Mühazirə otağı/Cədvəl Tuesday 12: 00-13: 20; 13: 40-15: 00 # 411 old Məsləhət saatları
Yüklə 57.24 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü57.24 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

MATH 223 İbtidai siniflərdə riyaziyyat-1, 3 kredit

Departament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

Payız - 2014

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Bəylərov Elxan Bəylər

E-mail:

el_4444@mail.ru

Telefon:

0503817688

Mühazirə otağı/Cədvəl

Tuesday 12:00-13:20;

13:40-15:00 # 411 oldMəsləhət saatları
Prerekvizitlər

yox

Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Riyaziyyatın tədrisi üsulları, B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva.

Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası. Nurlan QuliyevaKursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

x

Qrup müzakirəsi

x

Praktiki tapşırıqlar

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ
10

FəallıqTapşırıq və testlər
10

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

İbtidai siniflərdə şagirdlərin cəbr və həndəsə elementləri ilə ilk tanışlıqları başlanır,onlarda ilkin məntiqi mühakimə bacarığı formalaşdırılır. Bütün bunlar ibtidai sinifdə dərs deyən müəllimlərin riyazi hazırılığına özünəməxsus yüksək tələblərin verilməsini qarşiya məqsəd qoyur

Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Natural ədələr,adi və onluq kəsrlər,faiz, tənasüb haqqında məlumat verilir, qüvvətə yüksəltmə,kökalma,cəbri ifadələr,birdəyişənli tənlik və bərabərsizliklər,ikiməchullu xətti tənliklər sistemi, kvadrat tənliklər,funksiyalar şərh edilir

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərsin təşkili


Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar mühazirə zamanı tələbələrə çatdırılacaqdır. Seminar məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri qiymətləndiriləcək, təlimin laboratoriya avadanlıqları və texniki vasitələrinin köməkçi vasitələr kimi istifadəsi vərdişlərinə yiyələnməsinə şərait yaradılacaqdr. Aralıq və final imtahanları öncəsi tələbələrin mənimsəmə səviyyələri yoxlanılacaqdır. Kursun sonunda fərdi işlərin verilməsi vacibdir.

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 25%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.

İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.Fənni bitirmək qaydası

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.Tələbələrin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq, həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar17.09.2013

Natural ədədlər.Sadə və mürəkkəb ədədlər.Bölünmə ələmətləri.Tam ədələr .Sadə vuruqlara ayırma.ƏKOB və ƏBOB.

Riyaziyyatın tədrisi üsulları, B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva

2.

19.09.2013

Kəsr ədələr.Kəsrlərin müqayisəsi.Kəsrlər üzərində əməlllər.
3

24.09.2013

Onluq kəsrlər.Onluq kəsrlər üzərində əməllər.

Riyaziyyatın konstruktiv

təlimlə tədrisi metodikası. Nurlan Quliyeva4

26.09.2013

Dövri kəslər.Kəsrlərin çevrilməsi.

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

5

01.10.2013

Faiz və ona aid üç əsas məsələ. Nisbət.Tənasüb. Tənasübün xassələri.

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

6

03.10.2013

Kökalma.Kökün hesabi qiyməti.

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

7

08.10.2013

Ədəd oxu, həqiqi ədələrin həndəsi təsviri.Həqiqi ədədlərin mütləq qiyməti. Müstəvi üzərində koordinator sistemi.İki nöqtə arasında məsafə.

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

8

10.10.2013

Kütlə və onun ölçü vahidləri ilə şagirdlərin tanış edilməsi Sahə anlayışı və onun ölçü vahidləri ilə şagirdlərin tanış edilməsi

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

9

15.10.2013

Aralıq imtahan
10

17.10.2013

Vaxt və onun ölçülməsilə şagirdlərin tanış edilməsi

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

11

22.10.2013

Hesab məsələsi və onun tərkib hissələri

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

12

24.10.2013

Şagirdlərə məsələ həll etməyin öyrədilməsi

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

13

29.10.2013

Şagirdlərə məsələ tərtib etdirilməsinin öyrədilməsi

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

14

31.10.2013

Hərəkətə aid məsələlərin həlli metodikası

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

15

05.11.2013

Tənlik anlayışı və tənliklərin həllinin öyrədilməsi metodikası

Riyaziyyatın tədrisi üsulları,

16

07.11.2013

Final imatahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə