KİŞİsel biLGİler adı Soyadı
Yüklə 50.79 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü50.79 Kb.

KİŞİSEL BİLGİLERAdı Soyadı

Ramazan UYSAL

Ünvan

Kimyager (Bilim Uzmanı)

Telefon

242 2510585 (112)

E-mail

ramazan.uysal@gthb.gov.tr

Çalıştığı Birim

Çevre ve Kaynak Yönetimi
Uzmanlık Alanı

Analitik Kimya, Su, Yem ve Gıda Analizleri, İyon Kromatografi, Miseller RP-HPLC.EĞİTİM BİLGİLERİ

Doçentlik


Doktora

ÜniversiteAdı

Süleyman Demirel Üniv.
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen Bilimleri Enstitüsü –

Kimya (Analitik Kimya)2011- Devam Ediyor

Yüksek Lisans

ÜniversiteAdı

Akdeniz Üniversitesi
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen Bilimleri Enstitüsü

Kimya (Analitik Kimya)2006-2009

Lisans

ÜniversiteAdı

Akdeniz Üniversitesi
AkademikBirim/

MezuniyetYılıFen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü1997-2001
YABANCI DİL BİLGİSİ

Yabancı Dil/Derecesi

KPDS

ÜDS

TOEFL

IELTS

İngilizce

67

65


GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

2004 – Halen / Kimyager / Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Md.

2004 – 2004 / Kimyager / Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü Demre ANTALYA


ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜYELİKLER

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler

H. Sevgili, A. Kurtoğlu, M. Oikawa, A. Aksoy, S. Kocakaya, E. Öztürk, R. Uysal and H. Gündüz Oruç, (2015). A combination of corn gluten and soybean meal as a substitute for fishmeal indiets of turbot (Scophthalmus maximus Linnaeus, 1758) in brackish water, J. Appl. Ichthyol. 31, 355–361


M. Kanyılmaz, N.Tekelioğlu, H.Sevgili, R.Uysal, A.Aksoy, (2015). Effects of dietary zeolite (clinoptilolite) levels on growth performance, feed utilization and waste excretions by gilthead seabream juveniles (Sparus aurata), Animal Feed Science and Technology 200 66–75
Sevgili, H., Emre, Y., Kanyılmaz, M., Uysal, R. 2009. Effects of Replacement of Fish Meal with Hazelnut Meal on Growth Performance, Body Composition and Nutrient Digestibility Coefficients in Rainbow Trout O. mykiss. Israeli Journal of Aquaculture, 61(2):103-113.
Sibel Tunc¸, Osman Duman, Ramazan Uysal, (2008). Electrokinetic and Rheological Behaviors of Sepiolite Suspensions in the Presence of Poly(acrylic acid sodium salt)s, Polyacrylamides, and Poly(ethylene glycol)s of Different Molecular Weights. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 109, 1850–1860.
SCI, SSCI ve AHCI dışında taranan dergilerde yayınlanan makaleler


Ulusal Sempozyum/Çalıştay/Kongrelerde Sunulan Poster Bildirileri ve Sözlü Bildiriler

(*Tam Metni Basılan Yayınlar)
Eşen Çayı Havzasındaki Bazı Alabalık Yetiştiricilik Tesislerinde Kullanılan Tambur Filtre Sistemlerinin Deşarj Sularını Arıtma Etkinliği, Mehmet Ali T. Koçer, Faruk Pak, Özgür Aktaş, Hatice Oruç, Ramazan Uysal, Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Hazian 2014, İlbey Otel ELAZIĞ
İstilacı Tatlısu Medüzü Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria: Limnomedusae) İçin Yeni Bir Lokalite: Karacaören I Baraj Gölü (Burdur) İskender GÜLLE, F.Banu YALIM, Ümit KEBAPÇI, Merve BAYOĞLU, Özgür AKTAŞ, Ramazan UYSAL, Faruk PAK, Hatice ORUÇ, Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu,31 Mayıs- 2 Hazian 2014, İlbey Otel ELAZIĞ
Mahir Kanyılmaz, Nazmi Tekelioğlu, Hüseyin Sevgili, Ramazan Uysal, Abdulkerim Aksoy. Yeme katılan zeolitin (klinoptilolit) çipuraların (Sparus aurata) büyüme, besin madde kullanımı ve azot salınımına etkisi.17 Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 3-6 Eylül 2013, İSTANBUL
Ramazan Uysal, Y. Doğan Daldal, Nurdan Imızoğlu, Ebru Çubuk Demiralay, Güleren Alsancak, Ampisilin ve amoksisilinin ters faz ve miseller faz sıvı kromatografik davranışının asetonitril-su ikili karışımlarında incelenmesi, 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY.3-7 Eylül 2012
Yalım,F.B., Uysal, R., Koçer, M.A.T., Emre, Y. 2009. Korkuteli Baraj Gölü (Antalya) Zooplankton Faunası Üzerine Bir Çalışma, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.
Koçer, M.A.T., Uysal, R., Yılayaz, A., Pak, F., Yuncer, Ö.A., Muhammedoğlu, A. 2009. Eşen Çayında (Fethiye, Muğla) Azot, Fosfor, Formlarının Değişimi, Üzerine Bir Değerlendirme, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.
Aydın, M., Tamer, F.Y., Uysal, R., ve Kiştin, F. 2007. Ahtapot’un (Octopus vulgaris) Bazı Biyolojik Özellikleri ve Yetiştiricilik Potansiyeli Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):241.Uluslar arası Sempozyum/Çalıştay/Kongrelerde Sunulan Poster ve Sözlü Bildiriler (*Tam Metni Basılan Yayınlar)
A case of the dinoflogellate bloom in freshwater reservoir (Pervodinium sp.), FABA International Symposium on fisheries and aquatic sciences, İskender GÜLLE, F. Banu YALIM, Merve BAYOĞLU, Ramazan UYSAL, 25-27 Eylül 2014 TRABZON
Changes in the Trophic State Karacaören 1 Dam Lake (Burdur, TURKEY), FABA International Symposium on fisheries and aquatic sciences, F. Banu YALIM, İskender GÜLLE, Faruk PAK, Özgür AKTAŞ, Ramazan UYSAL, Merve BAYOĞLU, 25-27 Eylül 2014 TRABZON


Kitap/Kitap Bölümleri


YÜRÜTTÜĞÜ VEYA GÖREV ALDIĞI PROJELER


Sonuçlanan Projeler
Sonuçlanan TAGEM Projeler
Beymelek Lagün Gölü’nün Ekolojik ve Balıkçılık Yapısının Belirlenmesi, (Yardımcı Araştırmacı)
Balıklandırma Yapılan Rezervuarlarda İzleme Programının Geliştirilmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma (2007-   ) (Yardımcı Araştırmacı)

Antalya Körfezi’ndeki Deniz Makrobentik Bitkilerinin Belirlenmesi ve Kataloglanması (2009-   ) (Yardımcı Araştırmacı)Ayvalık- Çeşme Arasındaki Deniz Hıyarı Stoklarının Araştırılması Projesi (TAGEM 2007 )

Antalya ve Muğla İllerindeki Alabalık Kuluçkahanelerinin Biyo-Teknik Özelliklerinin Araştırılması (2009-   ) (Yardımcı Araştırmacı)

Ladigesocypris ghigii (Gıanferrari,1927)’nin Üreme Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Amaçlı Yetiştiriciliği (2009-   ) (Yardımcı Araştırmacı)

Türkiye İç Sularında Bulunan Aphanius Türlerinin (Aphanius mento, Aphanius villwocki, Aphanius sureyanus) Yapay koşullarda Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi

Beymelek Lagün Gölü’nde Mavi Yengeçlerin (Callinectes sapidus, Rathbun, 1896) Üreme Biyolojisi, Et Kompozisyonu ve Veriminin Araştırılması (2009- ) (Yardımcı Araştırmacı)

Beymelek Lagünü’nün Besin Ağ Yapısı’nın Duraylı İzotop Karbon ve Azot İzotop Yöntemi ile Belirlenmesi (01.07.2013-30.06.2014) TAGEM (Yardımcı Araştırmacı)


Karacaören 1 Baraj Gölü On Yıllık (2003-2013) Değişim Sürecinin Limno-Ekolojik Yönden İncelenmesi (01.07.2013-31.12.2014) TAGEM (Yardımcı Araştırmacı)

Sonuçlanan TÜBİTAK Projeleri
Balık Yetiştiriciliği ve Havza Kaynaklı Kirliliğin Eşen Çayı Ekosistemine Etkilerinin Matematiksel Modelleme Yöntemleri İle Belirlenmesi ve Akdeniz’e Nutrient Akışının Kontrolü (TÜBİTAK 1001,107Y084 Haziran 2007) (Yardımcı Araştırmacı)

Devam Eden Projeler
Devam eden TAGEM projeleri:
Doktor Balıklar’ın (Garra rufa ve Cyprinion macrostomus) Üreme Özellikleri ve Yetiştiricilik Kriterlerinin Belirlenmesi (01.01.2014-31.12.2016) TAGEM (Yardımcı Araştırmacı)

Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması (01.01.2014- 31.12.2015) TAGEM (Yardımcı Araştırmacı)


EĞİTİMLER


Görev Alınan Eğitimler/Sempozyum/Kongre/Çalıştay ve Organizasyonlar
ULUSAL SU GÜNLERİ 16-18 Mayıs 2007, Sempozyum Düzenleme Komite Üyeliği ve Özel Sayı Editör Yardımcılığı


Verilen Eğitimler/Seminerler
Hizmetiçi Eğitim Semineri, 2007 AKSAM, Beymelek, ANTALYA

Hizmetiçi Eğitim Programında (2-6 Nisan 2012) 497 numaralı ‘Türkiye’de Akuakültürde Kullanılan Türler; Sektörel Gelişim ve Problemleri’, 498 numaralı ‘Akuakültürde Yem ve Yemleme Stratejileri’, 499 numaralı ‘Yetiştiricilikte Balık Hastalıkları; Hijyen, Koruma ve Erken Teşhis Sistemleri’, 500 numaralı ‘Türkiye’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Durumu’ başlıklı eğitimler.

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Eğitim Programı ‘Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik’ konulu eğitimler (2015), Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) Kepez ve Beymelek Birimleri ANTALYA
Alınan Ulusal ve Uluslararası Eğitimler/Kurslar
M.E.B.Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı (2002-2003)

Su Ürünleri Yetiştiricilik Sahalarında Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi Çalıştayı (Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü / Yomra / Trabzon) 19-23 Haziran 2006

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Toplantısı Nisan 2007, Sun Zeynep Hotel, Belek, ANTALYASymposium on Interactions Between Social, economic and ecological objectives of inland commercial and recreational fisheries and aquaculture (European Inland Fisheries Advisory Commission,EIFAC), 24.05.2008, Antalya

1.Kademe İstatistik Eğitimi, 2-6 Şubat 2009, AKSAM,Antalya

"Balıkçılık Çevre Etkileşimi" konulu seminer, Saylamlar Otel TRABZON 6-8 Ekim 2010

1.Balıkçılık Çalıştayı 4-6 Kasım 2013, Klikya Palace Hotel, Göynük, Kemer, Antalya

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitim Programı, 8-9 Mart 2014, ANTALYA

DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER

Dergilerde Hakemlik ve Editorial BoardÖdüllerVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə