Körpü siqnalların səviyyəsini bərpa etməkdən başqa daha hansı işləri görür?
Yüklə 315.06 Kb.
səhifə2/4
tarix11.03.2016
ölçüsü315.06 Kb.
1   2   3   4

3

 • 4

 • 5

 • 2

 • 6


  1. Qeyri- kommersiya təşkilatlarının abreviaturası:
  1. org

  2. edu

  3. gov

  4. com

  5. net


  1. Lokal şəbəkə qovşaqlarının arasındakı məsafə:

  1. 10 km qədər

  2. 100 km

  3. 100 km

  4. 50 km.

  5. 20 km çox

  1. Topologiya nədir?

  1. kompüterlərin şəbəkəyə qoşulma üsulu

  2. Kompüterin hissəsi

  3. Printerlərin şəbəkəyə qoşulma üsulu

  4. Şəbəkələrin sayı

  5. Kompüterlərin sayı

  1. OS/2, Windows NT və Windows ХХ ƏS olur...

  1. çox məsələli

  2. İki məsələli

  3. On altı məsələli

  4. Otuz iki məsələli

  5. Bir məsələli

  1. Axtarış sistemləri hansılardır ?

  1. Yahoo, Rambler, Yandex, Altavista

  2. Word, Search, Netscape Navigator

  3. Excel, Find, Rambler, Google

  4. Find, Search, Google, Tools

  5. Google, Yandex, PowerPoint

  1. Brauzer nədir ?

  1. istifadəçilərə Web – qovşaqlara müraciəti təmin edən proqram

  2. faylların yaradılması üçün proqram

  3. qrafik təsvirlərin redaktə edilməsi üçün proqram

  4. texniki qurğu

  5. Faylların nəzərdən keçirilməsi

  1. DNS (Domain Name System) nədir ?

  1. domen adlar sistemi

  2. Baza Nəqliyyat protokolu

  3. faylların mübadilə protokolu

  4. ikinci Nəqliyyat protokolu

  5. paylanmış fayl sistemi və şəbəkə çapı sistemi

  1. Marşrutlaşdırma protokolu nədir ?

  1. RIP

  2. Telnet

  3. NFS

  4. ARP (Address Resolution Protocol)

  5. UDP (User Datagram Protocol)

  1. Verilən sxemdə hansı kompüter şəbəkəsi yoxdur ?  1. koaksial

  2. peyk rabitəsi ilə

  3. Wi-Fi

  4. Bluetooth

  5. WiMAX

  1. Verilən sxemdə hansı kompüter şəbəkəsi yoxdur ?  1. radiokanallarla

  2. peyk rabitəsi ilə

  3. Wi-Fi

  4. Bluetooth

  5. WiMAX

  1. Verilən sxemdə hansı kompüter şəbəkəsi yoxdur ?  1. optik lifli və infraqırmızı diapazonlu

  2. peyk rabitəsi ilə və Wi-Fi

  3. Wi-Fi və Bluetooth

  4. optik lifli və Bluetooth

  5. infraqırmızı diapazonlu və WiMAX

  1. Verilən cədvəldə OSİ modelinin hansı səviyyəsi göstərilməyib ?  1. 1 Tətbiqi səviyyə

  2. 7 Tətbiqi səviyyə

  3. 1.1 Tətbiq etmə səviyyə

  4. 1.1-1.1 Tətbiq etmə səviyyə

  5. 7-7 Tətbiq etmə səviyyə  1. Sxemdə hansı topologiya verilmişdir ?  1. Ulduz -Halqa

  2. Halqa

  3. Ulduz

  4. Şin

  5. Ağacvari

  1. Sxemdə hansı topologiya verilmişdir ?  1. Ethernet topologiyası

  2. Halqa

  3. Ulduz

  4. Şin

  5. Ağacvari

  1. Sxemdə hansı topologiya verilmişdir ?  1. Ulduz-Şin

  2. Halqa

  3. Ulduz

  4. Şin

  5. Ağacvari

  1. Sxemdə hansı topologiya verilmişdir ?  1. Passiv Ağacvari

  2. Passiv Ulduz

  3. Ulduz

  4. Şin

  5. Ağacvari

  1. Sxemdə hansı topologiya verilmişdir ?  1. Aktiv Ağacvari

  2. Passiv Halqa

  3. Ulduz

  4. Şin

  5. Ağacvari

  1. Şəkildə OSİ modelinin makro səviyyələri göstərilmişdir.? simvolunun yerində hansı səviyyə olmalıdır?  1. Seans səviyyəsi

  2. Orta səviyyə

  3. Maksimal səviyyə

  4. Əsas səviyyə

  5. Minimal səviyyə

  1. Elektron poçtunun şlüzü hansı səviyyəyə aiddir?

  1. Əlavələr

  2. Kanal

  3. Nümayiş

  4. Fiziki

  5. Seans

  1. X-400 standartından harada istifadə etmək olar?

  1. Elektron poçtunda

  2. WWW xidmətində

  3. Verilənlərin elektron mübadiləsində

  4. Xüsusiləşdirilmiş elanlar lövhəsində

  5. İnternet üzrə naviqasiya utilitləri

  1. MİDİ, MPEG kimi standartlar OSİ modelinin hansı səviyyəsində istifadə olunur?

  1. Nümayiş

  2. Kanal

  3. Əlavələr

  4. Fiziki

  5. Seans

  1. ASP (Apple Talk Session Protocol) protokolu hansı səviyyəyə aiddir?

  1. Seans

  2. Kanal

  3. Əlavələr

  4. Fiziki

  5. Nümayiş

  1. Aşağıdakı şəkildə verilənlər axınında nəqliyyat səviyyəsinin verilənlər seqmenti göstərilmişdir. Şəkildə ? simvolunun yerində nə dayanmalıdır?  1. Port və ya soket

  2. Ünvan

  3. Kod

  4. Format

  5. Protokol

  1. Şəkildə birləşmənin qurulmasının qarşılıqlı əlaqəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə birləşmənin hansı fazası göstərilmişdir?  1. Birləşmənin razılaşdırılması

  2. Qəbuledicinin sazlanması

  3. Mənbənin hazırlanması

  4. Verilənlərin hazırlanması

  5. Birləşmənin yaradılması

  1. Şəkildə ötürülən seqmentlərin idarəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə ötürülmənin hansı fazası göstərilmişdir?  1. Bufer dolmuşdur

  2. Ötürmə

  3. Ötürülmənin razılaşdırılması

  4. Sinxronlaşdırma

  5. Ötürmənin dayandırılması

  1. Kadrın preambulası hansı səviyyəyə aiddir?

  1. Kanal

  2. Nümayiş

  3. Əlavələr

  4. Fiziki

  5. Şəbəkə

  1. Preambula kadrın hansı hissəsini təyin edir?

  1. Kadrın əvvəlini

  2. Kadrın sonunu

  3. Kadrın ortasını

  4. Kadrın heç bir hissəsini təyin etmir

  5. Kadrın ötürmə sürətini

  1. Şəkildə Ethernet I I standartına uyğun kadrın görünüşü göstərilmişdir. ? simvolu ilə kadrın hansı hissəsi göstərilmişdir?  1. Tip

  2. İlk ünvan

  3. Mənbənin kodu

  4. İlkin verilənlər

  5. Alanın kodu

  1. Şəkildə Ethernet I I standartına uyğun kadrın görünüşü göstərilmişdir. ? simvolu ilə kadrın hansı hissəsi göstərilmişdir?  1. Verilənlər

  2. İlk ünvan

  3. Mənbənin kodu

  4. İlkin verilənlər

  5. Alanın kodu

  1. Şəkildə Ethernet I I standartına uyğun kadrın görünüşü göstərilmişdir. ? simvolu ilə kadrın hansı hissəsi göstərilmişdir?  1. Kadrın nəzarət ardıcıllığı

  2. İlk ünvan

  3. Mənbənin kodu

  4. İlkin verilənlər

  5. Alanın kodu

  1. Bir fiziki kanal vasitəsilə eyni zamanda bir neçə siqnallar göndərmək imkanı verən qurğu necə adlanır?

  1. Multipleksor

  2. Körpü

  3. Konsentrator

  4. Təkrarlayıcı

  5. Çevirici

  1. Şəkildə modemdə verilənlərin fiziki axını təsvir edilmişdir. ? simvolu ilə hansı səviyyənin protokolu işarə edilmişdir?  1. Verilənlərin ötürülmə səviyyəsinin protokolu

  2. Kommunikasiya səviyyəsinin protokolu

  3. Əlavələr səviyyəsinin protokolu

  4. İP-protokolu

  5. TSP-protokolu

  1. Fiziki səviyyə hansı işləri görür?

  1. Bitlərdən ibarət axınların ötürülməsi və qəbuluna cavabdeh olur

  2. Lazımi qurğulara informasiyanın çatdırılmasını təmin edir

  3. Verilənləri formatlaşdırılır və ya əlavələr səviyyəsində nümayiş etdirmək üçün onlar translyasiya olunur

  4. Verilənlər üzərində seqmentləşdirmə toplama əməliyyatlarını yerinə yetirir, vahid verilənlər axını təşkil edir

  5. İnformasiya mənbəyindən həmin informasiyanı qəbul edənə gedən çoxlu sayda yollar içərisindən korrekt yolu təyin edir

  1. HDLC (High-Level Data Link Control-Verilənlərin kanal idarəsinin yüksək səviyyəli protokolu) OSİ modelinin hansı səviyyəsinə aiddir?

  1. Kanal

  2. Nümayiş

  3. Əlavələr

  4. Fiziki

  5. Şəbəkə

  1. SDLC (Synchronous-Level Data Link Control-Verilənlərin kanal idarəsinin yüksək səviyyəli protokolu) OSİ modelinin hansı səviyyəsinə aiddir?

  1. Kanal

  2. Nümayiş

  3. Əlavələr

  4. Fiziki

  5. Şəbəkə

  1. EİA/TİA-232 standartı hansı səviyyənin interfeysini təyin edir?

  1. Fiziki

  2. Kanal

  3. Əlavələr

  4. Nümayiş

  5. Şəbəkə

  1. Qısaldılmış CPE sözünün düzgün açılışını verin.

  1. Customer Processing Equipment

  2. Central Processing Equipment;

  3. Central Processing Engineering

  4. Customer Premise Equipment;

  5. Central Premise Equipment.

  1. Qısaldılmış CSU/DSU sözünün düzgün açılışını verin

  1. Channel Service Unit/Data Service Unit

  2. Channel Service Unit/Digital Service Unit

  3. Channel Service Unite/Digital Service Unit

  4. Can′t Send in Uniform/Don′t Send another Unit

  5. Channel Service Unit/Digital Serial Unit

  1. Kadrların yaradılmasına hansı səviyyə cavabdeh olur?

  1. Kanal səviyyəsi

  2. Seans səviyyəsi

  3. Nəqliyyat səviyyəsi

  4. Nümayiş səviyyəsi

  5. Fiziki səviyyə

  1. Tətbiqi səviyyənin istifadə etdiyi verilənlərin vahidi necə adlanır?

  1. məlumat

  2. informasiya

  3. bit

  4. bayt

  5. kadr

  1. Hansı səviyyə verilənlər axınının idarə olunması, onların çatdırılmasının təsdiqi və pəncərələrin təşkil olunmasına cavabdehlik daşıyır?

  1. Nəqliyyat səviyyəsi

  2. Seans səviyyəsi

  3. Nümayiş səviyyəsi

  4. Şəbəkə səviyyəsi

  5. Kanal səviyyəsi

  1. Hansı səviyyə yuxarı səviyyələr əlavələrinin multipleksləşdirmə mexanizmlərinin təmin olunmasına, virtual kanalların birləşdirilməsi və bağlanmasına cavabdeh olur?

  1. Nəqliyyat səviyyəsi

  2. Seans səviyyəsi;

  3. Nümayiş səviyyəsi

  4. Şəbəkə səviyyəsi;

  5. Kanal səviyyəsi;

  1. Paketləri aralıqda saxlamaqla kommutasiya rejimində işləyən çeviricinin işini izah edin.

  1. Lokal şəbəkənin çeviricisi bütün kadrı buferə köçürür, kommutasiya cədvəlində paket alanın ünvanını tapır və lazımi interfeysi təmin edir

  2. Başlıq gələnə qədər çevirici gözləyir və sonra paket alanın ünvanını yoxlamağa başlayır və paketləri göndərir

  3. Çevirici - münaqişələr oblastında II sinfə məxsus təkrarlayıcıdan istifadə edir

  4. Çevirici – mənbə ünvanı kimi enliyayımlı ünvandan istifadə edir

  5. Çevirici - münaqişələr oblastında I sinfə məxsus təkrarlayıcıdan istifadə edir

  1. Tam ağac örtüklü protokol üçün İEEE spesifikasiyasını göstərin.

  1. 802.1d

  2. 802.3q

  3. 802.2u

  4. 802.6

  5. 802.4

  1. Sizdə B sinfinə məxsus şəbəkə və 10-bitlik altşəbəkə maskası vardır. Neçə dənə altşəbəkələr və xostlar əldə edə bilərsiniz?

  1. 2 xostlu 62 altşəbəkələr

  2. 8 xostlu 64 altşəbəkələr

  3. 30 xostlu 254 altşəbəkələr

  4. 2 xostlu 30 altşəbəkələr

  5. 4 xostlu 32 altşəbəkələr

  1. Cisco marşrutlaşdırmalarında statiki İP-marşrutları yaratmaq üçün hansı əmr tətbiq edilir?

  1. İP route set_naznacheniya, maski_podseti_shluz_po_umolchaniyu

  2. route İP İP-adres shluz_po_umolchaniyu

  3. İP route maski_podseti_shluz_po_umolchaniyu seti

  4. İP route shluz_po_umolchaniyu maski_podseti set

  5. İP route shluz_po_umolchaniyu

  1. İnzibati məsafənin sıfra bərabər olması nə deməkdir?

  1. Etibarlılığın ən yüksək qiyməti

  2. Etibarlılığın ən aşağı qiyməti;

  3. Buaradan alıcıya yollar yoxdur

  4. RİP protokolundan istifadə olunur

  5. Etibarlılığın orta qiyməti

  1. 172.16.30.0 ünvananı hansı marşrutlaşdırma cədvəlinə aiddir?

  1. İP marşrutlaşdırma;

  2. İPX marşrutlaşdırma ;

  3. Apple Talk marşrutlaşdırma ;

  4. PP marşrutlaşdırma ;

  5. AP marşrutlaşdırma.

  1. 117 ünvananı hansı marşrutlaşdırma cədvəlinə aiddir?

  1. İPX marşrutlaşdırma

  2. İP marşrutlaşdırma

  3. Apple Talk marşrutlaşdırma

  4. PP marşrutlaşdırma ;

  5. AP marşrutlaşdırma.

  1. 108 ünvananı hansı marşrutlaşdırma cədvəlinə aiddir?

  1. İPX marşrutlaşdırma

  2. İP marşrutlaşdırma

  3. Apple Talk marşrutlaşdırma

  4. PP marşrutlaşdırma

  5. AP marşrutlaşdırma

  1. Verilənlərin mübadiləsini təmin edən aparat və proqram kompleksi necə adlanır?

  1. kompüter şəbəkəsi

  2. adapter

  3. magistral

  4. verilənlər şini

  5. interfeys

  1. OSİ modelində beşinci səviyyə necə adlanır?

  1. şəbəkə

  2. nümayiş

  3. tətbiqi

  4. seans

  5. nəqliyyat

  1. OSİ modelində yeddinci səviyyə necə adlanır?

  1. fiziki

  2. nümayiş

  3. tətbiqi

  4. seans

  5. nəqliyyat

  1. Kanal səviyyəsində nə göndərilir?

  1. kadr

  2. baytlar

  3. məlumat

  4. bitlər

  5. yekun informasiya

  1. Seans səviyyəsi nəyi təmin edir?

  1. dialoqun idarə olunmasını

  2. bitlərin ötürülməsinin idarə olunmasını

  3. baytların ötürülməsinin idarə olunmasını

  4. kadrların ötürülməsinin idarə olunmasını

  5. verilənlərin ötürülməsinin idarə olunmasını

  1. Şəkilin (г) bəndində modulyasiyanın hansı tipi göstərilmişdir?  1. faza

  2. amplitud

  3. tezlik

  4. impuls

  5. impuls-tezlik

  1. Şəkildə göstərilən topologiya necə adlanır?  1. ümumi şin

  2. xanavari

  3. taməlaqəli

  4. ulduz

  5. halqa

  1. Halqavari topologiya şəklin hansı bəndinə uyğun gəlir?  1. b

  2. a

  3. e

  4. c

  5. d

  1. Hipermətn nədir ?

  1. seçilmiş əlaqələrlə strukturlu mətn

  2. çox böyük mətn

  3. klaviaturada yığılmış mətn

  4. böyük ölçülü şriftlərin istifadə olunan mətn

  5. hiperşriftlə yığılan mətn

  1. OSİ – verilənlərin ötürülməsinin beynəlxalq standartı neçə səviyyəli olur ?

  1. yeddi səviyyəli

  2. iki ranqlı

  3. iki səviyyəli

  4. bir ranqlı

  5. çox səviyyəli

  1. Lokal şəbəkələrdə iki işçi stansiya arasında hansı əlaqələr ola bilər ?

  1. bir yol

  2. 1-2 yol

  3. Iki yoldan artıq

  4. 4 yol

  5. İstənilən qədər yol

  1. Arxitektura şəbəkəsinin 7 səviyyəsini realizə edən birləşmiş şəbəkələrin qurulma vasitəsi:

  1. Şlüz

  2. marşrutizator

  3. proqramator

  4. şəbəkə adaptoru

  5. təkrarlayıcı

  1. Hesablama şəbəkələri nə cür olurlar ?

  1. regional, lokal, qlobal

  2. lokal, regional, kontinentlərarası

  3. regional, ofis, sənaye

  4. lokal, şəhər, dünya

  5. ofis, sənaye, sahələrarası

  1. Kompüter şəbəkələrin topologiyaları nə cür olur?

  1. Şin, halqa, ulduz

  2. Ulduz, dövri, magistral

  3. Şin, dövri, magistral

  4. Şin, dövri, ulduz

  5. ulduz, magistral, şin

  1. Bridge nədir ?

  1. İki ya bir neçə fiziki şəbəkələri birləşdirən vasitə

  2. İki kompüteri birləşdirən vasitə

  3. Şəbəkənin proqram təminatı

  4. Şəbəkənin proqram və texniki təminatı

  5. Periferiya qurğuların birləşdirilməsi

  1. Bus nədir ?

  1. Verilənlərin ötürülmə yolu

  2. Marşrutizator

  3. Telefon rabitə xətləri

  4. Təkrarlayıcı

  5. Şlüz

  1. Full Duplex (tam dupleks) nə rejimdir?

  1. eyni zamanda məlumatların qəbulu və ötürülməsi

  2. məlumatların ötürülməsi

  3. məlumatların qəbulu

  4. növbə ilə məlumatların qəbulu və ötürülməsi

  5. informasiyanın silinməsi

  1. İnternet – ünvanı nədir ?

  1. TCP/IP 32-bitlik ünvanı

  2. TCP/IP 24-bitlik ünvanı

  3. TCP/IP 16-bitlik ünvanı

  4. TCP/IP 48-bitlik ünvanı

  5. TCP/IP 64-bitlik ünvanı

  1. Şəxsi şəbəkələr üçün aşağıdakı ünvanlar diapazonu götürülmüşdür:

  1. 192.168.0.0 - 192.168.255.255

  2. 162.168.0.0 - 162.168.255.255

  3. 102.168.0.0 - 102.168.255.255

  4. 222.168.0.0 - 222.168.255.255

  5. 142.168.0.0 - 142.168.255.255

  1. Regional şəbəkə qovşaqlarının arasındakı məsafə:

  1. 10-1000 km

  2. 10-100 km

  3. 1000 km-dən çox

  4. 10 km-dən az

  5. 1 km-dən az

  1. IP (Internet Protocol) – nədir ?

  1. şəbəkə arası protokol

  2. Baza Nəqliyyat protokolu

  3. ikinci Nəqliyyat protokolu

  4. ünvanların uyğunluğunu müəyyən edən protokol

  5. telefon kanalı ilə verilənlərin ötürülmə protokolu

  1. ARP (Address Resolution Protocol) – nədir ?

  1. ünvanların uyğunluğunu müəyyən edən protokol

  2. Baza Nəqliyyat protokolu

  3. verilənlərin “nöqtədən nöqtəyə” mübadiləsinin kanal protokolu

  4. telefon kanalı ilə verilənlərin ötürülmə protokolu

  5. faylların mübadilə protokolu
 • 1   2   3   4


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə