Kanun Numarası : 2596
Yüklə 9.42 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü9.42 Kb.
1427-1433

 

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN 

          Kanun Numarası             : 2596

          Kabul Tarihi                    : 3/12/1934

          Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 13/12/1934   Sayı : 2879

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 16   Sayfa : 24

 

** *

 

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlaragöre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girenyönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı ” nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

** *

             Madde 1 – Her hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.

             Hükümet her din ve mezhebden münasib göreceği yalnız bir ruhaniye mabed ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.

             Madde 2 – Türkiye'de kanuna tevkifan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüb gibi heyetler ve mektebler mahsus kıyafet, alamet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizamname veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alamet ve levazım taşıyabilirler.

             Madde 3 – Türkiye'de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alametlerini ve lavazımını taşımaları yasaktır.

             Madde 4 – Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alamet ve levazımları ile Türkiye'yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mercilerin müsaadesine tabidir.

             Madde 5 – Türkiye Devleti nezdine memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel mer'i adetlere tabidir.

             Müsaadei mahsusa ile gelen yabancı memleketler kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

             Madde 6 – Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılır.

             Madde 7 – Birinci maddenin hükümleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay sonra ve diğer maddelerin hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'idir.             Madde 8 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə