada olması müəllim və şagirdlərin daha effektiv işləməsinə şərait yaradır, zərərli qazlara nəzarət isə şagirdlərin tez-tez xəstələnməsinə maneə olur.
*Layihənizin məqsədi: Bu bölmədə Layihə işinizin məqsədini bir və ya bir neçə cümlə ilə açıqlayın. Mümkünsə məqsədinizi maddələr halında sıralayın.

Bu layihədə bizim bir neçə məqsədlərimiz vardır və nəticədə biz bütün bu məqsədlərə nail oluruq. Bizim əsas məqsədlərimiz:


 • Qapalı otaqlarda (sinif, ofislər və s.) havada olan O2 qazının konsentrasiyasının normaya salınması və uyğun olaraq CO2 qazının konsentrasiyasının aşağı salınması

 • Qapalı otağa daxil olan zərərli CO, NO2, SO2 qazların miqdarını minimuma endirmək

 • İnsanların sağlam həyat şəraitində fəaliyyətini təmin etmək və onları havada olan zərərli qazlardan qorumağı təmin etmək

Yuxarıda sadalanan məqsədlər bizim əsas məqsədlərimizdir. Amma yuxarıda yazılan məqsədlərə nail olmaq üçün bizim alt məqsədlərimiz də vardır.
 • Qapalı otaqda O2, çöldə isə NO2, SO2, CO sensorlarının quraşdırılması

 • Bütün sensorları əlaqələndirən məlumat mərkəzinin yaradılması

 • Sensorlardan əldə edilmiş məlumatların emal edilməsi üçün proqram təminatının yaradılması


Bildiyimiz kimi bizim nəfəs aldığımız atmosfer havası 78% azot qazı (N2), 21% oksigen qazı (O2) və 1%-ə yaxın digər qazlardan ibarətdir (Ar, CO2 və başqaları). Azot və arqon qazları təsirsiz qaz olaraq nəfəs alma proseslərində iştirakları yoxdur. Havada oksigen (> 20,5%) və CO2 (<1%) qazlarının konsentrasiyalarının normada , olması çox vacibdir.


Qapalı otaqlarda dərs və iş zamanı zaman keçdikcə oksigen konsentrasiyasının azalması baş verir (şəkil 1). [1]
Oksigen nəfəs alma sistemi ilə insan qanına daxil olur və qan vasitəsilə bütün hüceyrələrə daşınılır. Havada oksigen (O2) qazının konsentrasiyasının azlığı insan orqanizmində gedən bütün proseslərə mənfi təsir göstərir. Otaqda olan oksigenin konsentrasiyası ilə insanın işləmə fəaliyyəti arasında birbaşa əlaqənin olması təsdiq olunmuşdur (şəkil 2). [2]
Adətən sadə çıxış yolu kimi biz pəncərəni açıb havanı “təmizləyirik”. Amma bu zaman biz çöldəki havada olan zərərli qazlar haqda düşünmürük. Maşınların hərəkəti zamanı onlardan çıxan CO, SO2, NO2 qazları insan həyatı üçün həddən artıq zərərlidir. Bu qazlar üçün havada maksimal konsentrasiyalar təyin olunmuşdur ki, ondan sonra insan orqanizminə zərərli təsirlərin olması təsdiq olunmuşdur [3]:

Dəm qazı kimi yaxşı tanıdığımız karbon-monooksid (CO) zərərlənmə və ölüm halları hamıya yaxşı məlumdur. SO2 və NO2 qazları da normadan artıq yüksək konsentrasiyalarda güclü toksiki təsir edə bilər və ölümlə də nəticələnə bilər.

Bələliklə havanı təmizləmək (O2 nin konsentrasiyasını artırmaq) istəyəndə biz həmişə çöldəki zərəli qazların konsentrasiyalarının yüksək olub-olmamasını dəqiqləşdirməliyik.

Hal-hazırda təhsil müəssisələrində, istərsə də digər təşkilat və ofislərdə yuxarıda qeyd olunan məsələlər heç bir yolnan normallaşdırılmır və elmi-texniki baxımdan düzgün təşkil olunmamışdır. Eyni zamanda istərsə qapalı otaqlarda (siniflər, ofis otaqlar) oksigenin konsentrasiyasını və ofisdən çöldəki havada zərərli qazların (CO, SO2, NO2) konsentrasiyasını ölçmək üçün son illər etibarlı sensorlar işlənilib hazırlanmışdır.

Biz, təhsil müəssisələrində havanın insan orqanizminə təsir baxımından təmiz olmasına nəzarət etmək üçün yeni bir sistem təklif edirik.

Bu sistemin əsasını hava tərkibinin sensorlu texnologiyalar ilə arası kəsilmədən ölçülməsi və bu məlumatlatlardan istifadə edərək qapalı otaqlarda hava tərkibinin düzgün idarə olunması üçün kompüterləşdirilmiş sistemin qurulması təşkil edir.


   Əlaqəli şəkil əlavə edin  (Şəkil əlavə etməniz Layihənizin başadüşülməyini artiracaqdır)

10x15 cm (150 dpi)

(Qrafik: sinifdə və otaqda O2-nin konsentrasiyası)

(Qrafik: O2dən asılı olaraq fəaliyyət)

(Table: maxim. konsentrasiyalar)

(Block scheme)*Giriş : Burada Layihə işinizin məzmunu ilə bağlı başqalarının gördüyü işlərdən söhbət açın.Sizin işinizi digərlərindən ayıran cəhətləri göstərin . Oxşar işlərdən nəcür yararladığınızı və öz işinizin hədəflərini izah edin.

Məktəbdə eləcə də digər təşkilat və ofislərdə hava keyfiyyətinə nəzarət çox vacibdir. Bildiyimiz kimi bizim nəfəs aldığımız atmosfer havası 78% azot qazı (N2), 21% oksigen qazı (O2) və 1%-ə yaxın digər qazlardan ibarətdir (Ar və başqaları). Azot və arqon qazları təsirsiz qaz olaraq nəfəs alma proseslərində iştirakları yoxdur. Havada oksigen qazının konsentrasiyasının normal olması çox vacibdir. Çünki o nəfəs alma sistemi ilə insan qanına daxil olur və qan vasitəsilə bütün hüceyrələrə daşınılır. Havada oksigen (O2) qazının konsentrasiyasının azlığı insan orqanizmində gedən bütün proseslərə mənfi təsir göstərir. Otaqda olan oksigenin konsentrasiyası ilə insanın işləmə fəaliyyəti arasında birbaşa əlqə vardır.

Adətən sadə çıxış yolu kimi biz pəncərəni açıb havanı “təmizləyirik”. Amma bu zaman biz çöldəki havada olan zərərli qazlar haqda düşünmürük. Maşınların hərəkəti zamanı onlardan çıxan CO, SO2, NO2 qazları insan həyatı üçün həddən artıq zərərlidir. Bu qazlar üçün havada maksimal konsentrasiyalar təyin olunmuşdur ki, ondan sonra insan orqanizminə zərərli təsirlərin olması təsdiq olunmuşdur. Cədvəldə bu maksimal konsentrasiyaların qiyməti verilmişdir.

Dəm qazı kimi yaxşı tanıdığımız karbon-monooksid (CO) zərərlənmə və ölüm halları hamıya yaxşı məlumdur. SO2 və NO2 qazları da normadan artıq yüksək konsentrasiyalarda güclü toksiki təsir edə bilər və ölümlə də nəticələnə bilər.

Bələliklə havanı təmizləmək (O2 nin konsentrasiyasını artırmaq) istəyəndə biz həmişə çöldəki zərəli qazların konsentrasiyalarının yüksək olub-olmamasını dəqiqləşdirməliyik.

Hal-hazırda təhsil müəssisələrində, istərsə də digər təşkilat və ofislərdə yuxarıda qeyd olunan məsələlər heç bir yolnan normallaşdırılmır və elmi-texniki baxımdan düzgün təşkil olunmamışdır. Eyni zamanda istərsə qapalı otaqlarda (siniflər, ofis otaqlar) oksigenin konsentrasiyasını və ofisdən çöldəki havada zərərli qazların (CO, SO2, NO2) konsentrasiyasını ölçmək üçün son illər etibarlı sensorlar işlənilib hazırlanmışdır.

   Əlaqəli şəkil əlavə edin  (Şəkil əlavə etməniz Layihənizin başadüşülməyini artiracaqdır)

10x15 cm (150 dpi)

(Qrafik: sinifdə və otaqda O2-nin konsentrasiyası)

(Qrafik: O2dən asılı olaraq fəaliyyət)

(Table: maxim. konsentrasiyalar)

* Metod: Bu qisimdə işinizdə izlədiyiniz yolu, müşahidələrinizi və işinizin nəyi ehtiva etdiyiyni yazın.
Təcrübələrin harada, kimlər tərəfindən aparıldığını, nə qədər müddətə və hansı şərtlər altında neçə dəfə təkrarlandığı haqqında  məlumatlar açıq və əsaslı olaraq verilməlidir.

Biz, təhsil müəssisələrində havanın insan orqanizminə təsir baxımından təmiz olmasına nəzarət etmək üçün yeni bir sistem təklif edirik.Bu sistemin əsasını hava tərkibinin sensorlu texnologiyalar ilə arası kəsilmədən ölçülməsi və bu məlumatlatlardan istifadə edərək qapalı otaqlarda hava tərkibinin düzgün idarə olunması üçün kompüterləşdirilmiş sistemin qurulması təşkil edir. (Şəkil 1)
Nümunə kimi biz Bakı Avropa Liseyinin bir sinfində həmin sensorları həm sinif daxilində (O2 konsentrasiyası) həm də sinifdən xaricdə (CO, SO2, NO2) olan havanın tərkibini ölçürük. Sistem vasitəsi ilə həmin ölçmələr analiz olunur, lazım olan idarəetmə siqnalları formalaşdırılır və emal olunmuş məlumat Avropa Liseyinin veb-saytında yerləşdirilir. Bununla sinifdə pəncərələrin açılması ilə havanın təmizlənməsi prosesinə düzgün nəzarət işini təşkil edirik. Nəticədə həm sinifdə O2 konsentrasiyasının aşağı düşməsinə imkan vermirik və eyni zamanda bina kənarından (küçüdən) maşınların hərəkəti zamanı yaranan zərərli qazların (CO, SO2, NO2) sinifə daxil olmasına nəzarət edirik. Bununla biz həm sinif daxilindəki şagirdlərə və müəllimlərə kömək edirik. Hava təmiz olduqda şagirdlərin həm sağlamlığın qorunması təmin olunur, həm də şagirdlərin dərslərdə daha effektiv işləməsinə nail olunur. Çünki havada olan oksigenin konsentrasiyası normada olduqda şagirdlər və müəllimlər daha gec yorulur və beyinin effektiv işləməsinə maneə olan oksigen qıtlığı problemi həll olunur. Nəticədə şagirdlər daha yaxşı təhsil alır, tez-tez xəstələnmir və daha çox müsbət nəticələr əldə edir.
Eyni zamanda biz CO, SO2, NO2 sensorları ilə yanaşı məktəbin yanındakı küçədən keçən və bu zərərli qazları yaradan maşınların sayını ölçmək üçün İP Camera quraşdırmışıq.
Sistemin növbəti inkişafını biz necə görürük?
Hər gün ölçmələr nəticəsində, gündəlik gəlib-gedən maşınların hər zaman müddətində sayını təyin edib, məktəb zonasında maşınların hərəkət modelini yenidən qurmağı təklif edə bilərik. Eyni zamanda kompleks məlumatların olması dərs cədvəlini də düzgün optimallaşdırmağa və nəticədə sinifdəki hava tərkibinin ən yaxşı konsentrasiyalarının təşkil olunmasına şərait yarada bilər.  Əlaqəli şəkil əlavə edin  (Şəkil əlavə etməniz Layihənizin başadüşülməyini artiracaqdır)

10x15 cm (150 dpi)


(Block scheme) * Nəticələr və Fikir mübadiləsi : Layihə işiniz ilə əldə etdiyiniz nəticələri bu bölümdə yazın. Bu nəticələr ədədi dəyərlər, bəzi riyazi bərabərliklər və sözlü ifadələr də olabilər. Mümkünsə əldə etdiyiniz ədədi nəticalarinizi cədvəl ya da qrafik şəklində verin, analiz və hesablamaları göstərin. Etibarlı olub olmadığını göstərərək bu mövzu ilə  əlaqəli mübahisə aparın. Nəticələrinizə mənfi təsir göstərəcək səbəblər varsa onlar haqqında izahlı məlumat verin.

 • Avropa Liseyinin bir sinfində O2 konsentrasiyasını ölçmək üçün daimi sensor quraşdırılmışdır, eləcə də sinifdən xaricdə olan havanın (CO, SO2, NO2) ölçülməsi üçün sensor quraşdırılmışdır. • Sensorlardan gələn məlumatların emal edilməsi üçün proqram təminatı qurulmuşdur. Proqram təminatı sinif otaqlarının təmizlənməsi üçün optimal siqnallar verilməsini təmin edir.
 • Bu siqnallar o zaman verilir ki, sinifdən kənarda olan havadakı qazların konsentrasiyaları minimum olsun və bu yolnan sinfə daxil olan zərərli qazlar minimum olsun. • Şagirdlərin davamiyyəti ilə otaqdakı havanın tərkibi arasında asılılıqların qurulması üçün məlumat bazasının yaradılmasına imkan verəcək. • Məktəbin yaxınlığından keçən maşınların sayını təyin etmək üçün İP camera quraşdırılmışdır və maşınların sayı ilə havadakı zəhərli qazların konsentrasiyaları arasında məlumat bazası yaradılmağa başlamışdır. Yığılacaq məlumat bazası yol hərəkətinin nizamlanması üçün əlaqədar təşkilatları lazımi məlumatlarla təmin edəcək.   Əlaqəli şəkil əlavə edin  (Şəkil əlavə etməniz Layihənizin başadüşülməyini artiracaqdır)

10x15 cm (150 dpi)


* Qaynaqlar: Bu qisimdə layihə işiniz ilə əlaqəli olaraq müraciət etdiyiniz yazılı mənbələri, əlifba sırasına  uyğun  olaraq, yazıçının adına görə sıralayaraq göstərin.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə