Lucrarea de laborator nr 11 realizarea prezentărilor profesionale cu ajutorul programului microsoft powerpoint unităţi de învăţare
Yüklə 96.24 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü96.24 Kb.

TIA - Relalizarea prezentărilor profesionale cu programul MICROSOFT POWERPOINT

Lucrarea de laborator nr 11
REALIZAREA PREZENTĂRILOR PROFESIONALE CU AJUTORUL PROGRAMULUI MICROSOFT POWERPOINT
Unităţi de învăţare:

 • Elemente de bază cu privire la prezentările profesionale.

 • Crearea şi modificarea unei prezentări PowerPoint.

 • Utilizarea mijloacelor multimedia
Obiectivele temei: • Însuşirea cunoştinţelor şi crearea deprinderilor necesare realizării unor prezentări profesionale cu ajutorul Microsoft PowerPoint

 • Înţelegerea conceptelor legate de mediul de creare a prezentărilor PowerPoint şi modalităţile de lucru cu diapozitive (slide-uri)

 • Cunoaşterea metodelor de creare şi modificare a unei prezentări în PowerPoint

 • Inserarea obiectelor grafice şi asocierea de efecte şi animaţii atât la nivelul componentelor cât şi la nivelul întregii prezentări

 • Aplicarea tehnicilor de utilizare a mijloacelor multimedia
Timpul alocat temei: 4 ore
Bibliografie recomandată:

 • Bott, Ed, Leonhard, Woody, Microsoft Office XP, Ed. Teora, Bucureşti, 2003, pag. 732-8237.1.Elemente de bază cu privire la prezentările profesionale


Sunt dese situaţiile când ideile pe care le aveţi, rezultatele activităţilor pe care le-aţi desfăşurat, trebuie prezentate colegilor, şefilor ierarhici, partenerilor de afaceri etc. suficient de clar pentru a vă face pe deplin înţeles şi într-o manieră comodă, eficientă care să vă avantajeze. Acest obiectiv se poate realiza prin mai multe modalităţi, de exemplu:

 • prin discuţii directe cu fiecare dintre ei, cu dezavantajul că trebuie să dispuneţi de abilităţi de comunicare bine dezvoltate şi că necesită un efort destul de mare;

 • sub forma unui raport sau proiect, care poate fi difuzat şi în urma parcurgerii lui, fiecare din cei vizaţi vă vor comunica opinia, modalitate utilizată de obicei când grupul ţintă este format din specialişti din domeniul respectiv, cu dezavantajul că trebuie să construiţi o descriere suficient de clară şi de uşor de înţeles;

 • sub forma unei prezentări profesionale, pentru un grup mai mic sau mai mare de auditori, caz în care puteţi utiliza toate mijloacele multimedia de care dispuneţi, grupul ţintă putând fi extins relativ uşor;

O modalitate eficientă pentru realizarea unei prezentări multimedia este aceea prin utilizarea unei aplicaţii informatice specializate. O astfel de aplicaţie este componenta PowerPoint din pachetul Microsoft Office, care se bucură în prezent de o largă răspândire în rândul utilizatorilor. Fiind o componentă specializată, PowerPoint dispune de o serie de facilităţi care uşurează realizarea unei prezentări, asigurându-i totodată modalităţi de finalizare diverse:

 • prin retroproiecţie, prin tipărirea prezentării obţinute pe folii transparente sau diapozitive;

 • prin videoproiecţie, prin proiectarea prezentării obţinute în formatul obişnuit PowerPoint direct pe ecranul de proiecţie cu ajutorul unui videoproiector;

 • direct pe ecranul monitorului, local, pe reţeaua firmei (Intranet) sau pe website-uri (prin Internet);

 • sub forma unui proiect, prin tipărirea pe suport hârtie a prezentării obţinute.

Modul de organizare al acestui mediu este specific tuturor componentelor pachetului Office. Astfel, odată pornită aplicaţia, se pot identifica, cel puţin, următoarele elemente:

 • bara pe care se găsesc meniurile cu comenzile aplicaţiei;

 • mai multe bare cu instrumente, pe care se găsesc butoane ce permit realizarea celor mai frecvente comenzi, plasate în partea de sus şi de jos a ecranului aplicaţiei;

 • spaţiul de lucru al aplicaţiei, sub forma unei planşe de lucru (diapozitiv), plasat în centrul ecranului aplicaţiei.Figura 7.1. Mediul de lucru Microsoft PowerPointBara de meniuri din programul PowerPoint conţine, de obicei, nouă opţiuni: 1. File (Fişier), care cuprinde mai multe comenzi dintre care cele mai importante sunt pentru crearea (New), deschiderea (Open), închiderea (Close), salvarea (Save), tipărirea (Print) şi expedierea pe reţea a unei prezentări.

 2. Edit (Editare), care cuprinde comenzi pentru anularea unei comenzi deja aplicate (Undo), reluarea unei comenzi aplicate (Redo), ştergerea (Delete), copierea (Copy), lipirea (Paste) unui obiect din prezentare;

 3. View (Vizualizare), care cuprinde comenzi pentru stabilirea diferitelor moduri de vizualizare ale prezentării, în faza de editare sau de prezentare;

 4. Insert (Inserare), care cuprinde comenzi pentru inserarea diferitelor tipuri de obiecte permise într-o prezentare PowerPoint;

 5. Format (Formatare), care permite stabilirea proprietăţilor obiectelor (font, culoare, stil şi grosime pentru linii, efecte de colorare a figurilor, a fundalului prezentării etc.);

 6. Tools (Instrumente), care cuprinde comenzi pentru îmbunătăţirea prezentării prin verificarea ortografiei, opţiunilor pentru autocorecţie, limbii folosite pentru verificarea ortografiei, setarea altor opţiuni ale mediului PowerPoint, crearea de noi comenzi sub formă de macrouri etc.;

 7. Slide Show (Prezentare), care permite vizualizarea prezentării, setarea timpilor de afişare al fiecărui diapozitiv din prezentare, înregistrarea comentariilor sonore asociate fiecărui diapozitiv, al modului de tranziţie de la un diapozitiv la altul şi în cadrul unui diapozitiv a modalităţilor şi efectelor de afişare ale obiectelor componente;

 8. Window (Ferestră), care permite trecerea de la o prezentare la alta, dacă sunt deschise simultan mai multe prezentări, stabilirea modalităţii de vizualizare a prezentărilor simultan deschise în faza de editare;

 9. Help (Ajutor), care permite accesul la fişierele cu explicaţii şi asistenţă pentru comenzile executate.

Comenzile mai des utilizate sunt prezente şi pe barele de instrumente sub forma unor butoane. Pentru identificarea comenzii care este activată prin apăsarea unui buton de pe barele de instrumente este suficient să plasaţi cursorul deasupra respectivului buton şi să aşteptaţi câteva clipe. Va fi afişat un scurt mesaj cu numele comenzii respective.

Schiţarea unei prezentări PowerPoint necesită doar ceva mai mult decât o mică sclipire a unei idei şi câteva minute de lucru. Dacă se utilizează aplicaţia AutoContent Wizard problema pare chiar foarte simplă.

Dar, realizarea unei prezentări eficiente, convingătoare necesită mult mai mult decât atât. O prezentare PowerPoint prost concepută şi executată va lăsa rece auditoriul, indiferent de câte tranziţii spectaculoase, animaţii sau legături către alte programe sau pagini Web realizează. Invers, o prezentare bine concepută, bine realizată tehnic şi bine spusă (expusă în faţa auditoriului) va capta atenţia publicului, chiar dacă nu foloseşte un şablon sofisticat, ci numai un singur font, Arial de 20 puncte, de exemplu.

Problemele de fond ale unei prezentări (ce se prezintă? care este nivelul de detaliere? cat timp va dura expunerea?) ţin de domeniul în care evoluează prezentatorul (prezintă o lucrare ştiinţifică; susţine un curs; îşi prezintă realizările în faţa şefilor ierarhici etc.), de obiectivele pe care acesta îşi propune să le realizeze cu ajutorul prezentării şi (de ce nu?) de auditoriul căruia i se adresează.Din punct de vedere tehnic, un diapozitiv complet încărcat poate avea maxim şase părţi:

 • Titlul, care se află, de obicei, în partea de sus a diapozitivului. Majoritatea prezentărilor încep cu un diapozitiv ce cuprinde titlul prezentării (lucrării prezentate), numele vorbitorului şi alte elemente introductive. Şi alte diapozitive din prezentare pot fi de titlu – de exemplu acolo unde prezentarea este mai mare şi poate fi structurată în secţiuni – dar, în majoritatea cazurilor, este nevoie de un singur diapozitiv de titlu în cazul unei prezentări, iar acesta este primul.

 • Corpul de text, care reprezintă partea principală a diapozitivului şi este plasat în casete de text. Frecvent textul dintr-un diapozitiv apare ca o serie de expresii marcate sau numerotate. De fapt, în această parte a diapozitivului poate să apară orice fel de text, nefiind necesare neapărat liste marcate sau liste numerotate.

 • De asemenea, într-un slide pot să apară o mulţime de obiecte: tabele, ecuaţii, desene, grafice, imaginii etc., care sunt plasate tot în casete de text.

 • Data şi ora, care, dacă sunt afişate în diapozitiv, apar în general în colţul din stânga jos.

 • Subsolul (Notele de subsol), care apare, de regulă, în mijlocul părţii de jos a diapozitivului.

 • Numărul diapozitivului, care ar putea fi plasat în colţul din dreapta jos.

Majoritatea prezentărilor încep cu un slide introductiv, care va conţine un titlu, numele vorbitorului, detalii informative despre subiectul ce urmează a fi expus, după care urmează restul diapozitivelor, care se concentrează asupra conţinutului de prezentare.
TEST DE EVALUARE


 1. Care sunt elementele componente ale unui diapozitiv (slide) Microsoft PowerPoint?

Din punct de vedere tehnic, un diapozitiv complet încărcat poate avea maxim şase părţi:

 • Titlul, care se află, de obicei, în partea de sus a diapozitivului. Majoritatea prezentărilor încep cu un diapozitiv ce cuprinde titlul prezentării (lucrării prezentate), numele vorbitorului şi alte elemente introductive. Şi alte diapozitive din prezentare pot fi de titlu – de exemplu acolo unde prezentarea este mai mare şi poate fi structurată în secţiuni – dar, în majoritatea cazurilor, este nevoie de un singur diapozitiv de titlu în cazul unei prezentări, iar acesta este primul.

 • Corpul de text, care reprezintă partea principală a diapozitivului şi este plasat în casete de text. Frecvent textul dintr-un diapozitiv apare ca o serie de expresii marcate sau numerotate. De fapt, în această parte a diapozitivului poate să apară orice fel de text, nefiind necesare neapărat liste marcate sau liste numerotate.

 • De asemenea, într-un slide pot să apară o mulţime de obiecte: tabele, ecuaţii, desene, grafice, imaginii etc., care sunt plasate tot în casete de text.

 • Data şi ora, care, dacă sunt afişate în diapozitiv, apar în general în colţul din stânga jos.

 • Subsolul (Notele de subsol), care apare, de regulă, în mijlocul părţii de jos a diapozitivului.

 • Numărul diapozitivului, care ar putea fi plasat în colţul din dreapta jos.
 1. Care sunt principalele elementele ale mediului Microsoft PowerPoint?

Răspuns:


Exerciţii

Exemplu rezolvat:

Meniul Slide Show al mediului Microsoft PowerPoint conţine comenzi pentru: 1. salvarea diapozitivelor în formatul PowerPoint Show;

 2. inserarea de diapozitive noi în cadrul prezentării;

 3. controlul vizualizării prezentării, setarea diferiţilor parametri de tranziţie la vizualizare;

 4. formatarea designului pentru fiecare diapozitiv;

 5. editarea conţinutului de text din prezentare.

Rezolvare: ○○●○○
De rezolvat:

Dacă se doreşte proiectarea prezentării obţinute în formatul obişnuit PowerPoint direct pe ecranul de proiecţie, care este suportul media ce va fi utilizat? 1. direct pe ecranul monitorului;

 2. retroproiector;

 3. videoproiector;

 4. laptop;

 5. suport de hârtie.

○○○○○

7.2.Crearea şi modificarea unei prezentări PowerPoint


Pentru crearea unei prezentări noi se poate alege una din variantele:

 • se selectează icon-ul corespunzător din bara de instrumente Standard;

 • s
  e selectează comanda New… din meniul File;

Figura 7.2 – Crearea unei noi prezentări

În primul caz, se deschide o prezentare nouă (Blank presentation) formată dintr un singur diapozitiv (slide), gol, care va trebui completat manual cu opţiuni de fundal, scheme de culoare etc., iar în partea dreaptă apare o fereastră de dialog, Slide Layout (amplasare diapozitiv), care permite selectarea diferitelor modalităţi de amplasare a casetelor de text şi a altor obiecte pe suprafaţa slide-ului.

În al doilea caz, se deschide fereastra de dialog New Presentation (Figura 7.2), care are trei secţiuni:

1. New, care permite crearea unei prezentări noi, astfel: • Blank presentation, pornind de la o prezentare care nu conţine decât un diapozitiv gol;

 • From design template, pornind de la un singur diapozitiv pe baza unui şablon (model), la care ulterior pot fi adăugate şi alte diapozitive;

 • From AutoContent wizard…, utilizând wizard-ul (vrăjitorul), care vă asistă în proiectarea unei prezentări;

 • From existing presentation, pornind de la o prezentare deja existentă;

 • Photo album ..., pornind de la imagini existente, care vor fi folosite drept şabloane;

2. Templates, care permite folosirea unor şabloane, astfel:

 • Templates on Office Online, de pe site-ul Microsoft Office Online;

 • On my computer, salvate anterior în calculator;

 • On my web sites ..., de pe alte site-uri;

3. Recently used templates, care permite folosirea unor şabloane recent utilizate.

Dacă alegeţi AutoContent Wizard. veţi fi ghidat în crearea prezentării în patru paşi: 1. se alege tipul prezentării dintr-o serie de tipuri de prezentări predefinite;

 2. se alege opţiunea de finalizare: clasic prin prezentare directă pe monitor, prezentare pe Internet, videoproiecţie susţinută de în faţa unui auditoriu, indirect, film etc.;

 3. se alege titlul prezentării şi se personalizează zona de subsol a fiecărui slide;

 4. se finalizează alegerea prezentării, care este deja alcătuită dintr-un set de diapozitive conform cu opţiunile selectate, la care pot fi adăugate şi alte elemente.

Apoi, prezentarea creată se poate personaliza prin modificarea unor diapozitive, adăugarea altor diapozitive sau ştergerea lor sau prin inserarea unor noi obiecte în diapozitive etc.

Adăugarea unui diapozitiv nou se poate realiza prin folosirea comenzii New Slide din meniul Insert, sau prin folosirea butonului New Slide de pe bara cu instrumente de formatare. Comanda va realiza crearea unui nou diapozitiv, care respectă şablonul (dacă a fost selectat vreunul la crearea prezentării). De fiecare dată va trebui să se aleagă dintre tipurile de diapozitive puse la dispoziţie (titlu, listă, text în două coloane, tabel, text + grafic, organigramă etc.) pe cel necesar.


7.2.1.Modalităţi de vizualizare ale prezentării


Selectarea unei modalităţi de vizualizare se poate realiza prin folosirea comenzilor din meniul View. Tipurile de vizualizare ce pot fi utilizate sunt:


 1. Vederea normală, comanda View – Normal, care permite vizualizarea pe rând a diapozitivelor; este cel mai bun mod de vizualizare atunci când trebuie să realizaţi modificări ale elementelor componente ale diapozitivului vizualizat; permite o vedere de ansamblu a textului inclus în diapozitive, editarea acestuia, respectiv reordonarea diapozitivelor.

 2. Vederea pentru sortarea diapozitivelor prezentării, comanda View – Slide Sorter, care permite vizualizarea diapozitivelor sub forma unui mozaic alcătuit din imagini miniatură ale diapozitivelor ce alcătuiesc prezentarea; acest mod de vizualizare permite reordonarea, crearea diapozitivelor, copierea lor etc.

 3. Vederea Slide Show, permite vizualizarea prezentării pe tot ecranul, cu toate efectele şi animaţia realizate în prezentare.

 4. Vederea Notes Page, permite crearea notiţelor necesare vorbitorului sau auditorului; în acest mod se oferă o imagine redusă la scară, alături de care se generează o casetă în care poate fi introdus textul notiţelor pentru auditoriu sau vorbitor.

7.2.2.Adăugarea obiectelor


Fiecare diapozitiv creat poate fi particularizat prin adăugarea unor obiecte noi (text, tabele, grafice, organigrame, desene, etc.) sau prin modificarea proprietăţilor obiectelor deja introduse.

Adăugarea textului se poate realiza prin selectarea comenzii Text box din meniul Insert, urmată de poziţionarea cursorului mouse-ului în locul în care urmează să fie inserat textul sau prin folosirea butonului corespunzător din bara instrumentelor de desen plasată în partea de jos a ecranului. Textul va fi totdeauna plasat în interiorul unei casete de text (Text Box). Ştergerea unei casete de text se poate realiza prin activarea casetei printr-un click pe conturul acesteia şi apoi apăsarea tastei Delete.

Adăugarea imaginilor se poate realiza prin una din următoarele variante, prin utilizarea comenzii Picture din meniul Insert, urmată de alegerea sursei de unde va fi preluată imaginea respectivă (Figura 7.3):


 • din colecţia de miniaturi (Clip art);

 • dintr-un fişier imagine (From File...);

 • prin scanare sau filmare (From Scanner or Camera ...);

 • dintr-un album foto (New Photo Album ...);

 • din formele predefinite (Auto Shapes);

 • prin construcţie cu editorul de organigrame (Organization Chart);

 • a
  lte situaţii (Word Art).

Figura 7.3 – Adăugarea imaginilor într-un diapozitiv
Odată inserată imaginea, aceasta poate fi redimensionată prin tragerea pătrăţelelor de redimensionare corespunzătoare dimensiunii ce se doreşte a fi modificată (verticală, orizontală, sau ambele odată, păstrându-se proporţia între cele două dimensiuni). De asemenea se mai pot modifica parametri pentru strălucire, contrast, înlocui culorile originale cu altele alese de utilizator, prin folosirea butoanelor de pe bara cu instrumente dedicată imaginilor (care se activează cu ajutorul comenzii View – Toolbars - Picture). Toate aceste elemente de control pentru imagini şi altele se mai pot utiliza dacă se activează fereastra Format Picture, prin click cu butonul drept al mouse-ului pe imaginea respectivă şi alegerea din meniul contextual care a apărut a opţiunii corespunzătoare.

Sunt situaţii în care desenul (imaginea) ce se doreşte a fi inserată în prezentare nu este disponibilă prin nici una din căile de inserare a imaginilor prezentate mai sus. În asemenea situaţii utilizatorul va trebui să-şi construiască singur imaginea dorită. Mediul PowerPoint pune la dispoziţia utilizatorului un puternic set de instrumente de desen. Accesul la aceste instrumente de desen se face prin utilizarea butoanelor de pe bara cu instrumente pentru desen (Drawing toolbar) plasată în partea de jos a ecranului aplicaţiei. Activarea acestei bare se face în mod obişnuit din meniul View – Toolbars.Pentru utilizarea unui obiect (desen, imagine, tabel, fişier audio, forme predefinite etc.), pe lângă operaţiile de inserare a acestor elemente şi stabilirea proprietăţilor acestora, sunt necesare operaţii de ştergere, selectare, deplasare, duplicare, grupare, regrupare etc.

Selectarea unui obiect se realizează prin simplu click de stânga pe obiectul respectiv. Pentru selecţia mai multor obiecte se menţine apăsată tasta Shift şi se execută click pe fiecare obiect ce se doreşte a fi selectat. Odată selectat un obiect sau mai multe, în jurul lor vor apare nişte pătrăţele de manipulare.

Ştergerea unui obiect se realizează prin selecţia prealabilă a obiectului respectiv urmată de apăsarea tastei Delete.

Deplasarea unui obiect se poate realiza prin tragere cu ajutorul cursorului până la locaţia dorită, sau - după selecţia prealabilă a acestuia - cu ajutorul tastelor săgeţi şi eventual menţinând apăsată tasta Ctrl pentru viteză de deplasare mai mică, sau Shift pentru viteză de deplasare mai mare.

Duplicarea unui obiect se poate realiza prin selecţia prealabilă a obiectului dorit cu ajutorul mouse-ului şi apoi prin tragere, menţinând apăsată tasta Ctrl, se deplasează copia obiectului astfel obţinută până la locaţia dorită.

Adăugarea tabelelor se realizează prin utilizarea comenzii Table… situată în meniul Insert. După introducerea numărului de linii şi de coloane, se poate modifica tabelul astfel obţinut, prin aceleaşi operaţii folosite la editarea tabelelor în Microsoft Word, comenzi disponibile în meniul Format - Table sau în bara de instrumente pentru tabele (Tables and Borders) care apare imediat după crearea tabelului sau se poate activa oricând cu ajutorul comenzilor cunoscute pentru barele de instrumente.

Modificarea tabelului astfel obţinut se realizează prin deschiderea lui pentru editare prin dublu click pe marginea tabelului sau prin click de dreapta urmat de alegerea comenzilor necesare din meniul contextual.

Adăugarea graficelor se realizează folosind fie comanda Chart din meniul Insert, fie butonul Insert Chart aflat pe bara de instrumente. În ambele situaţii în diapozitivul curent va fi introdus în mod automat un grafic pe baza unor valori aleatoare. Urmează ca utilizatorul să aleagă tipul de grafic adecvat reprezentării ce o doreşte (grafic de structură, de comparaţie, de urmărire a unei evoluţii în timp sau în spaţiu etc.), a elementelor care doreşte să apară pe grafic (legenda legend, titlul graficului-chart title etc) care se pot accesa prin utilizarea comenzilor Chart type, respectiv Format data series prezente în meniul ce apare la executarea unui click de dreapta pe fundalul graficului.

Adăugarea unei organigrame se poate realiza prin folosirea comenzii Organizational chart aflată în submeniul Picture din meniul Insert sau a comenzii care lansează editorul de organigrame.

Mediul PowerPoint permite inserarea în fişierul de prezentare a unor obiecte realizate cu alte aplicaţii ce suportă tehnica OLE de încapsulare. Astfel utilizatorul este liber să selecteze un obiect realizat, de exemplu, cu un program specializat de desen Corel Draw, să-l copieze în Clipboard prin comanda Copy sau Cut aflate în meniul Edit prezent aproape în orice aplicaţie, apoi să se plaseze în PowerPoint, şi din meniul Edit al acestuia să execute comanda Paste, ce va avea ca efect plasarea pe diapozitivul curent al obiectului selectat din aplicaţia CorelDraw.

Inserarea de obiecte din diferite aplicaţii (Bitmap Image, Microsoft Equation, Microsoft Excel, Microsoft Graph Chart, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Wave Sound etc.) se poate face apelând meniul Insert submeniul (comanda) Object.... În fereastra de dialog care apare, Insert Object, se alege una din opţiunile Create new sau Create from file, se precizează dacă în prezentare obiectul din aplicaţia dorită va apărea doar ca o imagine (icon) a aplicaţiei respective, caz în care căsuţa de validare Display as icon este bifată, apoi se apelează aplicaţia.


TEST DE EVALUARE


 1. Care sunt variantele prin care se adaugă imagini într-un diapozitiv Microsoft PowerPoint?

Adăugarea imaginilor se poate realiza prin una din următoarele variante, prin utilizarea comenzii Picture din meniul Insert, urmată de alegerea sursei de unde va fi preluată imaginea respectivă:

 • din colecţia de miniaturi (Clip art);

 • dintr-un fişier imagine (From File...);

 • prin scanare sau filmare (From Scanner or Camera ...);

 • dintr-un album foto (New Photo Album ...);

 • din formele predefinite (Auto Shapes);

 • prin construcţie cu editorul de organigrame (Organization Chart);

 • alte situaţii (Word Art).

 1. Care sunt comenzile Microsoft PowerPoint pentru inserarea de obiecte din diferite aplicaţii (Bitmap Image, Microsoft Equation, Microsoft Excel, Microsoft Graph Chart, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Wave Sound etc.)?

Răspuns:

Exerciţii

Exemplu rezolvat:

Adăugarea unui nou diapozitiv în cadrul prezentării se face prin intermediul comenzii: 1. Slide Number din meniul Insert;

 2. New Slide din meniul Insert;

 3. Slide Transition din meniul Slide Show;

 4. Slide Design din meniul Format;

 5. View Show din meniul Slide Show.

Rezolvare: ○●○○○
De rezolvat:

Inserarea unei casete de text în conţinutul unui diapozitiv se face cu comanda: 1. Paste Special din meniul Edit;

 2. TextBox din meniul Edit;

 3. TextBox din meniul Insert;

 4. Font din meniul Format;

 5. Comment din meniul Insert.

○○○○○

7.3.Utilizarea mijloacelor multimedia

7.3.1.Adăugarea efectelor de tranziţie pentru diapozitive


P
entru a realiza o prezentare dinamică, informativă şi totodată relaxantă (ştiut fiind faptul că o persoană nu se poate concentra bine asupra unui subiect prezentat mai mult de 40-50 de minute în medie), trecerea de la un diapozitiv la altul sau afişarea elementelor dintr-un diapozitiv, poate fi făcută printr-o afişare specială, folosind un set de efecte vizuale şi sonore.

Figura 7.4 – Adăugarea efectelor de tranziţie a slide-urilor


Pentru a stabili modul în care se va face afişarea diapozitivului curent în cadrul prezentării se foloseşte comanda Slide transitions... aflată în meniul Slide Show. Această comandă are ca efect afişarea unei ferestre (Figura 7.4), din care se aplică efectul dorit şi se poate alege previzualizarea. Din lista efectelor de tranziţie se poate alege un anumit efect ce se poate testa pe imaginea miniatură de deasupra listei de efecte, se poate selecta viteza cu care se va executa efectul respectiv (Slow încet, Medium viteză medie, Fast-viteză mare), se poate stabili cum va fi declanşată tranziţia la diapozitivul curent, printr-un click de mouse sau în mod automat după un număr de secunde stabilit în caseta Automatically after şi se poate asocia efectului vizual de tranziţie unul sonor, ce poate fi ales din lista ascunsă de efecte sonore Sound. Efectele vizuale şi sonore de tranziţie alese pot fi aplicate, în mod implicit, doar diapozitivului curent sau tuturor diapozitivelor ce formează prezentarea, prin apăsarea butonului Apply to All.

7.3.2.Adăugarea efectelor de animaţie pentru obiecte


Asemănător cu tranziţia la un diapozitiv, se poate stabili ordinea, efectul de animaţie şi modul de declanşare pentru fiecare obiect care face parte dintr-un diapozitiv.

A
ccesul la aceste setări este dat de comanda Custom animation... din meniul Slide Show sau la alegerea aceleiaşi comenzi din meniul contextual ce apare la executarea unui click de dreapta asupra obiectului căruia doriţi să-i asociaţi efecte de animaţie. La folosirea acestei comenzi se va deschide fereastra Custom animation (Figura 7.5).

Figura 7.5 – Personalizarea efectelor de animaţie la nivelul obiectelor din slide-uri
Lista ascunsă Change sau Add Effecs (dacă nu este nici un efect selectat lista are eticheta Add Effecs, altfel are eticheta Change) permite modificarea sau alegerea unui anumit efect de animaţie dintr o listă de efecte predefinite pentru intrarea şi ieşirea obiectului respectiv în şi din diapozitiv sau alte efecte pe care vrem să le asociem obiectului pe parcursul prezentării lui.

În secţiunea Modify Effect (care îşi schimbă numele în funcţie de efectul selectat sau de opţiunile ulterioare) apar trei casete, ce conţin liste ascunse, respectiv: • Start, permite selectarea momentului în care va începe animaţia: On click (la un clik de mouse), With Previsious (odată cu obiectul precedent) sau After Previsious (după obiectul precedent)

 • A doua listă ascunsă are o denumire şi opţiuni posibile care se modifică în funcţie de tipul efectului, ca de exemplu:

   • Direction, care permite selectarea modului în care se va produce efectul vizual; opţiunile ce se pot selecta aici sunt şi ele în funcţie de efectul anterior selectat: Iin/Out; Horizontal/Vertical; Across/Up etc.;

   • Property, care permite selectarea diferitelor proprietăţi;

   • Size, care permite selectarea dimensiunilor în care va evolua obiectul pe parcursul aplicării efectului de animaţie;

 • Speed, permite selectarea vitezei cu care se va produce efectul de animaţie:

   • Very Slow, foarte încet;

   • Slow, încet;

   • Medium, mediu;

   • Fast, repede;

   • Very Fast, foarte repede.

De asemenea, în zona centrală a ferestrei Custom animation, apare lista cu toate obiectele cărora li s-au adăugat efecte de animaţie; în această listă, un obiect apare de mai multe ori, în funcţie de numărul de efecte care s-au aplicat obiectului respectiv. În stânga fiecărui obiect se precizează, printr-un număr, ordinea în care obiectele intră în prezentarea slide-ului şi (prin pictograme) efectele asociate. Folosind lista ascunsă care apare, pentru fiecare obiect în parte, se pot face noi opţiuni sau se pot modifica cele anterior precizate.

Ordinea în care obiectele intră în prezentare se poate modifica selectând obiectul şi apelând funcţia Re-Order, respectiv manevrând butoanele cu săgeţi care se găsesc în stânga şi în dreapta acestei opţiuni.

În partea de jos a fereastrei Custom animation se află butoanele Play şi Slide Sow, care permit vizualizarea slide-ului curent sau a întregii prezentării, precum şi caseta de validare AutoPreview, a cărei bifare conduce la previzualizarea automată după fiecare modificare operată asupra unui obiect.

7.3.3.Alte efecte sonore şi vizuale


În funcţie de modul în care se doreşte efectuarea prezentării, (pe ecran, pe Internet sau prezentare repetată la infinit, pe tot ecranul etc.) sau dacă cel care ar trebui să explice elementele din prezentare, în faţa auditoriului, nu va fi prezent, se poate opta pentru înregistrarea explicaţiilor acestuia pentru fiecare diapozitiv sub formă de coloană sonoră, care poate fi redată la derularea prezentării.

Pentru a realiza acest lucru este necesară folosirea comenzii Record Narration... din meniul Slide Show, care deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume. Pentru a putea înregistra explicaţiile, calculatorul pe care urmează a se realiza prezentarea trebuie să fie echipat cu componente pentru achiziţie şi redare de sunet (placă de sunet, microfon, boxe audio sau căşti). Nu trebuie uitat de asemenea că şi calculatorul pe care se va derula prezentarea trebuie să fie echipat cel puţin cu echipament pentru redare sunet.

Odată activată comanda va fi afişată o fereastră care arată calitatea cu care va fi înregistrat sunetul (o calitate mai bună a sunetului necesită un spaţiu mai mare pe hard disk), spaţiul liber pe hard-disk în momentul respectiv şi numărul maxim de minute de sunet care poate fi înregistrat.

După confirmarea parametrilor pentru înregistrare, programul PowerPoint porneşte derularea prezentării în acelaşi mod ca la stabilirea timpilor de afişare pentru derularea automată a prezentării, utilizatorul urmând să rostească cu voce tare, clar, explicaţiile necesare la diapozitivul curent. După epuizarea acestor explicaţii se trece la următorul diapozitiv al prezentării, cu una din comenzile descrise anterior, până la epuizarea tuturor diapozitivelor prezentării.

La finalul înregistrării utilizatorul va fi solicitat să confirme dacă sunetul şi timpii înregistraţi pentru derularea prezentării pot fi salvaţi pentru viitoarele derulări ale prezentării.

Tot pentru a evita construirea unei prezentări monotone, se mai poate opta pentru redarea unei melodii (înregistrări) în fundalul prezentării sau se poate opta pentru rularea unui film pe parcursul prezentării.

Comanda utilizată în acest caz este Movies and Sounds din meniul Insert (Figura 7.6). Aici se poate opta pentru:


 • Movie from Clip Organizer, alegerea unui film din, Clip Art, galeria de filme, imagini, înregistrări, desene etc. din pachetul Office;

 • Movie from File..., alegerea unui film aflat într-un fişier, pe un suport de memorie externă;

 • Sound from Clip Organizer, alegerea unei înregistrări din, Clip Art, galeria de filme imagini, înregistrări, desene etc. din pachetul Office

 • Sound from File..., alegerea unei înregistrări aflate într-un fişier, pe un suport de memorie externă;

 • P
  lay CD Audio Track
  , respectiv se poate reda o melodie specificată de pe un CD audio, oferindu-se posibilitatea stabilirii numărului de ordine al melodiei de pe CD, minutului din durata melodiei de la care va începe, respectiv până la care va fi redată. Eventual poate fi redată porţiunea selectată din melodie într-o buclă infinită pe tot parcursul prezentării (prin bifarea opţiunii Loop until stoped).

 • Record Sound, efectuarea unei înregistrări audio.

Figura 7.6 – Inserarea de înregistrări audio şi de filme

7.3.4.Controlul derulării prezentării


O prezentare se poate porni, cu ajutorul mouse-ului, printr-una din următoarele variante:

 • prin apelarea submeniului Slide Show din meniul View – se prezintă tot fişierul;

 • prin apelarea submeniului View Show din meniul Slide Show– se prezintă tot fişierul;

 • prin apăsarea butonului Slide Show from curent slide – se prezintă fişierul începând cu diapozitivul curent.

Dar, prezentarea se poate porni şi cu ajutorul tastaturii, apăsând tasta F5 - caz în care se prezintă tot fişierul - sau combinaţia de taste Shift+F5 - caz în care se prezintă fişierul începând cu diapozitivul curent.

Derularea unei prezentării poate fi controlată prin intermediul mouse-ului, tastaturii sau poate fi lăsată pe modul derulare automată, care va folosi un set de timpi de expunere stabiliţi de utilizator pentru afişarea fiecărui diapozitiv.

Controlul derulării prezentării cu ajutorul mouse ului: • un click pe butonul stâng determină trecerea de la un diapozitiv la altul sau de la un obiect la altul (dacă asupra obiectelor au fost aplicate efecte de animaţie);

 • un click pe butonul drept deschide meniului contextual cu următoarele opţiuni (Figura 7.7):

   • Next, următorul diapozitiv;

   • Prevision, precedentul diapozitiv;

   • Last viwed, diapozitivul vizualizat ultima dată;

   • Go to Slide, mergi la diapozitivul, iar în dreapta se deschide o listă toate diapozitivele (Slide 1, Slide 2, Slide 3 etc);

   • Screen, controlul ecranului; se deschide un submeniu din care putem alege:

    • Black Screen, afişarea unui ecran negru;

    • White Screen, afişarea unui ecran alb; această opţiune şi cea precedentă sunt utile atunci când se doreşte întreruperea temporară a prezentării, cu posibilitatea reluării ei din punctul în care a fost întreruptă;

    • Speaker Notes, arată notele vorbite de prezentator pe parcursul prezentării;


Figura 7.7 – Controlul derulării unei prezentări PowerPoint cu ajutorul mouse-ului


    • Switch Programs, face vizibilă bara de stare din Windows pentru a permite comutarea între programe; un click cu butonul stâng al mouse-ului ascunde din nou bara de stare;

   • Pointer Options, modifică aspectul şi funcţiile pointerului, din săgeată în stilou, gumă etc;

   • apăsarea simultană a ambelor butoane ale mouse-ului timp de două secunde - revenire la primul diapozitiv;

   • Help, afişează fereastra Slide Show Help (Figura 7.8);

   • End Show, încheie prezentarea.

Controlul derulării prezentării cu ajutorul tastaturii (Figura 7.8):

 • t
  asta Spaţiu, N, Page Down, săgeată în dreapta, săgeată în sus sau Enter
  - deplasare înainte cu un diapozitiv;

 • tasta P, Page Up, săgeată în stânga, săgeată în jos BackSpace - deplasare înapoi cu un diapozitiv;

 • tasta B - afişarea unui ecran negru gol, iar pentru revenire în prezentare la diapozitivul la care a fost întreruptă se apasă din nou B;

 • tasta W - Afişarea uni ecran alb gol, iar pentru revenire din nou tasta W;

 • numărul de ordine al diapozitivului urmat de Enter - deplasarea la un anumit diapozitiv;

 • tasta A sau tasta = - ascunde/arată pointerul săgeată pe parcursul derulării prezentării;

 • tasta S sau tasta + - opreşte/porneşte modul automat de derulare a prezentării;

 • tasta F1 - Afişarea meniului comenzilor de control pe durata derulării prezentării;

 • tasta Esc, tastele Ctrl+Break sau tasta „-” - încheierea derulări prezentării; se poate utiliza în orice moment al derulării prezentării.

Controlul derulării prezentării se poate realiza şi prin stabilirea timpilor de afişare al fiecărui diapozitiv şi al efectelor de animaţie asociate elementelor componente ale fiecărui diapozitiv. Comanda care trebuie utilizată în acest caz este Rehearse Timings din meniul Slide Show. Aceasta porneşte derularea prezentării, utilizatorul având control asupra derulării prin mouse (un click permite avansarea derulării cu un diapozitiv) şi prin comenzi de la tastatură. Utilizatorul execută un clic, sau o apăsare a tastei Spaţiu sau Enter, după ce a trecut intervalul de timp dorit pentru afişarea diapozitivului curent. Timpi de afişare sunt înregistraţi automat pentru fiecare diapozitiv, la sfârşitul operaţiei de înregistrare a timpilor, PowerPoint va afişa un mesaj prin care cere să i se confirme că poate aplica timpii înregistraţi pentru viitoarele derulări ale prezentării urmat de un alt mesaj prin care utilizatorul este întrebat dacă doreşte ca timpii înregistraţi să fie afişaţi pentru fiecare diapozitiv, în modul de vizualizare Slide Sorter.7.3.5.Acţiuni utilizator


Pentru a mări libertatea de derulare a prezentărilor realizate, PowerPoint pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument puternic pentru a controla modul de derulare al prezentării în funcţie de anumite acţiuni ale utilizatorului, altele decât cele prezentate anterior.

Astfel se permite stabilirea modului în care poate reacţiona un obiect din diapozitivul curent dacă utilizatorul execută un click pe suprafaţa sa (evenimentul mouse clic), sau deplasează cursorul pe deasupra obiectului respectiv (evenimentul mouse over). Sunt posibile predefinit următoarele acţiuni: • saltul la un anumit diapozitiv din prezentarea curentă sau la o altă prezentare PowerPoint;

 • rularea unui program specificat de utilizator;

La acţiunile anterioare, simultan cu acestea, se mai poate stabili redarea unui efect sonor sunet.

Comanda ce va fi utilizată pentru a permite stabilirea modului de reacţie este Action settings şi se poate accesa fie prin meniul contextual care apare la executarea unui click de dreapta pe obiectul căruia dorim să-i asociem comportamentul respectiv, fie în meniul Slide Show.Figura 7.9 Butoane de acţiune utilizator inserabile


La activarea comenzii va fi afişată o fereastră ce cuprinde două pagini, una dedicată evenimentului mouse click, iar cealaltă evenimentului mouse over, care permite setarea acţiunilor prezentate.

Pentru setarea acţiunii salt la un anumit diapozitiv, se bifează opţiunea Hyperlink to din pagina evenimentului la care va reacţiona obiectul şi se alege din lista pusă la dispoziţie un alt diapozitiv din prezentarea curentă sau o altă prezentare dorită (Other PowerPoint presentation). Prin apăsarea butonului OK se confirmă acţiunea definită pentru obiectul selectat.

Pentru setarea acţiunii rulează un anumit program se procedează la fel ca la comanda precedentă cu deosebirea că se bifează opţiunea Run program şi acţionând butonul Browse se selectează programul ce se doreşte a se executa.

Butoanele pe care le puteţi folosi pentru stabilirea legăturii cu un alt diapozitiv sunt:  1 -  Return - se recomandă pentru revenirea la ultimul diapozitiv vizualizat,

2 -  Home - se recomandă pentru revenirea la primul diapozitiv al prezentării,

3 -  Back or Previous - se recomandă pentru revenirea la diapozitivul precedent,

4 -  Forward or Next - se recomandă pentru trecerea la diapozitivul următor,

5 -  Beginning - se recomandă pentru revenirea la începutul prezentării,

6 - End - se recomandă pentru trecerea la sfârşitul prezentării. Butoanele pe care le puteţi folosi pentru declanşarea altor acţiuni sunt: 1 - Help - ajutor; se recomandă pentru legătura cu un document care conţine informaţii pentru autodocumentare,

2 - Information - informaţii; se recomandă pentru legătura cu un document care conţine informaţii despre prezentare,

3 - Document - document; se recomandă pentru legătura cu un alt document (eventual document HTML) sau cu o aplicaţie care va fi lansată în execuţie,

4 - Sound - se recomandă pentru legătura cu un fişier care conţine un clip audio sau diferite sunete,

5 - Movie - se recomandă pentru legătura cu un fişier care conţine un clip video.
Pentru redarea unui anumit sunet se bifează caseta Play sound din pagina corespunzătoare efectului la care se doreşte redarea sunetului (mouse click sau mouse over) şi se alege un sunet din lista de sunete predefinite sau prin alegerea opţiunii Other sounds... se permite selectarea unui sunet care nu se regăseşte în listă, prin specificarea fişierului ce conţine respectivul efect sonor.

TEST DE EVALUARE


 1. Care sunt elementele componente ale unui diapozitiv (slide) Microsoft PowerPoint?

Din punct de vedere tehnic, un diapozitiv complet încărcat poate avea maxim şase părţi:

 • Titlul, care se află, de obicei, în partea de sus a diapozitivului. Majoritatea prezentărilor încep cu un diapozitiv ce cuprinde titlul prezentării (lucrării prezentate), numele vorbitorului şi alte elemente introductive. Şi alte diapozitive din prezentare pot fi de titlu – de exemplu acolo unde prezentarea este mai mare şi poate fi structurată în secţiuni – dar, în majoritatea cazurilor, este nevoie de un singur diapozitiv de titlu în cazul unei prezentări, iar acesta este primul.

 • Corpul de text, care reprezintă partea principală a diapozitivului şi este plasat în casete de text. Frecvent textul dintr-un diapozitiv apare ca o serie de expresii marcate sau numerotate. De fapt, în această parte a diapozitivului poate să apară orice fel de text, nefiind necesare neapărat liste marcate sau liste numerotate.

 • De asemenea, într-un slide pot să apară o mulţime de obiecte: tabele, ecuaţii, desene, grafice, imaginii etc., care sunt plasate tot în casete de text.

 • Data şi ora, care, dacă sunt afişate în diapozitiv, apar în general în colţul din stânga jos.

 • Subsolul (Notele de subsol), care apare, de regulă, în mijlocul părţii de jos a diapozitivului.

 • Numărul diapozitivului, care ar putea fi plasat în colţul din dreapta jos.

 1. Care sunt comenzile Microsoft PowerPoint pentru inserarea de obiecte din diferite aplicaţii (Bitmap Image, Microsoft Equation, Microsoft Excel, Microsoft Graph Chart, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Wave Sound etc.)?

Răspuns:


Exerciţii

Exemplu rezolvat:

Pentru a stabili efectul de tranziţie în care se va face afişarea diapozitivului curent în cadrul prezentării, se va selecta comanda: 1. Slide Number din meniul Insert;

 2. Custom Animation din meniul Slide Show;

 3. Slide Transition din meniul Slide Show;

 4. Movie and Sounds din meniul Insert;

 5. Slide Design din meniul Format.

Rezolvare: ○○●○○
De rezolvat:

Dacă se doreşte redarea unei melodii (înregistrări audio) sau a unui fişier video în fundalul prezentării, care este comanda corespunzătoare rezolvării acestei probleme? 1. Custom Animation din meniul Slide Show;

 2. Movie and Sounds din meniul Insert;

 3. Click dreapta pe suprafaţa slide-ului, comanda Slide Layout;

 4. Action Buttons din meniul Slide Show;

 5. Movie and Sounds din meniul Tools;

○○○○○
Rezumatul temei
O modalitate eficientă pentru realizarea unei prezentări multimedia este aceea prin utilizarea unei aplicaţii informatice specializate. O astfel de aplicaţie este componenta PowerPoint din pachetul Microsoft Office, care se bucură în prezent de o largă răspândire în rândul utilizatorilor. Fiind o componentă specializată, PowerPoint dispune de o serie de facilităţi care uşurează realizarea unei prezentări, asigurându-i totodată modalităţi de finalizare diverse:

 • prin retroproiecţie, prin tipărirea prezentării obţinute pe folii transparente sau diapozitive;

 • prin videoproiecţie, prin proiectarea prezentării obţinute în formatul obişnuit PowerPoint direct pe ecranul de proiecţie cu ajutorul unui videoproiector;

 • direct pe ecranul monitorului, local, pe reţeaua firmei (Intranet) sau pe website-uri (prin Internet);

 • sub forma unui proiect, prin tipărirea pe suport hârtie a prezentării obţinute.

Schiţarea unei prezentări PowerPoint necesită doar ceva mai mult decât o mică sclipire a unei idei şi câteva minute de lucru. Dacă se utilizează aplicaţia AutoContent Wizard problema pare chiar foarte simplă.

Dar, realizarea unei prezentări eficiente, convingătoare necesită mult mai mult decât atât. O prezentare PowerPoint prost concepută şi executată va lăsa rece auditoriul, indiferent de câte tranziţii spectaculoase, animaţii sau legături către alte programe sau pagini Web realizează. Invers, o prezentare bine concepută, bine realizată tehnic şi bine spusă (expusă în faţa auditoriului) va capta atenţia publicului, chiar dacă nu foloseşte un şablon sofisticat.

Pentru a realiza o prezentare dinamică, informativă şi totodată relaxantă (ştiut fiind faptul că o persoană nu se poate concentra bine asupra unui subiect prezentat mai mult de 40-50 de minute în medie), trecerea de la un diapozitiv la altul sau afişarea elementelor dintr-un diapozitiv, poate fi făcută printr-o afişare specială, folosind un set de efecte vizuale şi sonore.

Pentru a mări libertatea de derulare a prezentărilor realizate, PowerPoint pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument puternic pentru a controla modul de derulare al prezentării în funcţie de anumite acţiuni ale utilizatorului, altele decât cele prezentate anterior. Astfel se permite stabilirea modului în care poate reacţiona un obiect din diapozitivul curent dacă utilizatorul execută un click pe suprafaţa sa (evenimentul mouse clic), sau deplasează cursorul pe deasupra obiectului respectiv (evenimentul mouse over).


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə