Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları Prerekvizitlər
Yüklə 57.63 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü57.63 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

İslam Fəlsəfəsinə giriş, ISL 313, 3 kredit

Departament

Şərq dilləri və din araşdırmaları

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

2013, payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

i.e.n. Elmin Əliyev

E-mail:

elminaliyev@gmail.com

Telefon:

(055) 296-18-86

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

-

Tədris dili

Azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam felsefesi: kaynakları, temsilcileri, tesirleri, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1983.

- Macit Fahri, İslam felsefesi tarihi, trc. Kasım Turhan, İstanbul: İklim Yayınları, 1987.

- Mehmet Bayrakdar, İslam felsefesine giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997

- Henry Eugenie Corbin, İslam felsefesi tarihi, trc. Hüseyin Hatemi, Ahmet Arslan, 2 cilddə, İstanbul: İletişim Yayınları, 1986-2000.

- Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman, İslam felsefesi tarihi, trc. Şamil Öçal, Hasan Tuncay Başoğlu, 4 cilddə, İstanbul: Açılımkitap, 2007.

- Peter Adamson, Richard C. Taylor, İslam felsefesine giriş, trc. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları, 2007.Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər (kurs işi, prezentasiya)

+

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı

20 noyabr

30

Praktiki məsələFəallıq

25 dekabr

5

Tapşırıq və testlər

25 dekabr

5

Kurs işi (Layihə)

25 dekabr

10

Prezentasiya/Qrup müzakirə

25 dekabr

5

Final imtahanı

25 yanvar

40

Digər (davamiyyət)

25 dekabr

5

Yekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Tələbələr, tədrisin bir hissəsi kimi bütün mühazirə və məşğələlərdə iştirak etməyə məcburdur. Obyektiv səbəblərə görə - xəstəlik, ailədə baş verən ağır itki və s. dərs saatını buraxmaq üçün xüsusi icazə alınmalıdır. Bundan ötrü Dekanatlığa xəbər vermək tələb olunur. Ümumiyyətlə, tələbədən imtahan götürmək üçün məqbul sayılan dərs saatlarının 20 %-dən çoxundan yayınmaq qadağandır.

Dərsə gecikmə və başqa problemlər.

Əgər tələbə 10 dəqiqədən çox dərsə gecikirsə, ona sinfə daxil olmaq və başqa tələbələri narahat etmək, tədrisi pozmaq üçün imkan verilmir. Buna baxmayaraq, o tələbə xüsusi icazə almadan da ikinci saata daxil ola bilir.İmtahanlar

İmtahandan azad olmaq üçün tələbə imtahandan əvvəl dekan və müəllim ilə əlaqə yaratmalıdır. Səfərlər, kollektiv gəzintilər və idman yarışları (əgər siz iştirak etmirsinizsə) kimi sosial fəaliyyətlər üçün bəhanələr imtahandan üzürlü səbələrə görə azad olunmaq kimi icazələrə imkan vermir. Hər imtahanda sualların çoxu axırıncı imtahandan bəri əhatə edilən mövzu və fəsillərdən götürüləcək. Ancaq bəzi suallar əvvəlki mövzu və fəsillərdən düşə bilər. Bu, tələbələrin fənnin - kursun müxtəlif mərhələlərində iştirakını, ötürülən biliyin dayanıqlı və əhatəliyini təmin edəcək.Geri götürmə (keçid - müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq):

Bu kurs Universitənin qruplaşdıran (qiymətləndirən) təlim-tədris siyasətini ciddi izləyir. Beləliklə, tələbə minimum tələbləri keçmək üçün ən azı 60 % ball qazanmalıdır ki, normal bilikləri mənimsədiyini sübut etmiş olur. Bu baldan aşağı qiymət isə müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq sayılır. Belə təqdirdə tələbə növbəti müddətdə kursu və ya ili təkrarlamlıdır.Aldatmaq:

Aldatma yoluyla, köçürmə, yaxud başqa plagiat formada fəaliyyətlər imtahanların nəticələrini rəsmi surətdə tanınmamasına səbəb olacaq. Tələbə 0 (sıfır) ballı avtomatik alan halda, heç bir müzakirə aparılmadan onun imtahan nəticələrindən imtina ediləcək.Professional davranış (hərəkət) direktivləri:

Tələbə sinif saatları ərzində əlverişli akademik və professional mühiti yaratmaq üçün çalışmalıdır. Səlahiyyəti olmayan müzakirələr və qeyri-etik davranış (hərəkət) ciddi qadağan edilir.

Kursun müvəffəqiyyətli qurtarması üçün, tələbələr dərs vaxtı ərzində mövzunun aktiv hissəni götürəcək, müzakirələr zamanı başqalarında sual doğuraraq öyrənməyə maraq oyadacaq, digərlərinin də diqqətini cəlb edəcəklər.

Metodları öyrənmək və Öyrətmək

Bu kurs passiv yerinə aktiv, innovativ tədris prosesini daha çox qabardır. Esselər də daxil olmaqla, mühazirələr, müzakirələr, təqdimatlar ilə əhatə olunur.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


1.Fəlsəfi fikirlərin islam dünyasına yayılması, tərcümə fəaliyyətləri

2. Təbiət fəlsəfəsi, materialistlər, batinilik3. İxvan əs-Səfa

4. Məşşailik5. əl-Kindi və fəlsəfəsi

6. Fərabi, metodu, gnesiologiya və məntiq görüşü.7. Fərabinin fizika, metafizika, psixologiya və əxlaq anlayışı.

8. Seminar 19. Fərabinin təsirləri-Fərabi məktəbi

10. İbn Sina, həyatı, əsərləri, gnesiologiya və məntiq anlayışı11. İbn Sina düşüncəsində fizika, metafizika, əxlaq və təsəvvüf

12. İbn Sinanın din fəlsəfəsi və siyasət anlayışı13. İbn Sinanın İslam və Qərb düçüncələrinə təsiri

14. İşraqilik və Sührəvərdi15. İbn Baccə və düşüncə sistemi

16. Seminar 217. İbn Tüfeyl və fəlsəfi roman

18. İbn Rüşd, həyatı, əsərləri və qnesioloji sistemi19. İbn Rüşd ontologiyası, fəlsəfə-din münasibəti

20. Peripatetik məktəbə etiraz-Əbu Hamid əl-Qəzzalinin düşüncə sistemi21. Seminar 3

22. Qəzzalinin təsirləri və Qəzzalidən sonra İslam Şərqində fəlsəfi düşüncənin seyri23. Əbdüllətif Bağdadi və Əbul-Bərəkat Bağdadinin fəlsəfi dünya görüşü

24. İbn Xəldun-Tarixə və cəmiyyətdaxili proseslərə yeni baxış tərzi25. İslam fəlsəfəsinin qərb düşüncəsinə təsirləri

26. Seminar 427. İsfahan məktəbi; Molla Sədra fəlsəfəsi

28. Mütəəxxirun dövrü fəlsəfə-kəlam münasibətləri29. Modern dövrdə İslam düşüncəsi-Əfqani, Əbduh və Rəşid Rza. İslamda dini düşüncənin yenidən təşəkkülü-Məhəmməd İqbal

30. Orta əsrlərdə Azərbaycanda fəlsəfə


16
Final imtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə