K. S.Ü. İLahiyat fakültesi temel iSLÂm biLİmleri BÖLÜMÜ arap diLİ ve belagati ana biLİm dali avrupa’da şarkiyatçilik bağlaminda
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə21/22
tarix25.04.2016
ölçüsü0.72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

KAYNAKÇA


Kitap-Dergi-Makale:

ABDULFETTAH, Fatıma, İdâetün alâ İstişrâku’r-Rûsi, yay: İttihâdu’l-Kitâbu’l-Arabi, Şam, 2000

ADİLBAYEV, Alau, Rus Oryantalizminin Oluşumunda Kazan Ekolü’nün Rolü”, Dini Araştırmalar, Ocak-Nisan, c.4, S.12, s.109–123

el-AKÎKÎ, Necip, el-Musteşrikûn, I-III, Dâru’l-Maârif, Kahire, 1980–81

AKPINAR, Turgut,GOLIUS, Jacobus”, DİA, XIV, İst. 1996, XIV/111–112

BARTHOLD, V.V., Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, çev: Kaya Bayraktar-Ayşe Meral, Yöneliş, İst., 2000

BEDİR, Ahmet “Kur’an’ın Anlaşılmasında Oryantalizmin Entelektüellerimiz Üzerindeki Etkileri”, Marife Dergisi-Oryantalizm sayısı, Kış, 2002, S.3, s.189-218

BULUT, Yücel, Oryantalizmin Kısa Tarihi, İst., 2004

DEMİR, Ömer – ACAR, Mustafa, Sosyal İlimler Sözlüğü, İst., 1993

DURSUN, Davud, “GOEJE, M.J.de”, DİA, XIV, İst., 1998, XIV/98

EYİCE, Semavi,BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç DİA, V, İst., 1992, V/85-87

______ETTİNHAUSEN, Richard”, DİA, XI, İst., 1995, XI/501-502

GÖRGÜN, Hilal, “JUYNBOLL, Theodoros Willem Johannes”, DİA, c.XXIII, İst., 2001, XXIII/588

GROOT, Alexander H.De, Hollanda-Hollanda ‘da İslâm Araştırmaları”, DİA, XVIII, , İst., 1998, XVIII/229-223

HATİPOĞLU, İbrahim, İslâm Dünyasında Çağdaşlaşma Serüveni, Hadisevi, İst., 2004

HÜSEYİN, Asaf – OLSON, Robert – KUREŞİ, Cemil, Oryantalistler ve İslamiyatçılar-Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi, Çev: Bedirhan Muhib, İnsan Yayınları, 2. Baskı, İst., ty.

JONG, Frederick De, “JUYNBOLL, Theodorus Willem”, DİA, XXIII, İst., 2001, XXIII/587-588

KADI, İsmail Hakkı, Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları”, Doğu Batı Dergisi, Oryantalizm–1, S.20, Ağustos-Eylül-Ekim/1, 2002, s.82-110

KAHRAMAN, Kemal “KRAMERS, Johanners Heindrik”, DİA, XXVI, Ankara, 2002, XXVI/287-288

_____The Encyclopaedia of Islam”, DİA, XI, İst., 1995, XI/181-184

KALLEK, Cengiz, “ERPENIUS, Thomas”, DİA, XI, İst., 1995, XI/306

_____GOTTHEIL, Richard James Horatio”, DİA, XIV, İst., 1996, XIV/119-120

KARAÇ, Ferman, “BEREZIN, Ilya-Nikolayeviç”, DİA, V, İst., 1992, V/491-492

KURTULUŞ, Rıza,KRATCHKOVSKIJ, Ignatij Julianoviç”. DİA, XXVI, Ankara, 2002, XXVI/286

KUTLUER, İlhan, HOURANI, George Fadlo”, DİA, XVIII, İst., 1998, XVIII/256-257

KÜÇÜK, Hülya, “Günümüz Hollandası’nda İslam Araştırmaları”, Marife Dergisi, yıl:2, sayı:3, kış 2002, s.261–267

ÖZDEMİR, Mehmet, “DOZY, Reinhart Peter Anne” DİA, IX, İst., 1994, IX/513-514

RODİNSON, Maxime, Batı’yı Büyüleyen İslam, trc.Cemil Meriç, İst., 1983

SAİD, Edward W., Şarkiyatçılık-Batı’nın Şark Aanlayışları, trc: Berna Ünler, İst., 2003

es-SIBAİ, Mustafa, Oryantalizm ve Oryantalistler-Yararları-Zararları, trc.Mücteba Uğur, İst., 1993

TOMAR, Cengiz,MAKDİSİ, George M.”, DİA, c.XXVII, Ankara, 2003, XXVII/430–431

TUĞ, Salih, HITTI, Philip Khuri” DİA, XVIII, İst., 1998, XVIII/163-165

VALAYEV, R.M,Şarkiyatçılığın Önemli Merkezi: Kazan”, http//www.da.com.tr/dergi/DaSto,/Sayi05 turkçe/entelektüel.htm

YAZICI, Tahsin,HOUTSMA, Martinus Theodoros”, DİA, c.XVIII, İst., 1998, XVIII/257

YEL, Ali Murat,GRUNEBAUM, G.E.Von”, DİA, XVI, İst., 1996, XVI/166-167

YILDIRIM, Suat, Oryantalistlerin Yanılgıları, İst., 2003

YÜCE, Nuri, “KOWALSKİ, Tadeusz”, DİA, I-XXVII, Ankara, 2002, XXVI/ 228–22

İnternet adresleri:

http//:ub.leidenuniv.nl

http://www.spbu.ru./e/Education/Faculties/Oriental/History.html

http://www.spbu.ru./e/Education/Faculties/Oriental/History.html

http://www.spbu.ru./e/Education/Faculties/Oriental/History.html

Studeren. Uva.nl/arabische

www.aub.edu.ıb

www.aucegypt.edu

www.harvard.edu

www.iias.nl

www.isim.nl

www.kun.nl/tcmo

www.leiden.edu

www.mesa.arizona.edu

www.princeton.edu

www.rug.nl

www.utrecht.nl

www.yale.edu/islamicstudies

ÖZGEÇMİŞ

08.03.1982 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Midyat’ta tamamladım. 2001 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırdım. 2005 yılında bu üniversiteden mezun oldum.
1 Ahmet BEDİR, “Kur’an’ın Anlaşılmasında Oryantalizmin Entelektüellerimiz Üzerindeki Etkileri”, Marife Dergisi-Oryantalizm sayısı, 2002, sayı.3, s. 189

2 Bedir, a.g.m., s. 189; Yücel BULUT, Oryantalizmin Kısa Tarihi, İst., 2004, s. 1; M. Hamdi ZAKZUK, Oryantalizm veya Medeniyet Hesaplaşmasının Arka Planı, trc. Abdulaziz Hatip, İzmir, 1993, s. 8

3 Bulut, a.g.e., s. 1

4 Ömer DEMİR – Mustafa ACAR, Sosyal İlimler Sözlüğü, İst., 1993, s. 10

5 Zakzuk, a.g.e., s. 8

6 Yıldırım, a.g.e., s. 19

7 Zakzuk,a.g.e.,s. 8

8 Maxime RODİNSON, Batı’yı Büyüleyen İslam, trc.Cemil Meriç, İst., 1983, s. 62

9 Suat YILDIRIM, Oryantalistlerin Yanılgıları, İst., 2003, s. 19

10 Bulut, a.g.e., s. 4 (Yazar, John M. Mackenzie ve B. Lewis’in tanımlarını örnek veriyor, bkz:s. 4-6)

11 Bulut, a.g.e., s. 6 (Yazar Hamdi Zakzuk ve Edward Said’in tanımlarını örnek veriyor, bkz:s. 6-8)

12 Bulut, a.g.e., s. 8

13 Edward W. Said, Şarkiyatçılık-Batı’nın Şark anlayışları, trc: Berna Ülner, İst., 2003, s. 12

14 Said, a.g.e., s. 13

15 Bulut, a.g.e., s. 8

16 Bulut, a.g.e., s. 8-9

17 Mustafa es-SIBAİ, Oryantalizm ve Oryantalistler-Yararları-Zararları, trc.Mücteba Uğur, İst., 1993, s. 38

18 Sıbai, a.g.e., s. 39

19 İsmail Hakkı KADI, “Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları”, Doğu Batı dergisi, Oryantalizm-1, S. 20, Ağustos-Eylül-Ekim/1, 2002, s. 105

20 Sıbai, a.g.e., s. 41

21 Sıbai, a.g.e., s. 42

22 Hülya KÜÇÜK, “Günümüz Hollandası’nda İslam Araştırmaları”, Marife Dergisi, yıl:2, S.3, kış 2002, s. 26

23 Sıbai, a.g.e., s. 34

24 Zakzuk, a.g.e., s. 9

25 Zakzuk, a.g.e., s 9

26 Yıldırım, a.g.e., s. 20

27 Zakzuk, a.g.e., s 8

28 Zakzuk, a.g.e., s. 8

29 Zakzuk, a.g.e., s. 14

30 Rodinson, a.g.e., s. 15-16

31 Yıldırım, a.g.e., s. 24

32 Asaf HÜSEYİN, “Oryantalizmin İdeolojisi”, Oryantalistler ve İslamiyatçılar, edit: Asaf HÜSEYİN-Robert OLSON-Cemil KUREŞİ, cev: Bedirhan MUHİP, II. Baskı, İnsan Yay., İst., s.17

33 Yıldırım, a.g.e., s. 25

34 Bulut, a.g.e., s. 58

35 Bulut, a.g.e., s. 60

36 Yıldırım, a.g.e., s. 24

37 Bulut, a.g.e., s. 60

38 Zakzuk, a.g.e., s. 18, Bulut, a.g.e., s. 60, Rodinson, a.g.e., s. 47

39 Zakzuk, a.g.e., s. 18-19, Bulut, a.g.e., s. 60, Rodinson, a.g.e., s. 48

40 Zakzuk, a.g.e., s. 18-19

41 Bulut, a.g.e., s. 62

42 Bulut, a.g.e., s. 66

43 Rodinson, a.g.e., s. 45

44 Rodinson, a.g.e., s. 49

45 Zakzuk, a.g.e., s. 21

46 Yıldırım, a.g.e., s. 25

47 Zakzuk, a.g.e., s. 21

48 Bulut, a.g.e., s. 62

49 Rodinson, a.g.e., s. 51 (Örnek yazarlar ve oryantalistler için, bkz: s. 52-53)

50 Bulut, a.g.e., s. 70

51 Sıbai, a.g.e., s. 35

52 Zakzuk, a.g.e., s. 28

53 Zakzuk, a.g.e., s. 29, Rodinson, a.g.e., s. 61

54 Hüseyin, a.g.e., s. 19

55 Said, a.g.e., s. 108

56 Said, a.g.e., s. 213

57 Bulut, a.g.e., s. 86-87

58 Dr. İbrahim el-LEBBAN, “el-Müsteşrikûn ve’l-İslâm”, s. 15 (Mecelletü’l Ezher’in Nisan 1970 tarihli sayısının eki) (Zakzuk, age, s. 29’dan naklen)

59 Hüseyin, a.g.e., s. 19-20

60 Yıldırım, a.g.e., s. 28

61 Bulut, a.g.e., s. 104-106; ayrıca bkz: Rodinson, a.g.e., s. 62-63

62 Said, a.g.e., s. 52-53

63 Bulut, a.g.e., s. 106

64 C.E. BOSWORTH, Orientalism and Orientalist, (Zakzuk, a.g.e., s. 30’dan naklen)

65 Zakzuk, a.g.e., s. 32 ; Sıbai, a.g.e., s. 36

66 Bulut, a.g.e., s. 110-111 ; Rodinson, a.g.e., s. 68

67 Rodinson, a.g.e., s. 64

68 Said, a.g.e., s. 50

69 Rodinson a.g.e., s. 72, Bulut a.g.e., s. 109

70 Daha geniş bir bilgi için bkz: Bulut, a.g.e., s 153-159; Hüseyin, a.g.e., s. 28-30

71 Zakzuk, a.g.e., s. 51

72 Zakzuk, a.g.e., s. 52

73 Zakzuk, a.g.e., s. 53

74 Zakzuk, a.g.e., s. 53

75 Zakzuk, a.g.e., s. 54 (Sıbai, 19.asrın başlarında Avrupa’ya kaçırılan sadece yazma kitapların sayısının 250.000 olduğunu ifade ediyor, bkz; Sıbai, a.g.e., s. 36)

76 Dr. İbrahim el-Lebban, “el Müsreşrikûn ve’l-İslam”, s. 20 (El-Mecelletü’l Ezher’in Nisan 1970 tarihli sayısının eki) ( Zakzuk, a.g.e., s. 55’den naklen)

Bu kitaplara örnek olarak şunları verebiliriz: İbn Hişâm-Siret; Tâberi-Târih; Zemahşeri-Keşşâf; Şehristâni-el-Milel ve’n-Nihal; İbn Nedim- el-fihrist; Cürcâni-Târifât; Buhâri-es-Sahih; Eşarî-Makâlâtü’l İslâmiyyîn; Ebu Hanife-El-Fıkhu’l Ekber (devamı için bkz: Zakzuk a.g.e., s. 55-5677 Zakzuk, a.g.e., s. 57

78 Zakzuk, a.g.e., s. 58

79 Zakzuk, a.g.e., s. 59

80 Zakzuk, a.g.e., s. 59

81 Zakzuk, a.g.e., s. 61

82 Necip el-AKÎKÎ, el-Musteşrikûn, I-III, Dâru’l-Maârif, Kahire, 1980-81, II/372

83 Zakzuk, a.g.e., s. 62

84 Kadı, a.g.m., s. 99

85 Kadı, a.g.m., s. 99

86 Yıldırım, a.g.e., s. 36

87 Said, a.g.e., s. 216

88 Yıldırım, a.g.e., s. 36

89 Alexander H.De GROOT, “Hollanda-Hollanda’da İslâm araştırmaları”, DİA ,I-XXVII, İst., 1998, XVIII/229

90 Küçük, a.g.m., s. 261

91 De Groot, a.g.m., s. 306

92 Zakzuk, a.g.e., s. 21

93 Kadı. a.g.m., s. 90

94 De Groot, a.g.m., s. 230

95 De Groot, a.g.m., s. 230

96 Kadı, a.g.m., s. 95

97 De Groot, a.g.m., s. 230

98 Küçük, a.g.m., s. 262

99 Dergi ve Ansiklopedi ile ilgili bilgiler, ilgili yerlerde daha ayrıntılı bir şekilde verilecektir.

100 Kadı, a.g.m., s. 98

101 De Groot, a.g.m., s. 231

102 De Groot, a.g.m., s. 231

103 Kadı, a.g.m., s. 87

104 Ayrıntılı bilgi için üniversitenin web adresine bakınız

105 Küçük, a.g.m., s. 260

106 Akiki, a.g.e., II/298

107 Akiki, a.g.e., II(296

108 Akiki, a.g.e., II/ 296

109 Hakkı, a.g.m., s.96

110 Akiki, a.g.e., II/296

111 Kadı, a.g.m., s. 97

112 De Groot, a.g.m., s. 232

113 De Groot, a.g.m., s. 231

114 Kadı, a.g.m., s. 99

115 Kadı, a.g.m., s. 99

116 Zakzuk, a.g.e., s. 62

117 Zakzuk, a.g.e., s. 61

118 Kadı, a.g.m., s. 101

119 Akiki, a.g.e., , II/301

120 Kemal KAHRAMAN, “The Encyclopaedia of Islam”, DİA, I-XXVII, İst., 1995, XI/182

121 Kahraman, a.g.m., s. 182

122 Kahraman, a.g.m., s. 182

123 Kahraman, a.g.m., s. 183

124 Kahraman, a.g.m., s. 184

125 Küçük, a.g.m., s. 265

126 Akiki, a.g.e., , II/299

127 Bu bölüm, el-AKİKİ’ nin “el Müsteşrikûn” adlı eseri esas alınarak hazırlanmıştır. Kullandığımız farklı kaynakları da dipnotlarla ayrıca belirttik.

128 Akiki, a.g.e., , II/303

129 Cengiz KALLEK, “Erpenius, Thomas”, DİA, I-XXVII, İst., 1995, XI/306

130 Turgut AKPINAR, “GOLIUS, Jacobus”, DİA, I-XXVII, İst., 1996, XIV/111-112

131 Akpınar, a.g.m., s. 112

132 Kadı, a.g.m., s. 89

133 De Groot, a.g.m., s. 230

134 Küçük, a.g.m., s. 262

135 Hilal GÖRGÜN, “JUYNBOLL, Theodoros Willem Johannes”, DİA, I-XXVII, İst., 2001, XXIII/58

136 Mehmet ÖZDEMİR, “DOZY, Reinhart Peter Anne” DİA, I-XXVII, İst., 1994, IX/513

137 Özdemir, a.g.m., s. 513

138 Özdemir, a.g.m., s. 513

139 Özdemir, a.g.m., s. 51

140 Özdemir, a.g.m., s. 514

141 Eserlerinin tamamı için bkz. Akiki, a.g.e., II/309-310

142 Davud DURSUN, “Goeje, M.J.de”, DİA, I-XXVII, İst., 1998, XIV/98

143 Dursun, a.g.m., s. 98

144 Tahsin YAZICI, “Hotsma, Martinus Theodoros”, DİA, I-XXVII, İst., 1998, XVIII/257,

145 Kadı, a.g.m., s. 104

146 Kadı, a.g.m., s. 104

147 Kadı, a.g.m., s. 105

148 Eserlerinin tamamı için bkz. el-Akiki, a.g.e., II/316

149 Frederick De JONG, “JUYNBOLL, Theodorus Willem”, DİA, I-XXVII, İst., 2001, XXIII/587

150 De Jong, a.g.m., s. 588

151 Sıbai, a.g.e., s. 65

152 Kemal KAHRAMAN “KRAMERS, Johanners Heindrik”, DİA, I-XXVII, Ankara, 2002, XXVI/287

153 Kahraman, a.g.m., s. 288

154 Kahraman, a.g.m., s. 288

155 Bunların dışında, Sosyoloji ve Sosyal ilimler konusunda çalışmaları da mevcuttur. Biz burada bunları vermekle yetindik. Eserlerinin tamamı için bkz.Akiki, a.g.e., II/338

156 Eserlerinin tamamı için bkz.Akiki, a.g.e., II/339

157 Necip el-AKİKİ, el-musteşrikûn, c.3, Dâru’l-Maârif, Kahire, 1981, s. 51

158 Akiki, a.g.e., III/51

159 V.V. BARTHOLD, Rusya’da ve Avrupa’da Şarkiyatçılığın Tarihi, Çev: Kaya Bayraktar-Ayşe Meral, Yöneliş, İst. 2000, s. 281

160 Alau ADİLBAYEV, “Rus Oryantalizminin Oluşumunda Kazan Ekolü’nün Rolü”, Dini araştırmalar, Ocak-Nisan, c.4, S.12, s. 109

161 Barthold, a.g.e., s. 331

162 Barthold, a.g.e., s. 368

163 Fatıma ABDULFETTAH, İdâetün alâ İstişrâku’r-Rûsi, yay: İttihâdu’l-Kitâbu’l-Arabi, Şam, 2000, s.22

164 Barthold, a.g.e., s. 439

165 Adilbayev, a.g.m., s. 110

166 Adilbayev, a.g.m., s. 110-111

167 Adilbayev, a.g.m., s. 111

168 R.M. VALAYEV, “Şarkiyatçılığın Önemli Merkezi: Kazan”, http//www.da.com.tr/dergi/DaStore,/Sayi05 turkçe/entelektüel.htm

169 Adilbayev, a.g.m., s. 111

170 Adilbayev, a.g.m., s. 111

171 Adilbayev, a.g.m., s. 111

172 Akiki, a.g.e., III/53

173 Akiki, a.g.e, III/53

174 Valayev, a.g.m.

175 Adilbayev, a.g.m., s. 114

176 Ş. ERŞAHİN, Türkistan’da İslâm ve Müslümanlar (Sovyet Dönemi), Ankara, 1999, s. 251, Adilbayev s. 114’ten naklen

177 Adilbayev, a.g.m., s. 121-22

178 Adilbayev, a.g.m., s. 112

179 Valayev, a.g.m.

180 Valayev, a.g.m.

181 Adilbayev, a.g.m., s. 113

182 Adilbayev, a.g.m., s. 122

183 Adilbayev, a.g.m., s. 113

184 Akiki, a.g.e., III/54

185 Akiki, a.g.e., III/54

186 Akiki, a.g.e., III/55

187 Akiki, a.g.e., III/54

188 Akiki, a.g.e., III/55

189 http://www.spbu.ru./e/Education/Faculties/Oriental/History.html

190 http://www.spbu.ru./e/Education/Faculties/Oriental/History.html

191 Kazan Matbaasında basılan Doğu’ya ait eserler bunlarla sınırlı değildir. Fakat biz burada sadece bunları ifade etmekle yetindik. Ayrıntılı bilgi için bkz. Akiki, a.g.e., III/ 63

192 Akiki, a.g.e., III/ 63

193 Adilbayev, a.g.m., s. 115

194 Adilbayev, a.g.m., s. 115

195 Adilbayev, a.g.m., s. 115

196 Bu bölüm El-Akiki’nin “El-Müsteşrikûn” adlı eseri esas alınarak hazırlanmıştır. Kullandığımız farklı kaynakları dipnotla ayrıca belirttik.

197 Eserlerin tamamı için bkz.Akiki, a.g.e., III/68

198 Adilbayev, a.g.m., s. 117

199 Akiki, a.g.e., III/73

200 Ferman KARAÇ, “BEREZIN, Ilya-Nikolayeviç”, DİA, I-XXVII, İst., 1992, V/492

201 Akiki, a.g.e., III/75

202 Akiki,
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə