Madde 1 – genel hüKÜmler
Yüklə 45.55 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü45.55 Kb.
2015 – 2016 SEZONU

SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞUMADDE 1 – GENEL HÜKÜMLER :

2015 – 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır ; 1. Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler.

 2. Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır.

MADDE 2 – A TAKIM LİSTESİ :

 1. A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur. 1. A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler. 1. Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 2’sinin (bu sayı 2016 – 2017 Sezonunda 3, 2017 – 2018 Sezonundan itibaren 4 olarak uygulanacaktır.) 15 nci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. 1. Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’nün “c” bendinden ayrı olarak 15 nci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF’ye tescilli kulüplerde tescilli olması zorunludur. 1. Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin b fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur. 1. Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. 2016 – 2017 Sezonundan itibaren b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ayrıca disiplin yaptırımları uygulanacaktır.
 1. Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra bu uygunluğunu kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

MADDE 3 – A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI :

 1. Kulüpler, sezonun ilk resmi müsabakasından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

 2. A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saat önce kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dahilinde revize edilebilir.

 3. A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

 4. İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini yukarıdaki koşullar dahilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

 5. İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

 6. A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

 7. A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.

MADDE 4 – GENÇ FUTBOLCULAR :

Kulüpler, U 21 yaş kategorisinde bulunan (2015 – 2016 Sezonu için 01.01.1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2016 – 2017 Sezonu için 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2017 – 2018 Sezonu için 01.01.1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2018 – 2019 Sezonu için 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş,) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartları taşıyan tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.MADDE 5 – MÜSABAKA İSİM LİSTESİ :

Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aşağıdaki usule göre oluşturulur. 1. Resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip işbu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartlara sahip futbolcunun bulundurulması zorunludur.

 2. Bu 7 futbolcudan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde liste 17 kişi ile sınırlanır.

MADDE 6 – TRANSFER YASAĞI

Kulüplerin; TFF Yönetim Kurulu, diğer Kurullar ve mahkemelerce, FIFA ve UEFA Yargı Kurulları ve CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından verilen kararlar da dahil olmak üzere TFF’ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmiş borçlarının bulunması halinde, bu borçların ödendiği veya yapılandırıldığı belgelendirilmedikçe, başka kulüplerden yapacakları transferlere ait sözleşmeler tescil edilmez.TFF, transfer yasağının uygulanması hususunda ilgili talimatlarda gerekli düzenlemeleri yapar.

MADDE 7 – YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ

 1. 2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu transfer eden kulüplerden Yerli Futbolcu Teşvik Fonunda depo edilmek üzere aşağıda belirtilen koşullarda fon payları tahsil edilir.

 2. Aşağıdaki tabloda belirtilen fon payları birinci ve ikinci transfer ve tescil dönemlerinin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüplerin tescil işlemini yaptıkları 1. fıkrada belirtilen Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan toplam futbolcu sayılarına göre ödenir.

TESCİLİ YAPILAN TOPLAM YABANCI FUTBOLCU SAYISI

ÖDENECEK FON PAYI

1 FUTBOLCU

100.000.-TL

2 FUTBOLCU

200.000.-TL

3 FUTBOLCU

300.000.-TL

4 FUTBOLCU

500.000.-TL

5 FUTBOLCU

700.000.-TL

6 FUTBOLCU

900.000.-TL

7 FUTBOLCU

1.200.000.-TL

8 FUTBOLCU

1.500.000.-TL

9 FUTBOLCU

2.000.000.-TL

10 FUTBOLCU

2.750.000.-TL

11 FUTBOLCU

3.500.000.-TL

12 FUTBOLCU

4.250.000.-TL

13 FUTBOLCU

5.000.000.-TL

14 FUTBOLCU

6.000.000.-TL

15 VE ÜZERİ FUTBOLCU

14 FUTBOLCUYA ÖDENEN FON PAYINA İLAVETEN HER BİR FUTBOLCU BAŞINA 1.000.000.-TL ÖDENİR.

Fon paylarının hesaplanmasında;

 1. Geçici transferlerde fon payı futbolcuyu geçici olarak tescil ettiren kulüp tarafından ödenir.

 2. Türkiye A Milli Futbol Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan kaleciler iki futbolcuymuş gibi sayılır.

 3. İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının artması halinde, artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması gereken fon bedelleri arasındaki farklar ikinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona yatırılır. Birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu transfer etseler dahi fon bedeli ödemeyeceklerdir. 1. TEŞVİK SİSTEMİ DAĞITIM KRİTERLERİ :

Yukarıda 2. fıkrada belirtilen şekilde tahsil edilen fonların;

% 75’i Spor Toto Süper Lig Geri Ödeme Payı,

% 5’i Millilik Geri Ödeme Payı,

% 20’si TFF Gençlik Gelişim Programları Payı

olarak paylaştırılır.


 1. SÜPER LİG GERİ ÖDEME PAYI :

Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcuları Spor Toto Süper Lig müsabakalarında oynatan kulüplere aşağıda belirtilen sistem dahilinde puan verilir :

 1. İlk onbirde başlayan her bir futbolcu için 10 puan,

 2. Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan,

 3. 18 kişilik müsabaka isim listesinde olup oyuna girmeyen her bir futbolcu için 2 puan

 4. a,b, c bendlerindeki puanlar, futbolcunun kaleci olması halinde "1,5", iş bu talimatın 4' ncü maddesinde belirtilen genç futbolcu olması halinde "2" ile çarpılır.

 5. Bir müsabakaya denk gelen puanı 75 ile 124 puan arasında ise, bahsi geçen kulübe ekstra 75 puan, 125 ve üzeri ise bahsi geçen kulübe ekstra 100 puan verilir.

 6. Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin Süper Lig Geri Ödeme Payına ayrılan kısmının ikinci transfer ve tescil dönemi sonu itibariyle oynanan Spor Toto Süper Lig resmi müsabaka sayısı oranındaki bölümü ilk devre müsabakalarında, bakiyesi ikinci devre müsabakaları için bloke edilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak kulüplere geri ödenecektir :

- 2015 – 2016 Sezonu 1. devre oynanacak Spor Toto Süper Lig hafta sayısına bölünerek, bir haftada dağıtılacak teşvik miktarı belirlenir.

- Bu tutar tüm kulüplerin bir hafta içerisinde topladıkları puanlara bölünmek suretiyle, 1 puanın karşılığı hesaplanır.

- Bir kulübün toplam puanı ile 1 puanın karşılığı çarpılmak suretiyle o müsabakaya ilişkin kulübün hak ettiği teşvik miktarı hesaplanır.

- Ödemeler her ayın sonunda yapılır. 1. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon geliri ile birinci transfer ve tescil döneminde toplanan fon gelirinin bloke edilen Süper Lig Geri Ödeme Payına ayrılan kısmı “f” bendinde belirtilen sisteme göre 2015 – 2016 Sezonu ikinci devre müsabakaları dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak kulüplere geri ödenir.

 2. Herhangi bir sebeple ertelenen veya yeniden oynanmasına karar verilen müsabakaların olması halinde, müsabakanın asıl oynanması gereken haftaya denk gelen hesaplama ve ödemeler söz konusu müsabakalar oynanıncaya kadar yapılmaz. 1. MİLLİLİK GERİ ÖDEME PAYI :

 1. Birinci ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin Millilik Geri Ödeme Payına ayrılan kısmı aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak, milli takımlara futbolcu gönderen Süper Lig kulüplerine ilgili sezonun sonunda geri ödenecektir.

Türkiye A Milli Takımı resmi müsabakasında ilk 11 başlayan her bir futbolcu

40 Puan

Türkiye A Milli Takımı resmi müsabakasında oyuna sonradan giren her bir futbolcu

16 Puan

Türkiye A Milli Takımı resmi müsabakasında müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna hiç girmeyen her bir futbolcu

8 Puan

Türkiye A Milli Takımı özel müsabakasında ilk 11 başlayan her bir futbolcu

20 Puan

Türkiye A Milli Takımı özel müsabakasında oyuna sonradan giren her bir futbolcu

8 Puan

Türkiye A Milli Takımı özel müsabakasında müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna hiç girmeyen her bir futbolcu

4 Puan

Yabancı A Milli Takımı resmi müsabakasında ilk 11 başlayan her bir futbolcu

20 Puan

Yabancı A Milli Takımı resmi müsabakasında oyuna sonradan giren her bir futbolcu

8 Puan

Yabancı A Milli Takımı resmi müsabakasında müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna hiç girmeyen her bir futbolcu

4 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı resmi müsabakasında ilk 11 başlayan her bir futbolcu

10 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı resmi müsabakasında oyuna sonradan giren her bir futbolcu

4 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı resmi müsabakasında müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna hiç girmeyen her bir futbolcu

2 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı özel müsabakasında ilk 11 başlayan her bir futbolcu

5 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı özel müsabakasında oyuna sonradan giren her bir futbolcu

2 Puan

Türkiye GMT Milli Takımı özel müsabakasında müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna hiç girmeyen her bir futbolcu

1Puan • FIFA Dünya Kupası Final müsabakalarında bu rakamlar "2" ile çarpılır.

 • UEFA Avrupa Şampiyonası Final Müsabakalarında bu rakamlar "1,5" ile çarpılır. 1. Her iki transfer dönemi sonunda bu fonda toplanan toplam tutar, sezon sonunda yukarıdaki kriterlere göre oluşan puanların toplamına bölünmek suretiyle 1 puana denk gelen tutar tespit edilir. 1. Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübe ödenecek teşvik tutarı belirlenir. 1. Kulüplerin yukarıdaki puanları hak edebilmesi için, futbolcunun milli takıma gittiği tarihlerde ilgili kulübün tescilli futbolcusu olması zorunludur. İki sezon arasında oynanan milli maçlar, takip eden sezonda oynanmış kabul edilir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə