Hidrokarbon
Yüklə 37.7 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü37.7 Kb.

HidrokarbonHidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur.

Hidrokarbonların en bilinen örneklerinden metanın atom modeli. (CH4)

Özet

Sadece karbon ve hidrojen atomları ihtiva eden organik bileşikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen,naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır.

Hidrokarbon Tipleri

Hidro karbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır. Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu düz veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir.

Doymuş alifatik hidrokarbonlar


Bunlara alkanlar veya parafinler de denir. Genel formülü CnH2n+2'dir (n: karbon sayısı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride birbirini takip eden bileşikler arasında (CH2) kadar fark vardır. Bu fark nedeniyle homolog(aynı)seri oluştururlar. Karbon sayısının Latincesinin sonuna (AN) eki getirilerek adlandırılır. Bileşikler birbirine yakın benzerlikler gösterir.

Karbon sayısı birden ona kadar olan alkanlar  metan,  etanpropanbütan,  pentan,  hekzanheptan,  oktannonan  ve dekan şeklinde adlandırılır. Dört karbonlu hidrokarbonlardan itibaren izomeri (kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olma) olayı başlar.

Alkanlar doymuş olduklarından sadece yer değiştirmesi tepkimesi verirler. Yanarlar.

Genel yanma tepkimeleri;

CnH2n+2+3n+1/2 O2 >>> nCO2+(n+1)H2O dur.

Bu olay aynı zamanda alkanların yükseltgenmesi manasına da gelir.


Doymamış hidrokarbonlar

Alkenler


Bu sınıfa olefinler sınıfı da denir. Bu sınıfta hiç olmazsa iki karbon arasında çift bağ vardır. Karbon sayısının latincesinin sonuna EN ve İLEN eki getirilerek adlandırılır. Çift bağın hangi karbonlar arasında olduğunu belirtmek için rakam kullanılır. Bu rakam çift bağın bağlı olduğu karbonlardan ilkine aittir.SP2 hibritleşmesi yaparlar. Birbirini takip eden iki alkan molekülü arasında CH2 kadar fark vardır .Homolog seri oluştururlar.

Alkenler oldukça aktiftir. Doymamış karbonlara hidrojenhalojen ve diğer bazı bileşikler katılır. Genel formülleri CnH2n'dir.

Aklinler


Doymamış diğer hidrokarbon grubudur. Karbonlardan bir çiftinin arasında üç bağ vardır. Karbon sayısının Latincesinin sonuna İN eki getirilerek adlandırılır:

Alkinler kimyasal olarak alkenlere göre çok daha aktiftir.Genel formülü CnH2n-2'dir.


Aromatik hidrokarbonlar
Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler. Benzen halkasının yapısı çok çeşitli şekilde gösterilmiştir.

Birinci formül açık formül olup bağlanma şekillerini, karbon ve hidrojen sayılarını göstermektedir. 2 ve 3 numaralı formüller ise basitleştirilmiş benzen formülüdür.Benzen halkasına çeşitli grupların girdirilmesi ile çeşitli bileşikler elde edilir. Toluen, ksilen, naftalin gibi misaller vermek mümkündür.

Yanma TepkimesiBir maddenin oksijen ile tepkimesine yanma (oksitlenme) denir. Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik maddeler(hidrokarbonlar) ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran organik maddeler yandıklarında karbondioksit (CO2) ve su (H2O) oluşur. Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. Alkan, Alken ve Alkinlerin genel yanma reaksiyonları aşağıda verilmiştir:


CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + enerji

C2H6 + 7/2 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + enerji

C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji

4Fe+3O2->2Fe2O3 (demirin paslanması)

Sadece azot gazının yanabilmesi yani oksijen gazı ile tepkimeye girebilmesi için ısı enerjisi gerekir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə