K. S.Ü. İLahiyat fakültesi temel iSLÂm biLİmleri BÖLÜMÜ arap diLİ ve belagati ana biLİm dali avrupa’da şarkiyatçilik bağlaminda
Yüklə 0.72 Mb.
səhifə17/22
tarix25.04.2016
ölçüsü0.72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

DODGE, B.(Doğumu: 1888): Princeton Üniversitesi’nden mezun olmuş (1913) ve Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştır.(1923-48) Ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mültecilere Yardım Birimi’ne danışman, 1949-54 yılları arasında Colombia Üniversitesi’nde misafir profesör ve daha sonra ise 1951-55 yılları arasında Princeton Üniversitesi’ne öğretim görevlisi, 1955-56 yıllarında Kahire’deki Amerika Büyükelçiliğine Kültür Ataşesi, 1956-59 yılları arasında Kahire Amerikan Üniversitesi’ne misafir profesör, 1961 yılında Princeton Üniversitesi’nde Arap Edebiyatı profesörü ve Şam Arap İlim Akademisi üyeliğine getirilmiştir.

Eserleri:

 1. Hicri 4. yüzyılda yapılan kültürel faaliyetler hakkında bir fihrist yazmıştır.

 2. Arap Dünyasında Eğitim Tarihi (New York, 1963)

 3. İslâm Araştırmaları Halkası (İslâm Âlemi 48, 1957)

 4. İsmailiyye ve Fatımiler (İslâm Âlemi 49, 1959)

 5. Fatımiler ve Şeriat (İslâm Âlemi 50, 1960)

 6. Arap Milliyetçinde Dinin Manası (1965)

 7. Amerikan Eğitimi ve Heyetlerin Çabaları (Amerika ve Ortadoğu, 1972)


BROWNE, N: Pennsylvania Üniversitesi Asya (Kuzey) Araştırmaları Bölümü başkanlığı ve Yeni Delhi Oryantalistler Konferansı’ndaki Amerikan heyeti (150 üye) başkanlığı yapmıştır.

Eserleri:

 1. Arap Şairler İle Endülüs Şair İbn Harun Musa b. Azra Arasında Bir Karşılaştırma

 2. Orta Çağ Arap Şiiri’nin İbrâni Şiirine Etkisi

 3. el-Belazuri’nin “Ensâbu’l-Eşrâf” adlı eserinin 5 cildini neşretmiştir.

 4. Arapça Yazısının Gelişimi (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi, 1953)


WOLFSON, Ch:A.

Eserleri:

 1. Arapça, İbrânice ve Latince Felsefe Metinleri (Harvard İlahiyat Dergisi 25, 1935)

 2. İslâm ve Hıristiyanlığın Teslis İnancı (Harvard İlahiyat Dergisi 49, 1956)

 3. Felsefe İle Kelam İlmi (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 79, 1959)

 4. İslâm’da İlim (1962)

 5. İslâm Felsefesi hakkında (1965)


ALBRIGHT, W.(Doğumu: 1891): Şili’de doğmuştur. John Hopkins Üniversitesi Doğu Dilleri Filolojisi’nden mezun olmuş (1916-17) ve ihtisaslaşmak için Princeton Okulu’na girmiştir.(1917-18) Bir süre sonra Kudüs Amerikan Şarkiyat Araştırmaları Okulu’na katılmış (1919-20) ve ardından aynı okulda müdür yardımcılığına (1920) daha sonra müdürlüğe (1921-29 ve 1933-36) atanmıştır. John Hopkins Üniversitesi Doğu Dilleri profesörlüğü (1929) ve Amerikan okullarında Şarkiyat Araştırmaları profesörlüğü yapmıştır. Sina’daki tarihi eserleri çıkarmak için kazı yapan heyetin başkanlığını yapmasının yanı sıra (1947-48) Arap yarımadasının güneyindeki Bihan’da da kazı çalışmalarının başında bulunmuştur.(1950-51) Çeşitli akademilerde üyelik yapmış ve Amerikan Müessesesi Antropoloji Araştırmaları’na müdür olarak atanmıştır.
Eserleri:

 1. Bir Miktar Mısır-Sâmi Kavramları (Amerikan Sâmi Dilleri ve Edebiyatları Gazetesi, 1917–18)

 2. Filistin’de Arapça Konuşanlar (1927)

 3. Filistin Tarihi Eserler ve Kitâbu’l-Mukaddes (1932)

 4. Mısır Kitâbeleri (1934)

 5. Kitâbu’l-Mukaddes’in Toprağında Yeni Keşifler (1936)

 6. Taş Devrinden Hıristiyanlığa (1940)

 7. İslâm ve Eski Doğu Dinleri (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi, 1940)

 8. İsrail’de Tarihi Eserler ve Din (1942)

 9. Filistin’deki tarihi Eserler (1949)


LEWY, J.(Doğumu: 1895): Berlin’de doğmuştur. Berlin ve Leipzig üniversitelerinden mezun olmuş olan Lewy, bir süre sonra Giessen Üniversitesi‘nde Sâmi Dilleri profesörü olmuş (1922) ardından Sâmi Dilleri ve Eski Doğu Tarihi profesörü olmuştur. Aynı üniversitenin Doğu Bölümü başkanı (1927–30), John Hopkins Üniversitesi’nde Sâmi Dilleri misafir profesörü (1934–36), New York Üniversitesi’nde Yahudi İlahiyatı ve Doğu Tarihi alanında misafir profesör (1935) olmuştur.

Eserleri:

 1. İsrail ve Yahudilik (1927)

 2. Akat Dil Kuralları (1921)


BROWMANN, M: Kahire Fransız Enstitüsü üyelerinden ve ABD’deki Doğu Dilleri profesörlerindendir.

Eserleri:

 1. Arap Fonetik İlmi (Breslav, 1914)

 2. Sami Dilleri Hakkında Bir Araştırma (Paris Dil Akademisi, 1923-25)

 3. Arapça Lehçeleri (İslamica, 1934)

 4. İslâm’da Ruhi Hayat (Mizyon, 1951; Leiden, 1972)

 5. Arapça ve İbrânice Emir Sigası (1951–52)

 6. İslâm’ın İlk Dönemi (Mizyon, 1951)

 7. Arapça Hakkında Bir Araştırma ve Nahiv Karşılaştırması (Kahire Fransız Akademisi, 1953)

 8. Arap Edebiyatı Hakkında (İslâm 33, 1957 ve 33 ile 36, 1960)

 9. Arapça’da Yeni Lehçeler (Arabica 7, 1960)

 10. İslâm Toplumu (1962)


SPRENGLING, M.: Chicago Üniversitesi Arapça ve İslâm Araştırmaları profesörlerindendir.

Eserleri:

 1. Zeydiyye’nin Kaynağı (Amerikan Sami Dilleri ve Edebiyatları Gazetesi, 1920-21)

 2. Arapça Tercümeler (Amerikan Sami Dilleri ve Edebiyatları Gazetesi, 1922-23)


NYKL, A.R.

Eserleri:

 1. Endülüs Edebiyatı hakkında bir kitap yazmıştır.

 2. el-İsfahâni’nin “Kitâbu’z-Zehra” adlı eserini tercüme etmiştir.

 3. 1100 Yılındaki Endülüs Şiiri (Endülüs, 1934)

 4. Endülüs Göçmen Şiiri’nin Göçmen Şairlere Etkisi (İspanya Yayınları, 1939)

 5. Arapça Süslü Kitabeler (Doğu Sanatları 2, 1957)

 6. Bask Dilinde Suriye Tabirleri (İspanya Dergisi 25, 1957)

 7. Ali b. Ebi Tâlib (İslâm Sanatı, 1943)


JEFFERY, A: Avusturyalıdır. Colombia ve Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmıştır.

Eserleri: Kur’an’ı Kerim metinleri ve kıraati ile ilgili birçok araştırması vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. Kur’an (İslâm Âlemi, 1924–25–40; Amerikan Sami Dilleri ve Edebiyatları Gazetesi, 1924; Modern Doğu, 1932; Ortadoğu Gazetesi, 1947; Goldziher’in Anısına, 1948)

 2. Kur’an’dan Bölümler (İslâm Âlemi, 1935)

 3. Kur’an ve Ebu Abîd (İslâm Âlemi, 1938)

 4. Fatiha (İslâm Âlemi, 1935)

 5. Zeyd b. Ali’nin Kıraati (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 1937–40)

 6. Kur’an Yazısı (İslâm Âlemi, 1950)

 7. İslâm’da Tercih (1922)

 8. İslâm-Hıristiyanlık Çekişmesi (1925)

 9. Muhammed’in Hayatı (1926)

 10. Mekke Hıristiyanları (1929)

 11. İslâm Peygamberi (1938)

 12. İslâm (1940)

 13. İslâmi Hareket (1943)

 14. II. Ömer İle III. Lyon Arasındaki Mektuplaşma (Modern Doğu, 1934)

 15. Biruni ve Karşılaştırmalı Dinler (Biruni Anısına, 1951 ve Kur’an Araştırmaları Hakkında, 1957)


FISCHEL, W.J.(Doğumu: 1902): Heidelberg, Giessen ve Frankurt Üniversiteleri’nde öğrenim görmüştür. Kudüs Şarkiyat İlimleri Enstitüsü’nde araştırmalar yapmıştır.(1926–45) California Üniversitesi’nde de ders veren (1946) Fischel, aynı üniversitede Uzakdoğu Dilleri alanında profesör olarak da görev yapmıştır.(1948)

Eserleri:

 1. İbn Kuteybe’nin Edebiyatı (Leiden, 1900)

 2. Orta Çağ Boyunca Yahudilerin İslâm Siyasi ve İktisadi Hayatına Etkisi (İngiliz Asya Dergisi, 1937)

 3. Kürdistan (Mezopotamya) ve Diğer İslâm Beldelerindeki Yahudiler (İngiliz Asya Dergisi)

 4. Tevrat’ın Farsça Tercümesi (Harvard İlahiyat Dergisi, 1952)

 5. İbn Haldun ve Dinlerin Karşılaştırması (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi 76, 1956)

 6. Orta Çağda Memlüklerin İslâm Ekonomisi’ndeki Payı (Sosyal Ekonomi Tarihi Gazetesi 1, 1958)


IRELAND, Ph. W.(Doğumu: 1904): Ohio, Oxford, Viyana, Cambridge ve Leiden Üniversiteleri’nde ders görmüş ve bir süre sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne okutman olarak atanmıştır.(1925–27) Harvard Üniversitesi’nde profesör (1936–41), Chicago Üniversitesi’nde Siyasi İlimler yardımcı profesörü (1941–42), Herry Enstitüsü’nde müdür (1942), Virginia Askeri Okulu’nda profesör (1942–43), Harvard’da (1944); Uluslararası Araştırmalar Okulu’nda profesör (1944–45) olarak görev yapmıştır. Birkaç Şarkiyat konferanslarına katılmış ve Ortadoğu Kütüphanesi Afrika İşleri müdür yardımcılığına atanmıştır.(1945) Ayrıca Amerika’nın Kahire Büyükelçiliği’nde (1945–50), Bağdat Büyükelçiliği’nde (1951–54) ve ABD Dışişleri Bakanlığında görev yapmıştır.(1955)

Eserleri:

 1. Irak (1937)

 2. Münih Konferansından Sonra Türkiye Dış Politikası (1939)

 3. Modern Dünya’da İslâm (1951)

Ayrıca “Ortadoğu Gazetesi”nin yayıncılığını da yapmıştır.(1947)
ROSENTHAL, E.I.J.

Eserleri:

 1. Portekiz’de Arapların Etkisi (İslâm Kültürü, 1936)

 2. İspanya’da Arapların Etkisi (İslâm Kültürü, 1937)

 3. Arapça Elyazmaları Eserleri (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi 76, 1956, 1961–1975)

 4. Orta Çağ’da İslâmi Tıp Eserleri (Tıp Tarihi Yayınları 34, 1960)

 5. Tevrat Geleneklerinin İslâm Tarihine Etkisi (1962)

 6. Arap Edebiyatından (Oryanus 15, 1962)

 7. Dinler Hakkında (Orta Çağ Tarihi Yayınları 40, 1966; İslâm Araştırmaları 31, 1970)

 8. Arap Müziği (1966)

Ayrıca İbn Sina, İbn Haldun ve İbn Rüşd hakkında da çalışmaları vardır.236
ROSENTHAL, F: Yale Üniversitesi profesörlerindendir.

Eserleri:

 1. Arapça’dan Latince’ye Çeviriler (1937)

 2. İslâm Dünyası’nda Platon Felsefesi (İslâm Kültürü, 1940)

 3. İslâm’da İntihar (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi 66, 1946)

 4. Mısır’da Vahhabiler (İslâm Âlemi 37, 1947)

 5. İslâm’da Öğretim Metotları (1947)

 6. Arapça Elyazmaları Eserlerinden (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi, 1952)

 7. İslâm’da Psikoloji İlminin Çıkışı (İslâm Kültürü, 1952)

 8. Kur’an (1953)

 9. Müslümanların Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Beyrut, 1963)

 10. Orta Çağ’da Yahudi ve İslâm Felsefesi Anlayışı (Uluslar arası Felsefe Konferansı 11, 1957)

 11. Arapça’nın Sâmi Dillerindeki Yeri (1965)


KHADDURI, M: Irak asıllı Hıristiyan Arap’tır. Washington John Hopkins Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü başkanlığı yapmıştır. Aynı şekilde Washington’da bulunan Ortadoğu Araştırma ve Eğitim Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Çeşitli çevrelerce eleştirilmiş, özellikle Sıbai, onun İslâm dinine ve Müslümanlara karşı taassubu olan biri olduğunu söylemekte ve onu birçok konuda eleştirmektedir.237

Eserleri:

 1. İslâm Hukukunda Harp ve Sulh (1955)

 2. İslâm Devletleri Kanunları Hakkında Bir Araştırma (Londra, 1941)

 3. Irak Hükümeti (Bağdat, 1944)

 4. Bağımsız Irak-1932’den Beri Irak Siyaseti Hakkında Bir Araştırma (I. Baskı: Londra, 1951)

 5. İslâm Fıkhı-Şafii’nin “Risale”si (1961)

 6. Uluslararası Hukukta Ortadoğu’nun Ana Sorunları (Washington, Amerikan Projeleri Merkezi Genel Siyaset Araştırmaları, 1972)

 7. Dini Hukuktan Ulusal Hukuka (New York, 1956)

 8. İslâm Birliği (Britanica Ansiklopedisi, c.17, 1961)

 9. Irak’taki Toplumsal Yapıda Ordunun Rolü (1963)

 10. İslâm’ın Savaş Felsefesi-Karşılaştırmalı Dünya Siyaseti (1964)

 11. İslâm Hukuku (New York, 1965)

 12. İslâm’da İnsan Hukuku (Amerikan Toplumsal ve Siyasi İlimleri Akademisi Yıllığı, c.243, 1946)

 13. ABD ve Yakın Doğu’da Siyasi İstikrar (Dünya İşleri c.114, S.1, 1951)

 14. İslâm Devletlerinde Hukuk Nazariyesi (İslâm Âlemi, c.41, S.3, 1951)

 15. İslâm ve Milletler Modern Hukuku (Amerikan Uluslararası Hukuk Gazetesi, c.50, S.2, 1956)238


ETTINHAUSEN, R. (1906-1979): Yüksek öğrenimini Frankurt Üniversitesi’nde yaparak Kur’an’daki putperestliğe karşı görüşler hakkında hazırladığı bir tezle doktora unvanını almış (1931) ve ardından Berlin Devlet Müzelerinin İslâm Eserleri Bölümü’nde çalışmaya başlamıştır. Fakat Hitler rejimi yüzünden İngiltere’ye göç etmek zorunda kalmış ve Oxford’da Arthur V. Pope’nin yanında asistanlık yaptı. Daha sonra ise buradan ABD’ye geçerek oraya yerleşmiştir. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve çeşitli müzelerde uzman olarak çalışmıştır. Müzelerde uzmanlığının yanı sıra üniversitelerdeki öğretim üyeliği görevini devam ettiren Ettinhausen, 1961’den itibaren New York Üniversitesi’nin Güzel sanatlar Enstitüsü’ne öğretim üyesi oldu ve 1967’de İslâm Sanatı profesörlüğüne yükselmiştir.239

Eserleri: 1. İslâm Sanatı ve Tarihi Eserler (Jong’un Kitabında, 1951)

 2. Selçuklular Döneminde Kur’an (Amerika İran Sanatları Enstitüsü Yayınları, 1935)

 3. İslâm Sanatı Hakkında Bir Araştırma ve İslâm İkonları (1950)

 4. Gazali (1947)

 5. İslâm Sanatı’nda Vahdet (İslâm sanatında teklik ve çeşitlilik, Chicago, 1955)


GRUNEBAUM, G.E. Von (1909–1972): Viyana doğumludur. Berlin ve Viyana Üniversitelerinde İslâm tarihi ve edebiyatı okumuş, bu konularda çalışmalar yapmıştır. 1931 yılında erken dönem Arap Şiiri üzerine doktora tezi hazırlamıştır. Almanya’nın Avusturya’yı işgal etmesinden sonra (1938) ABD’ye göç etmiş ve ABD vatandaşlığına geçmiştir. Aynı yıl New York’taki Asya Enstitüsü’ndeki Arapça Bölümü başkanlığına getirilmiş 1943-57 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde Arapça profesörlüğü yapmıştır. Daha sonra ise California Üniversitesi’nde Yakındoğu tarihi profesörlüğüne tayin edilerek Yakındoğu Merkezi’nin müdürlüğüne getirilmiş ve ölünceye kadar bu görevde kalmıştır.240

Eserleri:

 1. Arap Şiiri (Indiana Üniversitesi, 1935)

 2. Müslümanlar (1937)

 3. İslâm’da Dini Şiirin gelişimi (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi, 1940)

 4. Arap Edebiyatı Tenkidi (Amerikan Şarkiyat Cemiyeti Gazetesi, 1941)

 5. Cahiliye Şiiri (1944)

 6. Arap Edebiyatının Doğası (Yakındoğu Araştırmaları Gazetesi, 1948)

 7. İslâm ve İnsanlık Kültürü (Genel Kültür Gazetesi 4, 1949)

 8. İslâmi Yönelişler (1951)

 9. İslâm’da Dini Bayramlar (1951)

 10. Arap Edebiyatındaki Güzel Sanatların Aslı (Karşılaştırmalı Edebiyat, 1952)

 11. İslâm ve Kültür (Alman Oryantalist Dergisi, 1953)

 12. Edebiyattaki İslâm Ruhu (İslâm Araştırmaları, 1953)

 13. İslâm Medeniyetinin Fethettiği Yerlerdeki Kültürlerle İlişkisi (Chicago, 1953)

 14. Arap Şairler (Indiana Üniversitesi’ndeki bir konferans, 1955)

 15. İslâm’da Yenileşme Hareketi (1956)

 16. Kültür Dini İslâm (İslâm sanatında teklik ve çeşitlilik, Chicago, 1955)

 17. Arap Kültür Tarihi Hakkında (1957)

 18. İslâm’da Milliyetçilik Sorunu (Batı İslâm’ı, 1957)

 19. İslâm Hakkında (Çeşitli yerlerde basımı gerçekleşmiştir.)

 20. İslâm Medeniyetinin Kaynakları (İslâm 46, 1970)

 21. Şairler ve Eleştirmenler (1970)

 22. İslâm Kültüründe Mantık (Wiesbaden, 1970)

 23. İslâm’da Dini İlimler ve Hukuk ((Wiesbaden, 1972)

 24. Modern Arap Şiirinde Gelenek ve Devrim ((Wiesbaden, 1973)


BOTHMER, Bernard V.(Doğumu: 1912): Almanya doğumludur. Öğrenimini Berlin Üniversitesi (1931-32), Bonn Ryan Üniversitesi (1932) ve Berlin Üniversitesi’nden (1933-36) almıştır. Daha sonra Savaş Bilgileri Okulu (1943) ve Askeri Muharebe Okulu’na (1943-46) katılmıştır. 1944 yılında ABD vatandaşlığına geçen Bothmer’in bulunduğu bilimsel faaliyetlerden bazıları şunlardır:

Berlin Devlet Üniversitesi Mısır Bölümü’nde asistan (1932-38), Mars-Boston Güzel Sanatlar Müzesi Mısır Sanatları Bölümü’nde asistan (1946-55), Mısır’daki Amerikan Araştırma Merkezi müdürü (1954-63), New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Güzel Sanatlar profesörü (1964-73), Brooklyn Müzesinde Polier Koleksiyonu başkanı ve Klasik Sanatlar ve Mısır Güzel Sanatları Bölümü başkanı (1978) gibi görevlerde bulunmuştur.

Ayrıca Amerika Tarihi Eserler Enstitüsü Genel Müdürü (1952-54), Kahire Araştırmaları profesörü (1954-56 ve 1963-64), Brooklyn Müzesi Eserler Koleksiyonu müdür yardımcısı (1969-70) olarak da görev yapmıştır.

Eserleri:


 1. 1899–1940 Yılları arasında Amerika’nın Mısır’daki Kazı Çalışmaları (Mısır Amerikan Araştırmaları Merkezi Yayınları, S.2, 1954)

 2. Eski Mısır’da Taş İşleme (Cambridge, 23. Şarkiyat Konferansı, 1954)

 3. Kahire Müzesi (Mısır Amerikan Araştırmaları Merkezi Yayınları, S.21, 1956)


RENTZ, G.S.(Doğumu: 1912): Washington Merkez Yüksek Okulu’nde öğrenim görmüş ve Filipin Manila ile California Üniversiteleri’nden mezun olmuştur. Arap Dil Kuralları, Edebiyat Tarihi gibi konularda ihtisaslaşmış ve iyi bir derecede Arapça’yı öğrenmiştir. Amerika’nın Mısır Büyükelçiliğinde de görev yapmıştır. Aramco’da Araştırma ve Tercüme Merkezi kurmuş ve buraya başkan olarak atanmıştır.(1946-54) Daha sonra Stendford Üniversitesi’nde Ortadoğu Koleksiyonları müdürü olarak atanmış (1962) ve birçok İngiliz ve Amerikan Bilimsel kuruluşlarında üyelik yazmıştır.

Eserleri:

 1. 14. Yüzyıldaki Memlükler İmparatorluğu Hakkında Bir Araştırma (Majester Risalesi)

 2. I. Vahhabi İmparatorluğu (İslâm dininin ve İslâm dünyasının vatanı olan Suudi Arabistan’dan Vahhabi hareketinin tarihini inceleyen bir kitaptır.)

 3. ABD’deki Arapça araştırmaları hakkında bir makalesi vardır.(Hilal, 1944)

 4. Ayrıca Arapların dinleri, tarihi ve coğrafyaları hakkında makaleleri vardır.241


HOURANI, George, F.(1913-1984): Lübnan’dan İngiltere’ye göç etmiş bir Hıristiyan Arap ailesine mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Didsbury’de yaptı ve Grekçe, Latince, Fransızca öğrenmiştir. 1937 yılında ABD’ye giderek Princeton Üniversitesi Doğu Araştırmaları Bölümü’nde kendisi gibi Lübnan asıllı bir Hıristiyan Arap olan Philip K. Hitti yönetiminde doktora tezi yapmaya başladı. “Dokuz ve Onuncu Yüzyıllarda Hint Okyanusunda Arap Denizciliği” konulu tezini 1939’da bitirdi ve aynı yıl Kudüs’e giderek İngiliz mandası altındaki Filistin halkı için en yüksek seviyeli eğitim kurumunu teşkil eden Government Arab College’da klasik edebiyat, mantık ve felsefe tarihi hocası olmuştur.

Hourani, 1950 yılında ABD’ye giderek Michigan Üniversitesi’nde Arapça okutmaya başladı ve daha sonra aynı üniversitede Yakındoğu Araştırmaları doçenti oldu. 1952’de başlattığı İslâm Felsefesi dersleri Amerika’da bu alanda açılmış ilk programdı (…) 1960’ta Moskova’da, 1964’te Yeni Delhi’de düzenlenen milletlerarası şarkiyatçılar konferansına katılmıştır. 1964’ten 1970’e kadar Journal of the American Oriental Society adlı periyodiğin yayın kurulunda yer almıştır.

1970’te Muhsin Mehdi’nin başkanlığını yaptığı The Society of Islamic Philosoph and Science’ın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Hourani, 1972-77 yılları arasında bu derneğin yayınlarıyla ilgili çeşitli editörlük hizmetlerinde bulunmuştur. 1978-79 yıllarında American Oriental Society’nin başkanlığına getirilmiştir. 242 Kendisine çeşitli kuruluşlar tarafından şeref payeleri de verilmiştir.

Eserleri:


 1. Suriye ve Fransız Mandası (Çağdaş Dergi 839, 1935)

 2. Eski Yunan Dili ve Arapça Eğitimi (Araştırmalar 7, 1946)

 3. Filistin’de Klasik Eğitim (1948)

 4. Süveyş Kanalı Krizi (1968)

 5. Hay b. Yekzan ve İbn Tüfeyl

 6. ABD’de Bir Yakındoğu Araştırması (1962)

 7. Arapça’dan Tercüme (Doğu ve Batı’da Edebiyat 6, 1962)

 8. Endülüs’teki Önde Gelen İlimlerdeki İlerleme (İslâm Araştırmaları 32, 1970)

 9. İslâm Medeniyetine Bir Giriş Olarak Arap Edebiyatı (Ortadoğu Araştırmaları 5, 1963)

 10. Daha ziyade Felsefe ile ilgilendiği için Gazali, İbn Rüşd ve İbn Sina gibi müslüman filozoflar hakkında yazılar yazmış ve bu filozofların bazı görüşlerini hem kendi aralarında hem de Platon gibi İlkçağ filozofları ile karşılaştırmıştır.


ISSAWI, Charles (Doğumu: 1916): Kahire’de doğmuştur. Lisans (1937) ve masterini (1944)’te Oxin Üniversitesi’nde yapmıştır. Mısır Maliye Bakanlığı’nda (1937-38) ve Kahire’deki Mısırlılar Bankası’nda çalışmıştır.(1938-43) Ardından Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde (1943-47) New York’taki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Birliği Genel Müdürlüğü’nde (1948-1955) daha sonra Colombia (1951-75 ve 1972-74), Harvard Üniversitesi’nde misafir profesör (1950), Gelişmiş Ülkeler Araştırmaları Okulu’nda (1967) ve Princeton Üniversitesi’nde (1974) profesör olarak görev yapmıştır. Bunun dışında, Sosyal Bilimler Araştırmaları Meclisi (1962 ve 1975) ile Amerikan Felsefe Akademisi (1967) ve Princeton Üniversitesi’nde Ortadoğu Araştırmaları profesörü olarak da çalışmıştır. Ayrıca bazı bilimsel periyodik yayınlarda danışman editör olarak çalışmıştır. Bu dergiler şunlardır:

Washington Ortadoğu Dergisi (1959’dan itibaren), Uluslararası Ortadoğu Araştırmaları Dergisi (1970’den itibaren), Amerika Arap Araştırmaları Dergisi (1973’ten itibaren), Uluslararası İşler Dergisi (1965’ten itibaren), Güç ve Gelişim Dergisi (1975’ten itibaren)’dir.

Aynı zamanda birkaç konseyde de görev yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Dış İlişkiler Konseyi’nde üye (1959’dan itibaren), Leiden Ortadoğu Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmaları Yıllığı’nda editörlük (1973’ten itibaren), Colombia Ortadoğu Araştırmaları Yıllığı’nda editörlük (1975’ten itibaren), Washington Uluslararası Kalkınma Cemiyeti’nde üye (1963–65), Birleşmiş Milletler danışmanı (1956-58), Sosyal İlimler Araştırmaları Konseyi’ndeki Uzak ve Ortadoğu Heyeti üyesi (1958-59 ve 1963-1967), Ortadoğu Araştırmaları Akademisi başkan yardımcısı (1968) ve bu akademiye müdür (1973) gibi görevler yapmıştır.Eserleri:

 1. Mısır’ın Toplumsal ve Ekonomik Tahlili (İngilizce ile, Londra, Oxford Üniversitesi Matbaası, 1947)

 2. Devrim’de Mısır (Londra, Oxford Üniversitesi, 1963)

 3. 1800-1914 Ortadoğu Ekonomik Tarihi (Chicago Üniversitesi Matbaası, 1971)

 4. Dünya ve Ortadoğu Petrolü (New York Kütüphane Matbaası, 1972)

 5. Toplumsal Hareket İçin Hıristiyan Prensipler (New York, 1973)

 6. Milliyetçiliğin Geleceği (Arapça ile, Beyrut, 1958)243


SMITH, Wilfred Contwell (Doğumu: 1916): Kanada’nın Toronto şehrinde doğmuştur. Princeton Üniversitesi Doğu Dilleri’nden mezun olmuş ve daha sonra Master (1947) ve doktorasını (1948) yapmıştır. İlim tahsilini Toronto Yüksek Okulu, Cambridge’deki West Minster ve Cambridge’deki St. Johns Collage’den alan Smith, Toronto Üniversitesi’nde yaptığı Doğu Dilleri lisansını onur derecesiyle tamamlamıştır.(1933-40)

Dinler Tarihi profesörü olan Smith, Delhusi Üniversitesi Dinler Tarih Bölümü başkanı (1974), Harvard Üniversitesi Dinler Tarihi Araştırma Merkezi müdürü ve Dinler Tarihi profesörü ((1964-73), Karşılaştırmalı Dinler Tarihi profesörü (1951-53) ve Mc.Gill Üniversitesi İslâmi Araştırmalar Enstitüsü müdürü (1949-63) gibi görevlerde bulunmuştur.Leiden Üniversitesi’nde misafir profesör olarak ders vermiş (1960) daha sonra Princeton Üniversitesi (1966), Toronto Üniversitesi (1968), Harvard Üniversitesi (1974), Mc. Gill Üniversitesi (1973) ve daha birçok üniversitede görev yapmıştır. Amerika Dinler Tarihi Araştırmaları Akademisi başkanı (1966-69) olarak görev yaptığı gibi çeşitli akademilerde de idari görevler üstlenmiştir. Cambridge Dini Araştırmalar Gazetesi (Birleşik Devletler) Washington Ortadoğu Gazetesi, Harvard İslâm Dünyası, Toronto Din ve Dini İlimler Araştırmaları ve Britanica Ansiklopedisi’nde danışman editör olarak görev yapmıştır.

Eserleri:

 1. Tarih ve İnanç (1977)

 2. Din’in Mana ve Hedefi (1978)

 3. İslâm’da Hadis Tarihi (Princeton Üniversitesi Yayınevi, 1957)

 4. İnsanlık İçin Yeni Dini Geleneklerin Üslubu-Din’in Mana ve Hedefi (New York, 1963; Londra, 1965)

 5. Dini Hakikatler Konusunda Kişisel Sorgulama (New York, Londra, 1967)

 6. Dinlerin Karşılaştırılması (Mc. Gill Üniversitesi, 1950)

 7. Karşılaştırmalı Din (Chicago Üniversitesi Yayınevi, 1959)

 8. İslâm ve Hıristiyanlık Arasında Bazı Benzeşen ve Ayrışan Yönler (1959, Urduca’ya da çevrilmiştir, 1964)

 9. Semavi Dinler (1974)

 10. Hıristiyanlar ve Uzakdoğu Krizi (İngiltere Haftalık Dergisi, 1956)

 11. Müslümanlar ve Batı (Dış Politika Dergisi, New York, 1951)

 12. Modern Türkiye ve İslâm’da Reform (İslâm Kültürü, 1952)

 13. İslâm Âlemi (1956)

 14. Modern Dünya’da İslâm (1957)

 15. İslâm’da Hukuk ve Birlik (1958)

 16. Din ve Felsefe: İslâm (America Ansiklopedisi, 1960)

 17. İblis (Britanica Ansiklopedisi, 1962)

 18. Kur’an (Britanica Ansiklopedisi, 1964)

 19. Batı Nazarında İslâm (Beyrut, 1953)

 20. Şeriat Kavramı ve Kelam Âlimleri

 21. İslâm ve Hadis Tarihinde Gelişme

 22. İslâm Araştırmaları (Beyrut, Endülüs Yayınları, 1960; Kahire, Siyasi Kitaplar, 1960)

 23. Müslüman ve Hıristiyanlara Özel Bir Bakış Açısı (Din ve Dini İlimler Araştırmaları Dergisi, S.6, 1976–77)

 24. Tarih ve İnanç (Virginia Üniversitesi Yayınevi, 1977)

 25. İslâm ve Hadis Tarihi Hakkında Bir Araştırma


MAKDISI, George (1920-2002): I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Lübnan’dan ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1920 yılında Detroit’te (Michigan) doğmuştur. İlk eğitimini burada ve 1930’da ailesiyle birlikte geri döndüğünde, Fransız Mandası altındaki Lübnan’da aldı. 1937’de tekrar Detroit’e dönerek orta öğrenimini Saint Joseph’s High School’da tamamlamıştır. Bir müddet çeşitli işlerde çalıştıktan sonra II. Dünya Savaşı sırasında dört sene Amerikan Ordusu’nda görev yapmıştır. Savaşın ardından girdiği Michigan Üniversitesi’nin (Ann Arbour) tarih ve siyaset bilimleri bölümünden 1947 yılında mezun olmuştur. 1948’de George Town Üniversitesi School of Foreign Service’ten sosyal bilimler alanında ikinci bir lisans derecesi almıştır. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Makdisi, bir müddet Princeton Üniversitesi’nde Arap tarihi, Türkçe ve Farsça okumuştur. Ancak burada alanıyla ilgili doktora yapma imkanı bulamadığından Sarbonne Üniversitesi’ne gitmiştir.244

Paris’te bulunduğu yıllar Makdisi’nin fikri oluşumuna ve bundan sonraki akademik kariyerine yön vermiştir. Burada Luis Massignon, M. Henri Loust, Louis Carget, Henri Massé, Claude Cahen, Régis Blachére, F. Levi-Provençal ve Hamilton Alexander R. Gibb’in derslerine katılmış ve özellikle Massignon ve Laoust’un fikirleri ve eserleri onu çok etkilemiştir.

Selefiyye âlimi Ebu’l-Vefâ İbn Akîl üzerine Laoust yönetiminde tez hazırlamıştır. Bir yandan Sarbonne Üniversitesi’nde doktora tezi hazırlarken diğer yandan 1953’te Michigan Üniversitesi’ne dönerek öğretim faaliyetlerine başladı. Daha sonra Harvard Üniversitesi’nde Arapça dersleri veren Makdisi, 1964 yılında doktora tezini tamamlamış ve 1973’ten emekli olduğu Pennsylvania Üniversitesi’nde çalışmıştır. Çeşitli bilimsel kuruluşlarda idarecilik de yapmıştır.245

Çalışmalarını İslâm düşüncesi ve kelâm, usûlu’l-fıkh, tarih ve eğitim üzerine yoğunlaştıran Makdisi, Orta Çağ Batı düşüncesiyle paralellik kurmaya çalışmıştır. İbn Akîl ile Saint Thomas Aquinas arasında bağlantı kuran ve İslâmiyet ile Hıristiyanlığın entelektüel gelişimlerini mukayese eden Makdisi, İbn Akîl hakkında çalışırken onun yaşadığı XI. yüzyıl Bağdat’ın siyasi ve içtimai tarihiyle ilgili incelemeler yapmıştır. Orta Çağ İslâm dünyasında eğitim ve bu dönemin medreselerine dair gerçekleştirdiği çalışmalar; Batı’da bu alanındaki ilk bilimsel araştırmalar olması bakımından önem taşımaktadır. 246Eserleri:

 1. 11. Yüzyılda Bağdat’taki İslâmi Eğitim Merkezleri (Şarkiyat ve Afrika Araştırmaları Okulu Yayınları-Leiden Üniversitesi 1-24, 1961)

 2. İbn Akil ve Hicri 5. yüzyıldaki İnancın Yaşatılması (206 sayfa, Şam Fransız Enstitüsü Yayınları, Beyrut Katolik Matbaası, 1966)

 3. İslâm Tarihi İnançları Hakkında-Ortadoğu’da Eski İle Yeni Arasında Çekişme (Teksas Üniversitesi Matbaası, 1966)

 4. İbn Akîl’in “Kitâbu’l-Mantık adlı eserini neşretmiştir.(Şarkiyat Araştırmaları Okulu 20, 1967)

 5. İbn Akîl’in “Kitâbu’l-Fünûn” adlı eserini neşretmiştir.( Beyrut Katolik Matbaası, 1970)

 6. Orta Çağ’da Medrese ve Üniversite (İslâm Araştırmaları 32, 1970)

 7. Orta Çağ İslâm İlim Müesseselerinde Örf ve Kanun (1971)

 8. Ebu Akîl’in Kur’an Hakkındaki 4 Eseri (Şarkiyat Araştırmaları Okulu 24, 1971)

 9. Hanbelî Okulu ve Tasavvuf (1974)

 10. Hanbelî İslâm’ı (İslâm Araştırmaları Dergisi 42, 1974)

 11. Hanbelî İslâm’ı Eğitim Merkezleri ve Dini Hareketler İle İslâm Tarihi ve Batı Oryantalizm’i (İslâm Âlemi 43, 1975)

 12. Selçuklular Dönemi’nde Halife İle Sultan Arasındaki İlişki (Uluslar arası Ortadoğu Araştırmaları Gazetesi 6, 1975)

 13. Orta Çağ’da İslâm ve Batı’daki Eğitim (Paris, 1977)

 14. İslâm ve Batı’da Enstitü’nün Ortaya Çıkışı

 15. İslâm Tarihi’nde Eş’ari ve Eş’arilik (İslâm Araştırmaları 17, Londra, 1963 ve 18, 1964)


WINDER, Bayly, R.(Doğumu: 1920): California doğumludur. Lisansını Harvard’ta (1946), masteri (1947) ve doktorasını (1950) Princeton Üniversitesi’nde yapmıştır. New York Üniversitesi’nde, Edebiyat ve İlimler Fakültesi Dekanı (1970-76), Ortadoğu Dilleri ve Turizm Merkezi müdürü (1966-75); Princeton Üniversitesi’nde, Danışmalar ve Uzmanlar Komitesi Sekreteri (1964-65), Fakülte dekan yardımcısı (1963-64) Denizaşırı ve mezun olabilecek durumundaki öğrencilere Arapça Araştırmaları Programları müdürü (1961-66); New York Üniversitesi Doğu Dilleri, Tarihi ve Edebiyatı profesörü (1966), Princeton Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, yardımcı profesör ve profesör (1950-66), Beyrut Amerikan Üniversitesi’ndeki Eğitim Komitesi üyesi gibi görevlerde bulunmuştur.

Yaptığı çalışmaların müfredatları ise; Arap devletlerinin uyanışı, modern dönemde Uzakdoğu, çeşitli seviyelerde Arapça, İslâmi uyanış, Arap edebiyatı, Kur’an vs. gibi konulardır.

Ortadoğu Araştırma Komitesi başkanı (1968-69) Asya Kraliyet Akademisi üyesi gibi heyetlerde de çalışmıştır. Ayrıca çeşitli üniversite ve bilisel kuruluşların şeref üyesiydi.247

Eserleri:


 1. Modern Arap Edebiyatına Giriş (Princeton Üniversitesi Yayınevi, Oxrord Üniversitesi Yayınevi, 1957)

 2. Kuzey Afrika’da Devam Eden Sorunlar (Princeton Üniversitesi’nde Bir Konferans, 1960)

 3. 19. Yüzyılda Suudi Arabistan (Londra, New York, 1975)

 4. Tevfik Hakim’in “Usfûrun Mine’ş-Şarki” adlı eserini tercüme etmiştir.(Beyrut, 1966)

 5. Arap Medeniyeti Dehaları (New York, Londra, 1975)

 6. Suudi Arabistan’da Hadis İlminin Öğretilmesi (Eğitim Tarihi Gazetesi, S.1 ve 3, 1950)

 7. İslâm ve Devlet Dini (İslâm Âlemi, 1954)

 8. ABD’deki Arapça Araştırmaları (Arap Bilim Akademisi Dergisi, 1956)

 9. America Ansiklopedisi’ne 25’ten fazla makale yazmıştır. En önemli makaleleri ise Ortadoğu Gazetesi’nde yayımlanmıştır.


NAJJAR, Fauzi M.(Doğumu: 1920): Lübnan doğumludur. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden mezun olmuş (1948) ve doktorasını Chicago Üniversitesi Siyasi İlimler alanında yapmıştır. (1954) Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi (1955-56) ve ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki Sosyal İlimler ve Tarih profesörü olarak görev yapmıştır.(1956’dan sonra)


Eserleri:

 1. İslâm ve Modern Demokrasi (Siyaset Dergisi, Notherdam, 1958)

 2. Birleşik Arap Emirlikleri: Hata Nerede? (Özgür Dünya Minberi Dergisi, Washington, 1962)

 3. Bir Miktar Ortadoğu Muhtasar Ansiklopedileri (Washington, 1974)

 4. İslâm Medeniyet Felsefesi ve Demokrasi (İslâm Âlemi, Paris, 1979)

 5. Bilimsel makalelerde 30’dan fazla dipnotu vardır.248


FRYE, Richard N.(Doğumu: 1920): Lisansını Illinois Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nde (1939) ve Princeton Üniversitesi yaz programında (1938-41); masterini Harvard Üniversitesi’nde (1939-41)ve doktorasını ise Felsefe alanında Harvard Üniversitesi (1946) ve Leiden Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Okulu’nda (1946-48) yapmıştır.

Harvard Üniversitesi’nde Ortaçağ yardımcı profesörü (1948-54) sonra Şarkiyat Araştırmaları profesörü (1954-58), Farsça profesörü (1958) olarak da çalışmıştır. Farsça. Rusça, Almanca, İtalyanca, Türkçe, Arapça, İsveççe ile konferanslar vermiş İran’a, Afganistan’a, Türkiye’ye, Sovyetler Birliğine ve Pakistan’a gitmiştir. Bunların yanı sıra, daha az sıklıkla olmak üzere, Mısır, Suudi Arabistan, Japonya ve Hindistan’a da gitmiştir.

Çalışmalarında İran ve Farsça Araştırmaları ön plana çıkan Frye, İran-Hint (Kelküta) ve Orta Asya Gazetesi’nin (Wiesbaden) yayımında pay sahibi olanlardan biridir.

Eserleri:


 1. Gazali’ye Kadar Tasvavuf (Felsefe alanındaki lisans tezi, Illinois Üniversitesi, 1939)

 2. Eski Zamanlarda Orta Asya’da Farisilik (Tarih alanındaki lisans tezi, Illinois Üniversitesi, 1939)

 3. Seçuklu Öncesinde Ortadoğu’da Türkler (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 63, 1945)

 4. Savaş Sırasında Tükiye’deki Şarkiyat Araştırmaları (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 65, 1945)

 5. Abbasi Döneminde Ebu Müslim (İslâm Âlemi 37, 1947)

 6. Selefin İslâm’ı Hakkında (İslâm Âlemi, 1950)

 7. İran’da İslâmiyet (İslâm Âlemi 146, 1956)

 8. İslâm ve Batı (210 sayfa, İran ve İslâm Birliği, 1957)

 9. İran ve İslâm (Münih, 1962)


ERWIN Wallace Moore (Doğumu: 1921): Princeton Üniversitesi Genel ve Uluslar Arası İşler Bölümü’nden mezun olmuş (1938–42) aynı üniversitesinin hukuk bölümünden de diploma almış (1942) daha sonra ise George Town Üniversitesi’nden de hukuk diploması almıştır.(1953–55) Diller ve Lehçeler Enstitüsü’nden Arapça dil ve lehçeleri diploması almış, “Halk Dili’deki Ses Yapısı İle Klasik Arapça Usulü Arasında Ortak Noktaları Bulma” adlı risalesiyle Lehçeler ve Fonetik İlimler profesörü olmuş ((1955) daha sonra George Town Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. George Town Üniversitesi Diller ve Lehçeler Okulu Arapça Bölümü başkanı ve Arapça profesörlüğü de yapmıştır. George Town Üniversitesi’ndeki Şarkiyat Araştırmaları Merkezi müdürü (1965–67) ve Colombia Üniversitesi’nde Arapça Grameri Tahsili Bölüm başkanı (1973) olarak da görev yapmıştır.249

Eserleri:

 1. Muhtasar Irak Arapçası Grameri ( Washington, George Town Üniversitesi Matbaası, 1963)

 2. Fas Arapçası Esasları (1965)

 3. Fas Arapçası Sözlüğü (1966)

 4. Irak Arapçası İçin Esas Program (George Town Üniversitesi Matbaası, 1969)

 5. Modern Arapça’nın Prensipleri (Michigan Üniversitesi, 1975)


MC CARUS, Ernest (Doğumu: 1922): Michigan Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Michigan Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Bölümü’nde Arapça profesörü (1952–57), yabancılar için Arapça Araştırmaları Enstitüsü müdürü ve Beyrut’taki Bölge Araştırmaları’nın ABD Bölümü başkanı (1958–60) olarak görev yapmıştır.

Madrit’te Arapça’yı Öğretme Konseyi’ne katılmış (1969), Modern Diller Birliği’nde üye (1977) ve Ortadoğu Araştırmaları Birliği Müdürler Meclisi’nde üye (1973-75) ve Amerikan Oryantalistleri Cemiyeti ile Amerika Arapça Hocaları Cemiyeti’nde üye (1973’te başkan) olarak görev yapmıştır.Eserleri:

 1. Modern Arapça’nın Unsurları (I. Cilt: Michigan, 1962; II. Baskı: 1924; III. Baskı: 1968)

 2. Arap Okuyucular (Başkalarının da yardımıyla, Michigan Üniversitesi, 1962-66; ardından tekrar basılmıştır; 1976)

  1. Cilt: Arapça Gazeteler (280 sayfa, Michigan, 1962, II. Baskı: 1963; III. Baskı: 1976)

  2. Cilt: Arapça konular, 78 sayfalık metinler, 208 sayfalık sözlük ve yorumlar (Michigan, 1962, II. Baskı: 1963; III. Baskı: 1976)

  3. III. Cilt: Halk Dili Arapçası, 118 sayfalık metinler, 219 sayfalık sözlük ve yorumlar (Michigan, 1963; II. Baskı: 1964; III. Baskı: 1976)

  4. IV: Cilt: Kısa hikâyeler, 93+13 sayfalık metinler, 274 sayfalık sözlük ve yorumlar (Michigan, 1963; II. Baskı: 1964; III. Baskı: 1976)

  5. V. Cilt: Modern Arap Şiiri, 121 sayfalık metinler, 308 sayfalık sözlük ve yorumlar (Michigan, 1966, III. Baskı 1976)

 1. Lise Okulları İçin Arapça Edebiyatı (1964)

 2. Birinci Seviye Arapça İçin Okul Kitabı (1964)

 3. Modern Arap Edebiyatı’nda Yazı ve Fonetik (I. Cilt: Lafız alıştırmaları; II. Cilt: Okuma alıştırmaları; III. Cilt: Yazı alıştırmaları (Michigan Üniversitesi Dilleri ve Araştırma ve Tanıtma Merkezi, 1967)

 4. Arapça’nın Prensipleri (571 sayfa, Michigan Üniversitesi Uzakdoğu Dilleri Dahili Komitesi, 1968)

 5. Modern Arapça Seviyeleri (3 cilt, Michigan Kuzey Afrika ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 1971)

 6. Arapça’da Fiillerin Çekimi (Michigan, 1976)

 7. Modern Arap Edebiyatına Önsöz (İslâm Âlemi, 1961)

 8. Arap Fonetiği (Dilbilim126, 1974)


BISHAI, WILSON B. (Doğumu: 1923): Almanya doğumludur. Takomapark, Mryland-Colombia’da “Eğitim” alanında lisans (1953), Michigan Üniversitesi’nde “Tevrat Dilleri” alanında master (1954) ve John Hopkins Üniversitesi’nde “Sâmi ve İslâmiyat Araştırmaları” alanında doktora (1959) yapmıştır.

John Hopkins Üniversitesi’nde Yüksek Araştırmalar Okulu’nda Ortadoğu Araştırmaları yardımcı profesörü (1960-66) olarak görev yapan Bishai, Yabancı Hizmetler Enstitüsü’ndeki Kuzey Afrika ve Ortadoğu Araştırmaları konusunda ders vermiştir.(1962-66) Harvard Üniversitesi’nde ilk Arapça derslerini kendisi veren (1966-67) Bishai, Dilleri Savunma Enstitüsü’nde ilk Arap dili danışmanlığını da yapmıştır.(1974)Eserleri:

 1. Modern Arap Edebiyatı Okuyucusu (İki cilt, John Hopkins Üniversitesi Yüksek Araştırmalar Okulu, 1965)

 2. Ortadoğu’da İslâm Tarihi (1968)

 3. Muhtasar Arap Edebiyatı Kuralları-Yeni Üslup (1971)

 4. Arap-İslâm Dünyasında İnsanlık (1973)

 5. Mısır Arapçası’nda Kıpti Esası Üzerinde Bir Değerlendirme (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 80, 1960)

 6. Kıpti Dil Kurallarının Mısır Arapçası’na Etkisi (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 82, 1961)

 7. Arapça Cümlelerde Görev ve Yapı (Kelime, 1965)

 8. Modern Arapça (Amerikan Doğu Cemiyeti Gazetesi 82, 1961; Kelime, 1965)

 9. Arapça’da İsim İrabı (Genel Dilbilim 9, 1969)

 10. Modern Dilbilim ve Eski Arapça Dil Kuralları (Kahire Üniversitesi Arapça Dairesi, 1974)


ADAMS, Charles Joseph (Doğumu: 1924): Houston/Teksas doğumludur. Buradaki devlet okullarından ve daha sonra John Hopkins Reagan Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.(1941) Lisansını Baylor Üniversitesi’nde yapmış (1947) ve daha sonra Chicago Üniversitesi İlahiyat Okulu’na katılmıştır.(1947–51) Doktorasını Dinler tarihi alanında yapmış (1955) ve daha sonra Mc. Gill Üniversitesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü’ne katılmıştır.(1952–53 ve 1954–55) Bir süre Amerikan Ordusu’nda da hizmet etmiştir.

Princeton Üniversitesi Din Bölümü’nde asistan (1953–54), Mc. Gill Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâm Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür yardımcısı (1961), sonra müdür (1963) ve profesör (1964) olarak görev yapmıştır.

Amerikan Şarkiyat Cemiyeti ve Amerika Din Araştırmaları Cemiyeti’nde üye (Hazine bölümü başkan yardımcısı), Ortadoğu Araştırmaları Akademisi’nde kurucu üye (daha sonra başkan yardımcısı), Asya Araştırmaları Cemiyeti’nde danışman editör ve Amerika Arapça Akademisi’nde danışman editör olarak da faaliyetlerde bulunmuştur. Bunların dışında, çeşitli akademi ve kuruluşlarda danışman ve California, İsfahan gibi bazı üniversitelerde misafir profesör olarak çalışmıştır.

Eserleri:


 1. Büyük Dinler İçin Okuyucu Rehberi (New York, 1965; II. Baskı: 1976)

 2. Kur’an’daki Dini-Ahlâki Mefhumeler (Montryal, Mc.Gill Üniversitesi Yayınevi, 1968)

 3. İslâm, Hıristiyanlık ve Yahudilik (New York, 1972)

 4. İslâm Medeniyeti Tarihi (Cambridge Üniversitesi yayınevi, 1975)

 5. Filistinli Mülteciler ve Hıristiyan Bakış Açısı (Montryal, 1960)

 6. Arap Dünyasında Tepkisellik (Arap Gazetesi, 1966-68)

 7. Dinlerin tarihi ve İslâm Araştırmaları (Amerikan Eğitim Cemiyetleri)

Dünya Klasikleri Ansiklopedisi’nde; “Halife, Derviş, Fakir, Hac, Hicret, İslâm, Kâbe, Kur’an, Muhammed, Müslümanlar, Cami” maddelerini yazmıştır.(1963)

Britanica Ansiklopedisi’nde; “Bâb, Bâdiye, Bahaullah, Bahailik, Kâbe, Mevla, Mutezile, Kadı, Seman-ı Farisi, Vasıl b. Ata (1974), Dinlerin Tasnifi maddelerini yazmıştır.

America Ansiklopedisi’nde ise; “Allah (1969), Derviş, Dürziler, İslâm, İsmailiyye” maddelerini yazmıştır. Ayrıca birkaç bilimsel derginin başyazısını yazmıştır.
SCANLON, George Thomas (Doğumu: 1926): Pennsylvania’ya bağlı Philadelphia’da doğmuştur. Lisans diplomasını Villanova Enstitüsü’nden (1945) ve Savar Şemur Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden (1950) almıştır. Princeton Üniversitesi’nde master (1956) ve aynı üniversitede felsefe doktorasını yapmıştır.(1959)

Eserleri:

 1. Müslüman ve Cihat Kitabı (Kahire Amerikan Üniversitesi matbaası, 1961, diğer genişletilmiş baskı ise, 1969)

 2. Karamita Şiaları’nda Komutanlık (1960)

 3. İslâm Ortaçağ Savaşları Tarihine Kaynak (Uluslar arası oryantalistler konferansı 25, 1960)

 4. Mısır’da Fustat ve Sanatlar (Tarihi Eserler 21, 1968)

 5. Mısır’da İslâm Sanatı 969-1017 (Doğu sanatı, Fustat, 1968)


MUHSIN, S. Mahdi, James R. Jewett (Doğumu: 1926): Irak’ın Kerbela şehrinde doğmuştur. Tahsilini Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş (1943–47) daha sonra aynı üniversitede lisans (1947), Chicago Üniversitesi’nde doktora (1954), Chicago-Paris Üniversiteleri öğrenci değişiminde, doktora çalışmaları (1954–55), Almanya’daki Urberg Üniversitesi’nde Yaz Araştırmaları Programı’nda doktora için araştırmalar yapmıştır.(1954–55)

Irak’taki Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve ilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi (1955-57), Chicago Üniversitesi Doğu Dilleri ve Medeniyeti Bölümü yardımcı profesörü (1957-58 ve 1957-62), sözleşmeli yardımcı profesör (1962-65), İslâm ve Arapça Araştırmaları profesörü (1965-69) ve daha sonra ise Uzakdoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü başkanı olarak çalışmıştır. Harvard Üniversitesi’nde ise, Arapça profesörü (1970-73) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi müdürü olarak da görev yapmıştır.

Kahire Dil Akademisi üyesi (Muhabir üye), Mısır’daki Amerikan Araştırmaları Merkezi üyesi (1971), Amerikan Şarkiyat Cemiyeti üyesi (1971–73), Ortadoğu Araştırmaları Birliği üyesi (1971–73), İlimler ve İslâm Felsefesi Araştırmaları Cemiyeti başkanı, Yemen Araştırmaları Enstitüsü şeref üyesi olarak da faaliyetlerde bulunmuştur.

Eserleri:


 1. Ebu Nasr el-Farâbi’nin “Kitâbu’ş-Şi’r” adlı kitabı tercüme etmiştir.(Metin, mukaddime ve yorum ile birlikte, Doğu-Arap Dergisi, Beyrut, III. Cilt: 1959, daha sonra ise tekrar basıldı; Beyrut Ufukları, 1959)

 2. Muhammed İslâm’ı ve Din’i (1960)

 3. Muhammed’in Hayatına Yeni Bir Işık (Din Gazetesi, 1961)

 4. Modern İslâm Düşüncesinde İslâm Felsefesi (Beyrut, Araştırmalar 20, 1967)

 5. İslâm Felsefesi: Doğu-Batı Okulları (Kültürler 1-4, 1977)


HEER, Nicholas Lowson (Doğumu: 1928): Çalışmalarını Cambridge ve Harvard’ta yapmış ve doktorasını Princeton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İslâm tasavvufu alanında ihtisaslaşan Heer, Mısır ve Suudi Arabistan’da uzun bir süre ikamet etmiştir.

Eserleri:

 1. Hakim et-Tirmîzi’nin “Beyânü’l-Fark Beyne’l-Masdari ve’l-Kalbi ve’l-Fuâdi ve’l-Lubbi” adlı eserini neşretmiştir.(Kahire, 1987, İslâm Âlemi 51, 1961)

 2. Hakim et-Tirmîzi’nin Eserleri (Hitti’ye hediye edilen bir kitap, 1959)


GRABAR, Oleg (Doğumu: 1929): Strasbourg/Fransa doğumludur. 1960 yılında ABD vatandaşlığına geçmiştir. Paris Üniversitesi “Eski Tarih” alanında lisans (1948), Harvard Üniversitesi’nde Orta Asya tarihi alanında edebiyat lisansı (1950), master (1953) ve Princeton Üniversitesi Sanat Tarihi ve Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nde felsefe doktorasını (1955) yapmıştır.

Michigan Üniversitesi öğretim görevlisi (1954–55), Uzakdoğu Araştırmaları ve Sanatı yardımcı profesörü (1955), ardından profesör (1964–69), Harvard Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar profesörü (1969), Amerikan Şarkiyat Araştırmaları Okulu başkan yardımcısı (1967-75), Kudüs’teki Amerikan Şarkiyat Araştırmaları müdürü (1960-61), Michigan Üniversitesi Sanat tarihi Bölümü başkan yardımcısı (1966-67) olarak çalışmıştır.

Amerikan Eserleri Enstitüsü Şarkiyat Cemiyeti üyesi, Amerikan Araştırmaları Merkezi Mısır Araştırmaları Bölümü üyesi, eserler Araştırmaları Konseyi üyesi, Ortadoğu Araştırmaları Birliği üyesi, Amerikan İlim ve Sanat Toplumu üyesi ve Almanya Eserler Enstitüsü şeref üyesi olarak bazı kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuştur.

Çeşitli Ortadoğu ülkelerine gidip araştırmalar yapan Grabar, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Yunanca ve Arapça bilmekteydi250Eserleri:

 1. İslâm Mimarisi Sanatı (İslâm Ansiklopedisi 15, 1961)

 2. Emevi Medresesi (Dünya Sanat Dairesi, Roma, 1963)

 3. İslâm Mimari Sanatı’nın Öğretilmesi (Yale Sanat Mimarisi Dergisi 1, 1963)

 4. İslâm ve Din (Dinler Tarihi Dergisi 3, 1964)

 5. Haremüşşerif (İslâm Ansiklopedisi, yeni baskı, 1966)

 6. Michigan Üniversitesi’ndeki İslâm Dünyası Araştırmaları (İslâm Dünyası Dergisi 36, 1978)

 7. İslâm Eserleri (Eserler 24, 1971)

 8. Sanat ve Edebiyat Tarihi (Modern Edebiyat Tarihi, c.3)

 9. İslâm Eserleri ve Sanat Tarihi (Doğu-Batı 67, 1975)

 10. İslâm’da Süsleme Sanatı (Almanya Sanat Dergisi, 1977)251


UDOVITH, Abraham Lobe (Doğumu: 1933): İngiltere doğumludur. 1966 yılında ABD vatandaşlığına geçen Udovith, lisansini Colombia Üniversitesi’nde (1957), master ve doktorasını ise Yale Üniversitesi’nde (1965) yapmıştır. Berendis Üniversitesi’nde (1964-65) ve Cornell Üniversitesi’nde Ortadoğu tarihi alanında profesör yardımcısı (1964-65), Princeton Üniversitesi Ortadoğu tarihi alanında yardımcı profesör (1962-71), daha sonra profesör (1971) ve Ortadoğu Bölümü başkanı (1973), Türkiye’deki Amerikan Araştırmaları Enstitüsü üyesi (1969), Amerikalılardan seçilen Ortadoğu Araştırmaları müdürü (1974), Şarkiyat Cemiyeti İslâm Bölümü üyesi (1970), İslâm Araştırmaları muharriri (1975) gibi görevler yapmıştır.

Eserleri:

 1. Ortadoğu: Petrol-Çekişme ve Amaç (1976)

 2. Ortaçağ’da İslâm ve Batı (Modern İtalya Araştırmaları Merkezi, c.2)

 3. Ortadoğu Ekonomi Tarihi Hakkında Bir Araştırma (Londra, Oxford Üniversitesi Yayınevi, 1970)

 4. Ortaçağ’da İslâm Ticaret Kanunu (Grenebaum’un kitabında)252


CLEMENT Moore, Henry (Doğumu: 1937): New York’ta doğmuştur. Felsefe ve Yönetim Biçimi alanındaki lisansını (1957) ve Felsefe ile Siyasi İlimler alanındaki doktorasını (1963) Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır. Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi (1962-63) Berkeley California Üniversitesi (1963-69), Kahire Amerikan Üniversitesi (1969-72) ve Michigan Üniversitesi’nde profesör yardımcısı olarak çalışmıştır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu arasında karşılaştırmalı siyaset, siyaset nazariyeleri ve siyasi genişleme alanında uzman sayılmaktadır.

Eserleri:

 1. Modern Toplum’da Siyasi Nüfuz (1970)

 2. Kuzey Afrika’da Siyaset: Cezayir, Tunus, Fas (1970)

 3. Kuzey Afrika Siyasetinde Birlik İsteği (1968)

 4. Mısır’da Nasır’ın Durumu Gibi, Müşterek Olmayan Merkezi Siyasi Nüfûz (Karşılaştırmalı Siyaset, S.24, c.6, 1974)

 5. Arap Bölgeleri’nin Birliğinde ve Devletlerarası Sorunlarda Petrol’ün Etkisi (New York, 1976)


GREEN, Arnold H.(Doğumu: 1940): Lisans eğitimini California Polls Ingelus Üniversitesi’nde (1965), tarih alanındaki masterini Briam Üniversitesi’nde (1967), doktorasını ise California Üniversitesi Felsefe alanında yapmıştır.

Ele aldığı konulardan bazıları şunlardır:

-İlk ve Orta Çağlarında İslâm Medeniyeti

-Kuzey Afrika ve Modern Ortadoğu Tarihi

-Ortadoğu’da Siyaset ve Devletlerarası Bağlantılar

-Tunus Âlimleri 1873–1915

Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde Arapça Araştırmaları Bölümü Tarihi alanında profesör (1977-78) olarak çalışmıştır. Çeşitli devletlerarası konferanslara da katılmıştır.253

Eserleri:


 1. Fransa Himayesi’ndeki Tunus Âlimleri 1881–1892 (Fas Tarihi Dergisi 1, 1974)

 2. Fransa’nın Tunus’taki İslâm Siyaseti 1881-1918 (Fas Tarihi Dergisi 3, 1975)

 3. Kuzey Afrika’da Din ve Toplum


LAPIDUS, Ira: California Üniversitesi Tarih Bölümü’nde profesör olarak görev yapmıştır.

Eserleri:

 1. Arap Medeniyeti (America Ansiklopedisi, c.1, 1969)

 2. Eyyubiler’in Dini Siyaseti ve Kahire’deki Yeni Okulların Gelişimi (1973)

 3. Edebiyat, Tarih ve İslâm Seçmeleri: Değerlendirme ve Yorumlar (İslâm’ın İnsanlığı, c.2, 1974)


HUREWITZ, J.C: Colombia Üniversitesi Sosyal İlimler Fakültesi’nde siyaset bilimi profesörü ve aynı üniversitenin Ortadoğu Enstitüsü’nde müdür olarak görev yapmıştır.

Kuruluşundan itibaren Ortadoğu Dergisi’nin Danışman Editör İdare Meclisi’nde görev almıştır. Türkiye’deki Amerikan Araştırmaları Enstitüsü İdare Meclisi’ne ve Mısır’daki Amerikan Araştırmaları Merkezi’ne üyeydi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu sorunları ile ilgilenmiş, çeşitli cemiyet ve akademilerde hem üye olmuş hem de akademik çalışmalar yapmıştır. Uluslar arası Oryantalistler Konferansları’na da katılan Hurewitz, (25. Oryantalistler Konferansı gibi) bu konferansların oluşumunda ve idaresinde önemli görevler üstlenmiştir.

Eserleri:


 1. Ortadoğu’nun Gizemi (1953–72)

 2. Uzak ve Ortadoğulularda Diplomasi (iki cilt, 1956-72)

 3. Petrol ve Sanayi Dünyası, Arap ve İsrail Çekişmesi: Ufuktaki Kriz (Colerado West Nyo Yayınevi, 1976)


WALKER, Paul Earnest: Utah Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Tarih alanındaki lisansını (1964) ve Arapça Araştırmaları alanındaki masterini Kahire Amerikan Üniversitesi’nde yapmış (1964-66), doktorasını ise Chicago Üniversitesi’nde Uzakdoğu Dilleri ve Medeniyeti alanında yapmıştır. 1960-63 yılları arasında Utah eyaletinde Tarih Cemiyeti Kütüphanesi müdür yardımcısı olarak görev yapan Walker, çeşitli üniversitelerde ders vermiştir.

Eserleri:

 1. 971 Yılında İskenderiyye’de Bizanslılar’ın Fatımiler’e Karşı Başarısı (Bizanslılar, 1972)

 2. Selahaddin (Britanica Ansiklopedisi, yeni baskı)

 3. Ayrıca İsmailiyye hakkında birkaç makale yayımlamıştır.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə