«Hərbi xidmətkeçmə haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə




Yüklə 1.08 Mb.
səhifə11/12
tarix22.02.2016
ölçüsü1.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

12.    28 iyun 2005-ci il tarixli 966-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 588)

13.    1 sentyabr 2005-ci il tarixli 977-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 11 oktyabr 2005-ci il)

14.    3 mart 2006-cü il tarixli 75- IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-ci il, № 4, maddə 312)



15.    20 oktyabr 2006-cı il tarixli 171-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 933)

16.    16 iyun 2007-ci il tarixli 389-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 756)

17.    19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078)

18.    13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602)

19.    6 avqust 2008-ci il tarixli 620-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 695)

20.    28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048)

21.    11 may 2010-cu il tarixli 1005-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  12 iyun 2010-cu il, № 126, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 482)

22.    21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)

 

 



QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)  ilə 6-cı maddənin birinci cümləsində, 12-ci maddənin mətnində, 15-ci maddənin ikinci abzasında, 16-cı maddənin “v” bəndinin ikinci abzasında və “d” bəndinin ikinci və beşinci abzaslarında, 31-ci maddədə, 37-ci maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsində, 45-ci maddənin üçüncü hissəsinin birinci abzasında, 49-cu maddənin birinci hissəsinin “b” bəndində, 57-ci maddənin “a” bəndində, 58-ci maddənin “b” və “ə” bəndlərində, 62-ci maddədə, 72-ci maddənin “k” bəndində, 126-cı maddənin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 132-ci maddənin birinci hissəsində, 147-ci maddənin yeddinci hissəsində, 150-ci maddənin ikinci və üçüncü hissələrində, 160-cı maddənin üçüncü abzasında, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”yə 10, 11 və 15 saylı əlavələrdə “hərbi tədris” sözləri “hərbi təhsil” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 28 iyun 2005-ci il tarixli 966-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 588) ilə 12-ci maddənin “a” bəndinin üçüncü abzası çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



hərbi-dəniz qüvvələrinin gəmilərində, döyüş təminatı üzrə sahil hissələrində və sərhəd qoşunları dəniz hissələrinin matrosları və  çavuşları — 2 il, ali təhsili olanlar — 1 il 6 ay;

 

[3] 28 iyun 2005-ci il tarixli 966-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 588) ilə 12-ci maddənin “a” bəndinin dördüncü abzası müvafiq olaraq üçüncü abzas hesab edilmiş və yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



qalan bütün əsgərlər, çavuşlar 1 il 6 ay.

 

[4] 27 fevral 2001-ci il tarixli 92-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 146) ilə 12-ci maddənin “a” bəndinin ikinci hissəsinə “oxumaq istəmədiklərinə” sözlərindən sonra “(18 yaşı tamam olmayan xəstəliyə və ya ailə vəziyyətinə görə hərbi tədris müəssisələrindən xaric edilən şəxslər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.



 

[5] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 12-ci maddənin "a" bəndinin sonuncu abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



İntizam hissələrində cəza çəkən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının xidmət müddəti cəza çəkmə müddəti uçota alınmaqla və ya alınmamaqla "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin intizam taboru haqqında" Əsasnamə ilə nəzərdə tutulan qaydada müəyyən edilir.

 

[6] 27 fevral 2001-ci il tarixli 92-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 146) ilə 13-cü maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında “28” rəqəmi “29” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.



25 dekabr 2001-ci il tarixli 239-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 745) ilə 13-cü maddənin ikinci abzasında "29" rəqəmi "37" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 3 mart 2006-cü il tarixli 75-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 312) ilə 13-cümaddəsinin birinci hissənin dördüncü-səkkizinci abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:



         "kiçik zabitlər üçün - 48 yaş;

baş zabitlər üçün:

          mayor, polkovnik-leytenant və onlara müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 48 yaş;

         polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 53 yaş;

         ali zabitlər üçün - general-mayor, kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral - 58 yaş, general-polkovnik, admiral rütbələrində - 63 yaş."

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



kiçik zabitlər üçün — 45 yaş;

baş zabitlər üçün:

mayor, polkovnik-leytenant və onlara müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün — 45 yaş;

polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün — 50 yaş;

ali zabitlər üçün - general-mayor, kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral - 55 yaş, general-polkovnik, admiral rütbələrində - 60 yaş.

 

[8] 3 mart 2006-cü il tarixli  75- IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-ci il, № 4, maddə 312) ilə 14-cü maddədəbirinci cümlədə "buraxılırlar" sözündən sonra"(zabitlər, gizir və miçmanlar, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddinə çatdıqda xidmət illərinə görə pensiya hüququ əldə etmirlərsə, öz arzuları ilə həqiqi hərbi xidmətlərini bu hüququ əldə edənə qədər davam etdirə bilərlər)" sözləri əlavə edilsin



 

[9] 3 mart 2006-cü il tarixli  75- IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-ci il, № 4, maddə 312) ilə 14-cümaddəsinin ikinci cümlədə "Zəruri hallarda" sözləri çıxarılsın, "(bu Əsasnamənin 72-ci maddəsi)" sözləri ", bu Əsasnaməyə 3 saylı əlavədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

[10] 3 mart 2006-cü il tarixli  75- IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-ci il, № 4, maddə 312) ilə 14-cümaddəsinin dördüncü hissədə "hər dəfə müvafiq əmrlə 5 ildən çox olmayan müddət üçün" sözləri "müvafiq əmrlə" sözləri ilə əvəz edilsin



 

[11] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 16-cı maddənin birinci hissəsinin “a” bəndinin ikinci və üçüncü abzaslarında, 23-cü maddədə, 27-ci maddənin birinci hissəsində, 32-ci maddənin birinci hissəsinin “v” bəndində və altıncı hissəsində, 36-cı maddədə, 37-ci maddənin birinci, ikinci və üçüncü hissələrində, 40-cı maddənin birinci hissəsinin “a” və “d” bəndlərində, 47-ci maddənin “v” bəndində, 49-cu maddənin birinci hissəsinin “b” bəndində, 50-ci maddənin “b” bəndində, 51-ci maddənin “a” bəndində, 58-ci maddənin “a” və “v” bəndlərində, 61-ci maddənin birinci hissəsində, 65-ci maddənin ikinci və üçüncü hissələrində, 72-ci maddənin “v” bəndində, “q” bəndində hər iki halda, “d” bəndinin üçüncü cümləsində hər üç halda və “i” bəndində, 76-cı maddədə, 77-ci maddənin ikinci hissəsində, 79-cu maddənin ikinci hissəsində, 86-cı maddənin birinci hissəsində, 87-ci maddənin ikinci abzasında hər üç halda, 90-cı maddənin birinci hissəsində, 93-cü maddənin ikinci hissəsinin üçüncü abzasında, 94-cü maddənin birinci hissəsinin birinci cümləsində, 95-ci maddənin birinci hissəsinin altıncı abzasında, 100-cü maddənin ikinci və üçüncü hissələrində hər iki halda, 105-ci maddənin ikinci hissəsində, 114-cü maddənin “d” bəndində, 115-ci maddənin üçüncü hissəsinin birinci cümləsində, 116-cı maddənin birinci hissəsində, 131-ci maddənin birinci hissəsində, 132-ci maddənin birinci hissəsində və ikinci hissəsinin birinci cümləsində, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”yə 6 saylı əlavənin adında və 9 saylı əlavənin 1-ci bəndinin “v” yarımbəndində “hərbi-tədris” sözləri “hərbi təhsil” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 20 fevral 2001-ci il tarixli 90-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 145) ilə 25-1-ci bənd əlavə edilmişdir.



 

[13] 27 fevral 2001-ci il tarixli 92-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 146) ilə 26-cı maddənin “b” bəndindən “, o cümlədən tədris müəssisəsinə qəbul edildiyi ildə 17 yaşı tamam olan vətəndaşlar” sözləri çıxarılmışdır.

 

[14] 14 iyun 2005-ci il tarixli 938-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 576) ilə 31-ci maddədən “xüsusi siyahılara əsasən” sözləri çıxarılmışdır.



 

[15] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 38-ci maddənin birinci hissəsinin “b” bəndində, 72-ci maddənin ikinci hissəsinin ikinci abzasında, “q” bəndində üçüncü halda və “k” bəndinin ikinci abzasının ikinci cümləsində, 77-ci maddənin dördüncü hissəsində, 90-cı maddənin beşinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 104-cü maddənin üçüncü hissəsində, 115-ci maddənin üçüncü hissəsinin birinci cümləsində ikinci halda, 126-cı maddənin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində ikinci halda, 133-cü maddənin üçüncü hissəsinin “a” bəndinin ikinci abzasında, 186-cı maddənin ikinci hissəsində, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”yə 10 və 11 saylı əlavələrdə ismin müvafiq hallarında “tədris müəssisəsi”, “tədris müəssisələri” sözləri ismin müvafiq hallarında müvafiq olaraq “təhsil müəssisəsi”, “təhsil müəssisələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 38-ci maddənin birinci hissəsinin “e” bəndində “orta təhsilli qadınlarla” sözləri “tam orta təhsilli qadınlarla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

 

[17] 6 avqust 2008-ci il tarixli 620-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 695) ilə “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”nin 42-ci maddənin birinci hissəsinin ikinci cümləsində “yaralanması (travması, kontuziyası və şikəstliyi)” sözləri “xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) alması” sözləri ilə, “yaralanmasına (xəstələnməsinə)” sözləri isə “xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almasına, xəstələnməsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

[18] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 44-cü maddənin ikinci hissəsində "salınmaqla" sözündən sonra "yaxud hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma növündə cəzaya" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 3 mart 2006-ci il tarixli nömrəli 75-IIIQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 312) ilə  45-ci maddədə birinci hissədə göstərilən cədvələ yeni redaksiya əlavə edilmişdir.



 

[20] 3 mart 2006-cü il tarixli 75-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 312) ilə 45-ci maddədə üçüncü hissə yeni redaksiyada verilsin:

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



Təhsil müddəti beş il olan ali hərbi təhsil müəssisələrini bitirmiş hərbi qulluqçular üçün «leytenant» hərbi rütbəsində olma müddəti 1 il  müəyyən edilir.

 

[21] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 45-ci maddənin dördüncü hissəsinə dördüncü cümlə əlavə edilmişdir.



 

[22] 14 iyun 2005-ci il tarixli 938-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 576) ilə 66-cı maddənin ikinci hissəsi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



«Ordu generalı» hərbi rütbəsi müharibə dövründə dövlətin bütün Silahlı Qüvvələrinə rəhbərlik işində xüsusi xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ali zabit vəzifələrində çalışan hərbi qulluqçulara verilir.

 

[23] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 67-ci maddənin birinci hissəsində "ağır" sözündən sonra "və ya xüsusilə ağır" sözləri əlavə edilmişdir.



 

[24] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 67-ci maddəyə altıncı hissə əlavə edilmişdir.

 

[25] 14 iyun 2005-ci il tarixli 938-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 576) ilə 71-ci maddənin birinci hissəsindən “xüsusi siyahılara əsasən” sözləri çıxarılmışdır.



 

[26] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 71-ci maddənin dördüncü hissəsindən "hərbi tribunal" sözləri çıxarılmışdır.

14 iyun 2005-ci il tarixli 938-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 576) ilə 71-ci maddənin dördüncü hissəsi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Hərbi prokurorluq orqanlarında hərbi qulluqçuların tutmalı olduqları ştat vəzifələrinin və bu vəzifələrə müvafiq hərbi rütbələrin siyahısı  «Hərbi xidmət haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilir.

 

[27] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 72-ci bəndinin on səkkizinci abzasının birinci cümləsində “əlil uşaqlar” sözləri “18 yaşından yuxarı olan əlil uşaqlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

 

[28] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 77-ci maddənin beşinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:



Hərbi prokurorluqların, hərbi tribunalların və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının zabit heyətindən olan şəxslərinin vəzifələrə təyin edilməsi və xidmət üzrə yer dəyişməsi (seçkili vəzifələr istisna olmaqla) "Hərbi tribunallar haqqında", "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

 

[29] 20 fevral 2001-ci il tarixli 83-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 138) ilə 82-ci maddənin birinci hissəsinə “e” bəndi əlavə edilmişdir.



 

[30] 20 oktyabr 2006-cı il tarixli 171-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 933) ilə 92-ci maddəsinin yeddinci abzasından “hərbi və” sözləri çıxarılmışdır.

 

[31] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)  ilə 104-cü maddənin üçüncü hissəsində “təhsil ocağına” sözləri “təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

[32] 11 may 2010-cu il tarixli 1005-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  12 iyun 2010-cu il, № 126, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 482) ilə "Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə"nin 121-ci maddəsinə ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[33] 6 avqust 2008-ci il tarixli 620-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 695) ilə “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”nin 126-cı maddənin dördüncü hissəsində “yaralanmış, kontuziya” sözləri “xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

[34] 6 avqust 2008-ci il tarixli 620-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 8 avqust 2008-ci il, № 174) ilə “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”nin 130-cu maddənin altıncı hissəsində “yaralanmış, kontuziya” sözləri “xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almış” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 132-ci maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsində “ixtisas tədris” sözləri, ikinci cümləsində “ixtisas-tədris” sözləri “ixtisas təhsili” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

[36] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 133-cü maddənin birinci hissənin birinci cümləsində “tədris müəssisələrinin qiyabi və axşam şöbələrində” sözləri, üçüncü hissənin “a” bəndinin dördüncü abzasında “müəssisələrinin qiyabi və axşam şöbələrinə” sözləri “təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[37] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 133-cü maddənin “v” bəndinin birinci abzasda “tədris müəssisələrinin axşam və qiyabi şöbələrində” sözləri, onuncu abzasda “məktəblərinin axşam və qiyabi şöbələrində” sözləri “təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.



 

[38] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 133-cü maddənin “v” bəndinin üçüncü, dördüncü, yeddinci və səkkizinci abzaslar çıxarılmışdır.

 

[39] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 133-cü maddənin “v” bəndinin on ikinci və on üçüncü abzaslar yeni redaksiyada verilmişdir.



              

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

               ali tədris müəssisələrinin axşam və qiyabi şöbəsində — 4 ay;

                orta ixtisas məktəblərinin axşam və qiyabi şöbəsində — 2 ay;

 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə