Komisyon raporlari
Yüklə 31.5 Kb.
tarix17.04.2016
ölçüsü31.5 Kb.


T.C.

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİKOMİSYON RAPORLARI


Rapor No:

21


Tarih:

03.03.2014
İMAR KOMİSYON RAPORU


Dosya No:

401465

Konunun Özü: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a pafta, 1761 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar, 1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar ve 1764 ada, 2, 3, 12 parsel sayılı taşınmazlar 1764 Ada (288), 3 parsel sayılı taşınmaz ve 1762 ada, 36 parsel sayılı taşınmaz, Demirkapı Mahallesi, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ile alakalı plan tadilatı hakkındadır.

Talep: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c22a pafta, 1761 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Tali İş Merkez ( TİM ) alanında kalan kısımlarının Yeşil alana alınması ile Demirkapı Mahallesi, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın konut alanında kalan kısmının yeşil alana alınmasına karşılık, 1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar ve 1764 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın konut alanına alınması, 1764 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın, Teknik Altyapı Alanından (TAY ) çıkartılarak Tali iş Merkezi (TİM) alanına, 1764 Ada (288), 3 parsel sayılı taşınmaz ve 1762 (286 ) ada, 36 parsel sayılı taşınmazın Teknik Altyapı Alanında kalan kısımlarının, konut alanına alınması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2013 tarih ve 2372 sayılı kararı ile Kabul edildiği ve teklif tadilat planlarının 13.12.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca aynen onaylanarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 3194 sayılı kanunun 8. maddesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması için 17.01.2014 tarih ve 2012-15711-11180 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama Müdürlüğünün yazısı ve ekleri ile Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Mer’i Planlardaki Durumu: İlgi (a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama Müdürlüğünün yazısı ve ekindeki 13.12.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilli nazım imar planında; Mahmutbey Mahallesi, 1761 ada, 3, 4, 5 parsel sayılı taşınmazlar; Yeşil alanda, Mahmutbey Mahallesi,1762 ada, 36 parsel sayılı taşınmaz; 650 k/h yoğunluklu konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar, 650 k/h yoğunluklu konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1764 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, 650 k/h yoğunluklu konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1764 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 650 k/h yoğunluklu konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1764 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz Tali İş Merkez (TİM ) alanında, Demirkapı mahallesi, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ise Yeşil alanda kalmaktadır. Tadilat alanında bahsi geçen taşınmazlar, 15.09.2008 Onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Mahmutbey Mahallesi,1761 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, kısmen Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanında, kısmen de 7.00 metrelik imar yolunda, Mahmutbey Mahallesi,1761 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz, kısmen Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanında, kısmen de 7.00 metrelik imar yolunda, Mahmutbey Mahallesi,1761 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, kısmen Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanında, kısmen de 7.00 metrelik imar yolunda, Mahmutbey Mahallesi,1762 ada, 36 parsel sayılı taşınmaz, kısmen Teknik Altyapı (TAY) alanında kısmen de Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar, Teknik Altyapı (TAY) alanında, Mahmutbey Mahallesi,1764 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, kısmen Teknik Altyapı (TAY) alanında kısmen de Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanında, Mahmutbey Mahallesi,1764 ada, 2 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar, Teknik Altyapı (TAY) alanında kalmaktadır. Demirkapı Mahallesi, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ise kısmen Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanında, kısmen çocuk bahçesi alanında, kısmen de 7.00 metrelik imar yolunda kalmaktadır.
Müdürlük Görüşü: “… Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama Müdürlüğünün yazısı ve ekindeki 13.12.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilli nazım imar planı doğrultusunda; Mahmutbey Mahallesi, F21c22a pafta, 1761 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Tali İş Merkezi (TİM) alanında kalan kısımlarının Park alanına alınması, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın konut alanı kısımlarının Çocuk Bahçesi alanına alınması, 1764 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Teknik Altyapı (TAY) alanından Ayrık Nizam (A-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanına, 1764 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Teknik Altyapı alanında (TAY) kalan kısımlarının Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanına alınması, 1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazların Teknik Altyapı (TAY) alanından Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında Tali İiş merkezi (TİM) alanına, 1761 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Teknik Altyapı alanında (TAY) kalan kısımlarının Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanına alınması şeklinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğüce 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi hazırlanarak 22.01.2014 tarih ve 379383 yazısı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğüne görüşleri sorulmuş akabinde kurum görüşleri Plan ve Proje Müdürlüğüne iletilmiştir.
Bahse konu plan tadilatı teklifine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğüne iletilen görüşler incelendiğinde; İski Genel Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 63007 sayılı yazısında;

“… Söz konusu parseller ve civarına ait mevcut ve planlanan altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekindeki planlarda gönderilmekte olup aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. Plan sahası içindeki/çevresindeki mevcut ve planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizi gösteren planlar yazımız ekinde gönderilmektedir. Mevcut Φ 600mm, Φ 300 mm çaplı yağmursuyu ve atıksu kanalizasyon hatlarımıza zarar verilmemelidir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’ de kaydı bulunmayan Belediyesince veya halk tarafından yapılmış alt yapı tesislerine zarar verilmemelidir. Hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu ve yeşil alan olarak korunmalıdır. Yazımız ekinde gönderilen paftalarda yer alan mevcut içme suyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Φ 0- Φ 600mm arası çaplar içim minimum 10.00 m, Φ1200- Φ 1600 mm arası çaplar için minimum 15.00 m, Φ1800 mm üstü çaplar için minimumum 20.00 m olacak şekilde imar yolu, atıksu yağmur suyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar Φ 300mm- Φ600mm arası çaplar en az 5m., Φ 700mm-Φ1200 mm çaplar için en az 10m ve üstü çaplar için en az 15.m genişlikte imar yolu veya yeşil alan olarak planlanmalıdır. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu tesislerimiz bulunması; halinde bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi ve proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanması gerekmektedir....'' şeklinde görüş verilmiştir.

Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 24013-195 sayılı yazısında, ''...Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür...'' şeklinde görüş verilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, 17.02.2014 tarih ve 301-30799 sayılı yazısında; “… söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir…” şeklinde görüş verilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 20.02.2014 tarih ve 187014-578 sayılı yazısında; “... Teklif “Tali İş Merkezi Alanı”, “Konut Alanı” ve “ Park Alan”larının cephe aldığı imar yollarının ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif planda gösterildiği şekilde düzenlenmesi ve yola terk işlemlerinin bu teklif paftasına göre bedelsiz yapılması, çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak değerlendirildiğinden teklif “Tali İş Merkezi Alanı” ile “Konut Alanı” nın cephe aldığı imar yolları yönünde 15.09.2008 onanlı planda bulundukları imar adasında Tali İş Merkezi Alanı ve Konut Alanları için öngörülen çekme mesafeleri dikkate alınarak çekme mesafesi düzenlenmesi. 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı, Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu gereği;karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak ada kenarlarının kesişiminde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 25.00 metre. Enkesitindeki imar yolundan minimum 5.00 metre, 7.00 metre enkesitindeki imar yolundan minimum 3.00 metre çekilerek bilgi paftasındaki 15.00 metre enkesitindeki yoldan minimum 5.00 metre çekilerek imar istikametlerinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, Teklif Konut Alanı Fonksiyonu için Konut alanında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark yeri tesisi etmek esastır.

Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için Brüt alanı 75 m2 kadar (brüt alan <= 75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark, Brüt alanı 75 m2 -150 m2 arasında (75m2 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark, Brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan =<150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. Şeklinde plan notunun eklenmesi, Teklif plana '' Tali İş Merkezi Alanı ‘' fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2 lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır “ plan notunun eklenmesi gerekmektedir. ....'' Şeklinde görüş verilmiştir…” Denilmektedir.


Komisyon İncelemesi: Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2013 tarihinde onaylanan nazım imar plan tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.02.2014 tarih ve 401465 sayılı yazısı ile İlçe Belediye Meclisine takdim edilmiştir. Konu İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2014 tarihli olağan toplantısının 1. birleşiminde görüşülerek 03.03.2014 tarih ve 404628 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile incelenmek ve rapora bağlanmak üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2013 tarihinde onaylanan plan doğrultusunda hazırlanan Mahmutbey Mahallesi, F21c22a pafta, 1761 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Tali İş Merkezi (TİM) alanında kalan kısımlarının Park alanına alınması, Demirkapı Mahallesi, 2176 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın konut alanı kısımlarının Çocuk Bahçesi alanına alınması, 1764 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Teknik Altyapı (TAY) alanından Ayrık Nizam (A-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanına, 1764 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Teknik Altyapı alanında (TAY) kalan kısımlarının Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanına alınması, 1762 ada, 37 ve 39 parsel sayılı taşınmazların Teknik Altyapı (TAY) alanından Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanına, 1761 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Teknik Altyapı alanında (TAY) kalan kısımlarının Bitişik nizam (B-4) yapılaşma şartlarında konut alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Muhterem ŞAHİN Timur SOYSAL Mustafa YILMAZ

Kom. Bşk. Kom. Bşk. Vek. Üye
Asım YILMAZ Sultan HIZIROĞLU

Üye Üye


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə