Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim
Yüklə 0.98 Mb.
səhifə1/6
tarix29.04.2016
ölçüsü0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6
16. OKOLJE
A. RAVNANJE Z ODPADKI
31976 D 0431: Sklep Komisije 76/431/EGS z dne 21. aprila 1976 o ustanovitvi Odbora za ravnanje z odpadki (UL L 115, 1. 5. 1976, str. 73), kakor je bil spremenjen z:


 • 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Helenske republike (UL L 291, 19. 11. 1979, str. 17),

 • 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15. 11. 1985, str. 23).

Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:


"1. Odbor sestavlja 52 članov.".

B. KAKOVOST VODE


31977 D 0795: Odločba Sveta 77/795/EGS z dne 12. decembra 1977 o oblikovanju skupnega postopka za izmenjavo informacij o kakovosti površinske sladke vode v Skupnosti (UL L 334, 24. 12. 1977, str. 29), kakor je bila spremenjena z:


 • 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Helenske republike (UL L 291, 19. 11. 1979, str. 17), • 31981 D 0856: Odločbo Sveta 81/856/EGS z dne 19. 10. 1981 (UL L 319, 7. 11. 1981, str. 17), • 31984 D 0422: Odločbo Komisije 84/422/EGS z dne 24. 7. 1984 (UL L 237, 5. 9. 1984, str. 15), • 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15. 11. 1985, str. 23), • 31986 D 0574: Odločbo Sveta 86/574/EGS z dne 24. 11. 1986 (UL L 335, 28. 11. 1986, str. 44),
 • 31990 D 0002: Odločbo Komisije 90/2/EGS z dne 14. 12. 1989 (UL L 1, 4. 1. 1990, str. 20),
 • 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29. 8. 1994, str. 21)

in razveljavljena z učinkom od 22. decembra 2007 z:
 • 32000 L 0060: Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 10. 2000 (UL L 327, 22. 12. 2000, str. 1).

V Prilogi I se doda naslednje:


"ČEŠKA

Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Obříství

Postaja št. 0103 - 4,7 km dolvodno od sotočja z Vltavo

Laba

Děčín

Postaja št. 0104 - 21,3 km gorvodno od točke, kjer Laba zapusti Češko Republiko

Laba

Zelčín

Postaja št. 0105 - 4,5 km gorvodno od sotočja z Labo

Vltava

Lanžhot

Postaja št. 0401 - v točki, kjer Morava zapusti Češko republiko

Morava

Pohansko

Postaja št. 0402 - v točki, kjer Dyje zapusti Češko republiko

Dyje

Bohumín

Postaja št. 1163 - v točki, kjer Odra zapusti Češko republiko

Odra

Beroun

Postaja št. 4015 -34,2 km gorvodno od sotočja z Vltavo

Berounka

Louny

Postaja št. 4006 -54,3 km gorvodno od sotočja z Labo

Ohře

Dluhonice

Postaja št. 4010 -9,3 km gorvodno od sotočja z Moravo

Bečva

ESTONIJA

Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Narva

Postaja št. 32 - 7 km gorvodno od ustja reke

Narva

Kasari HP

Postaja št. 49 -17,4 km gorvodno od ustja reke

Kasari

Kavastu

Postaja št. 13 -16 km gorvodno od ustja reke

Emajõgi

Oreküla HP

Postaja št. 52 -25,7 km gorvodno od ustja reke

Pärnu

CIPER

Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Λεμεσός

Vodotočna merilna postaja Kouris na repu rezervoarja Kouris

Kouris

Πάφος

Vodotočna merilna postaja Phinikas na repu rezervoarja Asprokremmos

Xeros

LATVIJA


Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Jēkabpils

166 km gorvodno od ustja; 1,0 km gorvodno od mesta Jēkabpils

Daugava

Valmiera

142 km gorvodno od ustja; 2,5 km gorvodno od mesta Valmiera

Gauja

Jelgava

71,6 km gorvodno od ustja; 1,0 km gorvodno od mesta Jelgava

Lielupe

Kuldīga

87,8 km gorvodno od ustja; 0,5 km gorvodno od mesta Kuldīga

Venta

LITVA


Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Rusnė

16 km gorvodno od ustja (ob izlivu v laguno Kuršių)

Nemunas

Mažeikiai

200 km gorvodno od ustja, na litovsko-latvijski meji

Venta

Saločiai

152,5 km gorvodno od ustja, na litovsko-latvijski meji

Mūša

Šventoji

0,2 km gorvodno od ustja (ob izlivu v Baltsko morje)

Šventoji

MADŽARSKAVzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Győrzámoly

Rečni kilometer 1806,2; most Medve

Donava

Szob

Rečni kilometer 1708,0; dolvodno od ustja pri Ipoly; od linije kanala

Donava

Hercegszántó

Rečni kilometer 1433,0

Donava

Tiszabecs

Rečni kilometer 757,0; pri merilni napravi

Tisa

Tiszasziget

Rečni kilometer 162,5; na meji

Tisa

Drávaszabolcs

Rečni kilometer 68,0; pri cestnem mostu

Drava

Csenger

Rečni kilometer 202,6

Szamos

Sajópüspöki

Rečni kilometer 123,5; pri cestnem mostu

Sajó

Tornyosnémeti

Rečni kilometer 102,0

Hernád

Körösszakál

Rečni kilometer 58,6

Sebes-Körös

Makó

Rečni kilometer 24,3; pri merilni napravi

Maros

POLJSKA


Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Krakov

Rečni kilometer 63,7 - gorvodno od Krakova

Visla

Varšava

Rečni kilometer 510,0 - Varšava, mesto

Visla

Wyszków

Rečni kilometer 33,0 - pri cestnem mostu

Bug

Pułtusk

Rečni kilometer 63,0 - na meji

Narew

Kiezmark

Rečni kilometer 926,0 - gorvodno od ustja

Visla

Chałupki

Rečni kilometer 20,0 - v točki, kjer Odra vstopi iz Češke republike na Poljsko

Odra

Vroclav

Rečni kilometer 249,0 - Vroclav, mesto

Odra

Gubin

Rečni kilometer 12,0 - gorvodno od izliva v Odro

Nysa Łużycka

Poznanj

Rečni kilometer 243,6 - Poznanj, mesto

Warta

Krajnik Dolny

Rečni kilometer 690,0 - zadnja točka na meji med Poljsko in Nemčijo

Odra

Goleniów

Rečni kilometer 10,2 - gorvodno od ustja

Ina

Trzebiatów

Rečni kilometer 12,9 - gorvodno od ustja

Rega

Bardy

Rečni kilometer 25,0 - gorvodno od ustja Gościnka

Parsęta

Stary Kraków

Rečni kilometer 20,6 - gorvodno od ustja

Wieprza

Grabowo

Rečni kilometer 18,0 - gorvodno od ustja

Grabowa

Charnowo

Rečni kilometer 11,3 - gorvodno od ustja

Słupia

Smołdzino

Rečni kilometer 13,3 - gorvodno od ustja

Łupawa

Cecenowo

Rečni kilometer 25,2 - gorvodno od ustja

Łeba

Wejherowo

Rečni kilometer 20,9 - gorvodno od ustja

Reda

Nowa Pasłęka

Rečni kilometer 2,0 - gorvodno od ustja

Pasłęka

SLOVENIJAVzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Dravograd

Rečni kilometer 133,3 - gorvodno od mejne točke, kjer Drava zapusti Republiko Slovenijo

Drava

Ormož

Rečni kilometer 11,1 - gorvodno od mejne točke, kjer Drava zapusti Republiko Slovenijo

Drava

Ceršak

Rečni kilometer 134,4 - gorvodno od sotočja z Dravo

Mura

Mota

Rečni kilometer 81,1 - gorvodno od sotočja z Dravo

Mura

Jesenice na Dolenjskem

Rečni kilometer 728,5 - gorvodno od sotočja z Donavo

Sava

Medno

Rečni kilometer 858,7 - gorvodno od sotočja z Donavo

Sava

Radoviči

Rečni kilometer 177,13 - gorvodno od sotočja s Savo

Kolpa

Solkan

Rečni kilometer 1,5 - gorvodno od mejne točke, kjer Soča zapusti Republiko Slovenijo

Soča

Miren

Rečni kilometer 0,27 - gorvodno od točke, kjer Vipava zapusti Republiko Slovenijo

Vipava

Cerkvenikov mlin

Rečni kilometer 7,95 - gorvodno od ponora pri Škocjanskih jamah

Notranjska Reka

Podkaštel

Rečni kilometer 6,46 - gorvodno od ustja

Dragonja

SLOVAŠKA


Vzorčevalne ali merilne postaje

Seznam rek

Bratislava

Postaja št. D002051D - 1869,0 km, v središču Bratislave, v sredini reke

Donava

Devínska Nová Ves

Postaja št. M128020D - 1,5 km gorvodno od točke, kjer se Morava izliva v Donavo

Morava

Komárno

Postaja št. V787501D -1,5 km gorvodno od sotočja z Donavo

Váh

Komoča

Postaja št. N775500D -6,5 km gorvodno od sotočja z Váhom

Nitra

Kamenica

Postaja št. R365010D -1,7 km gorvodno od sotočja z Donavo

Hron

Salka

Postaja št. I283000D -12,0 km gorvodno od sotočja z Donavo

Ipeľ

Krásny Brod

Postaja št. B02700D -108,3 km gorvodno od sotočja z Latorico

Laborec

Streda nad Bodrogom

Postaja št. B615000D -6,0 km gorvodno od točke, kjer Bodrog zapusti Slovaško Republiko

Bodrog

Ždaňa

Postaja št. H371000D -17,2 km gorvodno od točke, kjer Hornád zapusti Slovaško Republiko

Hornád".

C. VARSTVO NARAVE


31979 L 0409: Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 103, 25. 4. 1979, str. 1), kakor je bila spremenjena z:


 • 11979 H: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Helenske republike (UL L 291, 19. 11. 1979, str. 17),

 • 31981 L 0854: Direktivo Sveta 81/854/EGS z dne 19. 10. 1981 (UL L 319, 7. 11. 1981, str. 3),

 • 11985 I: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 302, 15. 11. 1985, str. 23),

 • 31985 L 0411: Direktivo Komisije 85/411/EGS z dne 25. 7. 1985 (UL L 233, 30. 8. 1985, str. 33),

 • 31986 L 0122: Direktivo Sveta 86/122/EGS z dne 8. 4. 1986 (UL L 100, 16. 4. 1986, str. 22),

 • 31990 L 0656: Direktivo Sveta 90/656/EGS z dne 4. 12. 1990 (UL L 353, 17. 12. 1990, str. 59),

 • 31991 L 0244: Direktivo Komisije 91/244/EGS z dne 6. 3. 1991 (UL L 115, 8. 5. 1991, str. 41), • 31994 L 0024: Direktivo Sveta 94/24/ ES z dne 8. 6. 1994 (UL L 164, 30. 6. 1994, str. 9),

 • 11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29. 8. 1994, str. 21),

 • 31997 L 0049: Direktivo Komisije 97/49/ES z dne 29. 7. 1997 (UL L 223, 13. 8. 1997, str. 9).

Priloge I, II/1, II/2, III/1, III/2 in III/3 se nadomestijo z naslednjim:

"ANEXO I – PŘÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LITTLE I – BILAGA I


Gaviiformes
Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer
Podicipediformes
Podicipedidae

Podiceps auritus
Procellariiformes
Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis
Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro
Pelecaniformes
Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

Ciconiiformes
Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea
Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia
Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia
Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

Anseriformes
Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala
Falconiformes
Pandionidae

Pandion haliaetus

AccipitridaePernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus
Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus
Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus
Galliformes
Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə