Lista căRŢilor cu profil „drept”
Yüklə 2.83 Mb.
səhifə1/46
tarix30.04.2016
ölçüsü2.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
LISTA CĂRŢILOR CU PROFIL

DREPT” si „ADMINISTRATIE PUBLICA”existente în Biblioteca Universităţii din Piteşti

la data 15.02.2013

001


1 - MAHEU, RENÉ.

Civilizaţia universalului : Inventar al viitorului / René Maheu. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968.

296 p.+ 12 p.il.; 20 cm.

0.01 5.00.

001.18(100) UNESCO   008   341.1

1. Civilizaţie. Cultură. Progres 2. Drept internaţional 3. Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale 4. Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză.

001 / M 15; 001 / M 152 - Suveranitatea şi progresul

/ Coordonator: Dr. Nicolae Ecobescu. - Bucureşti : Editura Politică, 1977.

456 p.; 19 cm.

0.01.


341.2   001

1. State suverane. Suveranitate de stat. 2. Suveranitate naţională. Suveranitate populară 3. Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale.

341 / S 96; 341 / S 96

005


3 - Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor pentru înregistrarea mărcilor : (Clasificarea NISA)

. - Ediţia a 9-a. - Bucureşti : OSIM, .

vol.; 30 cm.

Partea a II-a : Conţine lista produselor şi serviciilor în ordinea claselor. - 2007. - 286 p. - ISBN 978-973-7618-16-0 : 72.00.

005(036):347.772   347.772:005(036)

1. Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general 2. Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor.

005 / C 56

006


4 - Standardul profesional nr. 23 : Activitatea de cenzor în societăţile comerciale

. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : CECCAR, 2007.

228 p.; 24 cm. - (Standarde profesionale).

ISBN 978-973-8414-41-9 : 17.50.

657.6:347.72:006(498)   006:657.6:347.72(498)   347.72:657.6:006(498)

1. Contabilitate 2. Revizie contabilă 3. Societăţi comerciale 4. Standarde pentru un anumit domeniu.

657 / S 76; 657 / S 76

008


5 - CARMILLY-WEINBERGER, MOSHE.

Cenzură şi libertate de expresie în istoria evreilor / Moshe Carmilly-Weinberger. - Bucureşti : Editura Hasefer, 2003.

432 p.; 20 cm.

ISBN 973-8056-96-9 : 15.00.

008(=411.16):342.727(091)   342.727(091):008(=411.16)

1. Istoria culturii 2. Iudaism 3. Evrei 4. Libertatea conştiinţei 5. Libertatea cuvîntului 6. Libertatea gândirii.

008 / C 25; 008 / C 25

0   GENERALITĂŢI

01   Bibliografie. Cataloage. Liste de cărţi6 - Bibliografia publicaţiilor existente în Biblioteca Universităţii din Piteşti : Drept

. - Piteşti : [s.n.], 2005.

190 p.; 21 cm.

3.00.


34(01)   016

1. Drept 2. Descrieri bibliografice.

34 / B 51; 34 / B 51

02   Biblioteconomie. Biblioteci7 - Buletinul Jurisprudenţei : 1990-2003 : De la Curtea Supremă de Justiţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

. - Bucureşti : ALL Beck, 2004.

XXVI, 1208 p.; 21 cm. - (Jurisprudenţă).

ISBN 973-655-381-7 : 115.00.

34(498):025.347   025.347:34(498)

1. Index alfabetic 2. Jurisprudenţă 3. România.

34 / B 91; 34 / B 91

06   Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee. Premii8 - Şcoala de vară : Cetăţenie Naţională - Cetăţenie Europeană = Summer School : National Citizenship - European Citizenship = Ecole d'été : Citoyennete Nationale - Citoyennete Europeene

. - Bucureşti : Libra, 2003.

188 p.; 25 cm.

ISBN 973-8327-39-3 : 5.00.

342.71   061.1(100):001   001:061.1(100)

1. Naţionalitate. Cetăţenie 2. Organizaţii internaţionale 3. UNESCO 4. Umanism.

342 / C 63; 342 / C 63

9 - Libera circulaţie a serviciilor

. - Bucureşti : [s.n], 2002.

82 p.; 21 cm.

ISBN 973-8338-52-2 : 2.00.

341.217(4)   338.46   061.1 UE

1. Drept internaţional 2. Integrare economică 3. Integrare europeană 4. Economia serviciilor 5. Drept comunitar 6. Comunitatea Economică Europeană 7. Uniunea Europeană (UE).

06 / L 58; 06 / L 58

10 - KING, ALEXANDER.

Prima revoluţie globală : O strategie pentru supravieţuirea lumii / Alexander King; Bertrand Schneider. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1993.

208 p.; 20 cm.

Bibliogr. la p. 204-206.

ISBN 973-31-0517-1 : 0.05.

339.9   341.217   061.1 Clubul de la Roma

1. Clubul de la Roma 2. Economie mondială 3. Organizaţii 4. Relaţii economice internaţionale.

339 / K 44; 339 / K 44

11 - Dreptul societăţilor comerciale

. - Bucureşti : [s.n], 2002.

76 p.; 21 cm.

ISBN 973-8338-54-9 : 2.00.

347.72   339.923:061.1 UE   061.1 UE:339.923

1. Drept comercial 2. Societăţi comerciale 3. Integrare economică 4. Integrare europeană 5. Uniunea Europeană (UE).

06 / D 82; 06 / D 82

12 - Enciclopedia Uniunii Europene

. - Ediţia a III-a. - Bucureşti : Editura Meronia, 2007.

448 p.; 23 cm.

Bibliogr. la p. 421-438.

ISBN 973-7839-16-1 ISBN 978-973-7839-16-9 : 37.00.

341.217(4)(038)   061.1 UE

1. Organizaţii interguvernamentale 2. Organizaţii internaţionale 3. Uniunea Europeană 4. Enciclopedie.

341(038) / E 52; 341(038) / E 5213 - JURA, CRISTIAN.

Rolul organizaţiilor nonguvernamentale pe plan internaţional / Cristian Jura. - Bucureşti : ALL Beck, 2003.

XVI, 250 p.; 20 cm. - (Studii juridice).

Bibliogr. la p. 244-247.

ISBN 973-655-261-6 : 19.90.

341.215.2   061.2(100)

1. Activitate şi organizare 2. Organizaţii internaţionale 3. Organizaţii nonguvernamentale.

341 / J 92; 341 / J 92

14 - Tratate ale Consiliului Europei : Texte esenţiale

. - Bucureşti : Consiliul Europei, 2002.

656 p.; 24 cm.

ISBN 973-567-363-0 : 7.00.

061.1 UE   341.24   341.176(4)

1. Tratate internaţionale 2. Consiliul Europei 3. Uniunea Europeană (UE).

06 / T 81; 06 / T 81

15 - Libera circulaţie a mărfurilor

. - Bucureşti : [s.n], 2002.

52 p.; 21 cm.

ISBN 973-8338-50-6 : 2.00.

347.462(498)   341.21   061.1 UE

1. Transport de mărfuri 2. Integrare economică 3. Integrare europeană 4. Dreptul transporturilor 5. Drept comunitar 6. România 7. Uniunea Europeană.

06 / L 58; 06 / L 58

16 - Libera circulaţie a persoanelor

. - Bucureşti : [s.n], 2002.

48 p.; 21 cm.

ISBN 973-8338-51-4 : 2.00.

342.922:351.756(498:100)   061.1 UE

1. Drept administrativ 2. Vize 3. România 4. Uniunea Europeană (UE).

06 / L 58; 06 / L 58

17 - STANA, DANA.

Dreptul proprietăţii intelectuale în secolul XXI : Expoziţie organizată cu prilejul serbării "Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale" - 26 aprilie / Dana Stana. - Piteşti : [s.n.], 2010.

32 p.: il.; 21 cm.

2.00.

061.7(059):347.78"20"   347.78"20":061.7(059)1. Festivităţi. Comemorări 2. Expoziţii 3. Dreptul de autor 4. Dreptul proprietăţii intelectuale 5. Sec. 21.

06 / S 76; 06 / S 76

061

18 - GEANĂ, ELENA-ZENOVIA.

Surse de informare privind Uniunea Europeană / Elena-Zenovia Geană. - Bucureşti : [s.n.], 2003.

80 p.; 24 cm.

ISBN 973-86223-9-5 : 5.00.

341.217(4)   061.1 UE

1. Organizaţii interguvernamentale 2. Organizaţii internaţionale 3. Organizaţii interguvernamentale 4. Uniunea Europeană.

341 / G 28; 341 / G 28

0   GENERALITĂŢI

070   Ziare. Presă. Jurnalism19 - PÎRLICI, VALERIA.

Dreptul comunicării publice / Lect. Dr. Valeria Pîrlici; Asist. Dr. Cristina-Denisa Arsene-Onu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2011.

480 p.; 25 cm.

Bibliogr. la p. 473-480.

ISBN 978-606-560-184-0 : 20.00 36.44 58.00.

342.727:316.77   316.77:342.727   659.3   070.13

1. Drept public 2. Drepturile omului 3. Libertate în comunicare 4. Comunicare socială. Sociologia comunicării 5. Relaţii cu publicul 6. Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg 7. Ziaristică. Presă 8. Libertatea presei.

342 / P 67; 342 / P 67

20 - CERCELESCU, CARMEN MONICA.

Regimul juridic al presei : Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor / Avocat Carmen Monica Cercelescu. - Bucureşti : Editura Teora, 2002.

216 p.; 24 cm.

ISBN 973-20-0458-4 : 20.71.

070.13(498)   342.732(498)

1. Jurnalistică 2. Libertatea presei 3. Morală profesională, ocupaţională 4. România.

070 / C 35; 070 / C 35

1   FILOZOFIE

21 - HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH.

Principiile filosofiei dreptului sau Compendiu de drept natural şi ştiinţă a statului / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. - Bucureşti : Paideia, 1998.

112 p.; 17 cm. - (Colecţia Cărţilor de Seamă).

ISBN 973-9368-38-7 : 1.00.

340.12   1(430)   141.13   17   929 Hegel, G. W. F.

1. Filosofia dreptului 2. Filosofie germană 3. Filosofie morală 4. Filosofie politică 5. Hegel, G. W. F. 6. Idealism obiectiv 7. Sisteme filosofice.

340 / H 43; 340 / H 4322 - L' Argumentation : Droit, philosophie et sciences sociales

/ Pierre Livet(coord.). - Canada : Les Presses de l'Université Laval, 2000.

216 p.; 21 cm. - (Collection Dikè).

ISBN 2-7384-9458-7 ISBN 2-7637-7740-6 : 100.20.

168:34   34:168   168:1   1:168

1. Argumentaţie 2. Filosofie 3. Drept.

1 / A 76; 1 / A 76

23 - DRAGOMIRESCU, VIRGIL-TIBERIU.

Determinism şi reactivitate umană : Interpretarea cauzală a conduitelor reactive / Virgil-Tiberiu Dragomirescu. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1990.

380 p.; 21 cm.

Bibliogr. la p. 355-371.

ISBN 973-44-0026-6 : 0.01.

340.66   316.6   159.97

1. Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare 2. Expertiza medico-legală, mărturia experţilor 3. Filozofie. Psihologie 4. Psihologia fenomenelor anormale 5. Psihologie socială 6. Sociologie.

340 / D 78; 340 / D 78

24 - STROE, CONSTANTIN.

Reflecţii filosofice asupra dreptului / Conf. univ. dr. Constantin Sroe. - Bucureşti : Lumina Lex, 1998.

336 p.: il.; 20 cm.

Bibliogr. la p. 322.

ISBN 973-588-059-8 : 5.00.

1:34   34:1

1. Drept 2. Filozofie. Psihologie.

1 / S 91; 1 / S 91

25 - MALAURIE, PHILIPPE.

Antologia gîndirii juridice / Philippe Malaurie. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

376 p.; 18 cm. - (Projure).

Bibliogr. după fiecare cap.

ISBN 973-28-0783-0 : 3.49.

34(091):1   1:34(091)   929

1. Drept. Jurisprudenţă 2. Filozofi 3. Filozofie 4. Istoria dreptului 5. Personalităţi.

34 / M 17; 34 / M 17

26 - COSMA, DORU.

Socrate Bruno Galilei în faţa justiţiei : Cu un interludiu despre Inchiziţie / Doru Cosma. - Bucureşti : Sport-Turism, 1982.

312 p.; 21 cm.

0.01.

14(38)   52(45)   340.96(38)1. Filosofie 2. Sisteme filosofice 3. Socrate.

1 / S 65; 1 / S 6527 - PROUDHON, PIERRE-JOSEPH.

Qu'est-ce que la propriété ? : Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement. Premier mémoire / Pierre-Joseph Proudhon. - Paris : Garnier-Flammarion, 1966.

318 p.; 18 cm.

0.01.

14(44)   347.21. Drept civil 2. Drept privat 3. Filosofie 4. Filosofie franceză 5. Sisteme filosofice.

1 / P 95; 1 / P 95

13   Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ştiinţe oculte. Ocultism

28 - ALLAN.

Cine se teme de spirite? / Allan; Schiff; Kramer. - Bucureşti : Editura Politică, 1973.

312 p.; 19 cm.

0.01 7.00.

821.112.2-32=135.1   133.9   398.4   291.32/.33   343.64

1. Literatură germană 2. Povestiri 3. Spiritism 4. Magie 5. Escrocherii.

82-32 / A 42; 82-32 / A 42

14   Sisteme filozofice

29 - ZLĂTESCU, VICTOR DAN.

Repere pentru o filosofie a drepturilor omului / Prof.dr. Victor Dan Zlătescu; Dr. Irina Moroianu Zlătescu. - Bucureşti : I.R.D.O., 2003.

112 p.; 22 cm.

ISBN 973-96496-5-3 : 5.00.

342.7(498)(094):14   14:342.7(498)(094)

1. Drept public 2. Drepturile omului 3. Filosofie 4. Sisteme filosofice 5. România.

342 / Z 76; 342 / Z 76

159

30 - LOMBROSO, CESARE.

Omul delincvent / Cesare Lombroso. - Bucureşti : Maiastra, .

vol.; 20 cm.

ISBN 973-95015-2-4.

Vol. 1. - 1992. - 160 p. - ISBN 973-95015-2-4 : 0.01.

343.95   572.5   159.9

1. Antropologie 2. Boli mintale 3. Criminologie. Criminalistică 4. Drept 5. Psihologie criminală.

34 / L 76

1   FILOZOFIE

159.9   Psihologie

31 - RĂDULESCU, SORIN M.

Introducere în sociologia delincvenţei juvenile : Adolescenţa-între normalitate şi devianţă / Sorin M. Rădulescu; Dan Banciu. - Bucureşti : Editura Medicală, 1990.

164 p.; 24 cm.

Bibliogr. la p. 156-159.

ISBN 973-39-0112-1 : 0.01.

316:343.91   343.91:316   159.922.7   343.95

1. Criminologie. Criminalistică 2. Fiziologia şi biologia delincvenţilor 3. Psihologia copilului 4. Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie 5. Sociologie 6. Tipuri de delincvenţi.

316 / R 18; 316 / R 18

32 - LAUZEL, JEAN-PIERRE.

L'Enfant voleur / Jean-Pierre Lauzel. - Paris : Presses Universitaires de France, 1966.

164 p.; 18 cm.

2.78.

159.97:343.9151. Delincvenţă juvenilă 2. Psihiatrie.

159.9 / L 28; 159.9 / L 2833 - MITROFAN, NICOLAE.

Psihologie judiciară / Nicolae Mitrofan; Voicu Zdrenghea; Tudorel Butoi. - Bucureşti : Casa de Editură şi Presă "Şansa", 1994.

360 p.; 24 cm.

ISBN 973-9167-32-2 : 1.00.

159.9   343.95

1. Drept penal. Infracţiuni penale 2. Psihologie.

159.9 / M 82; 159.9 / M 8234 - ŞTEFĂNESCU, PAUL.

Aşii crimei / Paul Ştefănescu. - Bucureşti : Continent XXI, 1991.

224 p.; 16 cm.

ISBN 975-95459-0-4 : 0.01.

343.95:159.9   159.9:343.95

1. Boli mintale 2. Criminologie. Criminalistică 3. Drept 4. Psihologie criminală.

34 / S 82; 34 / S 8235 - VASILE, ALINA SANDA.

Psihologia delincvenţei juvenile / Alina Sanda Vasile. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

686 p.; 20 cm.

Bibliogr. la p. 653-678.

ISBN 978-973-127-361-7 : 59.00.

343.915   159.922.763

1. Criminologie 2. Criminalitate juvenilă 3. Psihologie juvenilă.

343 / V 33; 343 / V 33

36 - FLORIAN, GHEORGHE.

Psihologie penitenciară : Studii şi cercetări / Dr. Gheorghe Florian. - Bucureşti : Oscar Print, 1996.

304 p.: il.; 24 cm.

Bibliogr. la p. 288-298.

ISBN 973-97573-1-6 : 1.05.

159.9:343.811   343.811:159.9   343.95

1. Criminologie. Criminalistică 2. Drept penal. Infracţiuni penale 3. Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor 4. Psihanaliză.

159.9 / F 69; 159.9 / F 67

37 - BOGDAN, TIBERIU.

Probleme de psihologie judiciară / Tiberiu Bogdan. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1973.

224 p.; 29 cm. - (Psyché).

0.01.

159.9:343.95   343.95:159.91. Criminologie. Criminalistică 2. Drept. Jurisprudenţă 3. Drept penal. Infracţiuni penale 4. Psihologie 5. Psihologie criminală 6. Psihologie judiciară.

159.9 / B 64; 159.9 / B 64

16   Logică

38 - Norme, valori, acţiune. Analiza logica a discursului practic, cu aplicaţii în etică şi în drept

. - Bucureşti : Editura Politică, 1979.

352 p.; 20 cm. - (Teorie şi metodă în ştiinţele sociale).

0.01.


124.5   16   17   34

1. Drept. Jurisprudenţă 2. Filosofie 3. Filosofie morală. Etică. Filosofie practică 4. Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie 5. Valoare. Normă.

1 / N 86; 1 / N 86

39 - DOBRINESCU, ION.

Introducere în logica juridică / Ion Dobrinescu. - Bucureşti : Lumina Lex, 1996.

272 p.: il.; 20 cm.

ISBN 973-9186-76-9 : 1.50.

16:34   34:16

1. Drept 2. Logică. Teoria cunoaşterii.

16 / D 59; 16 / D 5940 - MATEUŢ, GHEORGHIŢĂ.

Logica juridică / Dr. Gheorghiţă Mateuţ; Dr. Arthur Mihăilă. - Bucureşti : Lumina Lex, 1998.

272 p.; 22 cm.

Bibliogr. la p. 264.

ISBN 973-9186-23-8 : 5.00.

16:34

1. Drept 2. Drept. Jurisprudenţă 3. Filosofie 4. Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie.16 / M 47; 16 / M 47

41 - GORUN, ADRIAN.

Elemente de epistemologie juridică : Admnistraţia publică şi mediul ei : Actele administrative / Adrian Gorun. - Târgu-Jiu : Editura "Academica Brâncuşi", 2010.

222 p.; 20 cm.

Bibliogr. la p. 221-222.

ISBN 978-973-144-328-7 : 5.00.

35(094)   165:34   34:165

1. Administraţie publică 2. Epistemologie 3. Drept 4. Documente legislative. Surse legislative şi juridice.

35 / G 72; 35 / G 72

17   Morală. Etică. Filozofie practică42 - GHIMPU, SANDA.

Dialog despre lege

256 p.; 20 cm.

0.01.

17(094)   34:171. Drept 2. Morală. Etică.

34 / G 50; 34 / G 5043 - DRĂGHICI, ANDREEA.

Deontologia funcţionarului public : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă / Andreea Drăghici; Ramona Duminică. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2010.

94 p.; 30 cm.

Bibliogr. după fiecare capitol.

ISBN 978-606-560-068-3 : 11.72.

35.08:174(075.8)   174:35.08(075.8)   342.92(075.8)

1. Drept administrativ 2. Administraţie publică 3. Funcţionari publici 4. Morală profesională 5. Curs universitar.

342 / D 47; 342 / D 74

44 - ARSENE, ANDREEA.

Etica în familia românească postrevoluţionară : Perspectivă psiho-sociologică asupra valorilor transmise în familie / Andreea Arsene. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2011.

250 p.; 24 cm.

Bibliogr. la p. 241-249.

ISBN 978-606-560-215-1 : 2.93.

17.023.32(498)   316.356.2   347.6

1. Filosofie 2. Filosofie morală. Etică 3. Sociologia familiei 4. Dreptul familiei 5. România.

17 / A 83; 17 / A 83

45 - HEINZE, ERIC.

Orientarea sexuală: Un drept al omului : Un eseu despre legislaţia internaţională a drepturilor omului / Eric Heinze. - Chişinău : Tehnica-Info, 2002.

xxii, 402 p.; 21 cm.

ISBN 9975-63-154-1 : 10.00 25.00.

341.231.14:176   176:341.231.14

1. Drept internaţional 2. Drepturile omului 3. Morală sexuală.

341 / H 44; 341 / H 4446 - Bioetica : Mijloace şi căi de acţiune

/ Coordonator Prof.dr. Irina Moroianu Zlătescu. - Bucureşti : I.R.D.O., 2004.

60 p.; 22 cm.

ISBN 973-9316-35-2 : 5.00.

342.7:172   172:342.7

1. Drept public 2. Drepturile omului 3. Morală socială 4. Relaţia între individ şi stat.

342 / B 53; 342 / B 53

47 - FRANCOEUR, ROBERT T.

Taking sides : Clashing views on controversial issus in human sexuality / Robert T. Francoeur. - Fourth Edition. - Guilford : Dushkin Publishing, 1994.

XXIV, 294 p.: il.; 23 cm.

Index la p. 286-294.

ISBN 1-56134-249-1 : 10.

176(73)   392.6(73)   343.54

1. Sexualitate 2. Morală sexuală 3. Relaţii între sexe 4. Cutume 5. Drept 6. Infracţiuni 7. Statele Unite ale Americii.

17 / F 86; 17 / F 86

48 - BYER, CURTIS O.

Dimensions of human sexuality / Curtis O. Byer; Louis W. Shainberg. - Fourth Edition. - Boston ; Massachusetts ; Burr Ridge : McGraw-Hill, 1994.

XVI, 672 p.: il.; 26 cm.

Bibliogr. la p. 656-664.

ISBN 0-697-12602-1 : 10.

176   343.54/.55   573.7.017.55   612.6.06

1. Psihologia sexelor 2. Relaţii sexuale 3. Sexualitate 4. Morală sexuală.

17 / B 99; 17 / B 99

49 - KELLY, GARY F.

Sexuality today : The Human perspective / Gary F. Kelly. - Fifth Edition. - Guilford : Dushkin : McGraw-Hill, 1996.

LXXXIV, 588 p.: il.; 27 cm.

Bibliogr. la p. XLIII-LXXIX.

ISBN 0-697-26587-0 : 10.

176   343.54/.55   573.7.017.55   612.6.06

1. Psihologia sexelor 2. Relaţii sexuale 3. Sexualitate 4. Morală sexuală.

17 / K 32; 17 / K 32

178


50 - Bomba drogurilor

/ Stelian Ţurlea. - Bucureşti : Humanitas, 1991.

304 p.; 21 cm.

ISBN 973-28-0165-4 : 0.01.

178.8   316.62   343.347   340.67

1. Chimie medico-legală. Toxicologie medico-legală 2. Comportament social 3. Drept penal. Infracţiuni penale 4. Filosofie. Psihologie 5. Folosirea diverselor stimulente şi narcotice 6. Infracţiuni împotriva sănătăţii publice 7. Morală şi cumpătare 8. Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţmănt. Etnografie. Folclor.

34 / B 66; 34 / B 66

22

51 - Code de droit canonique bilinque et annoté

. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Montréal : Wilson & Lafleur, 1999.

1896 p.; 18 cm.

ISBN 2-89127-2-89127-460-1 : 323.38.

22.011:34   34:22.011

1. Canon 2. Drept.

22 / C 60; 22 / C 6052 - SAFTA-ROMANO, EUGENIU.

Arhetipuri juridice în Biblie / Eugeniu Safta-Romano. - Iaşi : Polirom, 1997.

204 p.; 18 cm. - (Plural ; 44).

ISBN 973-683-026-8 : 2.00.

22.07:34   34:22.07

1. Biblia 2. Drept 3. Religie. Teologie.

22 / S 14; 22 / S 14

26

53 - BENAZZI, NATALE.

Cartea neagră a Inchiziţiei : Reconstituirea marilor procese / Natale Benazzi; Mattea D'Amico. - Bucureşti : Saeculum I. O., 2001.

240 p.; 20 cm. - (Enigmele istoriei).

Bibliogr. la p. 233-235.

ISBN 973-9399-77-0 : 7.00.

262.136(091)   34.096

1. Biserica creştină 2. Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică 3. Inchiziţia 4. Prezentări istorice 5. Procese celebre 6. Religie. Teologie 7. Tribunale (Curia Justitiae).

26 / B 44; 26 / B 44

54 - BENAZZI, NATALE.

Cartea neagră a Inchiziţiei / Natale Benazzi; Matteo D'Amico. - Bucreşti : Pro Editură şi Tipografie, 2000.

224 p.; 23 cm. - (Universuri secrete).

Pe copertă avem titlul : "Istoria secretă a inchiziţiei".

ISBN 973-8951-67-4 ISBN 978-973-8951-67-9 : 28.80.

262.136.2:340.096(091)   340.096(091):262.136.2

1. Inchiziţia 2. Procese celebre 3. Prezentare istorie.

26 / B 44; 26 / B 44

55 - RĂDULESCU, ANA-MARIA.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə