Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Yüklə 28.32 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü28.32 Kb.
30.4.2016 (1)

Haagan seurakuntaHaagan seurakunnan seurakuntaneuvosto


PÖYTÄKIRJA 1/2012

Kokousaika: maanantai 13.2.2012 klo 18-19.45

Paikka: Huopalahden kirkon yläsali

Läsnäolijat: Hannu Vapaavuori puheenjohtaja

Harri Becker jäsen

Lissu Halonen jäsen

Antti Hämäläinen jäsen

Markus Kari jäsen

Jyrki Kivekäs jäsen, este

Tuula Kokko jäsen

Antti Lanamäki jäsen

Anita Liimatainen jäsen

Teijo Mathlin jäsen

Hanna Mithiku jäsen

Sari Mäkimattila jäsen, poistui klo 19.20

Liisa Nuorteva jäsen

Virve Pursiainen jäsen

Eeva Saarinen jäsen

Muut Leila Tolin sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus, (sn:n ohjesääntö § 2)

Esitys Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. (KL 7 luku § 4, sn:n ohjesääntö § 1).

Päätös Esityksen mukaan.3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Kokko ja Antti Lanamäki.

Päätös Esityksen mukaan.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esityksen mukaan.

5 Ilmoitusasiat

Liite 1 5.1 Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9/2011

5.2 Seurakuntaneuvosto päätti 12.12.2011, että kirkkoherra ottaa kanttorin sijaisen ajaksi 1.1.-31.5.2012. Kirkkoherra kutsui tehtävään musiikin maisteri Liisa Ahlbergin.

Liite 2 5.3 Haagan seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2011.

Liite 3 5.4 Haagan seurakunnan tilastot ja tunnusluvut.

Liite 4 5.5 Haagan seurakunnan talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2011.

5.6 Tasavallan presidentti on 6.12.2011 myöntänyt kirkkoherra Hannu

Vapaavuorelle Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin.

5.7 Tuomiokapituli on määrännyt Helsingin hiippakunnan tutkinta-asiamieheksi oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri Markus Karin toimikaudeksi 1.1.2012 – 31.12.2015.

5.8 Haagan seurakunnan kuoron Haagan kirkkolaulajat ry:n jäsenille on anottu Suomen kirkkomusiikkiliiton ansiomerkkejä tunnustukseksi työstä kirkkomusiikin hyväksi. Kirkkoherra on päättänyt, että seurakunta maksaa ansiomerkkien kustannukset 208 € + postikulut.

5.9 Luottamushenkilöpäivän 28.10.2012 järjestää Haagan seurakunta Huopalahden kirkossa.

5.10 Matka Sortavalaan 23.-25.8.2013, rovastikunnan tukemaan yhteiseen ystävyysseurakuntaan.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.6 Kirkkoherran päätökset

Liite 5 Seurakuntaneuvostolle toimitetaan mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran seurakuntaneuvoston ohjesäännön 8 §:n nojalla tekemien päätösten päätösluettelo 10/2011 päätökset nro 78-85/2011 sekä päätösluettelo 1/2012, päätös n:o 1-8.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.7 Lausunto kappalainen Jukka Palolan virkavapausanomuksesta

Liite 6 Kappalainen Jukka Palola anoo tuomiokapitulilta virkavapautta Haagan seurakunnan kappalaisen virasta ajaksi 1.8.2012-31.7.2013 Jämsän Kristillisen Kansanopiston vastaavan rehtorin toimen hoitamista varten. Hän pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa anomuksensa liitteeksi.

Jukka Palola on palvellut Hakavuoren, Huopalahden ja Haagan seurakuntia noin 15 vuoden ajan kiitettävästi. On perusteltua antaa hänelle mahdollisuus halutessaan palata kappalaisen virkaan vuoden mittaisen uuteen tehtävään tutustumisjakson jälkeen.

Esitys Seurakuntaneuvosto puoltaa Jukka Palolan virkavapausanomusta.

Päätös Esityksen mukaan.

8 Seurakuntaneuvoston sihteerin vaali

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän virka- tai työsuhteinen henkilö. (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 §)

Seurakuntaneuvosto valitsi 17.1.2011 kappalainen Jukka Palolan seurakuntaneuvoston sihteeriksi vuodeksi 2011, joten sihteerin vaali on syytä toimittaa uudelleen myös tulevaksi vuodeksi.

Jukka Palola siirtyy toiseen tehtävään 1.8.2012, mutta voinee hoitaa sihteerin tehtävää siihen saakka.

Esitys Valitaan seurakuntaneuvoston sihteeriksi 1.1.2012 alkaen kappalainen Jukka Palola.

Päätös Esityksen mukaan.9 Lähetekeskustelu kappalaisen viran hoidosta Jukka Palolan viransijaisuuden aikana

Mikäli tuomiokapituli myöntää kappalainen Jukka Palolalle hänen anomansa virkavapauden (ks. § 7), tulee ratkaista, miten kappalaisen tehtävät hoidetaan virkavapauden aikana. Tavallisin ratkaisu on, että tuomiokapituli, yleensä seurakuntaa kuultuaan, määrää tehtävään siihen sopivan papin.

Toinen mahdollisuus on, että seurakunta pyytää, ettei sijaista määrättäisi, vaan tehtävät hoidettaisiin seurakunnan papiston voimin työnjakoa tarkistamalla.

Työnjakoa voitaisiin tarkistaa siten, että Jukka Palolan tehtävä kansliatiimin tiimivastaavana ja lähetystyöstä vastaavana pappina jaettaisiin muiden pappien ja kansliahenkilöstön kesken uudelleen.

Kappalaisen viran kokonaiskustannukset ovat n. 50 000 €/vuosi. Sopeutettaessa Haagan seurakuntaa vuoden 2011 alusta toteutettuun toimintamäärärahojen jakoperusteiden muutokseen, sopeutettavaa on vielä vuoden 2012 jälkeen n. 52 000 €.

Asiasta on syytä käydä lähetekeskustelu seurakuntaneuvostossa ja jatkaa vielä keskustelua papiston kesken. Haagan seurakunnan teologit kokoontuvat 15.2.2012 kokoukseen, jossa asia on esillä. Seurakuntaneuvosto voisi päättää omista toimistaan kokouksen näkökulmia kuultuaan 5.3.2012.

Esitys Käydään lähetekeskustelu kappalaisen viran hoidosta mahdollisen virkavapauden aikana.

Käsittely Puheenjohtaja totesi taloudellisesta tilanteesta, vaikka Haagan srk:ssa ei ole vielä tarvetta vähentää henkilökuntaa, niin joissakin yhdistyneissä seurakunnassa ollaan jo sen tosiseikan edessä. Määräraha ei nouse, mutta henkilöstökulut nousevat. Kirkkoherra on alustavasti keskustellut pappien kanssa mahdollisuudesta jakaa Jukka Palolan tehtävät viransijaisuuden aikana. Keskustelu jatkuu 15.2. pidettävässä teologikokouksessa. Kansliatiimin tehtävien osalta keskustellaan tehtävien keskittämisestä ja kanslistin viran (50 %) täyttämisestä määräaikaisesti.

Keskustelussa painotettiin työntekijöiden jaksamista ja esitettiin tarkkaa selvitystyötä.

Päätös Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.10 Kanslistin viran sijaisuus (50 %)

Kanslisti Anneli Kolben siirryttyä hoitamaan virkaansa osa-aikaisesti (50 %), toinen puolikas virkaa on ollut avoimena. Kanslian toiminta on tästä jossain määrin kärsinyt. Kansliahenkilökuntaa on tällä hetkellä seurakuntasihteeri (Huopalahden kirkolla), kanslisti (50 %) ja tiedotus- ja taloussihteerin sijainen (Hakavuoren kirkolla). Kanslisti (50 %) hoitaa virkaansa siten, että hän on työssä kaksi viikkoa kerrallaan ja sitten poissa kaksi viikkoa. Jotta kanslia voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, olisi palkattava viransijainen hoitamaan kanslistin viran avoimena olevaa puolikasta ainakin siihen saakka, kun tiedotus- ja taloussihteeri palaa hoitamaan tointansa (1.10.2012).

Tehtävään on tarjoutunut Petrus församlingin kanslistin viransijaisuutta hoitanut ylioppilasmerkonomi Päivi Leinonen ajaksi 15.3.-30.9.2012.

Kirkkoherra ja seurakuntasihteeri Leila Tolin haastattelivat Päivi Leinosta 6.2.2012. Päivi Leinosella on kokemusta erityisesti talousasioita ja liike-elämästä. Petrus församlingin palveluksessa hän on perehtynyt helsinkiläisseurakunnan toimistotehtäviin. Hänellä on vahva motivaatio jatkaa työskentelyä seurakunnassa. Päivi Leinonen on Haagan seurakunnan jäsen.

Esitys Otetaan Päivi Leinonen kanslistin (50 %) viransijaiseksi ajaksi 15.3.-30.9.2012

Päätös Esityksen mukaan.11 Kanttorin valintaprosessi

Liite 7 Haagan seurakunnan 16.12.2011 mennessä haettavana ollutta ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa haki 8 henkilöä. Virkaa hakivat

MuM Liisa Marika Ahlberg

MuM Hanna Katariina Autio

MuM Heli Johanna Kaasalainen

Musiikkipedagogi (AMK) Anni Marketta Katriina Nummila

Kanttori Heikki Niilo Orama

MuM Olli Petteri Pyylampi

MuM Elena Rikkonen

MuM Antti Matias Vilkko

Tuomiokapituli antoi hakijoista lausunnon kokouksessaan 18.1.2012. Lausunto on esityslistan liitteenä.

Hakijoilla on mahdollisuus tehdä kirkollisvalitus kelpoisuuspäätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.(KL 24:9). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valitusaika päätöksestä päättyy siis 24.2.2012, joten seurakuntaneuvosto voi päättää valinnastaan 5.3.2012 pidettävässä kokouksessa, ellei valitusta ole tehty.

On syytä asettaa työryhmä valmistelemaan kanttorin valintaa. Työryhmä voinee päättää haastattelumenettelystä ja mahdollisista näytesuorituksista.

Esityksen valinnasta tekee kirkkoherra.

Esitys a) Asetetaan työryhmä valmistelemaan kanttorin valintaa.

b) Valitaan työryhmään seurakuntaneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, seurakuntaneuvoston jäsen Virve Pursiainen sekä kanttori Olli Mönttinen.

Käsittely Puheenjohtaja kertoi, että tiistaina 21.2.12 klo 14 Hakavuoren kirkolla pidetään tilaisuus, jossa viisi hakijaa antaa näytesuorituksen . Tilaisuuteen on kutsuttu seuraavat hakijat: Liisa Ahlberg, Hanna Autio, Anni Nummila, Heikki Orama ja Olli Pyylampi.

Keskustelussa korostettiin mm. rippikoulujen musiikkiopetusta, urkujen soiton ja lauluäänen merkitystä.

Päätös Esityksen mukaan. Virve Pursiaisen ollessa estynyt osallistumaan työryhmään valittiin seurakuntaneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, seurakuntaneuvoston jäsenet Lissu Halonen ja Markus Kari sekä kanttori Olli Mönttinen.

12 Lausunto Haagan seurakunnan toimitilojen kokonaisratkaisusta

Liite 8 Huopalahden ja Hakavuoren seurakunnan yhdistyttyä Haagan seurakunnaksi on kiinteistötoimiston ja ao. seurakunnan kesken selvitelty yhdistyneen seurakunnan tilaratkaisuja.

Kiinteistöjohtaja Markku Koskinen on pyytänyt 28.10.2011 lähettämällään kirjeellä Haagan seurakunnalta lausuntoa siitä, mikä on pitkällä tähtäimellä se tilakokonaisuus, jossa seurakunta haluaa toimia ja palvella seurakuntalaisia sekä tukea erilaisten yhteisöllisten ryhmien muodostumista.

Seurakuntaneuvosto asetti 31.10.2011 työryhmän valmistelemaan lausuntoa. Työryhmään nimettiin seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Hannu Vapaavuori sekä jäsenet Lissu Halonen, Harri Becker, Markus Kari ja Teijo Mathlin.

Työryhmän ehdotus lausunnoksi liitteenä.

Esitys Hyväksytään työryhmän esitys kiinteistöjohtaja Koskiselle annettavaksi lausunnoksi.

Päätös Esityksen mukaan. Lausuntoon liitetään maininta, että tilojen käytön suunnittelua hankaloittaa olennaisesti se, että tiedossa ei ole Hakavuoren kirkon korjausaikataulu.

13 Muut asiat

Lissu Halonen esitti, että seurakuntaneuvosto ottaisi osaa 19.5.2012 pidettävään ravintolapäivään. Ehdotusta kannatettiin. Sovittiin, että ”Pop up”-ravintola pystytetään Hakavuoren kirkon tiloihin. Haagan ruokapiiriä kysytään mukaan luomuruokien toimittajaksi.14 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.

Oikaisuvaatimus seurakuntaneuvostolle voidaan tehdä kohdista 8, 10, 12.

Kokouksen puolesta

HANNU VAPAAVUORI LEILA TOLIN

Hannu Vapaavuori Leila Tolin

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä 20 / 2 2012

TUULA KOKKO ANTTI LANAMÄKI

Tuula Kokko Antti Lanamäki

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə