Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
Yüklə 60.08 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü60.08 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

İslam mədəniyyəti, ISL 312, 3 kredit

Departament

Şərq dilləri və din araşdırmaları departamenti

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013-2014, payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

i.f.d. Elnurə Əzizova

E-mail:

eazizova@khazar.org

Telefon:

421 79 27 (215)

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

-

Tədris dili

azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

 1. Nuri Ünlü, İslam Tarixi, İstanbul 1992, I-II cild.

 2. Filip Hitti, İslam Tarixi: Siyasi və Mədəni, İstanbul 1980, I-IV cild.

 3. Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti (ed. Peter Malcolm Holt, Bernard Leəis vd.) (trc. Hamdi Aktaş vd.), İstanbul 1988, I-IV cild.

 4. İslam Ensklopediyası, İstanbul 1987-2012, I-XL

Kursun vebsaytı

-

Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili

+

Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

20 noyabr

30

Praktiki məsələFəallıq

25 dekabr

5

Tapşırıq və testlər

25 dekabr

10

Kurs işi (Layihə)

25 dekabr

5

Prezentasiya/Qrup müzakirə

25 dekabr

5

Final imtahanı

25 yanvar

40

Digər (davamiyyət)

25 dekabr

5

Yekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri

Tələbələrə İslam mədəniyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, qurumları, əsas sahələri, digər mədəniyylərlə qarşılıqlı əlaqələri və müasir dövrdəki inkişaf dinamikası haqqında biliklərin öyrədilməsi

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Bu kursun sonunda tələbələr:

 • İslam mədəniyyətinin formalaşmasına təsir edən əsas amilləri biləcəklər

 • İslam mədəniyyətinin özünəməxsus cəhətlərini ayırd edə biləcəklər

 • İslam mədəniyyətinin siyasi, iqtisadi, sosial və dini qurumları haqqında məlumata sahib olacaqlar

 • İslam mədəniyyətinin memarlıq, musiqi, təsviriri incəsənət sahələrinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini ayırd edə biləcəklər

 • İslam mədəniyyətində elmin rolu haqqında fikirlər irəli sürə biləcəklər

 • İslam mədəniyyətinin yaranma, yüksəliş və durğunluq dövrlərinin xüsusiyyətləri haqqında müxtəlif yanaşmaları təhlil edə biləcəklər

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 20 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə gecikən tələbə auditoriyaya buraxılmır. O, yalnız növbəti dərsdə iştirak edə bilər.İmtahanlar

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl verilir. Aralıq imtahanının sualları yeukn imtahanında təkrarlanmır.

Fənni bitirmək qaydası

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktafon, mikro-dinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır.Tələbənin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1.
 1. İslam mədəniyyəti tarixi fənninə giriş

 2. İslam Mədəniyyətinin mənbələri, xüsusiyyətləri

Filip Hitti, İslam Tarixi: Siyasi və Mədəni;

İslam Ensklopediyası2.
 1. İslam mədəniyyətində dəyərlər

 2. İslam cəmiyyətinin ünsürləri

Filip Hitti, İslam Tarixi: Siyasi və Mədəni;

İslam Ensklopediyası3.
 1. İslam mədəniyyətində ailə qurumu

 2. İslam mədəniyyətində əyləncə

Filip Hitti, İslam Tarixi: Siyasi və Mədəni;

İslam Ensklopediyası4.
 1. İslam mədəniyyətində siyasi qurumlar

 2. İslam mədəniyyətində iqtisadi həyat

Filip Hitti, İslam Tarixi: Siyasi və Mədəni;

İslam Ensklopediyası5.
 1. İslam mədəniyyətində tədris və təhsil qurumları

 2. İslam mədəniyyətində kitab və kitabxanalar

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti;

İslam Ensklopediyası6.
 1. İslam mədəniyyətində xəttatlıq sənəti

 2. İslam mədəniyyətində miniatur sənəti

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti;

İslam Ensklopediyası7.
 1. İslam mədəniyyətində təzhib sənəti

 2. İslam mədəniyyətində əbru sənəti

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası8.
 1. Aralıq imtahanı

 2. İslam mədəniyyətində memarlığın əhəmiyyəti

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası9.
 1. Dini memarlıq əsərləri

 2. Mülki memarlıq əsərləri

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası10.
 1. İslam mədəniyyətində Karvansaralar və Xəstəxanalar

 2. İslam mədəniyyətində Hamamlar və Bazarlar

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası11.
 1. İslam mədəniyyətində xəbərləşmə (Poçt) (əl-Bərid) Müəssisəsi

 2. İslam mədəniyyətində imarət

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası12.
 1. İslam mədəniyyətində Hərbi Təşkilat

 2. İslam mədəniyyətində vəqf qurumu

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası13.
 1. İslam mədəniyyətində şəhərləşmə

 2. İslam mədəniyyətində tərcümə fəaliyyətlərinin rolu

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası14.
 1. İslam mədəniyyətində dini elmlərin yeri

 2. İslam mədəniyyətində təbii elmlərin yeri

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası15.
 1. İslam mədəniyyətinin Qərb mədəniyyətinə təsiri

 2. İslam mədəniyyətinin digər mədəniyyətlərə təsiri

Cambridge İslam tarihi, kültür ve medeniyeti

İslam Ensklopediyası

Final imtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə