Missing books in the royal library, copenhagen det kongelige biblioteks mangelliste
Yüklə 1.45 Mb.
səhifə1/14
tarix26.04.2016
ölçüsü1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

MISSING BOOKS IN THE ROYAL LIBRARY, COPENHAGEN
DET KONGELIGE BIBLIOTEKS MANGELLISTE

May 2005 Edition, covering 1501-1949

Maj 2005 udgave, dækkende 1501-1949

Copyright Det Kongelige Bibliotek 2005Introduction (English)
Indledning (Dansk)
Undated prints:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ZDated prints:

1501-1510
1511-1520
1521-1530
1531-1540
1541-1550
1551-1560
1561-1570
1571-1580
1581-1590
1591-1600

1601-1610
1611-1620
1621-1630
1631-1640
1641-1650
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700

1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800

1801-1810
1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900

1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1949


Tilbage til Efterlyste bøger, hovedsiden
Back to Missing Books, main page
INTRODUCTION      
(Klik her for Indledning på dansk)
As published in May 2005, the list contains 1716 records (August 2007: 1717 records; July 2012: 1711 records) representing missing books printed 1501-1949.  The list is arranged chronologically by date of publication. It starts with 1501, because no item from the library’s Collection of Incunabula has been found to be missing.

The search facility included in  all current web browsers makes the list readily searchable.  The list can also be printed and downloaded.


Books marked “DA” belong to the Collection of Danish Books (72 records), all others belong to the Collection of Foreign Books (1639 records). Books marked with an asterisk (*) — 553 records — are known to have been missing before the 1970s (of these, 34 are from the Collection of Danish Books and 519 from the Collection of Foreign Books).

The list is based on shelflists dating from c. 1820 and onward, but every record has, as far as possible, been verified in other library catalogues, and the bibliographical information has been expanded and brought up to date. Bibliographical data has been culled from the Hand Press Book database of CERL (HPB), via the Karlsruher Virtueller Katalog (KVK), and from bibliographies and other printed sources, e.g. the VD 16 (Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts).   When the shelflist of the Royal Library — in the list called “KB catalogue” — includes copy-specific  information (e.g. handwritten notes, famous provenance, binding features, etc.), this information has of course also been included in the list.


In most cases, the records on this list are fuller than those of the old shelflist. When the wording of the shelflist differs substantially from the information given here, the wording of the shelflist is also displayed.

In general, authors’ names are given in a standard form, sometimes followed by an alternative form in brackets.  The standard form may be the same as that presumably found in the book. When this is not the case, the alternative form will be the one apparently given in the book.  However, there will necessarily remain a number of deviations from these strict principles, particularly since the books in question have not been at hand.  The primary objective, therefore, has been to suggest alternative, searchable forms wherever it seemed reasonable. 

Places of publication have as a rule been given in their English forms, sometimes followed by the form supposedly found in the book.  Information about illustrations is within square brackets when it has been taken from other sources than the Royal Library shelflist.  The same goes for the number of pages or leaves.  No distinction is made between unpaginated and paginated pages and unfoliated and foliated leaves.  Names of printers and publishers have been added from other catalogues without any indication of this.  “Octavo format” also covers smaller formats.
If you have information about a book that you suspect to be missing from the Royal Library please contact us:

Address: The Royal Library, P.O. Box 2149, DK-1016 Copenhagen K, Denmark. Att.: Security.

E-mail: missingbooks@kb.dk

Phone: (+45) 33 47 45 00

Fax: (+45) 33 14 61 33

Please note that a digital tool for identifying books from our library is available on our website:


Royal Identification Marks

If you would like to suggest corrections or supplementary bibliographical information concerning described items, please e-mail to: sst@kb.dk

If you have a copy for sale of any of the books mentioned below, we will be happy to consider acquisition, dependent on price and other circumstances. Please contact our Department of Manuscripts and Rare Books: bhs@kb.dk

Tilbage til Efterlyste bøger, hovedsiden
Back to Missing Books, main page

 

INDLEDNING


Som offentliggjort i maj 2005 består nærværende liste af 1716 poster (august 2007: 1717 poster; juli 2012: 1711 poster), der repræsenterer efterlyste bøger trykt 1501-1949. Listen er opstillet kronologisk efter trykkeår. Den indledes med året 1501, fordi der ikke er registreret mangler i Inkunabelsamlingen (bøger trykt 1454-1500).

Listen er søgbar gennem alle gængse browseres søgefacilitet (”Søg” eller ”Find”). Listen kan også udskrives på printer og hentes ned på egen maskine.


Bøger mærket ”DA” tilhører de Danske Hovedsamlinger (72 poster), alle andre bøger på listen tilhører Ældre Udenlandske Samling (1639 poster). Bøger mærket med en stjerne (*) — 553 poster — vides at have manglet i samlingerne før 1970erne (heraf er 34 fra de Danske Hovedsamlinger og 519 fra Ældre Udenlandske Samling).

Listen bygger på hyldelister (de systematiske protokoller), der stammer fra 1820erne eller senere, men hver eneste indførsel er såvidt muligt blevet verificeret i andre bibliotekskataloger, og de bibliografiske oplysninger er blevet udvidet og ført àjour. Bibliografiske data er blevet indsamlet fra CERL’s Hand Press Book database  (HPB), via Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) og  fra bibliografier og andre trykte kilder, f.eks. VD 16 (Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts).  I de tilfælde, hvor Det Kongelige Biblioteks hyldeliste/katalog (nedenfor kaldt ”KB catalogue”) meddeler oplysninger, der er særegne for bibliotekets eksemplar (f.eks. omfattende håndskrevne noter, berømt proveniens,  bemærkelsesværdig indbinding, etc.) er disse oplysninger naturligvis inkluderet på listen.
I de fleste tilfælde er indførslerne på denne liste således mere udførlige end i de gamle hyldelister. Når hyldelistens ordlyd afviger markant fra den her gengivne indførsel, er hyldelistens ordlyd også gengivet.

Forfatternavne meddeles normalt i en moderne standardiseret form, ofte fulgt af en alternativ form i parentes. Den standardiserede form kan være den samme som den, der antages anvendt i bogen selv. Når dette ikke er tilfældet, vil den alternative form være den, som antages anvendt i bogen. Der vil dog altid forekomme afvigelser fra sådanne strenge principper, specielt når bøgerne — som her — jo ikke  har været ved hånden. Målet har først og fremmest været at tilbyde alternative søgbare former overalt, hvor det kunne forekomme nyttigt.

Som hovedregel er trykkested angivet ved byens engelske navn, ofte med tilføjelse af den form, der antoges anvendt i bogen. Oplysninger om illustrationer står i kantede parenteser, når de er hentet fra andre kilder end bibliotekets hyldeliste. Det samme gælder antal sider eller blade. Der er ikke skelnet mellem paginerede og upaginerede sider, hhv. folierede og ufolierede blade. Navne på trykkere og forlæggere er uden videre blevet tilføjet fra andre kataloger og bibliografier. ”Oktav format” dækker også over mindre formater.
Alle oplysninger om fundne bøger fra Det Kongelige Bibliotek bedes rettes til biblioteket: 

Adresse: Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 København K. Att.: Sikring.

E-mail: missingbooks@kb.dk

Telefon: (+45) 33 47 45 00

Fax: (+45) 33 14 61 33

Bemærk, at et digitalt redskab til identifikation af bøger fra Det Kongelige Bibliotek er tilgængeligt på følgende website: Royal Identification Marks / Kongelige Kendetegn

Kommentarer, rettelser eller tilføjelser til de bibliografiske oplysninger på nærværende liste bedes henvendt til: sst@kb.dk

Henvendelser vedrørende eksemplarer af nedenstående bøger, der ikke tilhører biblioteket, men eventuelt ønskes afhændet, bedes rettes til Håndskriftafdelingen / Boghistoriske Samlinger: bhs@kb.dkTilbage til Efterlyste bøger, hovedsiden
Back to Missing Books, main page

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə