Hazirlayanlar 4/i mak. Müh
Yüklə 65.48 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü65.48 Kb.

HAZIRLAYANLAR

4/I Mak.

Müh.

Alparslan ALBAYRAK


Görülmüştür

4. Bölge Mdr. Yrd


4/I Yol Kontrolörü

Fatih ÇUBUK4/I Müd. Yrd.

Ahmet EKER

ONAY

4. Bölge Müdürü


4/I Müdürü

İsmail KARAHANDÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİK TARİHİ

SAYFA SAYISI

10 Sayfa

21/01/2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yol Müdürlüğü


KİMYASAL İLAÇLAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ


TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KİMYASAL İLAÇ DÂHİL İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1- İŞİN TANIMI:

T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4. Bölge Müdürlüğü dâhilindeki tali ve cari hatlarda; toplam 3368 da’lık alanda yabancı otlarla mücadele kapsamında alınacak kimyasal ilaç dâhil ilaçlama hizmet alımı işi,


İş kapsamında;
1-İlaç Alımı: Madde - 2 de belirtilen yabancı ot ilacı teknik şartnamesine uygun ilacın temin edilmesi.

2-İlaçların Teslimatı: TCDD 4.Müdürlüğü’nün belirteceği şekilde ilaçların ilgili birimlerine sevkiyatı.

3-Vagon veya Dizi Hazırlanması: İlaçlama TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek açık vagon üzerine firma tarafından yapılacak; şartnamede belirtilen esaslara uygun ilaçlama dizisi oluşturulması veya temini

4 –İlaçlama Uygulaması: Madde - 5 ’de belirtilen şekilde 3368 da alanda kimyasal ilaçlama ile yabancı ot mücadelesi yapılması
MADDE 2 : KİMYASAL OT İLACI TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. KULLANILDIĞI YERLER

TCDD cari ve tali hatları, ambar, depo, antrepo, sundurma, akaryakıt deposu sahaları, gar ve istasyon sahaları, tesislerin bulunduğu açık sahalarda zararlı olan dar ve geniş yapraklı, tek ve çok yıllık bütün otlara karşı kullanılacaktır.


 1. ETKİLİ MADDE ADI VE MİKTARI

Zirai mücadele teknik talimatları kitabı içerisinde yer alan Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar( havaalanı, tarihi alanlar demiryolları vs.) kısmında yer alan ve At Kuyruğu, Püsküllü Çayır, Çatal Otu, Duvar Arpası, Tavşan Bıyığı, Yapışkan Otu, Kan Damlası, Horoz İbiği, Çoban Çantası, Güneş Dikeni, Yabani Havuç, Dön Baba, Yoğurt Otu, Düğün Çiçeği, Yabani Hardal, İmam Kavuğu, Demir Dikeni, Yemlik, Pıtrak, Domuz Pıtrağı, Arpamsı Brom, Ayrık, Tilki Kuyruğu, Köpek Dişi Ayrığı, Kamış, Kamyaş, Havacıva Otu, Köy Göçüren, Taris Sarmaşığı, Boğa dikeni, Sütleğen, İt Sineği, Labada, Köpek Üzümü, Karabaş, Kokar Ağaç, Kadım Tuzluğu, Sarı Çiçekli Jasmin, Yabani Badem, Yabani Gül, Böğürtlen, Söğüt Gıcır Dikeni, Ilgın, Kara Ağaç, Kara Çalı, Çeti, Öküz Çanı, Meyan Kökü, Meşe, Katır Kuyruğu, Yabani Zeytin, Hayıt, Yabani Yulaf, Yabani Fiğ, Portakal Nergisi, Yabani Tere, Şahtere, Yonca, Kirpi Darı, Aküçgül, İmam Pamuğu, Tarla Köpek Papatyası, Yatık Boya Kökü, Koyun Gözü, Kokarol, Japon Bromu, Püsküllü Çayır, Saka Dikeni, Topak Boynuz Otu, Hazeran, Dilkanatan, Yabani Marul, Ballıbaba, Tavşan Salatası, Tavşan Bıyığı, Adi Salkım Otu ,Düğün Çiçeği, Yabani Turp, Kuş Otu, Adi Yavşan Otu, Kaba Tüylü Fiğ, Adi Fiğ, Doğu Ballıbaba Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu, Sirken, Köygöçüren, Tarla Sarmaşığı, Kırmızı Çiçekli Ballıbaba, İtalyan Çimi, Gelincik, Ortanca Sinir Otu, Kıvırcık Labada, Eşek Marulu, Isırgan Otu, Kekre dahil tek-çok yıllık, geniş-dar yapraklı otsu-odunsu yabancı otlara karşı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki koruma ürünleri veritabanında yer alan en uygun total herbisitler kullanılacaktır. Yasaklı aktif maddeler ve imal tarihi bir yılı geçkin ilaçlar kesinlikle kullanılmayacaktır.
C) YARDIMCI MADDELER

Etkili madde aktivitesini artıracak kimyasal müessir madde ve dolgu maddelerinden müteşekkil olacaktır.


D) ARANAN ÖZELLİKLER


 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış olacaktır. Bakanlıkça onaylı ruhsat ve etiketinin aslı veya noter onaylı sureti sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacaktır.

 2. İlaçların ambalaj ve etiketi Bakanlığın ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde belirlediği özelliklere ve standartlara uygun olacaktır. Ambalajlar en az 5 litrelik en çok ise 20 litrelik olacaktır.

 3. Kullanılacak hassas alanlarda yüzeye ve yapıya zarar vermemeli, leke bırakmamalıdır. Demir ve ahşap malzemeye ve uygulama ekipmanlarına zarar vermemelidir.

 4. Yer teslim tarihinden itibaren, temin edilen ilaçların imal tarihleri bir yılı geçkin olmayacaktır.

 5. İhaleyi alan yüklenici bölgemiz mıntıkasındaki (Madde B) otlara karşı yine şartnamenin 2. Maddesi b) bendinde belirtilen her total herbisit için, kendi etiketinde belirtilen en üst dozda kullanacak olup, tavsiye edilen en üst doz kesinlikle aşılmayacaktır.


MADDE 3) VAGON VE DİZİ HAZIRLANMASI:

 1. İlaçlama süresince Teşekkülümüze ait, 1 adet açık vagon ve lokomotif ücretsiz verilecek olup, Yüklenici açık vagon üzerine tüm ünitesiyle ilaçlama sistemi kuracaktır. Lokomotif ve yakıtı hariç, ilaçlama sarf malzemeleri, ilaçlama dizisinin bakım masrafları makine-jeneratör yakıtı ve diğer tüm masraf gider vs. yükleniciye ait olmak üzere yüklenici firma temin edecektir.

 2. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 15 gün sonra yüklenici ilaçlama için kendisine tahsis edilen açık vagona şartnameye uygun olarak ilaçlama düzeneği kuracak olup gerekli kalibrasyonları yaparak ilaçlamaya hazır hale getirecektir. Düzeneğin uygun olmamasının doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğu yükleniciye aittir.

 3. Yukardaki işler için yüklenici firma ek ücret talep etmeyecek / ek ödeme yapılmayacaktır. İlaçlama sırasında ilaçların depo edilmesi ve personel için ek kapalı vagonlar verilebilecektir.

 4. Firma tarafından hazırlanacak olan pülverizatör sistemde ilaçlama düzeneğinde; 1 adet 15 tonluk galvaniz-dalgakıranlı tank, 2 adet 2 tonluk ilaç tankı/depo, 1 adet süzgeç, 2 adet pompa, 1 adet basınç regülâtörü, hortum ve borular, 11 adet yelpaze tipi meme bulunacak olup, şekilde gösterilen ana parçalar şemasına uygun olarak dizayn edilecektir. Yeterli miktarda yedek meme ve malzeme bulundurulacaktır. İlaç karışım tanklarının ikisinde de motora çıkış oluşturularak bağımsız çalışabilmeleri sağlanacaktır.


Vagon üzerine yerleşim ve kumanda kontrol kısmının imalatı yapım aşamasında karar verilecek olup, TCDD’nin uygun göreceği duruma getirilecektir. Vagon bağlantıları tampon sarsıntılarına dayanıklı şekilde monte edilecek olup seyrüsefer esnasında olabilecek her türlü hadiseden Yüklenici sorumlu olacaktır. Kolektörün önüne hızdan dolayı oluşabilecek dağılımı önleyecek rüzgâr perdesi konulacaktır. Boş vagon Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü sahasında teslim edilecek olup, montaj işlemi burada yapılacaktır.


İlaçlama kolu şekli;

İlaçlama kolu üzerindeki orta 300 cm’lik kısmı ile sağ taraftaki 100 cm ile soldaki 100 cm’lik kısımlarda bulunan memelerin ayrı kontrollerinin sağlanabilmesi için kumanda kısmında olacak şekilde vanalar konulacaktır.
İlaçlama kolunun her iki uç tarafında bulunan birer meme, el ile çevrilebilir oynar başlıklı memeler konulacaktır. İstasyon tali yollarında ilaçlama yapılacağı zaman yan yolları da ilaçlayabilecek şekilde ayarlanacaktır.


 1. Kullanılacak İlaçlama Vagonlarında; Kullanılacak ilaç ve memelerden atılacak ilaç-su karışımının testi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimine yaptırılacak olup, kalibrasyondan kaynaklı olumsuzluklardan yüklenici sorumludur. İlaçlama işinin her safhasında Zirai Mücadele Teknik talimatlarına uygun çalışılacaktır.

 2. Memeler ve boruların temizliği her gün akşam yapılacak olup, en fazla 3(üç) günde bir kalibrasyon yapılacaktır. İdare ihtiyaç duyduğunda her gün kalibrasyon isteyebilecektir.

 3. Vagon bağlantıları tampon sarsıntılarına dayanıklı şekilde monte edilecek olup seyrüsefer esnasında olabilecek her türlü hadiseden Yüklenici sorumlu olacaktır.

 4. Boş vagonlar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü sahasında teslim edilecek olup, montaj işlemi burada yapılacaktır.

 5. Püskürtme sistemi geniş alanların ilaçlanmasına imkân verecek şekilde teşkil edilmelidir.


MADDE 4) İLAÇLAMA UYGULAMASI

 1. İlaçlama yapılacak alanlar TCDD cari ve tali hatları, ambar, depo, antrepo, sundurma, akaryakıt deposu sahaları, gar ve istasyon sahaları, tesislerin bulunduğu açık sahalar olup:

a-) Tek hattın olduğu yerlerde ilaçlama iş genişliği, hat ekseninden 3m sağ- 3m sol olmak üzere toplam 6 m olacaktır.

b-) Çift hattın olduğu yerlerde ilaçlama iş genişliği 6,5 m sağ- 6,5 m sol olmak üzere toplam 13m olacaktır.

c-) İstasyon gar, depo, ambar, akaryakıt sahaları ve tesislerin bulunduğu yerlerde ihata varsa ihatanın içi tamamen, ihata olmayan yerlerde ise yollar-yol araları ve en dış raylardan itibaren 3m sağ-3 m sol olmak üzere ilaçlanacaktır.

 1. İlaçlama yapılması planlanan hat kesiminin ilaçları hesaplanarak her sabah ilaçlar, Tarım Şefi / İlgili Kişi ve Yüklenici Ziraat Mühendisi nezaretinde su dolu tanklara boşaltılıp karışım hazırlanacaktır. Kullanılan ilaç miktarları tutanak altına alınacaktır.
 1. İş Programı: İlaçlama trafik durumuna ve mevsim şartları göz önünde bulundurulacak olup, hava şartlarına bağlı olarak ilaçlama yapılıp yapılamayacağına ilaçlamaya iştirak eden sorumlu Tarım şefi ve firma teknik elemanınca müştereken karar verilecektir. Alınan karar yüklenicinin başarısızlıkla sonuçlanan ilaçlamadaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
 1. İlaçlamayla ilgili olarak; İlaçlama tarihleri, yüklenici ve 4. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak programlama dâhilinde Valilik, Kaymakamlık ve Basına yazılı olarak duyuru yapılması işi 4. Bölge Müdürlüğüne aittir. 1. Kullanılacak suyun temini; İlaçlama yapılacak alanlardaki garlardan sağlanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda masraflar yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından su temin edilecektir.(İtfaiye vs.) 1. İlaçlama müddetince yapılacak programa göre bir gün öncesinden su tankları dolu vaziyette hazır hale getirilecektir.

 2. İlaçlama sırasında rijit hız en az 15-20 km/sa olacaktır.

 3. İlaçlama gündüz saatlerinde ve tren trafiğinin müsaade ettiği durumlarda yapılacaktır.

 4. Trafik ve diğer şartlara göre seyrüsefer emniyetini sağlayacak personelin uygun görmesi durumunda gece çalışması da yapılabilecektir(hızlı tren yolları).

 5. İlaçlama Zirai mücadele teknik talimatnamesine uygun olarak yapılacak olup 15.04.2016 ve 30.05.2016 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. İşin toplam süresi 45 gündür. İlaçlama yabancı otların 4-5 yapraklı olduğu genç ve aktif büyüme devresinde yapılacaktır.

 6. İlaçlama esnasında TCDD nin ilgili Müdürlüklüklerince Tarım Kısım Şeflerinin yanısıra Mıntıkalarında ilgili Yol Bakım Onarım Şefi ve gerektiği yerde Yol Bakım Onarım Müdürü ve mıntıka Kontrolörü refakat edecektir.

 7. İş süresince TCDD’nin personel yatakhanesinin bulunduğu ve müsait olduğu yerlerde, masrafı yükleniciye ait olmak üzere ilgili firma elemanlarının kalmaları sağlanacaktır. İdare ve ilgili firma çalışanlarının iaşe masrafları yükleniciye ait olacaktır.
 1. İlaçların 4. Bölge Müdürlüğüne sevk ve dağıtımı için gerekli tüm işlemler (nakliye, işçilik, vb.) yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu iş için yüklenici firmaya ek ödeme yapılmayacaktır.

 2. İlaçlama müddetince çalışan yüklenici personeller, vagonun bakım ve temizliğini günlük yapacak, iç ve dış aksamları temiz tutacak, kurum kılık kıyafet ve çalışma şartlarına uyum sağlayacaklardır.

 3. İlaçlama müddetince çalışan kurum ve Yüklenici personelin tüm iaşesi Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 4. İlaçlama işleri ekip halinde yapılacak olup yüklenici tarafından çalıştırılacak personeller, çalışmalarını, Kurumdan katılan yetkili kişinin(Tarım Şefi) vereceği emir ve talimatlar doğrultusunda gerçekleştirecektir.

 5. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca verilmiş olan ve Profesyonel/Ticari kişi/Kuruluşlar/Uygulayıcılar için verilen Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi, sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacaktır.

 6. Yüklenici ilaçlamada çalıştıracağı personelleri, sağlıklı ve ilaçlamaya elverişli kişilerden oluşturacak, sakat, hastalıklı ve ilaçlamadan etkilenebilecek personelleri çalıştırmayacaktır. İlaçlama başlamadan önce detaylı sağlık muayene raporlarını Kontrol teşkilatına sunacaklardır.

 7. İlaçlama müddetince Yüklenici, kendi operasyonel personellerinin kullanacağı yeterli sayıda bas-konuş telsizi bulundurmak zorundadır.

 8. İlaçlama işleri müddetince Yüklenici tarafından çalışan personellere zehirlenmelere karşı, günlük üç öğün yoğurt ve ayran verilecektir.

 9. Kullanılacak İlaçların depolanması için ek kapalı vagon teşekkülümüz tarafından ilaçlama müddetince tahsis edilecektir. İlaçlama müddetince Furgon da verilecektir.

 10. İlaçlamaya başlamadan önce, 4. Bölge Müdürlüğünün deposuna stoklanan ilaçlar yüklenici tarafından araca yüklenerek ilaçlama dizisinde bulunan vagona istifleri yapılacaktır. Yükleme ve boşaltma, nakliye yükleniciye aittir.

 11. İlaçların ve vagon tertibatının muhafazası Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
 1. Kullanılacak ilaçların dozu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ilaç etiketlerinde bulunan en yüksek ilaç dozajına göre, idarenin kontrolünde ilaçlama yapılacak ve kullanılan ilaç miktarı , km olarak ilaçlama yapılan uzunluk x iş genişliği günlük olarak kaydedilerek sorumlu personel (tarım kısım şefi ve yol kısım şefleri) tarafından tutanak düzenlenecektir.

 2. Kullanılan ilaçlara ait kaplar yüklenici elemanları tarafından ilgili mevzuata uygun bertaraf edilecektir.

 3. İlaçlama +100 C ile + 300 C arasında yapılacaktır. Aksi durumda ilaçlama yapılmayacaktır. Yağışlı ve rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılmayacaktır.

 4. İlaçlamaya bölgeler bazında teşekkülümüz tarım şefleri ve kısım şefleri, iştirak edecek olup tren personeli ayrıca görevlendirilecektir.(menevracı, makinist, tren şefi vs.)


MADDE 6 PERSONEL İHTİYACI
İlaçlama ekibinde Yüklenici 1 adet Ziraat Mühendisi, 1 adet tekniker, 1 adet motor ustası (elektrikçi, jeneratörcü), en az 2 adet ilaçlama personeli ve 1 adet vasıfsız işçi olmak üzere toplam en az 7 (yedi) adet personel bulunduracak olup Bölge Müdürlüğünün ilaçlama talepleri doğrultusunda veya iklimsel koşullar ve yabancı otların çıkışı dikkate alınarak herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için yüklenici ek tedbirler alacaktır. Herhangi bir personelin gaybubeti halinde yerine aynı yeterlilikte eleman temin edecektir. Eksik personelle ilaçlama yapılmayacaktır.

MADDE 7- GÜVENLİK, İŞ KAZASI VE OLABİLECEK KAZALARDA

SORUMLULUK:
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında; Yüklenici İş Sağlığı uzmanı ve işyeri Hekimi çalıştırmak, Risk değerlendirme analizi yapmak ve İş Güvenliği eğitimleri vermek zorundadır. Belirtilen bu hususları gösteren belgeleri yüklenici 4. Bölge Müdürlüğü İdaresine işe başlamadan önce teslim edecektir. 6331 Sayılı Kanun ve bağlı mevzuat kapsamındaki diğer sorumluluklarda hizmet tedarikçisine aittir.

Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması veya malzeme, alet, edevatı temin etmemesi-bulundurmaması-kullandırmaması nedeniyle veya çalışma esnasında meydana gelen iş kazasına uğrayan idare personeli veya diğer kişilerin haklarından tamamen yüklenici sorumlu olacaktır. Bundan dolayı idareye gelen zararları da aynen kabul edecek ve idarenin her türlü rücu hakkı saklı tutulacaktır.


Oluşabilecek her türlü kazalarda veya zararlarda tüm hukuki ve mali sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma tazminle yükümlüdür. Zararı tazmin etmediği takdirde, hak edişinden kesilecek ve yüklenici bu konuda hak iddia etmeyecektir.
İlaçlamada çalışan personele Yüklenici tarafından koruyucu güvenlik malzemeleri;(İSG Mevzuatına uygun) maske, gözlük, ayakkabı, iş tulumu, eldiven vb. giyim verilecektir. Çalışma müddetince çalışma elbisesi ve koruyucu malzemesini giymeyen veya giydirmeyen Yüklenicinin çalışması durdurulacak bundan dolayı trenin tehir yaptığı süre Yükleniciden mahsup edilecektir. Yüklenici personellerinin tamamı tek tip elbise veya iş tulumu giyecekler ayrıca boyunlarında tanıtıcı isimlikleri bulundurulacaktır.

Yüklenici tarafından çekici oto/lokomotif ve dizisinde ilk yardım setleri ve yangın söndürücü (kuru kimyevi toz) bulundurulacaktır.


Çalışma süresince Yüklenici personeli kesinlikle kurumdan yetkilendirilen kişi ve yüklenici Ziraat Mühendisinden habersiz elektrifikasyon bölgesinde vagon üzerlerine kesinlikle çıkmayacak, çıkılması durumunda ve kazaya sebebiyet verilmesi halleri kurumumuz sorumluluğu altında olmayacaktır. Bu husus, tutanakla tüm personele imza karşılığı tebliğ edilecektir.

Yüklenici firma, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2701 numaralı Genel Emir çerçevesinde, Genel Kurallar Madde 4.1’e göre “tüm çalışmalarda, Yüklenici, işe başlamadan önce bu maddenin 2nci fıkrada yazılı mevzuatlar gereğince hazırlayacağı emniyet planını sözleşmeyi yürüten birime sunacaktır. Bu plana, demiryolu trafik emniyeti ile ilgili hükümler de sözleşmeyi yürüten birim tarafından eklenecektir. Plan, sözleşmeyi yürüten birim tarafından onaylanmadan yer teslimi yapılmayacaktır.”2701 numaralı Genel Emir Genel Kurallar Madde 4.4’e göre ücreti mukabilinde Yüklenici tarafından çalıştırılacak personele ” 3.şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyması gereken kurallar eğitimi” İdarece verilecek olup belgelendirilecektir. Söz konusu belgeye sahip olmayan personel çalıştırılmayacaktır. Belge ve eğitim ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2701 Numaralı Genel Emir gereğince “ Yüklenici Firma”nın yapması gerekenler:

 1. Yüklenici işe başlamadan önce 4. Maddenin 2. Fıkrasında yazılı mevzuatlar gereğince bir Emniyet Planı oluşturmak zorundadır. (Madde 4) Demiryolu Trafik Emniyeti ile ilgili hükümler, Sözleşmeyi yürüten birim tarafından eklenecektir.

 2. Yüklenici işin başlangıcından bitene kadar Emniyet Yöneticisi ve Emniyet Görevlisi görevlendirmek zorundadır.

 3. Yüklenici 4. Maddenin 6. Fıkrasındaki hükümleri yerine getirmek zorundadır (Çalışma alanı belirlenecektir)

 4. Yüklenici çalışanları, Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) dışında ayrıca uzaktan fark edilebilen reflektif yelek veya kaban giymek zorundadır.

 5. Yüklenici; Refakat Memuru bulunmadan ve izin olmadan çalışma alanına girmeyecektir.

 6. Konvansiyonel hatlarda Yüklenici çalışma alanında gerektiğinde trenlerin durdurulması için “ Trafik Hazırlanması ve Trafiğe Ait Yönetmelikte” belirtilen standartlara uygun iki takım durma işareti bulunduracaktır.

 7. Yüklenici, Sözleşme imzalarken, yer tesliminden önce Emniyet Planını, Emniyet Yöneticisini, Emniyet Görevlisini ve çalıştıracağı personelin T.C. Kimlik No.’ları bulunan nüfus cüzdanları fotokopileri ekinde dilekçe ile verecek, personelinin gerekli eğitimi tamamlanmadan ve Emniyet Planı İdarece onaylanmadan yer teslimi yapılmayacaktır.

 8. Çalışma alanları dışında(641 Numaralı Tamim gereği) bulunulmayacak, ayrıca çalışanların trenlere karşı korunması için ilave uyarı ve ikaz işaretleri kullanılabilecektir.

 9. Günlük olarak, Ek-3’deki tablo doldurularak Emniyet Yöneticisi/Görevlisi ve Refakat Memuru’nca imzalanacaktır.


2701 Numaralı Genel Emir gereğince “ T.C.D.D”nin yapması gerekenler:

 1. TCDD, 4. Maddenin 4. Fıkrası gereğince çalışmaya başlamadan önce Yüklenici personeline konvansiyonel hatlar için “ Üçüncü Şahısların Demiryolu Hattı Üzerinde veya Yakınında Yapacakları Çalışmalarda Uyması Gereken Kurallar Eğitimi” verilecektir (Eğitime, Genel Emir eklenecektir)

 2. Eğitim ve Emniyet Planı onayı sonrasında, çalışmanın içeriği ve süresi gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sözleşmeyi yürütecek servis tarafından çalışma şekli ve kuralları Trafik Servisi’ne bildirecektir.

 3. Çalışma süresince sözleşmeyi yürüten servis yetkilileri ve servis kontrol elemanları emniyet planındaki yazılı hususlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek, eksiklik gördüğü takdirde giderilinceye kadar işi durduracaktır.

 4. Çalışmalar sırasında servis tarafından bir Refakat Memuru görevlendirecektir.

 5. Emniyet Planı’na Demiryolu Trafik Emniyeti ile ilgili hükümler eklenecek, plan onaylanmadan yer teslimi yapılmayacaktır.


2701 Numaralı Genel Emir gereğince “ Refakat Memuru”nun yapması gerekenler:

 1. Refakat Memuru; tren trafiği konusunda eğitim almış, Trafik Kumanda Merkezi ile görüşme yeterliliğine sahip olacaktır.

 2. Refakat Memuru; çalışma formu tutarak yapılan çalışma ve emniyetle ilgili alınan önlemleri günlük kayıt altına alacaktır. Tutulan formu işin başındaki Emniyet görevlisine imzalatacaktır.

 3. Yüklenici Refakat Memuru’nun trafik emniyetine dair verdiği tüm talimatlara uyacaktır.

 4. Refakat Memuru; çalışma alanına girmeden önce Trafik Kumanda Merkezi’nden mutlaka izin alacaktır.

 5. Refakat Memuru; bölge zaman iznini alacaktır. Alınan izinler 5722 Model’e kaydedilecek ve bir sureti Yüklenici Emniyet Görevlisine verecektir.

 6. Refakat Memuru; çalışma izni bitiminde hat üzerinde ekip ve ekipman bulunmadığına dair Trafik Kontrolörüne teminat verecektir.

 7. 641 Numaralı Tamim gereğince, belirlenen çalışma alanı haricine Yüklenici geçirilmeyecektir.


MADDE 8 - İŞİN DENETİMİ VE GARANTİ SÜRESİ:
İşin ve personelin kontrolü; refakat edecek olan TCDD ye bağlı ilgili Bölge Müdürlüklerinin Tarım Şeflerine Trafik ve seyrüsefer emniyeti mıntıka Kısım Şeflerine veya Bölge Müdürlüğünün belirlediği kişilere ait olacaktır.

İlaçlama esnasında hava durumları takip edilerek yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ilaçlama kesinlikle yapılmayacaktır. Böyle durumlarda trafiğe çıkılmayarak konaklanacaktır.

İlaçlamanın yabancı otlar üzerindeki etkisi en az 3 ay olacaktır. Yapılan ilaçlamalar 4. Bölge Müdürlüğünün oluşturacağı kontrol teşkilatınca sürekli denetlenecektir. Yapılan Denetleme sonucu, ilaçlamadan 3 ay sonra, ilaçlamanın etkili olmadığı alanlar (Başarı ölçütü %90 dır), ot çıkışının tekrar gözlemlendiği alanlar mıntıka Kısım Şeflerince düzenlenen tutanakla m2 olarak belirlenecek ve yüklenici teklif fiyatı(TL/m2) (İlaç ve ilaçlama hizmet bedeli dahil ) üzerinden kesinti yapılacaktır.


- Bu ödeme iki parçada yapılacak olup, I. Ödeme işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde ikmal edildiğinin tutanak altına alınması sonrasında ilaçlamada kullanılan ilaç miktarına göre ilaç bedeli ödenecektir. II. ödeme ise iş bitiminden (3 ay) üç ay sonra yapılacak kabule göre başarı oranı tespit edilmesi sonrasında kalan miktar ödenecektir.
- Yüklenici firma sözleşme ve şartnamenin uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklarda idarenin belge ve tutanak, yazılı bildirim ve diğer evrakların doğruluğunu kabul eder.

- Her 20 (yirmi) km’de bir olmak üzere hat boyunda ve istasyonlarda ilaçlama esnasında durularak, iki yönlü olarak yüksek çözünürlükte bir dijital fotoğraf makinesi ile kayıt yapılacaktır. İlaçlamadan 1 ay sonra aynı noktalardan fotoğraf çekilecektir.


- Tren trafiği de dikkate alınarak çalışma saatleri 07.00 – 17.00 arası olup, bayram, cumartesi ve pazar günleri de çalışma yapılacaktır. Bunun için, Yüklenici kurumumuzdan ek ücret talep etmeyecektir. Çalışma esnasında, tren trafiğinden dolayı ve /veya başka nedenlerden dolayı çalışma saatlerinde gecikmeler meydana gelmesi halinde Yüklenici kurumdan mesai talebinde bulunamayacaktır.


- İdare, ilaçlamayı istediği mıntıkadan başlatabilecek veya gar ve istasyonlar atlayarak acil olan başka mıntıkalarda ilaçlama yapabilecektir.
- Söz konusu Kimyasal İlaçlamanın Hakediş ödemesi, iş bitiminden sonra, TCDD Yetkililerince yapılan incelemeler sonucu % 90 başarı sağlanan hat kesiminde başarılı olunan alan üzerinden ödeme yapılacaktır.


MADDE 9- İŞİN SÜRESİ:
Yüklenici firmanın sözleşmeyi imzalamasına müteakip ilaçlar, İlaçlama programı göz önünde bulundurularak ilaçlama öncesi 4. Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlaçlama vagon üzeri düzeneğin monte edilmesi sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 15 gün sonra yüklenici firma tarafından sağlanıp hazır duruma getirilecektir. Kimyasal ilaçlama 15.04.2016 ile 30.05.2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Söz konusu işin süresi 45 gündür.

MADDE 10- DİĞER HUSUSLAR:
Tren trafiği de dikkate alınarak çalışma saatleri ayarlanacak olup, bayram, cumartesi ve pazar günleri de çalışma yapılacaktır. Bunun için, Yüklenici kurumumuzdan ek ücret talep etmeyecektir. Çalışma esnasında, tren trafiğinden dolayı ve /veya başka nedenlerden dolayı çalışma saatlerinde gecikmeler meydana gelmesi halinde Yüklenici, kurumdan mesai talebinde bulunamayacaktır.


 1. İdare, ilaçlamayı istediği mıntıkadan başlatabilecek veya gar ve istasyonlar atlayarak acil olan başka mıntıkalarda ilaçlama yapabilecektir.

 2. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında; İş Sağlığı uzmanı ve işyeri Hekimi çalıştırmak, Risk değerlendirme analizi yapmak ve İş Güvenliği eğitimleri vermek zorundadır. Belirtilen bu hususları gösteren belgeleri tedarikçi idareye sözleşme sonrasında teslim edecektir. 6331 Sayılı Kanun ve bağlı mevzuat kapsamındaki diğer sorumluluklarda hizmet tedarikçisine aittir.

 3. Teklifler TL/m2 olarak verilecektir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə