İnformasiya işi
Yüklə 116.55 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü116.55 Kb.
Əlavə № 1
Ərizə №__

(Təşkilat Komitəsi tərəfindən verilir)


İnformasiya işi” Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)


Müəllif haqqında məlumat

1.

Soyadı, adı, atasının adı (tam bütünlüklə)
2.

Təvəllüdü
3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
4.

Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər,

küçə, ev, mənzil)


5.

Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
6.

Kurs / ixtisası
7.

Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
8.

Ev telefonu (kod, abunəçi №-si)
9.

Mobil telefonu (kod, abunəçi №-si)
10.

E-mail
Müsabiqə işi haqqında məlumat

1.

Müsabiqəyə təqdim edilmiş işin adı
2.

İşin izahı (annotasiya: materialların siyahısı, əsas ideya, yaranma tarixi)
Həmkarlar ittifaqı üzvü (Hİ), Hİ təşkilatçısı, müəssisə / fakültə Hİ təşkilatının sədri, Hİ-nın ştatında olan işçi.


Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).

BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.


Əlavə № 1
Ərizə №__

(Təşkilat Komitəsi tərəfindən verilir)


Müəssisənin iqtisadiyyatına mənim töhfəm”Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)


Müəllif haqqında məlumat

1.

Soyadı, adı, atasının adı (tam bütünlüklə)
2.

Təvəllüdü
3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
4.

Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər,

küçə, ev, mənzil)


5.

Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
6.

Kurs / ixtisası
7.

Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
8.

Ev telefonu (kod, abunəçi №-si)
9.

Mobil telefonu (kod, abunəçi №-si)
10.

E-mail
Müsabiqə işi haqqında məlumat

1.

Müsabiqəyə təqdim edilmiş işin adı
2.

İşin izahı (annotasiya: materialların siyahısı, əsas ideya, yaranma tarixi)
Həmkarlar ittifaqı üzvü (Hİ), Hİ təşkilatçısı, müəssisə / fakültə Hİ təşkilatının sədri, Hİ-nın ştatında olan işçi.


Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).

BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.

Əlavə № 1
Ərizə №__

(Təşkilat Komitəsi tərəfindən verilir)


AHİK-də ictimai reklam” Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)


Müəllif haqqında məlumat

1.

Soyadı, adı, atasının adı (tam bütünlüklə)
2.

Təvəllüdü
3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
4.

Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər,

küçə, ev, mənzil)


5.

Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
6.

Kurs / ixtisası
7.

Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
8.

Ev telefonu (kod, abunəçi №-si)
9.

Mobil telefonu (kod, abunəçi №-si)
10.

E-mail
Müsabiqə işi haqqında məlumat

1.

Müsabiqəyə təqdim edilmiş işin adı
2.

Nominasiya
3.

Mövzuİşin izahı(annotasiya: mənası, yaranma şəraiti, mövzunun seçilməsi və işin konsepsiyası)

Həmkarlar ittifaqı üzvü (Hİ), Hİ təşkilatçısı, müəssisə / fakültə Hİ təşkilatının sədri, Hİ-nın ştatında olan işçi.


Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).

BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.

Əməyin mühafizəsi” Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)


Müəllif haqqında məlumat

1.

Soyadı, adı, atasının adı (tam bütünlüklə)
2.

Təvəllüdü
3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
4.

Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər,

küçə, ev, mənzil)


5.

Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
6.

Kurs / ixtisası
7.

Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
8.

Ev telefonu (kod, abunəçi №-si)
9.

Mobil telefonu (kod, abunəçi №-si)
10.

E-mail
Müsabiqə işi haqqında məlumat

1.

Müsabiqəyə təqdim edilmiş işin adı
2.

İşin izahı (annotasiya: materialların siyahısı, əsas ideya, yaranma tarixi)
Həmkarlar ittifaqı üzvü (Hİ), Hİ təşkilatçısı, müəssisə / fakültə Hİ təşkilatının sədri, Hİ-nın ştatında olan işçi.


Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).

BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.

Əlavə № 2
Forma № 1

Ərizə №__

(Təşkilat Komitəsi tərəfindən verilir)
Sosial təşəbbüslər” Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)
1.1 Layihənin (proqramın) adı:  1. Layihənin (proqramın) müəllifinin (müəlliflərin) soyadı, adı, atasının adı:1.3 Sosial layihənin reallaşdırılması istiqamətləri (yalnız əsas mövqeləri (fikirləri) qeyd edin):
  1. Layihənin (proqramın) qısa təsviri:  1. Layihənin (proqramın) yerinə yetirilməsi müddəti:


  1. Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazi (şəhəri, müəssisəni qeyd etmək):


1.7 Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazidə həmkarlar ittifaqı təşkilatının adı:

  1. Büdcə:

Layihənin (proqramın)

ümumi büdcəsi (min manat)
Büdcədən xaric vəsaitlər, o cümlədən:

Tələb olunan vəsaitlər (min manat):

Şəxsi vəsaitlər (min manat):


Cəlb olunmuş vəsaitlər (min manat):__________________________________ Layihə rəhbərinin (müəllifin) soyadı, adı, atasının adı

Forma № 2
2. Layihənin (proqramın) pasportu (layihə haqqında məlumat)
2.1 Layihənin (proqramın) adı:2.2 Layihədən (proqramdan) istifadə edənlər, faydalananların sayı (rəqəmlə):

2.3 Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazi:

2.4 Layihənin (proqramın) məqsəd və vəzifələri:

2.5 Problemlərin yoluna qoyulması / layihənin mahiyyətinin əsaslandırılması:

2.6 Layihənin (proqramın) fəaliyyətinin təsviri (onun reallaşdırılma mexanizmləri):

2.7 Layihənin (proqramın) həyata keçirilməsinin təqvim planı:2.7.1 Tədbirlərin siyahısı:

2.7.2 Yerinə yetirilmə müddəti:

2.7.3 Məsul şəxslər:


2.8 Gözlənilən nəticələr:

2.9 Layihənin (proqramın) reallaşdırılmasının effektivliyinin meyarları:
Forma № 3


3. Layihənin (proqramın) ümumi büdcəsi

3.1 Layihənin (proqramın) maddələr üzrə büdcəsi:Büdcənin maddələri


Ümumi büdcə (min manat)


Mövcud olan büdcə

Tələb olunan vəsaitlər (min manat)


Şəxsi vəsait(min manat)

Cəlb olunmuş vəsaitlər (min manat)

Nəqliyyat xərcləri

Layihənin həyata keçirildiyi müddət ərzində texniki avadanlığın (kompüter, kseroks və s.) icarəyə götürülməsi

Kommunal xərclər (yalnız öz vəsaiti hesabına)

Nəşriyyat və rabitə xərcləri (mobil telefon istisna olmaqla )

Məxaric materiallarının (dəftərxana malları daxil edilməklə) əldə edilməsi üçün xərclər

Layihə proqramının həyata keçirildiyi müddət ərzində binanın, avadanlığın, rekvizitlərin və s. icarəyə götürülməsi

Layihənin reallaşdırılması üçün inzibati xərclər

Layihənin reallaşdırılması üzrə müqavilə əsasında cəlb edilmiş mütəxəssislərin ƏHF-a vergi əlavələrinin nəzərə alınması ilə əmək haqlarının ödənilməsi

Layihə icraçılarının yol biletlərinin ödənilməsi (proqram üzrə fəaliyyəti səfər xarakterli olmaq şərti ilə)

Layihənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar zəruri olan avadanlıqların alınması üçün xərclərin ödənilməsi

Könüllülərin əməyinin qiymətləndirilməsi (“Şəxsi vəsaitlər” hesabına daxil edilir)

Digər xərclər

Cəmi:

3.2 Tələb olunan maliyyə vəsaiti üzrə xərclər cədvəli

Maddə

Ölçü vahidi

Miqdarı

Məbləği

(min manat)YEKUNU:


Büdcənin izahatı (layihə rəhbərinin mülahizəsinə əsasən)

Layihə rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı _______________________________ imza

Forma № 4


 1. Layihə müəllifləri haqqında məlumat
Müəllif haqqında məlumat

 1. Soyadı, adı, atasının adı (bütünlüklə)
 1. Təvəllüdü
 1. Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
 1. Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil)
 1. Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
 1. Kurs / ixtisas /vəzifəsi
 1. Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
 1. Ev telefonu (kod, abunəçi nömrəsi)
9. Mobil telefonu (kod, abunəçi nömrəsi)


Həmkarlar ittifaqı üzvü, həmkarlar ittifaqı təşkilatçısı, müəssisə / fakültə həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri, həmkarlar ittifaqının ştatda olan işçisi.
Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə