İmamoğlu anadolu lisesi 2013–2014 ÖĞretim yili dönem II. Yabanci dil almanca dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplantisi
Yüklə 72.35 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü72.35 Kb.

İMAMOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013–2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM

II. YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISIToplantı Tarihi : 12/09/2013

Karar No : 1

Toplantı Yeri ve Zamanı : Öğretmenler Odası, 10.00

Toplantıya Katılanlar :Okul Müdürü Aydın GÜL, Almanca Öğretmeni Şenol TANSÖKER, Almanca Öğretmeni Erdem Ovat
G Ü N D E M M A D D E L E R İ:


 1. Açılış ve yoklama, zümre başkanının seçimi,

 2. M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesi,

 3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

4) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması,

 1. 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması,

 2. Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçları,

 3. Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Dilbilgisi İlişkisi,

 4. Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Dilbilgisi İlişkisi),

 5. Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi,

 6. Proje ve Performans Ödevleri

 7. Ölçme ve değerlendirme (Yeni Orta Öğretim Programlarına Göre)

 8. Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı,

 9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

 10. Yazılı ve Ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi (Yeni Orta Öğretim Programına Göre)

 11. Dilek ve Temenniler.


G Ü N D E M M A D D E L E R İ N İ N G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ:
1) Açılış ve yoklama:

İmamoğlu Anadolu Lisesi Almanca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, 07 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 111. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere toplandı. Yapılan yoklamada, Okul Müdürü Aydın GÜL ve Almanca Öğretmeni Şenol TANSÖKER’in ve Erdem Ovat’ın hazır bulunduğu görüldü. Zümre başkanının Okul Müdürü Aydın GÜL’ün olması kararlaştırıldı.2) M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesi:

Zümre başkanı gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını ve maddelerin yeni değişmesi sebebiyle, bizi ilgilendiren kısımları gözden geçirmeliyiz diyerek toplantıyı başlattı. Zümre başkanı Aydın GÜL, yeni yönetmelikte köklü değişikler olduğunu ve bunları özetleyecek olursak, sınıf geçme, devam devamsızlık, proje ve performans ödevleri gibi hayati konular olduğunu söyledi. İlgili maddeleri inceleyen Şenol TANSÖKER, sınıf geçme notunun 50 olduğunu, özürsüz devamsızlığın 10 güne düştüğünü, Sorumluluk sınavlarının artık yazın değil, Kasım ve Nisan aylarında yapılacağını, Sözlü notunun kaldırıldığını, onun yerine Performans Çalışması yapılacağını, ders saatlerinin 45 dakikadan 40 dakikaya indirildiğini, yönetmeliğin 50. Maddesine göre her öğrenci her iki dönemde de en az bir performans ve yıl içerisinde en az bir proje ödevi almaları gerektiğini belirtti. Zümre toplantılarının yine yönetmeliğin 111. Maddesine göre yapılması gerektiğini ve buna göre yapıldığını vurguladı.3) Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi:

2012 - 2013 Öğretim yılı 1. ve 2. kanaat döneminde yapılan Zümre toplantılarında alınan kararlar ve toplantı tutanakları Okul Müdürü Aydın GÜL tarafından okundu ve 2012–2013 Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesine geçildi. Konu ile ilgili olarak Okul Müdürü Aydın GÜL; geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdik, bu yıl da teknolojiden öğrencileri daha çok faydalandırarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğimize inanıyorum dedi. Almanca Öğretmeni Şenol TANSÖKER; Fatih Projesi kapsamında okulumuzda akıllı tahtaların yeni kurulduğunu ve akıllı tahtayı da kullanarak derslerin işlendiğini, müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadığını derslerin planlanan sürede bitirildiğini dile getirdi.


4) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması:

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) Zümre Başkanı Aydın GÜL tarafından okundu. Ayrıca bazı maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve bütün derslerde olduğu gibi Almanca dersinde de bu amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışılması gerektiğini belirtti. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen Öğretim Kurumlarının Özel Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi.

Almanca Öğretmeni Şenol TANSÖKER: “Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında, dersin işlenmesinde hareket noktamız bu amaç ve ilkeler olmalı, eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir.” dedi.
5) 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması:

Almanca derslerinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilgili tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verilmesi gerektiği Zümre başkanı Aydın GÜL tarafından açıklandı. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Okul Müdürü Aydın GÜL: “Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâpları öğrencilerimize kavratılmalı. Özellikle Atatürk’ün, ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’ sözü öğrencilerimize sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları ile kavratılmalı.”dedi. Zümre Başkanı Aydın GÜL: “Konular işlenirken ders kitabının dışındaki kaynaklardan da faydalanılması yararlı olur.” dedi. Dilbilgisi çalışmalarında örnek cümlelerin Atatürk'ün vecizelerinden seçilmesine karar verildi. Şenol TANSÖKER: “O zaman bize düşen; Atatürkçülükle ilgili konuların sırası geldikçe ve derslerin konu ve havasına uygun olacak bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde,10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli değerlerimizin bizi zirveye taşıdığı anlamlı günlerde Atatürk'ün hayatı, kişiliği, askeri yönü vb. hususlar planlarda belirtildiği şekillerde anlatılmalıdır.” diye ifade etti. Erdem Ovat Almanca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine Almancadan Türkçeye veya Türkçeden Almancaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün Hayatı ile ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde durdu.


6) Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçları

Almanca Dersinin İletişim Becerileri kendi aralarında A1 Düzeyinden C2 düzeyine kadar İletişim Becerileri vardır. Bu İletişim Becerilerinin kendi aralarında özel amaçları mevcuttur. Sözel Etkileşim-Yazılı Etkileşim, Sözel Algı-Yazılı Algı, Sözel Üretim-Yazılı Üretim becerilerinin gelişmesi için tüm derslerin bu çerçevede yapılması gerektiği her düzeyin kendi arasında hedef ve amaçlarının olduğu ve yapılan tüm yıllık ve günlük planların bu çerçevede yapılması gerektiği kısa ve öz olarak Şenol TANSÖKER tarafından vurgulandı. Dili yaşam ve bireysel deneyimlerini tanıtmak için bir araç, bir anlatım olarak görme, dil ve kültür alanındaki yapıyı ve kurallılığı dikkate alma, kendi yaşam modellerini oluşturma gibi bakış açılarının sene sonunda öğrencilerde olması gerektiği üzerinde duruldu. Okul Müdürü Aydın GÜL de tüm söylenenlere katıldığını söyledi.7) Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Dilbilgisi İlişkisi:

Okul Müdürü Aydın GÜL, Türkçe ve İngilizcenin Dilbilgisi yapısından faydalanmak gerektiğini ve Almanca’da başarılı olabilmek için Almancayı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını ifade etti. Şenol TANSÖKER; böylelikle derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılması gerektiğini söyledi. Hedef dil Almancanın yalnızca anadil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasına, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmesine yani öğrencilerin bazı benzerlikleri ve farklılıkları bulmalarına olanak sağlanmalıdır. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almancadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır. Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabilinir. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Almanca dersinin de temeli olmalıdır. Ancak bunu yaparken her iki dildeki benzerlik ve farklılıklardan doğan hatalar önceden belirtilmelidir dedi. Fatih Projesi sayesinde sınıfta kullanılacak birçok araç tek bir etkileşimli tahtayla işimizi oldukça kolaylaştırdığını ve bu yılda etkileşimli tahta etkin şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.


8) Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Dilbilgisi İlişkisi):

Şenol TANSÖKER ve Erdem OVAT bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin gelişmesinin dil öğrenmenin üzerinde büyük bir etkisinin mevcut olduğunu vurguladı. Okul Müdürü Aydın GÜL, Almancanın farklı ve bağımsız bir dil olduğunun unutulmaması gerektiğini ve 2. Yabancı dilde Dilbilgisi öğretilmesinin üzerinde fazla durulmadan sadece gerektiği kadar öğretilmesi ve gereken temel Dilbilgisi konularının özet bir şekilde verilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde durdu. Zaten konuyu işlerken öğrencilerin bunları kendi kendilerine edinebilecekleri ve yapılar verilirken ders esnasında Dilbilgisi üzerinde durulması ve ayrıca bir ders saati ayrılmaması gerektiğini ekledi. Tümdengelim tekniğini ile cümlelerden yola çıkılmalı, jest ve mimiklerle desteklenerek sınıfta mümkün olduğunca Almanca dili kullanılmalıdır. Dinleme metinlerine de sık sık yer verilerek bunlarla ilgili alıştırmalar yapılmalıdır. Grup çalışmalarının öğrencilerde pozitif etki yaptığı unutulmamalıdır. Sınıf içinde görsellere de ağırlık verilmeli, sık sık kullanacakları kalıplar başta öğretilerek, öğrenciler yeni bir dil öğrenmeleri için isteklendirilmelidir.


9) Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi:

Şenol TANSÖKER 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan ‘Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkanı: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışma takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir dedi. Ayrıca günlük plan konusunda (Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır.” ibaresi bulunmaktadır, İkinci Yabancı Dil dersinde; Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.08/2011 tarih ve 119 sayılı Kararı ile kabul edilen Almanca Öğretim Programı uygulanır dedi. 2013–2014 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit çalışması yapıldı. Yıllık planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE ÜNİTELERE AYRILACAK SÜRELER

9. 10. Ve 11. Sınıflar Ünitelerin Yıl İçine Dağılımları

Üniteler

Aylar

Ders Saatleri

Ich und meine Umgebung

Eylül/Ekim/Kasım

18

Erziehung und Ausbildung

Kasım/Aralık/Ocak

18

Persönlichkeiten und Eigenschaften

Şubat/Mart/Nisan

18

Iss Gesund, Bleib Gesund

Nisan/Mayıs/Haziran

18

Toplam ders saati

 

72


10) ProjelerinToplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi:

2300 sayılı tebliğler dergisinin ödevlerle ilgili kısmı Okul Müdürü Aydın GÜL tarafından okundu. Şenol TANSÖKER verilen ödevlerin internet ortamında araştırmaya elverişli olmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin verilen ödevleri diğer okullardaki öğretmenlere yaptırmalarının önüne geçmek için gerekli tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere verilecek ödev konularını açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olması; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunması gerektiği üzerinde duruldu. Okul Müdürü Aydın GÜL, yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ödevler öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılmasının çok faydalı olacağı zümrece kabul gördü. Bilgisayar çıktısı, slâyt hazırlama, öğrencilerin istekleri doğrultusunda site hazırlama gibi teknolojinin imkânlarından faydalanmak gerektiği anlatıldı. Ödevlerin Kasım ayında verilip, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması ve her ay ödev hazırlıklarının takip edilmesi kararı alındı. Ödevlerin sayfa sınırlandırılması serbest bırakılacak fakat özden ayrılmayacak. Ödev konuları ve değerlendirme ölçütlerine zümrece şu şekilde karar verildi.


9. Sınıf Proje Görev Konuları:

 1. Aile ağacı çizerek ailesini tanıtma

 2. Turistlerin gezip görebileceği bir yer tanıtımı (resimleyerek)

 3. Sevdiğiniz bir karakterin kısa biyografisi (bir yazar, bir sanatçı, en iyi arkadaşınız, vb)

 4. Atatürk ile ilgili bir poster hazırlama, Atatürk’ün Hayatı

 5. Eski bir aile fotoğrafı kullanarak o günleri anlatan bir yazı

 6. Kişi tarifleri

10. Sınıf Proje Görev Konuları:

 1. İdeal bir arkadaşın özelliklerini anlatan tanıtım

 2. Atatürk’ün Hayatı

 3. İki resim arasındaki farkı anlatma

11. ve 12. Sınıf Proje Görev Konuları:

 1. Ulusal ya da başka bir ülkenin kutladığı bayram, festival tanıtımı

 2. Mesleklerle ilgili resimli çalışma

 3. Bir ülke tanıtımı ( yaşantı, kültürel etkinlikleri, dili, vb )

 4. Türkiye’nin yedi bölgesinden birinin posterli tanıtımıPROJE KONULARI

9. 10. 11. ve 12. Sınıflarda:

Sich vorstellen

In der Schule

Familie


Wohnung

Zimmer


Freizeit

Hobbys(Tiere und Sports)

Essen und Trinken

Party- Einladung

Geburtstag

Glück


Tägliche Aktivitäten (Tagesplan)

Schultage, Stundenplan

E-Mail oder Briefe
KRİTER

PUAN

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı,

10

Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması,

10

Ödevi bizzat yapması ve çabası,

15

Ödevi hazırlama esnasında  ders öğretmeni ile diyalog kurması,

15

Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği,

5

Ödevin doğruluk derecesi,

10

Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu,

10

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması,

5

Tertip, temizlik ve estetik görünüm,

10

Ödevin zamanında teslim edilmesi,

10

TOPLAM

100


11) Ölçme ve değerlendirme:

Şenol TANSÖKER yeni Orta Öğretim Programları Yönetmeliğine göre her öğrenci dönem başı en az bir adet Performans Çalışması ve yine yılda istediği dersten en az bir adet Proje görevi yapmaları gerektiğini ifade etti. Başarıyı artırmak için düzenli olarak başarı ölçme sınavlarının yapılması gerektiğini ekledi. Soruların temel esas, içeriğinin dört becerinin birlikte kullanılması oluşturmalıdır dedi. (Okuma, yazma, konuşma ve dinleme dilin dört becerisidir.) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde, ucu açık sorulara daha çok ağırlık verilmesini, projeler, görüşmeler, gözlem formları, kontrol listeleri, grup değerlendirme ve öz değerlendirme formları, performans ödevleri, dil gelişim dosyası, gibi araç ve yöntemler kullanılması gerektiğini ifade etti. Okul Müdürü Aydın GÜL, Yabancı dil eğitiminde, ölçme ve değerlendirme iletişim yetisini ve dili bağımsız olarak kullanabilmeyi ve derslerde kazanılan farklı becerileri sınanmalı ve Dil bilgisi kuralları mümkün olduğunca ara testlerle sınanmalıdır. Yazılı sınavlarda ağırlıklı olarak öğrencinin iletişim yetisi ve öğrendiği yabancı dili bağımsız olarak kullanabilmesi değerlendirildiğinden, bu tür bilgi ölçen testlere bu sınavlarda mümkün olduğunca az yer verilmelidir dedi. Anadile hâkimiyet ikinci bir dilin Dilbilgisiinin de herkes tarafından öğrenebileceklerine bir delil olduğunu ve mutlaka Almanca Dilbilgisi konuları işlenirken Türkçe Dilbilgisinin de verilmesinin çok faydalı olacağını ifade etti. Öğrenciyi düşünmeye yönelten, yalnız mekanik cevaplar içermeyen alıştırmalar aynı zamanda eğlenceli olacaktır. Öğretim metotlarının belirlenmesi konuların özelliğine göre derslerde soru- cevap, okuma, anlatım, dramatizasyon amaçlı tartışma, tüme varım, tümden gelim yöntemlerinden bir veya bir kaçının kullanılmasına karar verildi. Konuların somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru anlatılması uygun bulundu. Diksiyonu zor olan metinlerde örnek okumanın öğretmen tarafından birkaç kez yapılmasının faydalı olacağı belirtildi. Almanca Öğretmeni Şenol TANSÖKER yeni yönetmeliğe göre yazılıların ortak olduğunu, yazılı adedinin de her dönem için 2 tane yapılmasının, Performans Çalışmasının ise yine 2 tane olmasının uygun olduğunu belirtti, zümre başkanı da olumlu görüş belirtti.12) Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı:

Şenol TANSÖKER, derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti. Ancak bu sene bakanlığımızın Almanca Ders Kitabını göndermediğini, bunun için kaynak kitap seçimine gitmeleri gerektiğini ve seçilecek kaynak kitapların Türk örf ve adetlerine, toplum yapısına ve eğitim müfredatına paralel bir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Derslerde Almanca ders kitabı, Almanca Sözlük kaynak eserler kullanılması uygun olacağını ifade etti. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmasının önemi üzerinde duruldu. Okul Müdürü Aydın GÜL sadece ders kitabına bağlı kalmanın yeterli olamayacağını, güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanmak, dersi ilgi çekici hale getirmek gerektiğini ifade etti. Derslerde sözlük kullanma ve kaynak eserlerden faydalanma yollarını kavratmak gerekliliği üzerinde titizlikle duruldu. Derslerde Kaynak CD’lerin, farklı kaynak kitapların faydalı olacağı üzerinde duruldu. Dersin işlenişini ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için zaman zaman konuların sunu hazırlanarak işlenmesine karar verildi.


13) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği:

Şenol TANSÖKER, eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz ki başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biridir, bizim dersimizin başarısı diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacaktır dedi. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce zümreleriyle işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi. Okul Müdürü Aydın GÜL, Almancanın bugün İngilizceden sonra ikinci Yabancı Dil olarak öğrenilmesi Almanca ile akraba dil olan İngilizceden yararlanmamızı gerekmektedir dedi. İngilizcenin bu süreçte aktif kullanımı ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğretim-öğrenim sürecini kısaltacağı gibi, kolaylaştıracağı da açıktır. Sistemin temeli çok basittir. Almanca ve İngilizce nerede Türkçeye benziyor nerede Türkçeden ayrılıyor. Almancayı öğrenirken bilmemiz gereken tüm dilbilgisi malzemesini irdeleyip İngilizce ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Özellikle cümle yapılarının öğrenilmesinde benzer ve farklı yönler üzerinde durularak iki dil arasında olumlu transferler ön plana çıkarılmasında fayda olacaktır dedi.14) Yazılı ve Ortak sınav Tarihlerinin belirlenmesi:

YAZILI / DÖNEM

SINIF: 9/10/11

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1. YAZILI YOKLAMA (İletişim)

11- 15 Kasım 2013

17- 21 Mart 2014

2. YAZILI (ORTAK SINAV)

13- 17 Ocak 2014

02- 06 Haziran 2014


16) Dilek ve temenniler:

Şenol TANSÖKER, dersimizle ilgili her türlü konuyu ele aldık. 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılının önceki yıllara nazaran daha başarılı ve verimli geçeceğini düşünüyorum dedi. Okul Müdürü Aydın GÜL, 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılının sağlıklı ve başarılı olması temennisinde bulundu. Eklenecek ve görüşülecek başka bir konu olup olmadığı soruldu. 2013–2014 Eğitim- Öğretim yılında yapılacak çalışmalarla Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Milli, Ahlaki ve insani değerleri geliştirerek öğrencilerin milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli vatandaş olarak eğitilebilmesi ve hayırlı olması ortak temennisiyle toplantı sona erdi.


Şenol TANSÖKER Erdem OVAT

Almanca Öğretmeni Almanca Öğretmeni

UYGUNDUR

12/09/2013

Aydın GÜL

Okul Müdürü

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə