Madde gerekçeleri madde 1
Yüklə 7.85 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü7.85 Kb.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile 775 sayılı Gecekondu Kanununda Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilmiş olan hak yetki ve görevlerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca kullanılması amacıyla 775 sayılı Kanunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE 2- Madde ile 775 sayılı Gecekondu Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmiştir.

Ek 4 üncü madde ile 189 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmazlar ile kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar hariç olmak üzere, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında kullanılacak Hazineye ait taşınmazların, daha evvel Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tahsis edilmesine yönelik uygulamalara paralel olarak, Kanunun bundan sonraki uygulayıcısı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bedelsiz olarak devri ve tescili düzenlenmektedir.

775 sayılı Gecekondu Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun uygulamalarına finansman kaynağı olarak Gecekondu Fonu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Fon 2000 yılına kadar bu uygulamalara finansman kaynağı olmuştur. Ancak, 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanun ile Fon kaldırılarak, Fonun tüm mal varlığı, nakit imkanları, hakları ve vecibeleri, alacakları ve borçları, gelirleri ile görevleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. Ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrası ile birinci fıkra uyarınca edinilen taşınmazların ve devredilen Fon kaynaklarının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamalarında kullanılması hedeflenmiştir.

Ek 5 inci madde ile, 775 sayılı Kanunun öngördüğü hizmetler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca yerine getirileceği için, hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesini teminen söz konusu İdarede yeter sayıda personel için kadro ihdas edilmesi öngörülmüştür.

Eklenen geçici 9 uncu madde ile hizmet binaları ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar hariç olmak üzere, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamalarında kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tahsis edilmiş veya Bakanlıkça başlatılmış projeler kapsamında kalmakla birlikte, henüz adı geçen Bakanlığa tahsis edilmemiş Hazine mallarının Kanunun bundan sonraki uygulayıcısı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na bedelsiz olarak devri ve tescili amaçlanmıştır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın yetkisine dayanılarak başlatılan ve başlatılması planlanan bütün iş ve işlemlere, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca devam edilmesi amaçlanmış, ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamalarının yenisine başlama veya mevcut uygulamaları sonuçlandırma veya ilgili belediyeye devretme yetkisi verilmiştir.

775 sayılı Kanun uygulamaları nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın leh veya aleyhte taraf olduğu işlem, sözleşme, dava ve icra takiplerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın kendiliğinden taraf sıfatını kazanması öngörülmüştür.

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda 775 sayılı Kanunun uygulamalarındaki iş ve işlemleri yürüten bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı için ihdas edilen kadrolara atanması öngörülmüştür.MADDE 3- Madde ile 775 sayılı Gecekondu Kanununda değişiklik yapan 3414 sayılı Kanunun, 775 sayılı Kanunla ilgili olan geçici birinci maddesinin uygulanabilirliği kalmayacağından bu maddenin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür. Ayrıca 3414 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilen yetkinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə