Kroonika 2003. a. Kunda Linnaraamatukogu
Yüklə 0.52 Mb.
səhifə1/6
tarix26.04.2016
ölçüsü0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Kroonika 2003.a.

Kunda Linnaraamatukogu

2003.aastal töötas Kunda Linnaraamatukogu juhatajana Eha Mäe, kes oli tööle kutsutud, kuna eelmine juhataja Maia Veiper (juhataja aastatel 1999 - 2001 ) lahkus. Eha Mäe töötas poole kohaga, kuna oli pensioär.

Raamatukogu asukohaks oli Kunda linn, Mäe 11. Ruume jagati eakate päevakeskusega MTÜ Kunda “Elulõng”. Raamatukogus oli kaks osakonda : laste- ja täiskasvanute osakond. Lasteosakonnas töötas Livia Aaloe ja täiskasvanute osakonnas Imbi Kasemets. Raamatukogu ja päevakeskuse ruume koristas Aime Toomingas.

Raamatukogu juhataja Maia Veiperi käsutuses oli raamatukogu ainus arvuti, kasutada oli raamatukoguprogramm “KIRJASTO 3000”.

2003. aastal oli Kunda Linnaraamatukogu tööplaanis palju üritusi lastele ja täiskasvanutele. Tehti kirjandusülevaateid kirjanike tähtpäevadel (L. Promet - 80; H. Kiik - 75; K. Ristikivi - 90), korraldati näitusi (A: Beekman - 70; M. Under - 120;

Fr. R. Kreutzwald - 200 jne.). Lasteosakonnas tähistati Eno Raua 75-ndat sünnipäeva näituse korraldamisega ja tema loomingu tutvustamisega. Lisaks toimusid veel Astrid Lindgreni raamatute ja Wald Disney muinasjuturaamatute tutvustused.

2003.a. kingiti raamatukogule veel üks arvuti.

2003.a. märtsis kuulutas Kunda Linnavalitsus välja konkursi eriharidusega raamatukogujuhataja leidmiseks. 4.aug. 2003.a. tuli raamatukogusse täiskohaga tööle uus juhataja Leili Eiskop. Uus juhataja oli lõpetanud kaugeõppes TPÜ infoteaduse eriala. Leili Eiskop esitas Kunda Linnaraamatukogu aastaaruannde 2003-nda aasta kohta.

Kunda Linnaraamatukogul oli 2003.a 1265 lugejat, nendest 475 last . Raamatukogu külastas aasta jooksul 18 500 lugejat, nendest lapsi 6040. Laenutuste arv 45 625, sellest lastele 10 524. Läbiviidud üritusi oli kokku 34. Kunda Linnaraamatukogu kogus oli 2003. aasta seisuga 33 238 eks. teavikuid, ajalehti lisandus aasta jooksul 15 erinevat nimetust, ajakirju 44 erinevat nimetust. Suure osa tellitavatest teavikutest moodustas venekeelne kirjandus. Raamatukogu fondist kustutati 2367 eks. raamatuid. Kuna Kunda Linnaraamatukogus puudus elektrooniline kataloog, töötati kaartkataloogiga. Loodi koduloo ning artiklite ja retsensioonide kartoteek kirjanike kohta. Lisaks tegeleti linnavalitsuse ja volikogu materjalide kogumise ja korrastamisega ning lugejatele pakuti ka äri ja infokataloogide kasutamisvõimalust. Tasulise teenusena osutati koopiate tegemist hinnaga 1 kroon A4 leht.

Märkimisväärsemateks üritusteks olid kadripäeva kommete tutvustus lastele koos laulu ja tantsuga ja ettelugemispäeval korraldatud L.Tanneri raamatute arutelu.

2003. aastal oli raamatukogu eelarve suuruseks 473 285 krooni. Kunda Linnaraamatukogu nii materiaalne kui olmeline seisukord olid ilma suuremate muutusteta juba pikemat aega. Peamiseks probleemiks oli raamatukogu ruumide mittevastavus kaasaegse linnaraamatukogu nõuetele.

Raamatukogu juhataja koostas puudunud raamatukogu tööd reguleerivad dokumendid: põhimääruse, kasutamise eeskirja, sisekorra eeskirja, ametijuhendid ja lisaks arengukava aastani 2009. Dokumentatsiooni koostamisel toimus tihe koostöö Lääne- Viru Keskraamatukogu ja Tapa Linnaraamatukoguga.

10.02.2004.a.
Kroonika: 2004.a.

Kunda Linnaraamatukogu
2004. a. alguses liideti Kunda Linnaraamatukoguga Avalik Interneti Punkt (AIP), mis asus samas majas teisel korrusel. Esialgu tekitas see muudatus raamatukogu jaoks palju probleeme, kuna lisaks kahele olemasolevale osakonnale lisandus kolmas. Kuna osakondade sissepääsud paiknesid majas erinevates kohtades, polnud töötajate vähesuse tõttu võimalik teineteist asendada. Sellise olukorra tõttu olid lasteosakond ja AIP tihti suletud. Lisaks käis AIP-i töötaja Evely Press koolis asendustunde andmas, seega tuli muuta lahtioleku aegu. AIP Avatud: 9.30 - 12.30 10.00 - 19.00 T - L, puhkepäevadeks olid pühapäev ja esmaspäev. Evely Press õppis kaugõppes Tallina Majanduskoolis ja viibi seetõttu sessidel, mis ajal oli osakond suletud.

AIP -is oli kokku kuus arvutit. Külatatavus 3800 inimest aastas. Internetipunktis arvuti kasutamiseks tuli eelnevalt registreeruda. Evely Press korraldas aasta jooksul ühe viktoriinisarja ja ka arvutiõpetuse algkursuseid.

2004. aasta augustis sai raamatukogus ja väljaspool maja võimalikuks WiFi ühendus (traadita internet). 2004.a. lõpul saadi lasteosakonnale ministeeriumilt kingituseks uus arvuti ja seeläbi sai võimalikuks ka internetiühendus. Seega oli raamatukogus kokku 8 arvutit, milledest lugejate käsutuses 6 ning 2 arvutit töötajatel. Raamatukogutöötajatel avanes võimaluse täiendada oma arvutialaseod oskusi.

8.aprillil 2004.a.moodustati Kunda Linnaraamatukogu nõukogu. Nõukogu liikmed olid:

Tiiu Raju - kultuurikomisjoni poolt nimetatud liige, Riina Sooäär - valitsuse esindaja, Mare Roov - lugejate esindaja.Nõukogu esinaiseks valiti üksmeelselt Tiiu Raju ja protokollijaks Riina Sooäär.

Koostöö nõukogu liikmete vahel oli väga hea.

Raamatukogu juhataja Leili Eiskop sai igakülgset toetust ja abi tekkinud

probleemide lahendamiseks. Koostöös nõukoguga koostati Kunda Linnaraamatukogu

arengukava aastateks 2005 - 2012. Täiendati raamatukogu põhimäärust

ja koostati uus raamatukogu kasutamise eeskiri, kus oli kajastatud ka AIP.

2004.aastal töötas Kunda Linnaraamatukogus kokku 4 raamatukogu töötajat ja lisaks veel koristaja. Teenindatavaid oli 4342. Külastusi oli aasta jooksul 22 084, sealhulgas 7637 last (0-9kl). Lugejaid oli 1218, sealhulgas lapsi 430. Võrreldes 2003.aastaga vähenes raamatukogu külastavate ja kasutavate laste arv. Laenutusi oli 52 046, sealhulgas laste laenutusi 10 220. Aasta jooksul kustutati 3672 eksemplari raamatuid. Aasta lõpuks oli raamatukogu fondis 31 368 raamatut ja 80 auvist. Juurde telliti 37 nimetust ajakirju. Vähenes venekeelse kirjanduse osakaal tellimistes. Raamatukogu majanduslik oukord oli vilets, remonti ei tehtud, tuul puhus vanadest akendest sisse ja pidevalt sai vaeveldud külma käes. Kunda Linnaraamatukogus viidi aasta jooksul läbi 47 üritust, neist suulisi 27 ning näituseid ja väljapanekuid 20. Kord kuus toimus lasteosakonnas Jututuba, mis saavutas väiksemate laste hulgas suure populaarsuse. Livia Aaloe oskusliku juhendamise tulemusel valmis lastel mitmeid toredaid meisterdamistöid, mida aasta lõpus näitusel eksponeeriti. Ka koolivaheajal läbi viidud üritustel osales palju lapsi. Täiskasvanute osakonnas toimus aasta alguses üritus Memmedele ja lastelastele, kus demonstreeriti kudumist kangastelgedel, vokiga ketramist, kraasimist ning kudumist. Regulaarselt käis täiskasvanute osakonnas koos käsitööring, mille eestvedajaks oli Aron Anne ja kirjandusliku poole eest kandis hoolt raamatukoguhoidja Imbi Kasemets. Raamatukogus oli endiselt kasutusel kaartkataloog, mida täiendati jooksvalt. Pidevalt täiendati ja korrastati kodulookartoteeki.

Raamatukogu lugemissaalis puudus töötaja, vaatamata taotlusele leida siiski vahendeid, et eraldada eelarves raha uue töötaja palkamiseks, jäi linnavalitsuse poolt vastus eitavaks.

2004.a. vahetult enne Jõule otsustas Kunda linnavalitsus ja volikogu,viia raamatukogu peale remonti üle Koidu 75 asuvasse uude lasteaeda. Pind mida raamatukogule pakuti oli 288 m², koridoride arvelt 24m² ja juurdeehitusega teises etapis veel ca 50 m². Raamatukogu seisukohalt oli pakutav pind väike ja ei võimaldanud rakendada tuleviku visiooni. Ülekolimine oli planeeritud 2006.a. suveks.

Ilus unistus spetsiaalselt raamatukogu jaoks ehitatud uuest majast, millest vahepeal pajlu räägiti ja isegi koht ehituseks oli välja valitud (Loode ja Pargi tänava nurk), kukkus kolinal kokku.


10.01.2005.a.

Kroonika : 2005.a.

Kunda linnaraamatukogu
Peamiseks saavutuseks oli liitumine URRAM-iga. Alustasime lasteosakonna teavikute sisestamisega. 2005.a. lõpuks oli sisestatud 15% raamatukogu kogust.

Toimusid arvukad arutelud, mis seotud raamatukogu kolimisega uutesse ruumidesse ja sellega kaasnevatest sisulistest ja töökorraldusalastest muudatustest. Koostööd raamatukogu sisekujunduse alal sai tehtud T. Kõrvitsaga. Tema esitas Kunda linnavalitsusele projekti raamatukogu ruumilahenduse ja mööblipaigutuse osas. Avasaali ja tööruumi mööbli joonised on samuti T. Kõrvitsalt. Kolimisega uutesse ruumidesse leiavad lahenduse probleemid, mis tingitud praegusest raamatukogu jaoks mitte sobivast ruumilahendusest. Samuti toob see kaasa muudatused infotehnoloogilises keskkonnas ja töökorralduses.

Aastal 2005 oli üheks prioriteediks raamatukogu maine kujundamine:


 • Raamatukogu tegemiste pidev kajastamine pressis

 • Kunda Linnaraamatukogu kodulehekülje avamine Internetis

 • Raamatukogu elektronkataloogi URRAM kasutajakoolituse läbiviimine raamatukogu lugejaskonnale

 • Järjepidevust kandvate lastenäituste korraldamine

 • Aasta lasteosakonnas möödus H. C. Anderseni 200. süniaastapäevale pühendatud näituste läbiviimisega.


Lasteteenindus:

Suurt rõhku panime lastega tegelemisele ja lastenäituste korraldamisele, et raamatukogul oleks lugejaskond ka tulevikus. Regulaarsetest näitustest toimus kord kuus “Jututuba,” mis oli mõeldud koolieelikutele ja algklasside õpilastele. Samuti korraldasime raamatukogus näitusi koolivaheaja huvitavamaks veetmiseks. Raamatukogus käisid raamatukogutundides lasteaiarümad ja Kunda Ühisgünaasiumi esimene klass.


Sellel aastal oli pearõhk H. C. Anderseni 200. sünniaastapäeva tähistamisel, teemakohaseid üritusi oli kokku 9. Kevadisel koolivaheajal 21. - 24. märtsil tutvustati H. C. Anderseni elu ja loomingut, joonistati teemal "Minu lemmikkangelane Anderseni loomingus". Toimus viktoriin "Kas tunned neid Anderseni muinasjutte?". Sügisesel koolivaheajal 24.- 28.okt. toimusid Anderseni muinasjuttude "Vankumatu tinasõdur", "Printsess herneteral", "Mis taat teeb, on alati õige" lugemised ja arutelud. Lapsed voolisid tinasõduri või tantsijanna. Räägiti Anderseni reisidest ja vaadati tema joonistatud pilte. Aastaringselt said lapsed joonistada pilte muinasjuttudest ja riputada neid raamatukogu stendile, kus oli ka väljas näitus H.C. Andersenist.

Läbi viidi viktoriine (3) teatmekirjanduse kasutamisega, meisterdamistunnid toimusid 7 korral. Uusi ja unustatud raamatuid tutvustati lastele 7 korral. Raamatunäitused olid erinevatel teemadel (emakeelest, teatmekirjandusest, spordist, arvutitest jne.) Raamatuväjapanekutega tutvustati ka erinevaid kirjanikke. Interneti- ja lasteosakonna ühisnäitusena tähistati raamatukogupäeva motoga “Raamatukogu kaudu E- maailma”. Toimusid näitused “Oska leida!” ja “Mänguralli”.

Linna erinevate asutuste keskkonnakaitse ühisprojektina ”Ökokratt” toimus puhta vee propageerimine. Lasteosakonnas oli väljas näitus ”Vesi meie elus”.

Regulaarselt toimus raamatukogus “Jututuba”, kus loeti muinasjutte ja meisterdati koos lastega. Hooaeg lõppes näitusega. Üheks laste lemmiktegevuseks raamatukogus oli joonistamine. Kõik lapsed soovisid oma pilti raamatukogu stendi kaunistamas näha.


Raamatukogu kultuurikeskusena:
Kunda Linnaraamatukogu koostöös teiste linnavalitsuse allasutustega võttis osa kohalikust kultuurielust. Oma võimaluste piires lõime kaasa ürituste korraldamisel.

 • Üritusi kokku: 56

 • Nätused täskasvanutele: 10; lastele: 11

 • Üritused täiskasvanutele: 6; lastele: 29

 • Täiskasvanute näitused olid enamikus kirjanduslikel teemadel [tõlkekirjanduse tutvustamine, kirjanike juubelite tähistamine väljapanekutega (7)- E. Vilde, I. Luhaäär, V. Latik, J. Kross, A. Valton, A.Kitzberg]

Täiskasvanud õppija nädala raames toimusid üritused ”Oska leida” ja näitus ”Mida õppida?”. Kunda Linnaraamatukogu kirjandushuvilised panid välja näituse oma tehtud töödest. Uudiskirjanduse tutvustusi tehti 4 korral ja 20. märtsil tähistati “Ettelugemispäeva” Mait Metsanurga raamatu “Mälestused” esitamise ja tutvustamisega.
Kogud

Võimaluste piires tellisime erinevaid laadi teavikuid (auviseid, elektroonilisi teavikuid ).

2005.a. kustutasime kogust 3322 eesti- ja venekeelset teavikut.

Enim loetud kirjanduseks oli ilukirjandus. Mõningast tõsujoont oli märgata eelmisel aastal liigikirjanduse kasutamises, mis oli põjendatud inimeste õppima asumisega erinevatesse kõrgkoolidesse. Järelkomplekteerimisel lähtusime tekkinud nõdlusest.


Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine

Kunda linnavalitsuse ja volikogu materjalid olid Kunda linnaraamatukogus kättesaadavad paberkandjal ning Interneti vahendusel Kunda linnavalitsuse koduleheküjelt. 2005.a. algusest oli samuti võimalik külastada Kunda Linnaraamatukogu kodulehekülge ja saada infot raamatukoguteenuste kohta, lugeda raamatukogu kroonikat ja vaadata pildimaterjali juba toimunud näitustest.


Raamatukogu kasutamine

Raamatukogu pakkus tasulist printimis- ja paljundamisteenust. Küllalt suure kasutajaskonnaga oli (eriti suvel) WiFi leviala. Läbi viidi URRAM elektronkataloogi kasutajakoolitust ja infootsing Internetis koolitust.


Lugejad, külastused ja laenutused 2004 ja 2005

Raamatukogu

Lug-d 2004

Lug-d 2005

Muutus (+-)

Külast-d 2004

Külast-d 2005

Muutus (+-)

Laenut-d 2004

Laenut-d 2005

Muutus (+-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kunda Linnaraamatukogu täiskasvanud

1218

1108

-110

22084

18803

-3281

52046

38319

-13727

sh. lapsed

430

412

-18

7637

67005

-932

10220

8320

-1900


Nagu näha eeltoodud tabelist toimus langustendents 2005.a. kõikide näitajate osas. Suurim tagasilöök oli täiskasvanute külastuste ja laenutuste osas, mille üheks põhjuseks on kindlasti inimeste kiirest elutempost tingitud lugemishuvi vähenemine. Laste arv on linnas igal aastal vähenenud, seega oli põhjendatud raamatukogu külastatavate laste arvu vähenemine. Muudatusi ei toonud ka see, et kõik Internetti külastanud isikud tuli vormistada raamatukogu lugejaks.


Raamatukogude tegevust reguleerivad dokumendid:

Kunda linnaraamatukogu juhataja Leili Eiskop koostas ja täiendas järgnevaid raamatukogu tegevust reguleerivaid dokumente: • Kunda Linnaraamatukogu arengukava aastateks 2005 - 2012

 • 2006. a. eelarve planeerimine, taotluste esitamine Kunda linnavalitsusele lähtuvalt arengukava tegevuskavast

 • Kunda Linnavalitsusega kooskõlastatud Kunda Linnaraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri ja palgajuhend

seoses töölepingute uuendamisega 2005.a. alguses ametijuhendite täiendamine

 • arhiivi korrastamine, arhivaalide loetelu pidamine elektrooniliselt, arhivaalide hävitamisakt ja andmete esitamine arhiiviregistrile

 • koostati Kunda Linnaraamatukogu kroonika 2004. a kohta.


Nõukogu

Kunda Linnaraamatukogu 3- liikmeline nõukogu käis koos kord kvartalis. Nõukogu liikmed toetasid raamatukogu ettevõtmisi ja tegevuskavast tulenevaid arengusuundi.Töökoordineerimine ja koostöösuhted riiklikul ja kohalikul tasandil:

Kohalikul tasandil:

Regulaarselt toimusid Kunda linnavalitsuse allasutuste juhtide nõupidamised ja koolitused. Iga kuu saatsime kõikidele asutuste juhtidele ürituste kava, et informeerida raamatukogu tegevusest.

Suhtlesime tihedalt Lääne-Virumaa Keskraamatukogu erinevate osakondadega, kust sai vajadusel abi ja häid ideid.
Riiklikul tasandil:

ERÜ aastakoosolekul 2004. a kõneldi vajadusest koostada raamatukoguhoidjate bibliograafiline leksikon, mis esialgu päädis isikuandmebaasi koostamisega. Andmebaas hõlmab minevikus ja tänapäeval Eestis raamatukogunduse arengut mõjutanud isikuid nii kodu- kui välismaal. Kunda Linnaraamatukogu juhataja esitas andmebaasi kandmiseks endise raamatukogutöötajad: Aino Moonese (1952-1985 raamatukogu juhataja) ja Eha Mäe (1956-1986 raamatukoguhoidja).

Lääne - Virumaa Keskraamatukogu esitas omalt poolt andmebaasi Kunda Linnaraamatukogu praeguse juhataja Leili Eiskopi.

Eelarve kasutamine:

Eelarve (üldarvud)


2004

2005

muutus (+-)

muutus %

626 700

656 455

+ 29 755

3, 00%


Lisafinantseerimine (toetused, sponsorlus, taotlused toetusfondidest, koostööprojektid jmt.)


2004

2005

muutus (+-)

% tuludest 2005

Kultuuriministeerium 10 000

L - V Keskraamatukogu 5000

-5000

0, 6%

Lisafinantseerimise allikad ja kasutus: 5000 kr. kasutatud venekeelse kirjanduse ostmiseks (Rakvere linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel eraldatud 70 000 kr osutus ebapiisavaks, mille tõttu taotlesimegi lisaraha)Omatulud


2004

2005

muutus (+-)

%tuludest 20054464.75
0.6%

Kunda linnavalitsus kinnitas 2005.a. raamatukogu teenuste hinnakirja.

Raamatukogu probleemid tulenesid raamatukogu hoone iseärasustest, kuna sissekäik toimus kolmest erinevast uksest ja sellest tingitult oli senine töötajate arv ebapiisav tagamaks klientide heaolu ja teavikute turvalisust.

2005.a. oli Kunda Linnaraamatukogu jaoks teguderohke. Raamatukogu arengukava tegevuskavast lähtudes leidsid pooled püstitatud ülesanded lahenduse.

Jätkuvad ülejäänud pikaajalisemad projektid.

Raamatukogus töötasid Livia Aaloe – lasteosakonnas, Imbi Kasemets - täiskasvanute osakonnas, Evely Press – Internetis (osakond). Kunda Linnaraamatukogu juhataja oli Leili Eiskop. Raamatuid oli raamatukogus 30 097 eks., sellest 7763 eksemplari vene keelset kirjandust,164 auvist ja 8 elektroonilist teavikut. Ajakirju oli 39 erinevat nimetust.

Kunda Linnaraamatukogu arengukavas aastateks 2005 - 2012 on kirjas visioon: aastal 2012. aastal on Kunda Linnaraamatukogu uues hoones paiknev infokeskus, kõikide sotsiaalsete gruppide huve arvestava teenindus- ja komplekteerimispoliitikaga, pakkudes mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks.

Kunda Linnaraamatukogu kroonika: 2006.a.
Teavikute sisetamine URRAM elektronkataloogi õnnestus kavandatust kiiremini (2 aastat), väike osa koguhulgast jäi sisestamata. Lasteosakonnas alustasime töö sujuvama laabumise eesmärgil elektroonilist laenutamist. Täismahus laenutamisega on kavas alustada raamatukogu uutes ruumides. Kõik töötajad läbisid ka raamatukoguprogrammi koolituse.

Arvel olevatest teavikutest jäid URRAM elektronkataloogi sisestamata võlglaste valduses olevad eksemplarid. Kokkuleppel raamatukogu nõukoguga otsustati kasutada karmimaid meetmeid võlglaste käest raamtute kätte saamiseks.

Põhitähelepanu koondus ettevalmistustööle uutesse ruumidesse kolimiseks. Kitsaskohtade lahendamiseks tuli korduvalt muuta raamatukogu planeeringut.

2006.a. olulisemad saavutused :

1. 98 % raamatukogu teavikutest sisestati URRAM elektronkataloogi

2. elektroonilise laenutuse kasutuselevõtt lasteosakonnas

3. URRAM koolituse läbimine

4. raamatukogu võlglastega tegelemine

5. raamatukogu uute ruumide remondi algus

6. raamatukogu sisekujundus (parim hinnapakkumine mööblile)

7. raamatukogu uus inventar (hinnapakkumised arvutitele, toolidele, ruloodele jne)
Lasteteenindus

Korraldasime regulaarselt lastele näitusi, et tekitada lastes huvi raamatute ja lugemise vastu ning seega kindlustada raamatukogule lugejaskond ka tulevikus. Jätkuvatest üritustest toimus kord kuus koolieelikutele ja algklasside õpilastele “Jututuba”. Lapsed said kuulata jutte, vestelda ja mängida. Aastavahetusel toimus traditsiooniline näitus „Meisterdasin ise“ „Jututoas“ meisterdatud töödest.

Igal koolivaheajal pakkusime arendavat ja huvitavat tegevust erinevas vanuses lastele. Uute raamatute tutvustusi oli 5, viktoriine 5. Lisaks toimus veel 10 erinevat näitust. Lapsed esinesid ka väikese näidendiga “Nutikas põrssake”, kus tegelasteks olid ise valmistatud näpunukud. 2006. aastal kuulutati Kunda linn metsapealinnaks, seoses sellega viisime lasteosakonnas läbi viktoriini “Kas tunned metsa?”, kus põhirõhk oli erinevate puude tundmisel. Viktoriini käigus õppisid lapsed kasutama teatmeteoseid. Samuti toimus joonistusvõistlus “Mets meie ümber”. Lapsed said inspiratsiooni raamatutest, kus oli kujutatud metsa ja selle elanikke. Joonistusvõistlusel osales 75 last, joonistusi eksponeerisime raamatukogu stendil.

Interneti ja lasteosakonna ühisüritustena korraldasime igal koolivaheajal otsinguvõistlusi ja mänge. Erinevatel koolivaheaja üritustel osalemine andis lapsele punkte. Koolivaheaja lõpuüritusel maiustati ning autasustati kõige innukamaid osalejad.

14. märtsil tähistasime emakeelepäeva koos lasteaiaga “Kelluke”. Raamatukogu külastanud erinevad rümad tutvusid Heljo Männi loominguga (Heljo Mänd 80), vaatasid videot “Mõmmi ja aabits” ning meisterdasid näpunukke (rebast, karu, jänest).

2006. aasta raamatunäituste koguarvuks oli 11 (raamatukunstnikud, eesti- ja väliskirjanikud, seiklusjutud jne), näituste sihtrühmaks 1.- 9. klassi õpilased.

2006. aasta 20.-30. oktoobris tähistatud raamatukogupäevade deviisiks oli „Lugedes rikkamaks“. Raamatukogupäevade vältel toimus mitu viktoriini. Lapesd said vastata küsimustele, kasutades raamatukogu kogu. Lääne – Virumaa Keskraamatukogu laste- ja noorteosakond kutsus raamatukogusid ja koole osalema raamatutegelaste kodude meisterdamise võistlusel. Kunda raamatukogu saatis Rakveresse näitusele „Kolme põrsakese maja“. Maja meistedanud lapsed said Lääne-Virumaa Keskraamatukogult tänukirjad ja maiustused.

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə