Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
Yüklə 51.73 Kb.
tarix05.03.2016
ölçüsü51.73 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

GEOG 201Dünya Reqional Coğrafiya

Departament

Coğrafiya və Ətraf Mühit Elmləri

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Payız, 2013

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Rövşən Abbasov, PhD

E-mail:

Abbasov@fulbrightmail.org

Telefon:

0503721834

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan və İngilis

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

  1. Dünyanın iqtisadi və Sosial Coğrafiyası, Bakı 2006 elektron versiya)

  2. Regional Geography of Africa (electronic version available)

  3. Regional Geography of New Europe (electronic version available)

  4. http://regionalgeography.net/

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

X

Qrup müzakirəsi

X

Praktiki tapşırıqlar

X

Praktiki məsələnin təhlili

X

Digər

Müstəqil iş

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

12 Noyabr

25

Praktiki məsələ

10 Oktyabr

10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
10

Kurs işi (Layihə)

10 Dekabr

15

Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı

29 Dekabr

30

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Bu kursda dünyanın müxtəlif regionları, əhali və təsərfüfat və onların fərqli cəhətləri haqqında geniş məlumat verilir. Eyni zamanda regional və qlobal ekoloji problemin müzakirəsinə geniş yer ayrılır. Bu kurs tələbələrdə ümimu coğrafi bilik və təsəvvürlərin formalaşmasına xidmət edir. Eyni zamanda tələbələr dünyanın və Azərbaycanın müasir ekoloji problemləri ilə yaxından tanış olacaqlar. Hər mövzunun sonunda tələbələrə həmin mövzunun tədrisi ilə bağlı ortaya çıxan problemlər haqqında məlumat veriləcək.

Kursun məqsədləri

Dünya regionları haqqında peşəkar biliklərin əldə edilməsi

Dünya regionlarının təbiəti, əhalisi, təsərrüfatı ilə ətraflı tanışlıq
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələbələr aşağıdakı bacaracaqlar:

  • Dünya regionlarının özünəməxsus xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi

  • Müxtəlif materialardan istifadə etməklə dünya regionlarının xarakteristikalarının verilməsi

  • Dünyanın müasir sosial problemlərinin təhlil edilməsi və həll yollarının göstərilməsi
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Son müddətdən sonra təqdim olunmuş tapşırıqlar qəbul edilməyəcək. Heç bir tapşıqır email vasitəsilə göndərilə bilməz və şəxsən müəllimə təqim olunmalıdır.

Müəllimlə bir yerdə hər bir tələbə də auditoriyada normal öyrənmə mühitinin formalaşdırılmasına maraqlı olmalıdır. Dərslərin normal gedişatına mane olan, səs salan, yerli-yersiz mübahisə edən, etik qaydaları pozan tələbələr kursdan kənarlaşdırılacaq və göstərdikləri nəticələrdən asılı olmayaraq onların kreditləri ləğv ediləcək. Kurs müəllimi qərarların qəbulunda müstəsna hüquqa malikdir.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar24 Sentyabr

Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişaf tarixi və mərhələləri. Böyük coğrafi kəşflər dövrü. Görkəmli səyyah və coğrafiyasünaslar. Coğrafiyanın tədqiqat metodları. Coğrafiya xəritələri


01 Oktyabr

Yerin təbəqələri. Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biosfer. Yer təbəqələrinin qarşılıqlı əlaqələri. Biosferin qanunları. Tamlıq, bütövlük və ritmiklik.


08 Oktyabr

Dünyanın siyasi xəritəsi. Ölkələr. İnkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələr.


15 Oktyabr

Düny xalqları. Dillər. Dil ailələri və qruplar. Dinlər.


22 Oktyabr

Təbii resurslar və iqtisadi inkişaf. Mineral,torpaq, su, meşə, Dünya okeanını resursları,Filiz,qeyri-filiz və yanar faydalı qazıntılar. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.


29 Oktyabr

Dünynın regional coğrafiyası. Şimali Amerika. Təbiəti və təsərrüfatı. Ekoloji problemlər


5 Noyabr

Latın Amerikası. Təbiəti və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


12 Noyabr

Aralıq İmtahanı


17 Noyabr

Afrika. Təbiəti və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


24 Noyabr

Avropa. Təbiət və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


1 Dekabr

Avstraliya və Okeaniya. Təbiət və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


08 Dekabr

Asiya. Asiyanın regionları. Təbiət və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


15 Dekabr

Azərbaycan Respublikası. Təbiəti və təsərrüfatı. Əhali. Ekoloji problemlər


22 Dekabr

Xəzər dənizi, çirklənməsi və ekoloji vəziyyəti. Çöl təcrübəsi


25 Dekabr

Qlobal ekoloji problemlər. Ətraf mühitin çirklənməsi. İqlim dəyişmələri.29 Dekabr

Final İmtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə