Kimyo (test) 6-msni tarkibi C8H10 aromatik uglevodorodlarning necha XIL izomeri mavjud?
Yüklə 9.46 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü9.46 Kb.
Kimyo (test)

6-MSNI
1 .Tarkibi C8H10 aromatik uglevodorodlarning necha xil izomeri mavjud?

A) 2. B)3. S)4. D) 5.


2. 2,8 l atsitelen olish uchun kerak bo'ladigan kalsiy karbidning massasini va suvning miqdorini toping.

A) 8g CaC2 va 0,25 mol H2O B) 12g CaC2 va 0,5 mol H2O

S) 15g CaC2 va 1 mol H2O D) 16g CaC2 va 1,5 mol H2O
3.Quyidagi reaksiyalamlng qaysi biri Kucherov reaksiyasiga misol bo'ladi?

A) CH = CH + H2 B) CH = CH + HBr

S) CH = CH + H2O D) CH = CH + Cl2
4. Polimerlanish reaksiyasida quyidagi moddalarni qaysilari kirishishi mumkin?

l. Propan; 2.1,2dixloretan; 3. propilen; 4. etanol; 5. butan; 6.butadien 1,2.

A) 1,2 va 4; B) 3 va 6; S) 2,3 va 5; D)3 va 4.


5. 23 g etil spiritni yondirish uchun qancha hajm (n.sh.da) havo kerak bo’ladi?

A) 1,68 l; B) 16,8 l; S)168 l; D) 1680 l.


6. Alkenlarga bromli suv ta'slr ettirilganda qanday holat kuzatlladi?

A) rangl o'zgarmaydi; B) cho'kma tushadi; S) rangsizlantiradl; D) qora rangga bo'yaladi.


7. Ushbu R-O- R1 umumiy formula qaysi sinf birikmalariga muvofiq keladi?

A) Spirtlar; B) Oddiy efirlar;

S) Murakkab efirlar; D) Karbon kislotalar.
8. Gaz holatdagi alkenlar qatorini ko'rsating?

A) C2H4; C3H6; C4H8; B) C7H14; C8H16; C5H10;

S) C9H18; C10H20; C4H8; D) C7H14; C3H6; C9H18.
9. Vulkanlash qanday jarayon?

A) Kauchukni oltingugurt bilan qo'shib qizdirib rezinaga aylantirish;

B) Alkadienlar polimerlanishdan kauchuksimon polimerlar hosil bo'lishi;

S) Alkadienlarni bromli suvli rangsizlantirishi;

D) Asetilenning yonish jarayoni.
10. Asetilenni olish reaksiyasi qaysi bandda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) C2H4+O2 B) C2H2+H2O S) CaC2+H2O D) C2H4+Br2


11. Aldegidlar quyidagi qaysi reaktiv yordamida aniqlanadi?

A) Cu(OH)2; B)H2O; S) Ag2O; D) Br2.


12. Qanday reaksiya eterifikatsiya reaksiyasi deyiladi?

A) Karbon kislotalarning spirtlar bilan reaksiyasi; B) Moddalardan suv ajralib chiqish reaksiyasi;

S) Moddalarga suv birikishi reaksiyasi; D) Murakkab efirlarga ishqor ta'sir etishi.


13. Neftni haydashda mazut qanday fraksiyada olinadi?
A) 35°- 195°S B) 300°S dan yuqori S) 100 - 200°S D) 200-300°S
14. Uzum shakarini achitqi zamburug'lari yordamida bijg'itib qanday modda olinadi?

A) Etil spirit B) Metil spirit S) Sirka kislota D) Sirka aldegidi


15. 60 g 20 % li sirka kislota eritmasi bilan 57 % mis va 43 % magniy saqlagan 5 g maydalangan qotishmaning reaksiyasi natijasida qancha hajm vodorod hosil bo'ladi?

A) 1 l; B) 2 l; S) 4 l; D) 6 l.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə