MTÜ kodukant läÄnemaa juhatuse laiendatud koosoleku protokoll
Yüklə 13.02 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü13.02 Kb.
MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE

LAIENDATUD KOOSOLEKU PROTOKOLL


ÜDRUMA 29.05. 2007 nr.

Algus kell 17.00, lõpp kell 20.00

Juhatas Margus Medell

Protokollis Larissa Mandel


Võtsid osa juhatuse liikmed: Anu-Lii Jürman, Peeter Alekand, Sven Köster, Linda Pärnpuu, Ene Sarapuu, Inda Mölder ja rev. komisjoni liige Rita Saviir ning Margus Medell ja Larissa Mandel.

Puudus juhatuse liige: Toomas Shcmidt


Päevakord:

1. Kodukant Läänemaa strateegiakoolituste ja seminaride läbiviimise konkursil osalejate Kodukandi koolituskeskuse ja MAI esitlused.  1. Arutelu ja valimine


Kuulati:

1.1. Kodukandi Koolituskeskuse pakkumist tutvustas Garri Raagma.

Ettepanek kutsuda kõigepealt ühisetele seminaridelele (3) suuremad piirkonnad, näit. Lõuna Läänemaa, Põhja- Läänemaa ja Haapsalu ümbruse vallad. Et paika panna koos inimestega fookused- mida täpselt võtta vaatluse alla. Koondada valdasid.

Oluline teada saada tasuvusuuring küla puhul, et selgitada Sotsiaalse infrastruktuuri, kogu infrastruktuuri tasuvus.

Elukeskkonna tagamine, et teenused oleks kättesaadavad. Sots. Infra. Mida saab ühistus ära teha, mida valdadel ümber teha. 5 milj 300 milj. Maapiirkondadesse. Kes suurema investeerimiskava kokku panevad, saavad rohkem. Oluline, mida vaadatakse on tasuvus.

Hinnata projekti võime mis peab olema võime kaas finantseerida. Valla , ettevõte, MTÜ poolt.

Oodatakse kaasatust, ühtsust, eelarvete selgust, juhtstruktuuri, uuenduslikkust , rahvusvahelisust

Strateegia kirjutamise algus peaks olema küigi valdade ja piirkondade koondamine , et luua mingisugune raamistik kust edasi minna.

Algul tehakse kolm punti ja selgitataks piirkondade vajadused lõuna, Põhja ja Haapsalu ümbrus. Edasi toimuvad strateegilised seminarid. Oluline on intervjuude voor alates maavanemast ja suurettevõtjatest. Siis meeskonnad, kes hakkavad erinevate kokkulepitud teemadega töötama.

Oleks hea, igast vallast teada saada, kes on strateegia eest vastutav isik.

Garri Raagma on strateegiapoole kokkupanija.

Sõna võtsid:

Sven Köster.

Leaderi põhimõtte seminar juhatusele. On vajalik tellida koolitus juhatusele.Linda Pärnuu: Kes küsib rahva käest? Tavainimene peab julgema rääkida.

G. Raagma: Objekti tasuvusuuringuid saavad teha tudengid.

Küsimus

S. Köster: Mis Teid motiveerib seda tööd tegema?Vastus

Garri Raagma: See on huvitav, see on väljakutse.

Hele-Mall Kink: Kodukandi Koolituskeskusel on väga pikk kogemus Leader`i vedamisel. Kodukant oli Põllumajandusministeeriumi koostööpartner Meede 3,6 väljatöötamisel ja esimeste seminaride korraldaja Eestis.
Kuulati:

1.2. Indrek Kärner, Ülar Loolaid

Maaelu Arengu Instituut sai alguse neist kes töötasid Juhtimise Kõrgemas Koolis.

2006 aastal valmis maapiirkondade ettevõtluse uuring ja Setumaa ettevõtluse arendamise strateegia. Palju koolitusi omavalitsusele, MTÜ-dele. Erinevaid koolitusi ettevõtjatele. Kõige suurem kogemus on Kagu-Eesti Partnerlusprogramm, Võru juures oli käivitusjuht Indrek Kärner.

Pandivere Koostööpiirkonna arengustrateegia.

Meeskonnas on Lea Sudakova, Kairi Kell, Ülar Looaid, Indrek Kärner.

Eesmärk on, et eelnevad uuringud seotakse kõik kokku. Rakenduslikud eelnevad tegevused, arengukavad vaadatakse üle ja sealt minnakse edasi.

Kui kusagilt teisest kohast tuleb midagi kaasa on strateegia struktuur.

Pakume: Koolituspäevade mudelid A ja B variant

Pool päeva tööriistakorvi vahendeid ja koduülesanne- peab konsulteerima. Inimesed tahavad, et nendega räägitakse. Kaasamine oluline.

Vaja arendada mitte ainult probleemide pinnalt vaid olla uuenduslik.

Küsimus

Sven Köster: kuipalju annaks välja pigistada Läänemaale raha?Vastus

Ülar Loolaid: Oleneb, kas Kodukant Läänemaa tahab kasutada ainult Leader raha või osaleda ka teistes projektides Annaks umbes 6-7 miljonit krooni aastas või 8 milj.

Eestis ei ole veel määratletud, kas raha hulk sõltub elanike arvust või millest?

Indrek Kärnr: Leader ei ole raha pumpamise koht vaid oma strateegia planeerimine,

inimsuhete kujundamise koht.

Kuulati Indrek Kärner: Piirkonniti inimesed (11 kohta) tulevad kokku ja seejärel tulevad strateegiaseminarid(arenguseminarid). Kokku koguda olemasolevad arengukavad. Kõik kaasatud inimesed tuleb töös hoida kogu 1,5 aasta jooksul , kasvõi muudes tegevustes.

Viimane, mida me saame üle anda on dokument strateegia eelhindamiseks. Kas eelarve kulutused on vastavuses tegevustega

Tehniliselt läbivaadatud dokument. Tervikdokumendi kirjutavad Maaelu Arengu Instituudi eksperdid ise läbi.

Visioon peab olema. Strateegia koos rakenduskavaga on vajalik.

Läänemaa strateegia koostamine hakkab kujundama ka organsatsiooni struktuuri ja strateegiat.

Küsimus

S. Köster: Mis motiveerib seda tööd tegema, mis on Teie huvi?Vastus Ülar Loolaid. Teeme, sest oskame, äriühinguna pakume teenust. Meile arenguprotsess, saame testida tulemusi

Indrek Kärner: Oleme Leaderiga tegelenud 1990 aastate lõpust Tobe on asi pooleli jätta. See on meie turu nich.
Otsustati:

(poolt - 6 juhatuse liiget, vastu 0, erapooletu 0), salajasel hääletusel osalesid Anu Lii Jürman, Sven Köster, Inda Mölder, Linda Pärnpuu, Peeter Alekand, Ene Sarapuu.1. Kinnitada strateegiaprotsessi koostamise läbiviiaks Läänemaal (Leader- tüüpi meede) Maaelu Arengu Instituut

2.Tellida Maaelu Arengu Instituudilt Kodukant Läänemaa juhatuse koolitamine Leader- tüüpi ideoloogia tutvustamiseks

3. esimene strteegiat tutvustav seminar pidada maha 11. juunil 2007 Piirsalu seltsimajas
Margus Medell Larissa Mandel

Koosoleku juhataja protokollija


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə