Hiv: langt LIV lite smitte
Yüklə 29.76 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü29.76 Kb.


Å LEVE MED HIV

Grunnleggende informasjon

Utarbeidet av Aksept – senter for alle berørt av hiv

En virksomhet under Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo


Januar 2013

HIV: LANGT LIV – LITE SMITTE

I dag er hiv-infeksjon i vår del av verden karakterisert som en kronisk sykdom. Man har ennå ikke funnet en måte å utrydde viruset på, men vellykket hiv-medisinering gjør at man ikke utvikler aids (alvorlig immunsvikt) og derfor kan leve et langt liv og få barn som er uten hiv.Hiv er forkortelse av: Humant immunsvikt virus

Aids er forkortelse av: Acquired immunodeficiency syndrome,(ervervet immunsvikt syndrom)


SMITTE

Hiv smitter1) gjennom blod

2) ved seksuelt samvær

3) fra mor til foster eller barn
I Norge skjer hiv-smitte hovedsaklig ved seksuell omgang, først og fremst ved vaginalt eller analt samleie.
Det kan også smitte ved deling og gjenbruk av sprøyter. Det finnes fremdeles land hvor sykehusene ikke har så gode rutiner ved blodoverføring som i vårt land. I slike land kan man bli smittet ved blodoverføring.
I Norge blir mor og barn behandlet med hiv-medisiner og amming frarådes. Da er risikoen for mor til barn-smitte minimal
Hiv smitter ikke ved noen form for sosial omgang!
Den som lever med hiv møter mye uvitenhet og angst bl.a. hos helsepersonell. Det er en stor utfordring. Ta kontakt med oss på Aksept hvis det er noe du uroer deg for eller lurer på.
Hiv smitter ikke ved noen form for berøring, klemming, kyssing, bruk av samme toalett, drikking av samme glass eller flaske. Det smitter ikke gjennom spytt, svette eller tårer. Det smitter heller ikke gjennom mat lagd av hiv-positive.
Blod, kroppsvæsker og sår skal behandles som for alle mennesker. Sår plastres på vanlig måte.
ET VENDEPUNKT

1996/97 ble et vendepunkt i behandlingen av dem som lever med hiv i Norge.


Da startet Norge opp den behandlingen som i dag bl.a. kalles ART (anti-retroviral terapi).
Medisinene består av minst tre ulike virkestoffer med minst to ulike virkningsmekanismer. Det betyr at medisinene hindrer virusets utvikling på minst to forskjellige måter. Behandlingen gjør at hiv-infeksjonen ikke utvikler seg til aids og man kan dermed leve et tilnærmet normalt og langt liv.
En som er diagnostisert med hiv i Norge, fulgt opp av lege og i gang med hiv-medisiner, kan gå fra millioner i målt virusmengde i blod til så lite virus at det ikke er målbart i blodet. Viruset finnes likevel ”hvilende” (latent) i lymfesystemet og i andre organer i kroppen. Derfor er sykdommen kronisk dvs du lever med hiv-viruset hele livet.
Lite virus = Lite smittsom
Etter over 25 år med testing i Norge er det fremdeles bare oppunder 4000 som lever med hiv her. Det at vi har god oppfølging av vordende mødre med hiv, gjør at det ikke er født barn med hiv i Norge (eller i Sverige) de siste 12 årene!
BARN OG HIV

Det er mellom 40 og 50 barn som lever med hiv i Norge (pr 2012). Dersom de kjenner sin diagnose, antar vi erfaringsmessig at de har mange ubesvarte spørsmål knyttet til hiv. Noen barn med hiv er adoptert til Norge. De fleste barna og ungdommene med hiv lever med familier fra minoritetskulturer og er smittet før ankomst.


Mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna om hiv. Profesjonelle som møter familien må være tålmodig og villig til å bruke tid for å utvikle relasjon og tillit. Først da er det mulig å snakke med hele familien, også barna og ungdommene.
Barnet vil normalt ikke være i noen situasjon der det kan smitte andre. Ved blødning eller skrubbsår behandles det som for alle andre. Det er ingen smittesituasjon mellom barn i lek.
Det er ingen grunn til at barnehave, skole eller andre skal ha informasjon om barnets hiv-status!

RUTINER

Den som lever med hiv har vanligvis fast kontakt med infeksjonsmedisinsk lege hver 3. til 6. måned. I forbindelse med de blodprøvene som da tas, er man gjerne opptatt av to tall, - to spesifikke målinger.


1 Hvor mye virus er det pr målt enhet med blod

2 Hva er CD4-tallet


Man vurderer også om kroppen tåler medisinen. Det undersøkes bl.a. for diabetes2, høyt kolesterol, lever- og nyrefunksjonen.

Virustall og CD4

Før behandling kan en som er smittet med hiv ha høy virusmengde i blod. I dag vet vi at jo mindre virus, jo mindre smittsom er personen. Dvs. at en person på vellykket ART er betydelig mindre smittsom enn en ubehandlet person.


CD4 positive T-celler, forkortet til CD4-celler, har en viktig koordinator-funksjon i immunforsvaret vårt. Hiv velger primært ut disse cellene som sine vertsceller, formerer seg, CD4-cellen dør og viruset finner nye CD4-celler. Slik bryter viruset langsomt ned immunforsvaret vårt.
MEDISINSK BEHANDLING

Hvis CD4-tallet etter minst to blodprøver viser 350 eller lavere, skal man begynne med medisiner. Når man velger å starte behandling er også avhengig av eventuelle hivrelaterte symptomer (for eksempel sopp i munnen, hyppige infeksjoner), alder, andre blodprøver med mer. Det diskuteres å starte med medisinsk behandling allerede når CD4-tallet er 500 (uavhengig av symptomer). Foreløpig gjøres dette ikke i Norge uten at det foreligger andre tilleggs-indikasjoner (for eksempel faste forhold der den ene er hiv-negativ. Dette for å redusere smitterisiko).


SEKSUALITET

Noen opplever at seksuallivet blir vanskeligere eller at det kjennes umulig etter en hiv-diagnose. Å hindre smitteoverføring er viktig. Så lenge paret sørger for at den hiv-negative partner er beskyttet mot smitte, at paret bruker kondom, er det ingen grunn til å avstå fra seksualliv eller ønske om barn.


Beskyttelse er også viktig for den som lever med hiv; det er en ekstra belastning for den hiv-positive å få andre seksuelt overførbare sykdommer (soi). Dersom man har en annen soi, for eksempel gonorè eller syfilis, er man mer smittsom med sin hiv. Kondomer og glidemiddel deles ut gratis hos flere frivillige organisasjoner. Man kan også få dette hos sin lege.
GRAVIDITET OG AMMING

I den rike delen av verden er det nok tilgang på næring for spebarn. Derfor oppfordrer man hiv-positive mødre til ikke å amme barnet sitt. Det er på bakgrunn av at hiv-viruset finnes i alle kroppsvæsker. Amming kan følgelig innebære en risiko for å overføre viruset til barnet.


I land med dårlig tilgang på næring anbefaler man hiv-positive mødre å amme slik at barnet ikke dør av underernæring. I land med dårlig hiv-testing, dårlig tilgang på medisiner og liten eller ingen oppfølging av hiv-positive mødre i forbindelse med graviditet og fødsel er det likevel bare 25-40 prosent risiko for at barnet fødes med hiv!
FYSISKE OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER

For mange innebærer det store belastninger å leve med hiv. Det kan handle om selvstigma, opplevelse av skyld og skam og redsel (også begrunnet) for utstøtelse, respektløs omtale osv.


I tillegg beskriver en del søvnproblemer, uvant tretthet og slitenhet, fordøyelses-problemer og for noens del også smerter. Man ser også en økt hyppighet av enkelte helseproblemer som oftere knyttes til den eldre delen av befolkningen.
TAUSHETSPLIKT OG INFORMASJON

Siden hiv-viruset ikke smitter i noen former for vanlig, sosial omgang er det viktig å være bevisst den informasjonen man måtte motta om at en person lever med hiv. Dette inkluderer barn med hiv. Man kan få informasjonen på ulike måter. To vanlige informasjonsveier er at den som lever med hiv selv forteller om det. Dette er en stor tillitserklæring. En annen informasjonsvei kan være innbyrdes mellom helse- og sosialpersonale. Vær oppmerksom på viktigheten av taushetsplikt også her. Det er viktig å få tillatelse fra den som lever med hiv før du bringer informasjonen videre til samarbeidspartnere, kolleger eller andre virksomheter. Uten tillatelse er det brudd på taushetsplikten å bringe denne formen for informasjon videre.


AKSEPT - SENTER FOR ALLE BERØRT AV HIV

Aksept har jobbet med hiv siden 1987 og har kontakt med og tilbud til mennesker i hele Norge, i alle aldre, fra ulike kultur- og erfaringsbakgrunner, fra ulike livssyn og ulik seksuell orientering. Stedet er fullfinansiert av Oslo kommune og er driftet av Kirkens bymisjon i Oslo.


Senteret har et dagtilbud; en møteplass for mennesker som lever med eller nær hiv. Dagtilbudet har også åpen tirsdag (16-20) for alle som av ulike grunner er interessert i dette fagområdet. Vi har også et døgntilbud med ti enerom og døgnbemanning der hiv-positive selv kan søke seg inn for kortere eller lengre opphold. I tillegg har vi en poliklinikk der folk kommer til grupper, ulike terapeutiske tilbud og samtaler; individualsamtaler, parsamtaler og familiesamtaler.
Poliklinikken og døgntilbudet har også ansvaret for undervisningstilbudet på huset og informasjonsbesøk på ulike institusjoner og virksomheter. Det er mulig å få veiledning, undervisning og tilbud om hospitering på Aksept. Det er også mulighet for hurtigtest på Aksept.
Alle tjenester er gratis og brukere av dagtilbud og poliklinikk kan være anonyme.AKSEPT – senter for alle berørt av hiv

Pb 6590 Rodeløkka, 0501 OSLO

Besøksadresse: Fagerheimgata 16 (nær Carl Berner)

hivsenter@aksept.org

www.aksept.orgtlf 23 12 18 20

Side |


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə