K4 – kultura a procesy rozwojowe Matsumoto, Juang, psychologia międzykulturowa, rozdz. 5 kultura a procesy rozwojowe
Yüklə 17.35 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü17.35 Kb.
K4 – kultura a procesy rozwojowe
Matsumoto, Juang, psychologia międzykulturowa, rozdz.5 kultura a procesy rozwojowe

 • Kultura a temperament

- wiedza tradycyjna

 • Temperament – uwarunkowany biologicznie ujawniający się po urodzeniu styl kontaktowania się z otaczającym światem

 • Typy temperamentu – Thomas i Hess

- łatwy – dobre zdolności przystosowawcze, regularny umiarkowanie intensywny styl zachowania; reakcja na otoczenie żywa i pozytywna

- trudny – intensywny, nieregularny, wycofujący się, nastrój negatywny

- nieśmiały – wolno rozgrzewający się – potrzeba czasu na przystosowanie się do nowych typów aktywności i do nowych sytuacji;


 • Klucz do rozwoju osobowości – dobroć dopasowania (interakcja temperamentu dziecka z temperamentem rodziców)

- międzykulturowe badania nad temperamentem

 • Badania międzykulturowe prowadzone przy użyciu skali oceny zachowań noworodków NBAS (wskaźnik tempera mentalnych cech) – związek między wysokością nad poziomem morza a zachowaniem w Peru (noworodki górskie mniej uważne i aktywne, reagujące mniej żywo i trudniej uspokajające się); dzieci imigrantów chińskiego pochodzenia w USA (dzieci Chońskie spokojniejsze i mniej drażliwe niż anglosaskie); różnice międzykulturowe w temperamencie ujawniają się już u kilkudniowych noworodków

 • Temperament a uczenie się kultury – różnice tempera mentalne między niemowlętami ułatwiają rodzicom z różnych kultur stosowanie stylów i zachowań wychowawczych które służą kształtowaniu i utrwalaniu określonych praktyk kulturowych; różnice kulturowe dotyczące temperamentu dzieci -> cechy osobowości i zachowania cenione w danej kulturze u dorosłych;

 • Dobroć dopasowania między temperamentem a kulturą – określony typ temperamentu adaptacyjny w jednej kulturze a dezadaptacyjny w innej;

 • Źródła różnic temperamentalnych – warunki środowiskowe, wpływy kulturowe (preferowanie określonych stylów), doświadczenia matki w ciąży

 • Kultura a przywiązanie

- przywiązanie – szczególna więź jaka się wytwarza między niemowlęciem a opiekunem; wpływająca na późniejsze relacje z najbliższymi

- teoria przywiązania wg bowlby’ego – teoria ewolucyjna; istnienie wrodzonych biologicznych podstaw wytwarzania się relacji z opiekunem (uśmiechanie się, gaworzenie); aspekt strategii przetrwania

- klasyfikacja stylów przywiązania wg ainsworth – Uganda 1967,1977, boston


 • Bezpieczny

 • Ambiwalentny – niepewność swoich zachowań wobec matki; wahanie się między dążeniem do zwrócenia na siebie uwagi a unikaniem jej;

 • unikający

- badania międzykulturowe dotyczące przywiązania – matki niemowląt bezpiecznych (wrażliwe na potrzeby dziecka, ciepłe, pozytywne reakcje emocjonalne), matki niemowląt unikających (natarczywe, nadmiernie stymulujące), matki dzieci ambiwalentnych (niewrażliwe i mało zaangażowane, brak konsekwencji w zachowaniu); umiarkowany związek między wrażliwością rodzica na potrzeby dziecka a stopniem oparcia relacji na poczuciu bezpieczeństwa

- międzykulturowa trafność metod oceny przywiązania – nietrafność metody obcej sytuacji np. u dzieci japońskich; nietrafność kategorii unikającego stylu przywiązania np. u dzieci chińskich

- czy bezpieczny styl przywiązania jest optymalny we wszystkich kulturach


 • Niemcy – unikający – samodzielność

 • Izrael – lękowo-ambiwalentny

 • Japonia – lękowo-ambiwalentny – poczucie zależności, lojalność

 • Przywiązanie zjawiskiem uniwersalnym, specyficzne kulturowo są zachowania dzieci będące przejawem bezpiecznego lub nie stylu przywiązania

- przywiązanie a rozwój dziecka

 • Wpływ relacji przywiązania łączącej dziecko z różnymi opiekunami na różne aspekty rozwoju

 • Temperament a styl przywiązania – podsumowanie

 • Rozwój poznawczy

- rozwój poznawczy – kształtowanie się umiejętności myślenia

- teoria Piageta – Szwajcaria • Stadium sensoryczno-motoryczne – do 2 lat; rozwój inteligencji przez spostrzeganie i działanie; osiągnięcia: zdolność do posługiwania się symbolami umysłowymi jako reprezentacjami obiektów i zdarzeń (stałość obiektów), naśladownictwo odroczone i opanowanie podstaw języka;

 • Stadium przedoperacyjne – 2 do 6-7 lat; brak stałości wielkości fizycznych (masa objętość liczby), centracja (skupianie się na jednym aspekcie), nieodwracalność (niezdolność do odwracania procesów), egocentryzm (niezdolność rozumienia innego punktu widzenia), animizm

 • Stadium operacji konkretnych – 6-7 do 11 lat; odwracalność procesów; wielość punktów widzenia, stałość wielkości fizycznych; strategia prób i błędów

 • Stadium operacji formalnych – od 11 lat; logiczne myślenie o pojęciach abstrakcyjnych; systematyczne, analityczne podejście do rozwiązywania problemów;

 • Asymilacja (dopasowanie nowych idei do dotychczasowych) i akomodacja (przekształcenie dotychczasowych struktur w celu włączenia nowych niezgodnych)

 • Uniwersalność stadiów rozwoju poznawczego

- teoria Piageta w badaniach międzykulturowych

 • Czy we wszystkich kulturach etapy następują w tej samej kolejności – tak (wielka Brytania, Australia, Grecja, pakistan)

 • Czy we wszystkich kulturach dzieci rozpoczynają kolejne stadia w tym samym wieku – nie; duża zmienność kulturowa 3 i 4 etapu;

 • Czy istnieją różnice kulturowe w ramach stadiów rozwojowych – tak; duża zmienność kulturowa w kolejności nabywania umiejętności w obrębie danego etapu

 • Czy w kulturach niezachodnich rozumowanie naukowe jest uznawane za ostatnie stadium rozwoju poznawczego – nie; społeczeństwa islamskie – wiara, wiedza ogólna, szacunek dla poezji i literatury;

- teoria Piageta – podsumowanie – podważenie uniwersalności ostatniego stadium

- inne teorie rozwoju poznawczego • Rozumowanie moralne

- moralność pozostaje pod silnym wspływem subiektywnej ukrytej kultury w której jest zanurzona

- teoria rozwoju moralnego autorstwa kohlberga • Moralność prekonwencjonalna – przestrzeganie zasad w celu uniknięcia kary

 • Moralność konwencjonalna – przestrzeganie zasad akceptowanych przez innych

 • Moralność postkonwencjonalna – przestrzeganie zasad partych na osobistych zasadach i sumieniu

- badania międzykulturowe dotyczące rozumowania moralnego

 • Część badań wskazuje na uniwersalność teorii kohlberga (2 pierwszych stadiów)

 • Podważanie uniwersalności ostatniego stadium;

 • Inne procesy rozwojowe

- cele i zobowiązania ukierunkowane na przyszłość

- procesy oceny poznawczej

- oczekiwania społeczne

- związki uczuciowe i romantyczne o kresie dorastania

- kształtowanie się poglądów politycznych w okresie dorastania

- wytrwałość w wykonywaniu zadań

- reakcja na konflikty i stres

- strategie radzenia sobie

- interakcje społeczne


 • zakończenie
www.nonameuwb.eu
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə