Mosb enerji elektriK ÜretiM a.Ş. 26/aralik/2014 cuma güNÜ saat 14. 00 de yapilan olağANÜSTÜ genel kurul toplanti tutanağidir
Yüklə 29.05 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü29.05 Kb.
MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

26/ARALIK/2014 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00 DE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/Aralık/2014 Cuma günü saat 14.00 de şirket merkez adresi olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Caddesi No:1 Manisa adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih ve 77691360/431/03-21259 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Salim ÇELİK’ in gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine önceden toplantı gün ve gündeminin yazılı olarak imza karşılığı bildirilmesi ve hiçbir ortağın itirazı olmadığı takdirde 6102 sayılı T.T.K. 416. maddesi gereğince çağrıya ilişkin usule uymaksızın genel kurulun toplamasına karar verilmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının şirketin toplam 91.500.000,00 TL’sı sermayesine tekabül eden 915.000 adet hisseden 91.499.800,00 TL’sını temsil eden 914.998 adet hissenin asaleten, 2 adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda 915.000 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse esas özleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantının yapılabilmesi için tüm şirket ortaklarının asaleten ve vekaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Sait Cemal TÜREK tarafından açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama soncunda da toplantı başkanlığına Sait Cemal TÜREK, oy birliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanabilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususuna geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama sonucunda da toplantı tutanağının toplantı başkanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun sermayenin azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın nasıl yapılacağını içeren raporu okunmuş, yapılan görüşme sonucunda Yönetim Kurulunun bu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin beher hissesi 100,00 TL’sı olan şirket hisselerinin beherinin 1,00 TL sına indirilmesi ve şirket sermayesinin 20.000.000,00 TL’sı azaltılması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirket hisselerinin beher hisse değerinin 1,00 TL’sına indirilmesine ve şirket sermayesinin 20.000.000,00 TL’sı azaltılmasına, azaltılan 20.000.000,00 TL’sının ödenmiş olan sermayeden mahsup edilerek, hisseleri oranında şirket ortaklarının alacaklarına yazılarak ve şirket nakit durumunun uygun olduğu tarih ve/veya tarihlerde, tamamen ve/veya taksitler halinde, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ortaklara iade edilmesine ve bu konudaki şirket sermayesine ait şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:

Madde 6 - Şirket sermayesi 71.500.000,00 (Doksan bir milyon beş yüz bin) TL’sıdır.

Bu sermaye;

Her biri 1,00 (Bir) TL'sı nominal değerde, 71.500.000 (Yetmiş bir milyon beş yüz bin) paya ayrılmış nama yazılı hisse senedinden oluşmaktadır.

Bu sermayenin;

  1. 71.213.766 (Yetmiş bir milyon iki yüz on üç bin yedi yüz altmış altı) Paya isabet eden 71.213.766,00 (Yetmiş bir milyon iki yüz on üç bin yedi yüz altmış altı) TL’lık kısmı MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından,

  2. 286.000 (İki yüz seksen altı bin) Paya isabet eden 286.000,00 (İki yüz seksen altı bin) TL’lık kısmı MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından,

3. 78 (Yetmiş sekiz) Paya isabet eden, 78,00 (Yetmiş sekiz) TL’lık kısmı Mustafa SARIGÖZOĞLU tarafından,

4. 78 (Yetmiş sekiz) Paya isabet eden, 78,00 (Yetmiş sekiz) TL’lık kısmı Semih VARDARER tarafından,

5. 78 (Yetmiş sekiz) Paya isabet eden, 78,00 (Yüz) TL’lık kısmı Ali GÜNAY tarafından,

Tamamen taahüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 91.500.000,00 (Doksan bir milyon beş yüz bin) TL’sının tamamı ödenmiştir.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına 314 sicil nosu ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Zihni DURMUŞ tarafından düzenlenen 16/12/2014 tarih ve YMM-35102692/1350-083 sayılı raporu ile Şirket Sermayesinin 91.500.000,00 (Doksan bir milyon beş yüz bin) TL’sından 20.000.000,00 (Yirmi milyon) TL’sı azaltılarak 71.500.000,00 (Yetmiş bir milyon beş yüz bin) TL’sına indirilmesinde şirket alacaklıları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığından şirket genel kurulunca şirket sermayesinin 20.000.000,00 (Yirmi milyon) TL’sı azaltılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu defa azaltılan 20.000.000,00 TL’sı ödenmiş olan şirket sermayesinden mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir.

Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkartamaz.

Hisse senetlerinin kupür büyüklüklerinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin sermayesi T.T.K.nun ilgili hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye azaltımından sonra şirket ortakları ve sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.


ORTAĞIN ADI VE

OYADI

HİSSE

ADETİ

BEHER

HİSSE DEĞERİ

TOPLAM

ERMAYE

TUTARI

1. MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

71.213.766

1,00

71.213.766,00

2. MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

286.000

1,00

286.000,00

3. Semih VARDARER

78

1,00

78,00

4. Mustafa SARIGÖZOĞLU

78

1,00

78,00

5. Ali GÜNAY

78

1,00

78,00

TOPLAM

71.500.000
71.500.000,00

5. Yönetim Kuruluna görevinde başarılar dilendi.


6. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.
Divan Başkanı Bakanlık Temsilcisi

Sait Cemal TÜREK Salim ÇELİK


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə